Views
6 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

26. Kapteinis atzīs

26. Kapteinis atzīs viņu tiesības, sūtīs šim pulkam pakaļ jātnieku, kuram bērni neskarti jānodod un mums vairs nebūs ilgi jāgaida, ka jātnieks jau arī būs šeit; bet tad nodod viņam rīkojumu kapteinim, lai pusdienas laikā viņš nāk viesnīcā pie tevis, un tā mēs tad viņu viesnīcā, kad tur nonāksim, arī sastapsim. Bet bērnus mēs ņemsim sev līdzi.” 27. Bet vadoņi dzirdēja, ko Es ar Agrikolu runāju, un redzēja, ka viņš rīkojas pēc Maniem vārdiem, un gribēja Manā priekšā krist ceļos un Man pateikties. 28. Bet Es viņiem teicu: „Es jūs tikai šoreiz izglābu; bet, ja jūs citā vietā vēlreiz tā izturēsieties, kā jūs izturējāties viesnīcā, tad jūs vairs netiksiet izglābti. Bet nu gaidiet šeit, līdz jūs tiekat nosūtīti, un tad mierīgi un kārtīgi dodieties tālāk!” 29. Viņi Man pateicās par šiem Maniem vārdiem un dēvēja Mani par lielu gudro, kura vārdi esot varenāki kā austā un varenā Agrikola parasti nepielūdzamā stingrība; viņi un arī viņu pulks dēvēja Mani par visu taisnīgo taisnīgāko un slavēja Mani. 30. Pēc tam Agrikola deva viņiem instrukciju, pēc kuras lai viņi uzturas Betānijā, līdz viņš atgriezīsies, un viņi saņem vīnu un maizi pēc pareizas vajadzības, ko viņš tad samaksās, un, ka viņš rūpēsies arī par tālāku uztura naudu, vienlaikus viņš viņiem uz stingrāko pavēlēja izturēties labi un kārtīgi, ko viņi viņam tad arī svinīgi apsolīja. Pēc tam viņš viņiem pavēlēja doties tālāk. Viņi kārtojās gājienam, vēlreiz Man pateicās un devās ceļā. 111. IERAŠANĀS VIESNĪCĀ 1. Kad mēs atradāmies ap pāris tūkstoš pēdu attālumā no šīs vietas, tad mēs jau no tālienes ieraudzījām auļojam jātnieku. Nepagāja ilgs laiks, ka viņš jau arī bija pie mums, apstājās un mums strauji jautāja, vai mēs nesastapām karapulku un vai viņi savā vidū neveda līdzi jūdu bērnus. 2. Agrikola stādījās priekšā, visu izstāstīja un arī parādīja izglābtos bērnus, par ko jātnieks ļoti priecājās. Bet pēc tam viņš jātniekam arī deva instrukciju kapteinim, kā Es to viņam iepriekš ieteicu. 3. Pēc tam jātnieks arī griezās atpakaļ un steidzīgi jāja uz pilsētu, kas atradās vēl ap pusotras stundas attālumā. Un mēs kopā ar bērniem, kas ar sevišķu mīlestību pulcējās ap Mani, turpināja savu ceļu tālāk. 4. Tās piecas meitenes, no kurām vecākai bija 17 un jaunākai 10 gadi, žēlojās, ka viņām sāpot rokas, tādēļ, ka iepriekš tās bija tik cieši sasietas, tāpat žēlojās arī abi jaunieši. 5. Bet Es ar savu roku noglāstīju viņu rokas un jautāju viņiem, vai viņi vēl jūt sāpes. 6. Tad (bērni) priecīgi teica: „Ak, tu, labais vīrs, mēs vairs nejūtam sāpes! Bet kā tu to darīji, ka mēs vairs nejūtam nekādas sāpes? Ak, tev vajag būt ļoti brīnumainam dziedniekam! Tev tak nebija ne ziede, ne eļļa, un tomēr mums pavisam vairs nesāp! Mājās mums ir vecmāmiņa, kura jau sen ir ļoti slima, un neviens dziednieks nevar viņai palīdzēt. Varbūt tu arī viņai varētu palīdzēt tādā veidā, kā tu mums palīdzēji?!” 7. ES teicu: „Jā, jā, Mani mīļie bērni, kad nonāksim mājās, tad jau redzēs, kas būs darāms ar jūsu vecmāmiņu! Bet vai jums mājās nav vēl kāds slimnieks?” 8. Bērni teica: „Ak, tu, brīnumainais dziedniek, tu mums jautā it kā tu jau tāpat zinātu, ka arī vienu mūsu labāko kalpu jau vairāk kā pusgadu moka ļauns drudzis? Vai tu jau reiz biji mūsu viesnīcā un tur pārnakšņoji?” 9. ES teicu: „Mani mīļie bērni, redziet, personīgi Es gan vēl nekad nebiju jūsu viesnīcā, bet ar Manu Garu es esmu visur! Un tā Es tad arī zinu visu, kas kaut kur ir un notiek, un arī varu palīdzēt apspiestiem un nelaimīgiem, ja viņi patiesi paļaujas uz Dievu un rīkojas, un dzīvo pēc Dieva baušļiem!” 166

10. Bērni teica: „Bet kā tu to dari, ka tu ar tavu garu vari sevi visur pārcelt, un tad visu redzēt, dzirdēt un pazīt? Tas ir iespējams vienīgi tikai Dievam. Vai tad tev, līdzīgi praviešiem, laiku pa laikam tevī ir Dieva Gars? Jo pravieši, kad viņi pareģoja, kā mums tas mācīts, tika pildīti ar Dieva Garu. Vai varbūt arī tu esi pravietis?” 11. ES teicu: „Jā, jūs, Mani mīļie bērni! Kas Es īstenībā esmu, ja Es jums to arī teiktu, jūs to vēl neaptvertu. Bet ar Dieva Garu Manī, tā ir taisnība, jo bez tā neviens cilvēks nevar darīt kaut ko patiesi labu un svētīgu. Bet mājās pie jūsu vecākiem mēs iepazīsimies vēl tuvāk. 12. Bet, redziet, tur tālumā mums pretī jau tieši nāk jūsu vecāki; jo no jātnieka viņi jau uzzināja, ka jūs sveiki un veseli atrodaties pie mums! Ja jūs nu gribat, variet steigties viņiem pretī un viņiem teikt, ka mēs visi iegriezīsimies pie viņiem!” 13. Kad bērni no Manis to dzirdēja un tālumā ieraudzīja savus vecākus, tad viņi sāka skriet viņiem pretī, un vecākiem par lielu prieku, arī drīz bija pie viņiem. Bet mēs nesteidzāmies; jo apvidus, tādēļ, ka bija augstiene, šeit bija ļoti skaists, un romiešiem bija pietiekami ko skatīt un apbrīnot, un Lācaram un abiem ar mums kopā ceļojošiem viesnīcniekiem, bija pietiekami viņiem ko paskaidrot. 14. Kad vecāki no bērniem uzzināja, ka mēs viņus atbrīvojām no karavīru rupjām rokām, un, ka mēs iegriezīsimies viesnīcā, tad viņi pagriezās, kopā ar bērniem steidzās mājās, lai līdz mūsu saņemšanai visu sagatavotu, un pēc iespējas labāk varētu mūs pacienāt. Protams, viņiem gan nebija daudz laika, tā kā no mūsu atrašanās vietas līdz viesnīcai bija tikai pusstundas ceļa attālums, bet mēs, kā jau teikts, nesteidzāmies; tā kā romieši šo apvidu Betlēmes tuvumā atrada par ļoti ievērojamu un drīz par šo un to apjautājās. 15. Tādēļ ceļā līdz viesnīcai mēs pavadījām labu stundu, un tā tas īpašniekiem bija laiks līdz mūsu ierašanos nepieciešamo nokārtot un sagatavot. Tika nokauts trekns teļš, un mums labi pagatavots, un vēl dažs kas cits. 16. Bet, kad mēs jau pienācām ļoti tuvu viesnīcai, tad abi vecāki kopā ar viņu septiņiem bērniem steidzās mums pretī; pieklājīgi sveicināja, un asarām acīs pateicās par labdarību, ko viņiem parādījām, izglābjot bērnus. 17. Tāpat arī bērni vēlreiz sirsnīgi mums pateicās un vecākiem, norādīdami uz Mani, teica: „Šis ir tas brīnišķīgais dziednieks, kas tikai noglāstot, izdziedināja mūsu ievainotās rokas, un mums arī pasolīja pilnīgi izdziedināt mūsu nabaga vecmāmiņu, un arī mūsu kalpu. Viņam vajag būt lielam ar Dieva Garu svētītam gudram, jo viņš zina visu, kas kaut kur pasaulē ir un notiek!” 18. Pēc tam vecāki pienāca pie Manis un teica: „Vēlreiz tev, tu redzami lielais cilvēku draugs, mūsu sirsnīgākais paldies par lielo labdarību, ko tu parādīji mūsu bērniem, un mēs tad arī lūdzam tevi, ka tu vēlētos palīdzēt arī mūsu vecai mātei, un, ja iespējams, arī mūsu krietnam kalpam, jo mēs stingri un nesaudzīgi ticam mūsu bērniem, ko viņi mums pateica par tevi, un mūsu ticību spēcina arī mums labi pazīstamā Lācara no Betānijas un abu mums tāpat pazīstamo saimnieku, klātbūtne. Jo šie vīri tik viegli nebūtu pie mums nākuši, ja tu viņus šeit neatvestu. Bet citus kungus mēs vēl tuvāk nepazīstam; tikai pēc apģērba redzam, ka viņi ir romieši un grieķi. Arī viņi šeit ir atnākuši tikai tev par prieku, jo tik ievērojami romieši tik viegli neiet vairākas stundas kājām. Bet, lai nu ir, kā ir, tu katrā ziņā esi vairāk kā tu šķiet esam! Jūs noteikti nākat no Betānijas apvidus un būsiet noguruši. Vai negribat nākt mājā un tajā atpūsties, līdz pusdienas būs pilnīgi pagatavotas?” 19. ES teicu: „Redzi, šeit jūsu augļo koku ēnā un brīvā dabā ir patīkami atpūsties, un te arī ir daudz galdu un solu, ko mēs varam izmantot! Bet Es arī reizē zinu, ka kapteinis zirgā šeit ieradies nedaudz ātrāk, kā mēs no Betānijas, ar kuru šiem valstsvīriem no Romas ir kas nokārtojams. Viņš kopā ar diviem biedriem nu spēcinās ar maizi un vīnu, un mēs negribam viņu pie tā traucēt; kad viņš būs spēcinājies, tad lai nāk ārā un aprunājas ar šiem romiešiem.” 112. SLIMNIEKU DZIEDINĀŠANA VIESNĪCĀ 167

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)