Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

zināmu, un arī tas

zināmu, un arī tas mums būtu labi, lai, stāvēdami uz labāka pamata, varētu apkarot dažus vietējos maldus. – Ko Tu, ak, Kungs, saki uz to, ko es Tev teicu par šo putnu lidojuma nozīmi?” 5. ES teicu: „Par to, draugs, nezaudēsim daudz vārdu! Bet visa tava zīmju iztulkošana gan atvasināta no senas pieredzes, un šur un tur kas patiess pie tā vēl var būt pielipis; bet zem grieķiem un sevišķi pie jums, romiešiem, caur visādiem fantastiskiem papildinājumiem, tika tā sakropļota, ka tajā nu vairs nav pielipusi gandrīz neviena patiesa zilbe. 6. Bet te šis dūju bara lidojums nenozīmē neko citu, kā šie baloži rītos parasti steidzas uz dīķi un te padzeras, lai tad saviem apkārt lidojumiem gūst lielāku spēku; jo bez ūdens neviens putns beigās nevarētu lidot. 7. Bet kāpēc lidošanai katram putnam nepieciešams ūdens, to jūs tagad vēl ilgi nevarat aptvert, bet nākamo laiku cilvēki pamazām uzzinās šo noslēpumu.” 8. Kad Markuss no Manis to dzirdēja, tad viņš vairs nejautāja pēc zīmju nozīmes, bet pavisam priecīgi atkal vēroja rīta skaisto ainu. 9. Kad mēs visi tā īsti priecīgā garastāvoklī vērojām skaisto rīta ainu, kas caur to ieguva dzīvīgumu, ka gani savus lopus dzina ganībās, un citi cilvēki sāka nākt ārā savos lauku darbos, tad pie austrumu horizonta sāka veidoties tā saucamie aitu mākonīši, kuri tika spēcīgi apgaismoti no jau ļoti tauvojošā Saules lēkta un piedāvāja ārkārtīgi skaistu skatu. 10. Tad Mans Markuss teica: „Kungs un Meistar, patiesi, šis rīts ir tik skaists, ka es pavisam nevaru atcerēties jebkad redzējis ko skaistāku! Te jau gandrīz varētu teikt: Tavās īstenās Debesīs arī nevar izskatīties skaistāk un lieliskāk!” 11. ES teicu: „Ak, tu, Mans draugs, savā dvēselē tu nu gan esi ļoti priecīgi satraukts, un šo pārejošo rīta greznumu salīdzini ar patiesām, mūžīgām Debesīm, un tev tas ir ļoti piedodams, tādēļ, ka uz šīs zemes nevari sev stādīties priekšā Dieva Debesu bezgalīgo, nesalīdzināmo skaistumu un diženumu! Ja Es tikai uz acumirkli tevi tur garā paceltu, tad tu uz šīs zemes vairs nevarētu dzīvot; jo Debess neaprakstāmi lielā pievilcība, gaisma, draudzības un dzīvības augstākā laimes sajūta tavu miesu acumirklī iznīcinātu un tavus dvēseles jutekļus tā apreibinātu, ka viņa pakristu un ilgi gulētu kā mirusi, un pilnīgi bez apziņas. Tad Man vajadzētu redzēto un sajusto tev pilnīgi atņemt, citādi kāda eksistence kaut kur, zināmā mērā, ārpus Debesīm, vairs nespētu būt iedomājama. Bet tāpēc arī katrai dvēselei jātiek vestai un vadītai pakāpienu pēc pakāpiena, un viņai vajag kļūt skaidrākai kā tīrākais zelts, lai viņa kļūst pilnīgi spēcīga ieiet Dieva Debesu bezgalīgos priekos. 12. Redzi, laicīgās Saules gaisma pret Debesu gaismu patiesi ir tīrākā tumsa, un tomēr tu ar tavas miesas acīm nenovērsies nevari tajā skatīties, un, ja tu to tikai pusstundu ilgi darītu, tad tu paliktu akls, bet ko tavas nepieradušās un augstākās gaismas skatīšanai neierīkotās acis darītu tad, ja no Manis tiktu pielaists skatīt augstāko un varenāko gaismu? 13. Tādēļ, mīļais draugs, tavs līksmais satraukums, skatot šo skaisto un priecīgo rītu, gan ir ļoti labs, un cilvēkam, kas tā jūt, kā tu, ir laba sirds un visumā jau pieņemams kā labāks un cēlāks, - bet domāt, ka arī Dieva Debesīs tikko varētu uzrādīt ko brīnišķāku, cik brīnišķs ir šis rīts, tie būtu lieli maldi! Bet citādi ar tavām sajūtām Es esmu pavisam apmierināts.” 14. Uz to Markuss teica: „Kungs un Meistar, kad mēs pirmās dienās pēc ierašanās Eļļas kalnā bijām pie Tevis, Tu uz dažiem acumirkļiem mums rādīji neskaitāmi daudzus eņģeļu pulkus, kas sava veida gaismas pilnā gaisā lidinājās, kustējās un virzījās, un liecināja par Tevi. Vai tās nebija īstenās Debesis?” 15. ES teicu: „Ak, jā, draugs, bet tikpat aizklātas un aizsegtas, cik aizklātu un aizsegtu jūsu priekšā sevi rāda erceņģelis Rafaels! Ja tu varētu viņu skatīt viņa tīri Debesu spožumā un skaistumā, tad tas tavu miesu acumirklī nonāvētu, un tavu dvēseli apreibinātu uz ilgu laiku. Tādēļ viņa iekšējā būtība ir aizklāta ar sava veida ķermenisku ietērpu, lai tie, ar kuriem viņš Manā Vārdā satiekas un sarunājas, var panest viņa personisko klātbūtni. Tādēļ Es saku, ka neviena cilvēka acs nekad nav redzējusi, neviena auss dzirdējusi un neviena cilvēka jutekļi 158

jebkad sajutuši, kādu prieku un svētlaimi Dievs Debesīs ir sagatavojis tiem, kas Viņu patiesi pār visu mīl. 16. Redziet, jūs gan visi miesīgi un garīgi nu atrodaties kā Manā tuvākā tuvumā, un caur jūsu ticību Man un caur jūsu mīlestību uz Mani augstākās un pilnākās Debesīs – bet tomēr no tās izskatā jūs neko nedrīkstat skatīt, tādēļ, ka pirms jūs garā nebūsiet pilnīgi atkalatdzimuši, tas jūsu miesas nonāvētu. Bet, kad jūs būsiet garā pilnīgi atkalatdzimuši, tad jūs sāksiet saskatīt Debesu veidu, kas no jūsu gara izies kā koks no sēklas grauda dīgļa. – Bet arī mūsu Saule tūlīt pacelsies virs horizonta, un tad to arī pavisam uzmanīgi vērojam!” 17. Kad es šo runu par Debesu veidu beidzu, tad virs tālā horizonta pilnā majestātiskumā arī pacēlās Saule, kamēr jau pusstundu iepriekš ar saviem stariem zeltīja kalnu virsotnes. Mēs mierīgi tik ilgi aplūkojām brīnišķo ausmu, līdz visa Saule stāvēja virs horizonta, un tās stari sāka apgaismot arī ielejas. 107. KALNU NOZĪME 1. Te Markuss Man vēlreiz jautāja, teikdams: „Kungs un Meistar, bet vai tas nav dīvaini, ka augstie kalni, kuru virsotnes un galotnes, acīmredzami, visumā no Saules tika apspīdēti stundu agrāk, un tādēļ tām arī ir garāka diena kā ielejām, ir klātas ar mūžīgu sniegu un ledu, kamēr ielejās un līdzenumos ir silts un vasarās pat neizturami karsts?! Pie mums Eiropā, mūsu valsts rietumos ir Alpi, kurus neviena cilvēka acs vēl nekad nav redzējusi bez sniega, kamēr līdzenumos un augsto Alpu daudzās ielejās ir ļoti silts. Jā, pat mūsu Sicīlijā ir viens kalns, kuram pie tam tā iekšiene ir un vajag būt uguns pilnai, tādēļ, ka daudzās vietās tas pastāvīgi dūmo un kūp, un tomēr tā augstākā galotne vienmēr ir sniega klāta. Nu kāds tad tam ir iemesls?” 2. ES teicu: „Ja Es arī tev pateiktu patieso iemeslu, tu to tomēr nesapratīsi; bet tādēļ, ka tu Man jau reiz jautā, tad Man vajag tev atbildēt. 3. Redzi, ja tu Saulē noliec kādu metāla gabalu un vienlaicīgi mīkstu koku, tad pēc pāris stundām tu metālu jau atradīsi tik stipri sakarsētu, ka tu ar roku to tikko varēsi aptaustīt; bet mīkstā kokā tu tikko pamanīsi kādu sasilšanu. 4. Ja tu p.p. ap pusdienas laiku aptaustīsi Nāves jūras melno un akmeņaino krastu, tad tu to atradīsi gandrīz kvēlojoši karstu, un, ja tu tad pieskarsies ūdenim, tad, salīdzinājumā ar krastu, tu to atradīsi vēstu. Tu tad arī varētu jautāt un teikt: „Jā, Kungs un Meistar, kā tad tā? Kādēļ tajā pat laikā metāls un melnais akmens tiek no Saules stariem tik stipri sakarsēts, kamēr mīkstais koks un sevišķi ūdens neļauj sajust nekādu sevišķu sasilšanu?” 5. Un te Es tev tādēļ, ka tev vēl trūkst priekšzināšanas, varu teikt tikai tik daudz, ka blīvāki ķermeņi siltuma uzņemšanai no gaismas ir daudz noderīgāki, kā mazāk blīvi. Un, tātad, gaiss ir ķermenis, kuram sevī ir īpašība, ka zemienēs caur stipru spiedienu no augšas, ko uz to izdara virsējie gaisa slāņi, tas ir blīvāks kā kalnu galotnēs, un, tātad, tādēļ, ka gaiss Zemes dziļumos ir daudz blīvāks kā kalnu un Alpu virsotnēs, tad tas arī ir daudz sasildāmāks kā augstienēs. Redzi, tas ir parasts, dabīgs un tev arī visdrīzāk aptverams iemesls, kādēļ kalnu virsotnes, ja tās no Saules tiek ilgāk apstrādāts, ir vēsākas kā dziļumos un ielejās. 6. Bet, protams, ir arī vēl cits iemesls, kuru tu, ja arī Es tev to pateiktu, nesaprastu un nevarētu saprast. Bet vēl jau nāks laiki, kur cilvēki tāda veida parādības pavisam skaidri pazīs un aprēķinās, un sapratīs, bet tādēļ viņi Dieva Valstībai nestāvēs tuvāk, kā nu jūs, kas kā pieredzējuši valstsvīri, vēl ilgi neaptverat to, ko tad jau bērni sapratīs un labi aptvers. Tāda veida pasaules un dabas zinātnieki bieži atradīsies ļoti tālu no Dieva Valstības, un, ja viņi to meklēs viņu atklātos pasaules dabas spēkos, viņi to grūti vai arī pavisam neatradīs. Tādēļ, 159

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)