Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

1. Bet pēc šī Mana

1. Bet pēc šī Mana lēmuma, saimnieks, pavisam uzticības pilns, Man atgādināja par veco, slimo māti un slimo kalpu, un lūdza Mani, lai Es vēlētos par viņiem padomāt. 2. Uz to Es teicu: „Redziet, pie Dieva visas lietas ir iespējamas! Ja jūs ticat, tad abiem slimniekiem, bez kā Es viņus uzskatu un pieskaros, tikai caur Manu gribu un Manu Vārdu jātiek pilnīgi izdziedinātiem!” 3. Vīrs teica: „Kungs un brīnumainais dziedniek; vīrs, kāds esi tu, līdzīgi kā kāds pravietis, pildītāks ar gudrību un patiesību, noteikti nekad vēl nav teicis ko nepatiesu. Bet tādēļ, ka tu mums to saki, tad mēs nešaubīgi ticam, ka tu caur savas gribas un vārda varu [vari] izdziedināt abus slimniekus, un tādēļ mēs tevi lūdzam izdziedināt mūsu slimniekus tikai caur tavu gribu un caur tavu vārdu.” 4. ES teicu: „Nu tad labi, tad Es gribu, ka abiem slimniekiem, pēkšņi pilnīgi veseliem, jāatstāj savas slimības gultās! Bet nu ejiet pie viņiem, viņu spēcinājumam pasniedziet viņiem nedaudz maizi un dzērienu, un pēc tam viņiem jāiet ārā! Tomēr tūlīt viņiem nesakiet, ka Es to viņiem darīju, tikai pēc pusdienām viņiem ar Mani jāiepazīstas tuvāk!” 5. Bērni, kas arī to dzirdēja, tūlīt teica: „Visa slava Dievam viņa Debesīs, ka Viņš labiem cilvēkiem, kas dzīvo pēc Viņa baušļiem, deva tādu spēku un varu! Nu mūsu vecmāmiņa noteikti ir jau pilnīgi vesela, un reizē arī mūsu krietnais un uzticamais kalps!” 6. Pēc tam bērni kopā ar vecākiem tūlīt devās mājā pie slimniekiem, un viņiem par lielu pārsteigumu, abus slimniekus atrada pilnīgi veselus, spirgtus un priecīgus. 7. Un abi slimnieki vienbalsīgi atzina, ka viņiem licies, ka pār viņiem, līdzīgi zibenim, izlija pilnīgi balta gaisma, pēc kā visas sāpes viņus atstāja, un viņi jutās pavisam labi un ļoti veseli, un viņiem arī likās, ka būtu tā spēcināti, ka pavisam pamatoti varētu atstāt gultas. 8. Tad viesnīcas kungs, kas bija slimās mātes dēls, teica: „Atnākošais viesis mums teica, ka jūs esat veseli, varat atstāt gultas un jūsu vēl lielākam spēcinājumam, ēst maizi un padzerties; tādēļ nu pavisam droši celieties, apģērbieties un tad ēdiet un dzeriet, un spēcinieties pēc sirds patikas!” 9. Pēc šiem vārdiem abi izdziedinātie piecēlās, apģērbās, pēc tam ēda un dzēra. Pēc tam viņi gribēja redzēt svešo viesi; bet dēls mudināja viņus būt pacietīgiem, un mātei teica, [ka] viņi viesi jau iepazīs pēc pusdienām. Un abi ar to apmierinājās. 10. Bet mēs atpūtāmies zem kokiem un aplūkojām skaisto apvidu, kas tādēļ, ka šī viesnīca atradās uz diezgan augsta pakalna, no šejienes bija sevišķi labi saskatāms, jo pret dienvidaustrumiem, nepilnu pusstundu no šejienes, uz pavisam līdzenas augstienes bija Betlēme ar tās senajiem nocietinājuma mūriem un torņiem; mūsu viesnīca, gar kuru garām uz Betlēmi veda tieši galvenā iela, no Dāvida pilsētas šķīra tikai viena ieleja ar daudz pļavām un dārziem. Bet no mūsu pakalna vēl bija redzamas daudzas apdzīvotas vietas un dažas pilis, un lauku mājas, un pret rietumiem arī labi iekopts vīna kalns, un tālumā, jau zilganā dūmakā, bija redzami augsti kalni, kuru majestātiskums visam apvidum piedēvēja vēl lielāku pievilcību. Tādēļ ir saprotams, ka mūsu romieši, kas bija lieli skaistu apvidu un ainavu draugi, šo apvidu aplūkojot, bija sevišķi iepriecināti, un tūlīt jautāja, kas šis vai tas esot, kā tas saucoties un kam piederot, un kas būtu tā vai tā vieta, un kas varbūt sevišķi ievērojams lielākās vietās atgadījies. 11. Un Lācaram, abiem saimniekiem un reizēm arī vienam vai otram jaunietim tad bija pietiekami ko skaidrot. Romieši tik ļoti iedziļinājās šī apvidus vērošanā, ka viņi gandrīz aizmirsa, ka kapteinis no Betlēmes jau gandrīz stundu ilgi viņu dēļ atrodas šeit un ir ļoti norūpējies par to, ko viņš varbūt dzirdēs no augstajiem romiešiem. 113. SAIMNIEKA ZIŅOJUMS PAR FARIZEJIEM 168

1. Beidzot pie mums atkal pienāca saimnieks, ar lielu pateicību mums izstāstīja abu slimnieku brīnumaino izdziedināšanu un Man teica: „Kungs, tu esi vairāk kā mana veida cilvēks! Tu esi ne tikai dziednieks, kam līdzīga pasaulē vairs nav, bet gan tu [esi] liels pravietis, kas šajā laikā mums ir ļoti vajadzīgs; jo ja mūsu pravieši vēl ilgi tā turpina darīt kā tagad, tad pazūd visa ticība vienam Dievam. 2. Es no ceļiniekiem, kas šeit paliek, gan jau dažu ko dzirdēju par vienu pravieti, ka viņš dara lielas zīmes un cilvēkus atkal atgriež patiesai ticībai vienam Dievam; bet farizejiem jābūt pret viņu ļoti naidīgiem. 3. Pirms apmēram it kā viena gada, vai arī vēl mazāk, viņš Betlēmē un apkārtējās apdzīvotās vietās darīja brīnumainas lietas, bet kuras es pats neredzēju, tā, ka šīs manas lielās viesnīcas uzturēšanai daudzo rūpju un darbu dēļ, es jau gandrīz nekur neeju un Jeruzalemi neesmu redzējis jau vairāk kā 10 gadus, pat tuvējā Betlēmē eju tikai ļoti reti – un tā, to ko es zinu, es zinu tikai pavirši dzirdot. 4. Gandrīz katru nedēļu no Betlēmes gan nāk arī daži farizeji, bet viņiem ko jautāt būtu veltas pūles; jo viņi tūlīt nolād viņu, kas nozīmē kaut ko ārkārtēju, un jau to pasludina par sodāmu grēku, ja, lai cik miermīlīgi viņiem atstāsta to, par ko tikai iztālēm dzirdēja runājam. Tādēļ kādam no jums arī nav ko pārmest, ja mēs gandrīz ne par ko citu vairs neraizējamies un nerūpējamies, kā tikai par sevis paša saimniecību. 5. Nu, tā pirms pāris dienām, naktī pie debesīm bija redzamas patiesi ārkārtējas lietas. Tad gan gāja pie farizejiem un domāja, ko visu brīnumainu dzirdēs, un arī domāja, ka labais, vecais Jehova tomēr beidzot reiz atkal jūdiem no Sevis deva kādu zīmi. Bet nekas no visa tā. Farizeji ar pavisam jautru seju tautai paziņoja, ka visa ārkārtējā parādība, kas mums, jūdiem, neko labu nepareģoja, esot no romiešiem caur essejiešiem, kuriem ir pieredze visādās burvestībās, izdarīta tautas krāpšana un citādi nenozīmē neko citu, ka romieši, kuri jau sen neesot labvēlīgi noskaņoti, sevišķi pret jūdu stiprāko un bagātāko daļu, ar tāda veida krāpšanām gribot apmuļķot vairāk lētticīgos un māņticīgos cilvēkus, un uzkūdīt pret jūdu priekšniekiem, un caur to aizkavēt vispārēju jūdu sacelšanos pret diezgan vāju kļuvušo pagānu kundzību. Ar tādu izskaidrojumu ļaudis tad atkal pavisam vienaldzīgi un labā omā gāja mājās, un pavisam vairs neraizējās par visu, lai cik briesmīga izskata, parādību. 6. Drīz pēc tam redzēja uzlecam trīs Saules. Jautāja, un saņēma atbildi, tas nozīmē vēju un drīzumā sliktu laiku, un bez kādām tālākām pārdomām atkal gāja mājās. 7. Tā arī pirms nedaudz dienām šajā apvidū, nākdami tieši no Gallijas, pravieši esot apkārt staigājuši, kādas jaunas mācības izplatītāji, un arī veikuši ārkārtēja veida zīmes, un viņu pusē jau esot daudz ļaužu. Cik daudz tajā ir taisnība, es, protams, nezinu, jo pie manis neatnāca neviens, kas tikai no tālienes būtu līdzinājies tādas jaunas mācības sūtnim. 8. Bet tikai pirms [dažām] dienām es vienam šeit atnākušam sinagoga darbiniekam jautāju, kāda ir tā lieta ar tiem zināmiem jaunās mācības sūtņiem, kas staigājot apkārt šajā novadā, un viņš man teica: „Ak, kopš romieši ir mūsu kungi, tādi dīkdieņi vazaņķi, kas vairās no darba, lielās skaitā vienmēr klaiņo apkārt! Viņi no romiešiem tiek pieciesti, un mēs pret to varam darīt maz vai neko!” 9. Jā, pret tādu paskaidrojumu neko saprātīgu arī nevarēja iebilst! Jo, pirmkārt, pats neko tuvāk nezina no visa tā, kas viss nu ir un notiek lielajā jūdu valstī, un, otrkārt, pat tad, ja par ko ārkārtēju arī ko tuvāk zinātu, ar sinagoga veiklajiem runātājiem nevar ielaisties nekādās sarunās, jo ar viņiem neko nepanāktu, un tad arī draud briesmas tikt no viņiem visos virzienos vajātam. Un tā, labāk paliek kluss zemes pilsonis, un ne par ko nerūpējas, kaut gan pārāk labi saprot, ka sinagoga darbinieki, tie, kas viņi ir, arī ir tikai viņu vēderu dēļ, un pie sevis vēl mazāk tic kādam Dievam, kā kāds šis mans augļu koks. 10. Un tādēļ es iepriekš teicu, ka nu tas jau būtu ļoti nepieciešams, ka reiz atkal celtos kāds patiess un varens pravietis, jo citādi tauta zaudē visu ticību vienam patiesam Dievam. Pēc tavas 169

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)