Views
3 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

2. ES teicu: „Redzi,

2. ES teicu: „Redzi, tu, Mana mīļā Marta, Mans mīļākais ēdiens un arī Mans mīļākais dzēriens ir cilvēki, kas dzird Manu Vārdu un pēc tā dzīvo! – Vai tu šos vārdus nu labi saprati?” 3. Samulsusi, nedaudz nedrošā balsī Marta teica: „Bet Kungs un Meistar, Tu tak negribēsi ēst cilvēku miesu?” 4. ES teicu: „Tu, Mana mīļā draudzene, gara lietās vēl neesi pārāk dziļi iespiedusies. Ja Es saku, ka Mans mīļākais ēdiens un Mans mīļākais dzēriens ir tie cilvēki, kas dzird Manu Vārdu, to uzņem sirdī un pēc tā dzīvo, un darbojies, vai tad Es domāju ēdienu garam vai miesai?! Es tev un arī jums visiem, kas šeit esat, saku: Cilvēks nedzīvo vienīgi no maizes un vīna, bet gan daudz vairāk no tiem vārdiem, kas nāk no Dieva mutes, ja viņš dara pēc tiem; un, tātad, Dieva Vārds ir vislieliskākā barība visam cilvēkam, kamēr šī zemes maize baro vienīgi tikai viņa mirstīgo miesu, un ne vienlaicīgi viņa dvēseli, un viņa garu. 5. Bet kā Dievs caur Vārdu visam cilvēkam ir galvenā barība, tad arī tas cilvēks, kas atzīst Dievu, Viņu pār visu mīl un pilda Viņa gribu, tāpat ir labs un ļoti atspirdzinošs ēdiens mūžīgai mīlestībai Dievā. Ja tu to nu saprati, tad šodien vakara mielastā vari likt uz galda labu ēdienu no labi sagatavotām zivīm!” 6. Marta teica: „Ak, Kungs un Meistar, tagad es Tevi jau sapratu, ka iepriekš Tu domāji tikai kādu garīgu ēdienu un garīgu dzērienu, un Es Tev sirsnīgi pateicos par Tavu lielo pacietību ar mani, bet tā kā Tu izteici vēlēšanos par labi sagatavotu ēdienu no cēlām zivīm, tad es nu nevaru citādi, kā Tev atklāti atzīt, ka tieši šodien zivju krājumi ir pilnīgi izbeigušies. Pusdienās viss atlikums tika apēsts, un Tava vēlēšanās nu mani ļoti samulsināja. Kas man nu jādara?” 7. Ar draudzīgu seju Es teicu: „Jā, Mana mīļā Marta, tā nu, protams, ir diezgan nepatīkama lieta! No kurienes tev nu jādabū tik daudz cēlas zivis, kas mums visiem pietiktu?” 8. Vēl vairāk samulsusi kā iepriekš, Marta teica: „Ak, Kungs un meistar, Es patiesi nezinu; bet te Tu gan varētu man ieteikt un palīdzēt!” 9. ES teicu: „Jā, to Es katrā ziņā gan varētu, ja tev par to būtu pareiza un stingra ticība!” 10. Marta teica: „Ak, Kungs un Meistar, es ticu visam; jo Tu esi pati mūžīgā mīlestība un patiesība, un ko Tu saki un gribi, tas arī vienmēr noteikti un stingri notiek!” 11. (Kungs:) „Tad ej un paskaties mākslīgā dīķī, kas izcirsts lielā akmenī, atrodas jūsu lielajā virtuvē zem vienmēr tekoša avota, un tur tu atradīsi zivis pietiekamā daudzumā šodienai un rītdienai!” 12. Pēc šiem Maniem vārdiem Marta kopā ar māsu Mariju, Marijas no Magdalonas pavadībā, steidzās ārā, lielajā virtuvē, un mākslīgo dīķi viņas atrada pilnu ar labākām zivīm no Jordānas upes, un viņu pārsteigums par to bija liels. Viņas drīz atkal nāca un visiem stāstīja šo brīnumu, un viņu pateicīgais izbrīns gandrīz negribēja beigties. 13. Bet Es Martai teicu: „Ak, nebrīnies par to tomēr tik ļoti, tā kā Es jūsu acu priekšā tomēr darīju jau dažu labu brīnumu, bet gan nu ej un pagatavo mums labu vakara mielastu!” 14. Pēc šiem Maniem vārdiem Marta un arī Marija steidzās virtuvē, un tur visu norīkoja, lai vienas stundas laikā viss varētu tikt uz labāko pagatavots. Bet bija zvaigžņota nakts, un rietumos vēl bija saskatāmi rietošās saules pēdējie stari, ko mēs caur atvērto logu varējām ļoti labi saskatīt, un sevišķi romieši izteica vēlēšanos, līdzās Man nu neilgu laiku apskatīt un novērot zvaigžņotās debesis un dažu labu vakara parādību. 15. Un Es teicu: „Labi, tad uz stundu ejam ārā, un tad jau dažs kas labs būs redzams, novērojams un uzzināms!” 94. ZVAIGŽŅOTĀS DEBESS VĒROŠANA 140

1. Kad Es to izteicu, tad visi klātesošie, kuru skaits bija ievērojami liels, arī bija tūlīt gatavi stundu pavadīt ārā, un mēs piecēlāmies un izgājām brīvā dabā, kur bija liels un pavisam brīvs laukums. 2. Kad mēs kādu laiku tā aplūkojām zvaigžņotās debesis, tad romietis Markuss Man jautāja, teikdams: „Kungs un Meistar, tātad, izņemot nedaudzas planētas, ir Saules, ap kurām vēlreiz riņķo tām piederošās planētas, Mēneši un astes zvaigznes?” 3. ES teicu: „Katrā ziņā, kā Es jums to jau rādīju Eļļas kalnā; tomēr starp šīm daudzām Saulēm jūs redzat arī Centrālsaules, ap kurām, kā jūs jau zināt, lielos apļos kustas planētu Saules, un, redziet, atkal tās lielākās Centrālās Saules, ap kurām kustas visi Sauļu novadi, un arī pāris tādas Centrālsaules, ap kurām ļoti plašos apļos kustas vesela Sauļu galerija. Bet, ja Es jums tās nu arī ar pirkstu norādītu, tad tas jums maz vai arī neko nelīdzētu, bet, kad jūs garā būsiet modināti, tad iekšējās dzīvības un visas patiesības gars jūs jau tāpat vedīs un vadīs visā gaismā. Bet kā tas ir iespējams un būs, to Es jums jau Eļļas kalnā ļāvu uzskatāmi pieredzēt. Šeit Es jums tikai to varu atkārtot, ka mana Tēva mājā ir ļoti daudzas un lielas mājvietas.” 4. Markuss vēlreiz teica: „Kungs un Meistar, es Tev pateicos arī par šo pamācību! Bet nu es no Tevis tomēr vēlētos pavisam noteikti dzirdēt, kur tagad atrodas Saule! Tu mums gan rādīji, un to ļoti brīnumainā veidā, ka visiem pasaules ķermeņiem ir apaļa lodes forma, un, tātad, arī šai, mūsu zemei; bet savā agrā jaunībā darīšanās es biju Spānijas galējos dienvidrietumos, un tur sākās briesmīgi liela jūra. Kopā ar vairākiem pavadoņiem es krastā uzkāpu vienā no augstākajiem kalniem, proti, domādams saredzēt, vai tai jūrai varbūt tomēr, līdzīgi Vidusjūrai, kaut kur būtu beigas. Bet es ļoti maldījos, jo tur no kādām beigām nebija ne niecīgākās pēdas! Kur arī uz rietumiem savas asās acis nevērsām, mēs neatklājām neko citu, kā tikai ūdeni un ūdeni. 5. No minētā kalna es arī redzēju Sauli pilnīgi nogrimstam jūrā. To man apstiprināja arī tas: Kad Saule pilnīgi nogrima ūdenī, tās uguns un gaisma arī tik pilnīgi nodzisa, ka pēc tās rieta, vairs nebija manāmas ne pēdas no kādas vakara krēslas. Un šī parādības noveda mūs pie secinājuma, ka Saule, Mēness un visas zvaigznes burtiski patiesi dziļos rietumos nogrimst jūrā, un 12, dažreiz 14, - vasaras vidū – arī jau 9 stundās tālākos austrumos atkal paceļas no jūras. 6. Ka tā lieta lielākā īstenībā ir pavisam citāda, to es nu labi zinu, bet parādība, ka Saule acīm redzami nogrima lielajā jūrā un neatstāja ne pēdas no kādas vakara krēslas – sevišķi ļoti skaidros un bezmākoņu vakaros – tomēr nopietnībā ir kaut kas dīvains. – Kā man tas sev jāizskaidro?” 7. ES teicu: „Redzi, Mans draugs Markuss, pēc kādiem tūkstoš gadiem par tādām, jums tagad vēl brīnumaini nesaprotamām parādībām, pat bērniem būs pavisam pareizs jēdziens. 8. Redzi, tavai lielai pasaules jūrai dziļi rietumos, kā katrai citai jūrai, arī ir savas robežas; un tur vēl ir ļoti liela cietzeme, ko vēlākie pēcnācēji no Eiropas pret rietumiem atradīs. Bet Āzijas ziemeļaustrumu cietzemes iedzīvotājiem tā tika atklāta jau gandrīz vairāk kā pirms 1000 gadiem, un šajā laikā ir apdzīvota no dažādām Āzijas tautām, starp tām pat no seniem feniķiešiem, trojiešiem un grieķiem. 9. Bet no Eiropas rietumiem tā tikai tad varēs tikt atklāta, kad viņu kuģi atradīsies labākā stāvoklī, nekā jūsu tagadējie. 10. Bet, ka Saule, aplūkota Spānijas dziļos rietumos, noriet bez kādas atstātas krēslas, sevišķi, ļoti skaidros un no tvaikiem brīvos vakaros, tam iemesls, pirmkārt, ir lielā un tālu izstieptā gaisa masā, kas Saules tikpat grūti ļauj izspiesties cauri, cik grūti iespiežas jūras dziļā pamatā. Kur tā ir sekla, tur jūras pamatu noteikti saskatīsi pietiekami apgaismotu, tādēļ, ka gaismai ir darīšana ar pavisam nelielu ūdens masas dziļumu; bet, kur jūra reiz ir kādus 20-100 vīru garumā dziļa, tur tu vairs nespēsi saskatīt no Saules apgaismotu pamatu. Redzi, te tev ir viens iemesls, kādēļ jūras tālos rietumos Saule, norietot, aiz sevis bieži neatstāj nekādu mijkrēsli. 141

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
No.8 NEWS - 東京国際大学
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak