Views
5 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

11. Bet nu atkal ejam

11. Bet nu atkal ejam ārā brīvā dabā! Jo visi klātesošie nu drīz no savā telpām nāks šajā zālē; bet iepriekš Es ar jums, nedaudzajiem, gribu jau atrasties ārā.” 12. Kad Es ar Maniem Saviem mācekļiem un tieši ar Pēteri, Jāni, Andreju, Jēkabu un Mateju sarunājos, tad pie mums arī pienāca mūsu Lācars un sveicināja Mani, un Man jautāja, kad Es vēlētos baudīt brokastis. 13. Un Es teicu: „Drīz pēc Saules lēkta, tā kā Es līdz vakaram došos kādā vietā, no kuras mēs tad atgriezīsimies tikai vakarā; bet pašu vietu, kuru mēs apmeklēsim, jūs uzzināsiet vēlāk.” 14. Kad Lācars to dzirdēja, viņš gāja un visu nokārtoja; bet Es kopā ar tiem dažiem mācekļiem tūlīt gāju ārā, un Lācars Man drīz sekoja. 101. DZĒRVJU BARS 1. Apmēram tūkstoš soļu attālumā no Betānijas pilsētiņas atradās kāds brīvs pakalns, kas piederēja pie Lācara īpašuma. Mēs devāmies uz to, un drīz nu viegli tajā arī uzkāpām, tā kā tas tieši nebija sevišķi augsts, bet tā kā tas bija pavisam klajš, tad tas piedēvēja brīnišķu panorāmu, un no tā pavisam labi redzēja līdz Jeruzalemei. 2. Kad mēs atradāmies pavisam virsotnē, tad mēs no ziemeļrietumiem gaisā ieraudzījām nākam lielu dzērvju baru, un Lācars domāja, ka tā esot reta parādība, redzēt šos putnus dodamies tālāk tik agrā rītā, jo parasti viņi lido apkārt tikai ap pusdienas laiku, bet visvairāk pēcpusdienas stundās. Tam vajagot nozīmēt kaut ko pavisam sevišķu, jo šiem putniem esot ļoti ass instinkts, un jau dienām ilgi iepriekš jūt kādas viņiem draudošas briesmas dabā, kur visi savas barības dēļ uzturas, gatavojas ceļam un pēc viņu vadoņa dotas zīmes, pēkšņi paceļas un dodas kādā drošākā vietā. 3. ES teicu: „Tu šo putnu dabu patiesi esi ļoti labi novērojis, un tas šiem putniem ir dots; bet šeit viņi rāda arī kaut ko citu. Ja tu labi pārzinātu atbilstību starp garu un dabas pasauli – kas tev jau vēl būs -, tad tu arī šī rīta dzērvju lidojuma īsteno nozīmi pavisam saprastu; bet tā tu saproti tikai to, ko tu caur pieredzi zini par šo putnu dabu. 4. Bet nu labi ievērojiet, ko šie, parasti, ārkārtīgi uzmanīgi putni, darīs, jo viņi lidos tieši pāri mums!” 5. Pēc tam mēs uzmanīgi sekojām šo putnu lidojumam, kā tas skaistākā kārtībā mums tuvojās. Garajā kāsī bija ap 100 putnu, un precīzi septiņi veidoja īsu leņķa rindu, kas vienmēr pastāvēja no veciem, spēcīgiem un, zināmā kārtā, pieredzējušiem vīriešu kārtas vadoņiem. 6. Kad dzērvju kāsis lidinājās virs mūsu galvām, mazākais, pie 40 vīru augstumā, tad tas apstājās, kāsis atraisījās, un tās 107 dzērves sāka lidot apļos, un nolaidās zemāk un zemāk, un to tik ilgi, līdz tās virs mums lidoja apkārt tikko septiņu vīru augstumā, un caur savu tieši ne ļoti labskanīgo dziesmu, mums zināmā veidā parādīja godu. Tas turpinājās pāris minūtes ilgi, un tad putni nolaidās lejā zem pakalna, līdzenumā, kur atradās diezgan liels dīķis, no kura Lācars mājas vajadzībām vilka zivis, kuras, protams, piederēja tikai parastām. Šajā dīķī putni dzēra cik daudz tas bija vajadzīgs viņu tālākam lidojumam. Kad visi redzami bija padzēruši, tad tie septiņi vecākie deva labi zināmo zīmi doties ceļā, un visi putni pēkšņi pacēlās gaisā, bet pirms aizlidošanas, vēl dažas reizes aplidoja ap pakalnu, uz kura mēs atradāmies. Bet pēc tam, lidodami apļos, viņi ātri pacēlās sākotnējā augstumā, tur tūlīt izveidoja iepriekšējo rindas kārtību, un tad devās pret ziemeļaustrumiem, tikai diezgan lielā attālumā viņi sava lidojuma virzienu mainīja, un devās uz dienvidaustrumiem un pazuda mūsu skatiem. 7. Te Lācars vēlreiz teica: „Kungs un Meistar, ja to tā īsti uzmanīgi aplūko, tad arī tas ir pilnīgs brīnums!” 8. ES teicu: „Kā tu vēlētos Man to izskaidrot tikai pēc tava prāta?” 150

9. Lācars teica: „Kungs un Meistar! Kā tas pavisam dabīgi izrādījās, tad tas arī jau tikai tīri dabīgos apstākļos bija brīnums, jo šie putni ir ļoti gudri, un, šķiet, ļoti labi zina vai spēcīgi jūt, ka mēs, cilvēki, un it īpaši mēs, jūdi, tieši neesam pieskaitāmi viņu draugiem, un tā arī vēl nekad nav dzirdēts, ka tieši šie putni draudzīgi tuvojas daudziem cilvēkiem. 10. Pie grieķiem, kuri šiem putniem parāda sava veida dievišķu cieņu, tas tieši nav pārāk reti, ka šie putni viņiem varbūt tikpat draudzīgā veidā tuvojas, kā tas nu bija šeit; bet, kā teikts, pie mums, jūdiem, tas vēl nekad nebija [noticis], mazākais, cik man tas zināms, un pēc manas pieredzes. Un tā es to turu par patiesu brīnumu! Jo šie gudrie putni manīja, Kas nu atrodas uz šī pakalna – tieši arī viņu Kungs un Radītājs – un tas viņus pamudināja no lidojuma lielā augstuma nolaisties šī pakalna tuvākā tuvumā, lai šeit zināmā mērā, pēc viņu instinkta un viņu sajūtas, sveiktu un godinātu savu Radītāju un Kungu. 11. Pie tam, manam dīķim arī vēl nekad nebija tas gods, ka dzērves, kas dzer tikai tīrāko ezera ūdeni, spirdzinātos no tā diezgan duļķainā ūdens. Viņas noteikti labi sajuta, ka Tu ar Tavu svēto un visvareno gribu, slepeni dīķa ūdeni svētīji un viņām spēcināji. Viņas noteikti to labi sajuta, un pēc padzeršanās, piecēlās gavilēdamas, vēlreiz riņķoja ap šo pakalnu, zināmā mērā Tev pateikdamās par ūdens svētīšanu, un tikai pēc Tev nestās pateicības, gavilēdamas pacēlās sava lidojuma sākotnējā augstumā, un tā, Tevis spirdzinātas, turpināja tālāk labi kārtoto lidojumu. 12. Ka no šejienes viņas savu lidojumu tūlīt neturpināja dienvidaustrumu virzienā, tam, šķiet, iemesls gan vairāk ir viņu asais, gandrīz mūsu saprātu robežojošais, instinkts. Jo tādā virzienā viņas it kā par tuvu būtu pienākušas Nāves jūrai, kuras tālu sniedzošie ļaunie izgarojumi viņām viegli varētu nodarīt ko ļaunu. Tādēļ viņas, varētu teikt, pavisam gudri sākumā devās ziemeļaustrumu virzienā, un, kad viņas atradās ārpus briesmām, kas viņām varbūt draudēja [dēļ] ļaunās jūras lielākā tuvuma, tikai tad viņas devās virzienā, kurā noteikti bez briesmām varēja sasniegt viņu galapunktu. 13. Tas, pēc mana pavisam dabīgā novērojuma un uzskata, katra cilvēka acu priekšā, kas kopš jaunības bija ieradis visas parādības dabas pasaulē novērot ar asāku skatienu, un arī rosīgāku saprātu, kā to mēdz un īstenībā spēj darīt, parasti, pasaules gudrie, nu ir patiess brīnums. – Vai es runāju pareizi, ak, Kungs un Meistar?” 14. ES teicu: „Jā, jā, Mans mīļais draugs un brāli, tu šo lietu ļoti labi aptvēri, jo tā lieta, aplūkota tikai no dabīga viedokļa, arī tāda ir. Bet aiz tā, protams, slēpjas kāda vēl neticami dziļāka gudrība, bet, ko tikai tas var saskatīt, kas atrodas kādā iekšējā garīgā redzē un sajūtā, un savas matērijas nāvi ir tiktāl uzvarējis, ciktāl viņš tai savā dvēselē vēl ir pacēlies pāri, un to nebaidās. 15. Bet, lai jums visiem, šeit klātesošiem, arī par to ir kāds mājiens, tad Es gribu jums to īpaši dot, pirms citi mūs vēl atradīs; un, tātad, uzklausiet Mani!” 102. DZĒRVJU KĀŠA GARĪGĀ ATBILSTĪBA 1. (Kungs:) „Redziet, dabas pasaulē viss, kas atrodas visās trīs dabas valstīs, un visas, lai cik nenozīmīgas parādības, apgaismotai cilvēka dvēselei ir raksti un valoda! Un tā tas bija un ir arī mūsu novērotais dzērvju kāsis. Ka šie putni Man šeit apliecināja zināmu godāšanu, tas ir pavisam noteikti; bet būtu neprātīgi pieņemt, ka šie putni būtu Mani pazinuši. Tā lieta ir pavisam citāda, un tas, jums šķietami, ļoti brīnumainais, pavisam priecīgi atgriežas atpakaļ dabīgā. 2. Redziet, katram cilvēkam kā garīgi, dvēseliski un dabīgi ķermeniski dzīvojošai būtnei, ap sevi tāpat ir ārējās dzīvības atmosfēra, kā tāpat katram pasaules ķermenim, katram atsevišķam 151

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
No.8 NEWS - 東京国際大学
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība