Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

8.

8. Bērnus, protams, var drīz un viegli padarīt nedaudz ticīgus, - tomēr vīriem, kā mēs, [kas] Romā un daudzās citās pilsētās esam lielā pārsvarā, vajag pieiet pavisam citādi, ja grib viņus kaut kur iegūt! Un tieši šī iemesla dēļ es arī centos šīs materiālās pasaules sfērā sev iegūt dažu labu apgaismību par dažādām lietām un parādībām, un jau iepriekš visu to vārdā, kas varbūt caur Mani tiks Tev pievērsti, Tev pateicos, ka Tu mums, romiešiem, neliedzi šo apgaismību!” 9. ES teicu: „Es to ļoti labi zināju, kādēļ jūs Man par šo un to lūdzat paskaidrojumu, un Es slavēju jūsu dedzību un labo gribu, un jūsu pūlēm un darbam Mana Vārda dēļ vienmēr jātiek spēcinātam ar Manu svētību! 10. Bet Es tomēr saku, ka jūs pārāk daudz cilvēkiem nenorādiet uz pasaules lietu materiālo dabu, ka viņiem tajā jāmeklē Dievu, ar to jūs cilvēkus novedīsiet tikai pie Dieva esamības nojausmas, bet nekad pie Viņa pilnīgas atzīšanas un patiesas un dzīvas ticības Viņam. 11. Bet, ja jūs saviem brāļiem dodat Manu Mācību, kā jūs to no Manis, skaidru un tīru, saņemat, tad viņi jūs uzklausīs un Mācību arī pieņems, un tā kā Mani Vārdi sevī glabā spēku, varu un dzīvību, tad tie jūsu brāļu sirdīs un dabā radīs pavisam citu iedarbību, kā visi iedomājamie pierādījumi no materiālās pasaules un tās kārtības sfēras. 12. Bet, kad tad cilvēki Man ticēs un arī dzīvos, un darbosies pēc Manas Mācības, un, tātad, pēc Manas gribas, tad viņi jau sevī atradīs patiesu skolotāju un ceļvedi, kas viņus vedīs visās citās patiesībās. 13. Kas grib atrast Dievu un Viņa mūžīgās dzīvības Valstību, tam to mīlestībā uz Dievu un uz tuvāko vajag sākt meklēt savas sirds klusā kambarītī. Kas tad nopietni sāk meklēt, un, meklējot, neatslābst, tas tad arī atradīs to, ko meklē; bet, kas meklējot kļūst remdens, tas to, ko viņš gan vēlētos atrast, ja tas viņam nemaksātu pārāk lielas pūles, šajā pasaulē un arī viņpasaulē diezin vai, vai arī pavisam neatradīs. 14. Tādēļ iepriekš sūtiet tikai Manu dzīvo Vārdu un tikai tad tas, kas pieņem Manu Evaņģēliju, dariet uzmanīgu lietu parādībām un to kārtībai šajā pasaulē, un tā jūs iegūsiet savu darbu un pūļu labākos panākumus! 15. Bet nu atkal atstājam šo pakalnu un dodamies jau pagatavotās brokastīs, un tad redzam, ko šajā dienā mēs visu vēl uzsāksim.” 16. Romieši un arī visi pārējie Man pateicās par viņiem sniegto padomu, un mēs tūlīt devāmies mājās, lielajā ēdamzālē, kur pareizā daudzumā uz galdiem atradās labi pagatavotas zivis, maize un svaigs vīns. Mēs tad tūlīt arī apsēdāmies; iepriekš, kā vienmēr, Es svētīju ēdienu un dzērienu, un tad ēdām un dzērām. Par jauniešiem rūpējās mūsu Rafaels. 109. KUNGS ATSTĀJ BETĀNIJU 1. Kad mēs jau vairāk kā pa pusei bijām pabrokastojuši, tikai tad nāca arī tie daži templieši, kas bija apmeklējuši savas sievas un bērnus, un Lācars viņiem norādīja kādu brīvu galdu un lika viņiem atnest, kas bija mums, un viņi ēda un dzēra. 2. Bet, kad mēs bijām pilnīgi pabrokastojuši, tad pie Manis atnāca tie templieši, kas arī bija beiguši brokastot, atvainojās Man, ka apmeklējuši sievas un bērnus, un lūdza Mani, vai Es tomēr nevēlētos arī viņus apmeklēt un svētīt. 3. Bet Es viņiem teicu: „Klausieties, kas Man tic, pieņem manu Vārdu, pēc tā dzīvo un darbojas, tam arī pilnībā ir Mana svētība; tādēļ centieties, ka arī jūsu sievas un bērni, kuri vēl stingri turas pie tempļa tukšām ceremonijām un slepeni pie sevis Mani un Manus mācekļus uzskata par ķeceriem pret templi, [lai] Man tic, un rīkojas pēc Manas Mācības! Bet tā, kā tas tagad vēl ir ar viņām un domā tikai par to, ka arī viņu dēli jau drīz varētu piederēt pie tempļa ievērojamākiem, tad Man patiesi nav vēlēšanās iet pie viņām un viņas sevišķi svētīt. Vispirms 162

ejiet un pamāciet viņas, un tad rīts jau rādīs, vai viņas jau ir gatavas Manai svētībai! Šodien jūs variet uzkavēties šeit un to lietu ar jūsu sievām un bērniem nokārtot. Kad vakarā Es atkal atgriezīšos šeit, tad arī jūs atkal variet nākt pie Manis!” 4. Kad Es šiem dažiem templiešiem to teicu, tad viņi Man jautāja, uz kurieni Es šodien dotos, lai vajadzības gadījumā viens vai otrs Man sekotu. 5. ES teicu: „Pirmkārt, jums nekāda veida vajadzība nebūs, un, otrkārt, jauniešu dēļ šeit paliek Rafaels, un jūs variet viņam prasīt padomu; un tā jums nav vajadzīgs zināt, uz kurieni Es šodien došos. Bet, kad Es atgriezīšos, tad jūs jau tāpat uzzināsiet, kur un ko Es darīju.” 6. Ar šo lēmumu tie daži templieši bija mierā, pateicās Man par to un atkal devās pie savām sievām un bērniem. 7. Pēc tam Es pārējiem klātesošiem teicu: „Kam tas sagādā prieku, sekot Man, uz kurieni Es eju, tas lai Man seko!” 8. Pēc šī Mana aicinājuma visi piecēlās un gatavojās ceļam. Arī Marija no Magdalonas Man jautāja, vai arī viņa drīkstētu Man sekot. 9. ES teicu: „Dari kā vēlies, bet, ja tu paliec šeit pie Lācara māsām un palīdzi viņām apkalpot viesus, kuri ir jau šeit, bet citi vēl ieradīsies, tas Man ir patīkamāk. Bet, kad no Jeruzalemes un arī citām vietām šeit ieradīsies viesi un jautās pēc Manis, tad neizpaudiet par Mani, un atnākušajiem atkal jādodas tālāk tā, kā viņi šeit atnāca.” 10. Un Magdalēna Man par šiem vārdiem pateicās un palika pie abām māsām, tāpat palika arī Helija ar savējiem un nabadzīgā ģimene no Emmas. 11. Bet mēs devāmies prom un vispirms gājām pie ielejas saimnieka, kas kopā ar viesnīcnieku no Lielās Kungu ielas netālu no Betlēmes bija pie mums un klausījās Manās pamācībās. 12. Kad mēs nonācām pie viesnīcas, tad visi mājas ļaudis nāca mums pretī, sveicināja mūs un ļoti priecājās par mums. [Viesnīcnieka] sieva lūdza Mani, lai Es kopā ar visiem, kas ir ar Mani, vēlētos pusdienās būt viņu viesi. 13. Bet Es teicu: „Sieva, laba griba pie Manis ir spēkā kā izdarīts darbs; ko tu nabagiem vienmēr darīsi Manā Vārdā, tas no Manis tiks tā uzskatīts, ka Tu to būtu darījusi Man. Bet šodien pēcpusdienā šeit ieradīsies daudz viesu, un daži apjautāsies par Mani; bet tad neizpaudiet par Mani, un, ja jums kāds jautās, uz kurieni Es būtu devies, tad runājiet patiesību un sakiet: „Mēs to nezinām!” Un tajā arī ir iemesls, kāpēc Es šorīt arī Maniem mācekļiem iepriekš neteicu, uz kurieni Es eju un ko darīšu. Bet pret vakaru Es atkal nākšu šeit un stundu ilgi uzkavēšos. Nu ievērojiet, ko Es jums ieteicu.” 14. Visi Man to apsolīja, un mēs ielejā devāmies tālāk, un satikām daudzus cilvēkus, visvairāk grieķus un arī ēģiptiešus, kas caur Jeruzalemi ar visādām precēm devās uz Damasku. Neviens no viņiem par mums neinteresējās, un tā mēs netraucēti varējām turpināt savu ceļu. 15. Kad mēs tā labu stundu ceļojām, Lācars, kas vienmēr gāja līdzās Man, tad pavisam slepeni Man tomēr jautāja, teikdams: „Kungs un Meistar, nu Tu man tomēr varētu teikt, uz kurieni Tu dosies; jo es un visi, kas ir šeit, Tevi noteikti nenodosim!” 16. ES teicu: „Mēs dodamies vienā vietā tuvu pie Betlēmes, kas tur notiks, to jūs visi jau īstā vietā redzēsiet un labi uzzināsiet!” 17. Lācars teica: „Nu ir jau labi, ka es, mazākais, to zinu! Bet tad mums jau vajag labi pasteigties, jo ceļš līdz turienei nav tieši īss.” 18. ES teicu: „Tādēļ mēs tur tomēr nonāksim īstā laikā, un pietiekami agri; jo Man arī tas ir iespējams, tālu ceļu noiet pavisam īsā laikā.” 19. Lācars teica: „Ak, jā, Kungs un Meistar, es labi zinu, ka Tev nekas nav neiespējams; bet Es Tev tomēr jautāju, lai mēs šo diezgan tuksnešaino ceļu nenoietu pavisam klusējot, un tādēļ, ka katrs, lai cik šķietami nenozīmīgs vārds no Tavas mutes mani vienmēr atdzīvina ar jaunu spēku.” 163

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Notlar 8
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
1 - Vienna
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
. 1 _ ms
1 - Autodesk
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf