Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

dvēseles dzīvībai,

dvēseles dzīvībai, pie tam, ienākdams dziļā dzīvības naktī, beigās, tādēļ, ka viņš tomēr turpināja iet, nonāca kādā viesnīcā, par kuru viņš, mazākais, bija pārliecināts, ka tajā atrodama dzīvības maize. 7. Tad viņš arī sāka klauvēt un lūgt, un viņa laika beigās, viņam tomēr vēl tika piešķirts tas, ko viņš ilgi un veltīgi bija meklējis pasaules tuksnesī. 8. Un, redziet, tas nozīmē šajās dienās un vēl vairāk turpmākos, tumšos laikos, Dieva Valstību pie sevis raut ar spēku; jo kas tad meklēs, tas arī atradīs, ja viņš nepaliek stāvam uz tuksnešainā ceļa. Kas klauvēs pie durvīm, un, ja arī naktī, – tam tomēr jātiek atvērtam, un kas tad neatlaidīgi lūgs, tam arī tiks dots, tas, ko viņš lūdza! – Vai jūs šo ainu labi sapratāt?” 9. Agrikola teica: „Kungs un Meistar, mēs šo ainu gan sapratām, bet tajā, kā es secinu, tieši nav kas iepriecinošs, kā mēs to saņemam no daudzām citām Tavām mācībām un vārdiem. Tā gan ir taisnība, ka kādas lielas laimes iegūšanai, iepriekš vajag arī lielus upurus un pūles, bet pēc manām domām, pilnīgi nopietna un stingra griba pilnīgi dzīvot pēc Tavas Mācības – ko pēc mana vērtējuma es tieši neuzskatu par sevišķi grūtu, kas prasa ārkārtēju piepūli – pie kam Tu Pats tomēr teici, ka Tavs jūgs esot maigs, un Tava nasta – viegla -, tad man nu vajag atklāti atzīties, ka šajos Tavos vārdos, pēc kuriem šajās dienās, kā arī kādos turpmākos tuksnešainos laikos, Dieva Valstība pie sevis varēs tikt pierauta tikai ar lielu spēku un piepūli, es nevaru atrast nomierinošo, maigo jūgu un vieglo nastu. 10. Bet gan šajos Tavos vārdos es atrodu, ka Tavas Mācības izplatīšana, cik arī dievišķi patiesa, tā, galu galā, aiz sevis vilks daudzas un lielas cīņas un pat asiņainus karus. Jo, ja uz šīs zemes, saskaņā ar brīvas gribas saglabāšanu un iespējami labu izglītošanu, tiem daudziem velniem un tikai nedaudziem cilvēkiem eņģeļiem, ir vienādas un ne ar ko citu kā, augstākais, caur valsts likumiem nedaudz ierobežotas rīcības tiesības, tad Dieva Valstības iemantošanai, protams, gan vajag daudz spēka; bet ar maigo jūgu un vieglo nastu, Kungs un Meistar, tas izskatās pavisam trūcīgi! 11. Tas ir tikai mans uzskats, un es nedomāju, ka tieši nemaz nav taisnība; bet es Tevi tomēr lūdzu, lai Tu mums to, kā īsti Dieva Valstībai vajag pielietot spēku, lai to pierautu pie sevis, vēlētos nedaudz tuvāk apgaismot. Jo es vēlētos Tavu maigo jūgu un vieglo nastu satuvināt nedaudz tuvāk ar spēku!” 105. KO TAS NOZĪMĒ, DIEVA VALSTĪBAI PIELIETOT VARU 1. ES teicu: „Draugs, nopietni gribošam katras pūles un darbs ir maigs jūgs un viegla nasta; bet, ja pie kāda nopietna darba tu baidies piepūlēties, tad ar to tu gan nesasniegsi vēlēto ieguvumu, un pareiza piepūle un spēku sasprindzinājums tieši ir tā vara, ko katram cilvēkam vajag pielietot Dieva Valstībai, lai to piesavinātos. 2. Redzi, jūs paši Dieva Valstībai pielietojat patiesi lielu varu, bet, tādēļ, ka jūs visā nopietnībā gribat to piesavināties, tad jūs arī nebaidāties nekādu upuru un pūļu, un Mans jūgs jums tomēr liekas maigs un Mana, jums uzliktā nasta, viegla un niecīga. Padomājiet tikai, ka jūs aiz mīlestības uz Mani, ņemat sev līdzi daudzos jauniešus, un viņus Manā Vārdā uz labāko apgādāsiet! Bet tāpat ņemsiet arī nabaga ģimeni no Emmas, Helisa ģimeni un tāpat vairākus atgrieztos farizejus kopā ar viņu sievām un bērniem, un arī par viņiem rūpēsieties? Un, redziet, tajā ir ļoti liela vara, ko jūs kā pagāni pielietojat patiesai Dieva Valstībai, un to pilnīgi raujat pie sevis, un jūs to darīsiet ar vēl lielāku varu, tā kā pilnīga ticība Man, jūsu mīlestība uz Mani un patiesi laba griba jūs piespiedīs darīt vēl vairāk, kā jūs jau līdz šim darījāt! Un tas viss jums tomēr būs maigs jūgs, un viegla nasta, tādēļ, ka jūs paši to labprāt un pilnā nopietnībā gribat. 156

3. Ja tu, draugs, to aplūko un novērtē ar pareiza prāta acīm, tad tev gan jāsaprot, ka šeit tas maigais jūgs, vieglā nasta un Dieva Valstībai pielietojamā vara noved pie viena un tā paša. 4. Bet, ja tu, p.p. aplūko mūsu templiešus un līdzās ļoti daudzus pasaulīgus cilvēkus, tad jautā sev pats, vai tas, ko jūs Dieva Valstības iegūšanai darāt pavisam viegli, viņiem viņu gribai nebūtu tāds varas sasprindzinājums, ar kuru viņi tūlīt varētu pārbīdīt zemes kalnus? Un, ja viņi Dieva Valstībai nevarētu pielietot tādu varu, kā jūs tai jau draudzīgi darījāt, tad viņi arī patiesi neko neiemantos! 5. Un kā tas nu ir šajās dienās un šajā laikā, tā pie pasaules cilvēkiem būs arī turpmākos laikos. Jo šai zemei nekad netrūks pasaulīgi cilvēki, un viņiem Mans jūgs neliksies maigs un Mana nasta viegla. Un, ja savās pēdējās dienās viņi varbūt tomēr viņu zemes dzīves ilgajā naktī gribēs iemantot Dieva Valstību, tad viņiem vajadzēs sākt klauvēt pie durvīm, lai iegūtu tikai nedaudz maizes, no kuras sasniedz tikai zemākās Debesis, savas dvēseles dzīvības paēdināšanai. 6. Tādēļ tie, kas Manis dēļ dara daudz un nes daudzus darbīgus upurus, arī daudz mantos no Dieva valstības, bet, kas līdzīgi nakts ceļiniekam, sava pasaules ceļojuma beigās Manu durvju priekšā sāks nopietni klauvēt un lūgt, tas gan arī netiks atstumts, bet viņš iemantos tikai nedaudz ,tādēļ, ka viņš arī maz pūlējās Dieva Valstības iegūšanai, un to tikai tad sāka meklēt, kad viņu uz to spieda galējākais posts. 7. Ka tāds cilvēks Dieva Valstībai pielietoja tikai ļoti niecīgu varu, noteikti ir viegli saprotams, un tādēļ arī viegli saprotams, ka tādam cilvēkam nebūs sagaidāma nekāda liela Dieva Valstības daļa; jo ar kādu mēru kāds šeit mēra, ar tādu pat mēru viņam Dieva Valstībā arī tiks atpakaļ atmērīts. 8. Kas, tātad, Dieva Valstībai, lai to iemantotu, pielietoja lielu varu, tas tajā jau arī šeit uz zemes sasniegs lielu spēku un varu, bet kas Dieva Valstībai, lai to iemantotu, pielietoja tikai nelielu varu, tas tajā arī iemantos tikai pavisam nelielu spēku un varu, un taipusē mūžam nesasniegs to, kuri jau šeit uz šīs zemes Manā priekšā kļuva lieli un vareni. Vai tu, Mans draugs, to nu labi saprati?” 106. PAR VIŅPASAULI 1. Agrikola teica: „Jā, Kungs un Meistar, nu man, protams, viss kļuva skaidrs, un mēs visi no mūsu sirds dziļākiem pamatiem Tev pateicamies par šo Tavu mums tik mīļi un žēlīgi piešķirto pamācību!” 2. Kad romietis izteica šo pateicību, tad austrumos jau arī sāka kļūt ļoti zeltaini gaišs, un dabā kļuva ļoti rosīgi. Putniņi daudzveidīgākā veidā sāka atskaņot savas dziesmas, svaigais rīta vējš sāka pūst dzīvāk un ne tieši niecīgā dīķa īsti skaistā ūdens virsma viļņojās it kā arī tai būtu prieks par rīta vēja glāstiem. Tāpat atdzīvojās arī zāle, un zilie un smaržīgie dūmi no māju kamīniem no rīta vēja gaisā tika aizpūsti visādās retās formās un pārmaiņās. Un tā tas piedāvāja ļoti skaistu un līksmi kustīgu rīta ainu. 3. Kad mēs visi ar lielu prieku un patiku kādu laiku šo rīta ainu vērojām, un pie tam kļuva arvien gaišāks, tad no austrumiem šeit atlidoja daudzas ūbeles, nolaidās pie dīķa un dzēra ūdeni. 4. Romiešiem tas patika un mūsu Markuss teica: „Kungs un Meistar, redzi, mūsu dažkārt ne neveiklie laika iztulkotāji, ja šajā laikā šeit no austrumiem nāktu šīs sugas putni, dotu mājienu par agru, bet īsu ziemu, bet janvāra mēnesī tad jau iestātos pastāvīgs pavasaris. Nu, tas biežāk piepildās kā nepiepildās. Bet Tu, kā visas dabas Kungs, mums to varēsi darīt labāk 157

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
AR 1. numuru - Vienotība