Views
4 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

varas un iekšējas

varas un iekšējas gudrības, tu man šķiet tas esam, un tāpēc es nu priecājos, ka es tevi vaigā beigās pats nu redzu tādu vīru, kas varētu būt kāds Elija. 11. Tagad es atkal ticu, ka agrākos laikos bija pravieši, kas aklās un neticīgās tautas dēļ tika no Dieva apveltīti ar sevišķu gudrību un varu. Līdz šim tāda ticība man bija noslīdējusi dievbijīgu pasaku valstī. Bet kur es pats nu redz, ka tava griba un vārds acumirklī izdziedina divus slimniekus, kurus katrs, lai cik uzticams dziednieks, pasludināja par neārstējamiem, tad arī mana ticība vienam Dievam un praviešiem atkal ir pilnīgi atjaunota – kas man ir mīļāk, kā, ja kāds man dāvinātu puspasaules bagātības. 12. Bet nu kapteinis nāk ārā, un noteikti runās ar augstajiem romiešiem, un tad es uzskatu, ka pie tam mana klātbūtne varētu būt lieka, un tā būs laiks, ka es dodos mājās?!” 13. ES teicu: „Tieši tagad tava klātbūtne ir nepieciešama; jo tieši tevis dēļ romiešiem ar kapteini ir kas runājams. Viņa rīkojuma dēļ tu no garām ejošiem romiešiem cieti nepelnītu zaudējumu, kam vajag tev tikt atlīdzinātam, un to tieši no kapteiņa, un tādēļ tev kā cietušam sūdzētajam tagad vajag stāties augsto tiesnešu priekšā; jo kur nav sūdzētājs, tur nav arī tiesnesis!” 14. Saimnieks teica: „Jā, jā, tu, varenais un gudrais dziedniek, tas viss jau būtu pareizi, bet kapteinis arī pēc tam paliks mans kungs! Ja caur mani viņš cieš kādu ievērojamu zaudējumu, tad man, kad jūs atkal būsiet prom no šejienes, ar viņu būs liels posts, - nu tā es jau gandrīz labāk vēlētos visu piedot, kā pēc tam ļaut sevi pilnīgi piesiet krustā.” 15. ES teicu: „Te nu raizējies tikai par ko citu; jo tikai caur to kapteinis kļūs cilvēks un arī tavs patiess draugs! Bet, ka tu Maniem vārdiem jau vari pilnīgi ticēt, tam Es tev devu vairāk kā vienu rokām aptveramu pierādījumu.” 16. Saimnieks teica: „Jā, ja tā, tad es, protams, gan palieku! Varbūt jātiek ataicinātai manai sievai un maniem bērniem un dažiem maniem tuvākiem kaimiņiem, kuri nāca man palīgā, tā kā mani kalpi strādā uz lauka?” 17. ES teicu: „Tas nav vajadzīgs – pietiek vienīgi ar tevi kā mājas galvu!” 18. Ar to mūsu saimnieks arī bija mierā un palika viens pie mums. 114. SŪDZĪBAS PAR ERODU 1. Tikai pēc tam kapteinis pazemīgi gāja pie Agrikola, sveicināja viņu, un lūdza, lai darītu zināmu savu augsto un vareno gribu. 2. Agrikola viņu nopietni uzlūkoja un teica: „Kā es nu apceļojot Palestīnu, diemžēl vairākkārt pieredzēju, jūs ievērojami un nepatīkami ļaunprātīgi izmantojāt mūsu jums, priekšniekiem, doto tiesisko varu! Šodien es par tevi uzzināju man ko ļoti nepatīkamu. Kā tu manā priekšā sevi nu attaisno? Jo tu esi apsūdzēts no karavīriem un faktiski no šī godīgā un krietnā pilsoņa. Es nu visu tavu vainu zinu tikpat labi, kā tu pats, un nav vajadzīgs tev to izklāstīt; tādēļ runā un attaisnojies!” 3. Kapteinis teica: „Ķeizara varenais varas nesēj un gudro Romas likumu izsniedzēj un noteicēj! Es tavā priekšā nevaru sevi attaisnot, kaut gan, stingri ņemot, tieši nepārkāpu Romā man piešķirto pilnvaru saturu; bet, ievērojot cilvēcību, es, protams, būtu varējis rīkoties arī citādi, tādēļ, ka man ir tiesības, ja es to atrodu par labu, būt arī žēlīgam. Šeit gan nebija nekāds iemesls karavīriem ar diezgan lielu atļautu brīvību likt doties kādā citā provincē, bet es gribēju nedaudz ietaupīt un neizmaksāju viņiem uztura naudu, bet par to atļāvu ceļā nepieciešamo pārtiku mēreni kompensēt lielās viesnīcās. Un tajā te pastāv mana galvenā vaina, kuru es gribu pilnīgi un desmitkārt vērst par labu. 170

4. Bet, ka karavīri kopā ar labi instruētiem vadoņiem jau šeit rupji uzdrošinātos ļaunprātīgi izmantot viņiem piešķirto mēreno brīvību, to es negaidīju un nevarēju paredzēt, pie kam nu jau pilnus trīs gadus viņi Betlēmē tā uzvedās, ka par viņiem ne no viena vēl nebija kāda sūdzība. Pie tam brīvdienās, pārmaiņus, jau bieži šeit ēda un samaksāja, ko saimnieks labi zināja. Bet, ka tagad aizceļojot, viņi jau šeit izturēsies tā, it kā viņi būtu kāda ienaidnieka zemē, tur es patiesi neesmu vainīgs, jo tam es viņiem nedevu nekādu instrukciju. 5. Bet tā kā es tomēr nesu vainu, ka karavīri šeit tik nepiedienīgi uzvedās, tad es arī, kā jau teikts, gribu katru zaudējumu desmitkārt atlīdzināt.” 6. Uz to Agrikola teica: „Tas nu nav vairāk kā pareizi; bet, ja turpmāk vēlreiz kas tās atgadītos, un es to Romā uzzinu, tad mans spriedums skanēs pavisam citādi; jo tik tālu jums ķeizara vārdā dotās pilnvaras nesniedzas, ka jūs pilnīgi pēc savas patvaļas drīkstat neizsniegt karavīriem viņiem pienākošo un paturat sev. Tā, kas varbūt gan būtu pielietojams tikai nepieciešamības gadījumā, ja kādā zemē varbūt parādās nemieri un sacelšanās, ka tad karavīri pret dumpiniekiem ir bargi un nesaudzīgi. Tomēr pat tad labāk vienmēr ir gudra atturība, kā liela stingrība, jo pārāk apspiesta tauta pret valdību nekad neparādīs mīlestību un pieķeršanos. Tajā turpinās kvēlot slepenu dusmu uguns, tiklīdz tai no kaut kurienes piekļūs gaiss, tā uzliesmos visu iznīcinošās liesmās, kurai tad grūti var tikt uzlikts aizsargdambis. Te tev tavai turpmākai dienesta darbībai kā vienmēr spēkā esoša stingri ievērojama instrukcija. 7. Nu, bet kas attiecas uz saimnieku, lai viņš uzticami un patiesi pasaka, cik daudz karavīri pie viņa apēda un cik daudz viņš prasa par nežēlīgo apiešanos pret viņu pašu, viņa sievu un, sevišķi, viņa bērniem. Un beigās tev Lācaram, Betānijas uzticamam saimniekam, kas šeit atrodas man līdzās, vēl šodien nomaksājama karavīru uztura nauda! – Nu runā tu, šīs viesnīcas saimniek!” 8. Saimnieks sacīja: „Klausies, tu, augstais pavēlniek! Caur šo gudrāko un brīnumvarenāko dziednieku man tika piešķirta nenovērtējami liela labdarība, un es ar savu īpašumu, visa slava Dievam tam Kungam, kā pilsonis vēl tā materiāli nodrošināts, ka es pavisam viegli varu panest karavīru man nodarīto zaudējumu, un tādēļ neuzturu nekādu prasību par zaudējumu atlīdzību. Bet, ja citādi man vienmēr draudzīgais kapteinis un pavēlnieks pār visu šo apvidu nabagiem parāda kādu labdarību, tad tas atkarīgs no viņa [paša] un viņa brīvās gribas. Bet, kas ir tava un Lācara lieta, te man nekas nav sakāms.” 9. Agrikola, pavisam aizkustināts no saimnieka cēlsirdības, teica: „Patiesi, tādu cēlsirdību es tikai ļoti reti esmu sastapis, un kapteinis arī pratīs to novērtēt!” 10. Kapteinis teica: „Jā, pie debesu varas, to es arī darīšu! Ne tikai desmitkārt, bet gan tūkstoškārt ar visiem manā rīcībā esošiem līdzekļiem es nekad neatstāšu neatalgotu tādu cēlsirdību. Bet, kas attiecas uz to, kas man maksājams Lācaram, tad stundas laikā nauda tiks atgādāta; es tādēļ tūlīt gribu aizsūtīt manu slepenrakstītāju un mantzini. Bet tad atļaujiet man, ka es, kā nu atgriezts grēcinieks, drīkstu uzkavēties jūsu sabiedrībā; jo arī es gribētu tuvāk iepazīt brīnumaino dziednieku, un arī pateikties viņam par to, ka viņš jau iepriekš šim cēlajam saimniekam atlīdzināja to, kas man būtu viņam jāatlīdzina.” 11. Agrikola teica: „Tu jau vari palikt kā mūsu draugs, un tuvāka iepazīšanās ar lielāko svēto vīru tev būs ļoti noderīga, un tu drīz dabūsi Viņam vēl vairāk pateikties, kā nu tev Viņam jāpateicas. Bet nu skaties nokārtot [to lietu] ar Lācaru; jo ar viņa piekrišanu es ceļā karavīru vadonim devu norādījumu uz tava rēķina likt viņus mēreni paēdināt un arī likt izmaksāt tevis viņiem aizturēto naudu!” 12. Lācars nu teica: „Nu ļaujiet arī man runāt kādu vārdu! Tā kā šis kapteinis nu ir tik ļoti cēlsirdīgs un pirms 10 gadiem man pie maniem īpašumiem, kas atrodas šajā apvidū, neapšaubāmi parādīja lielu draudzību, tad arī es sekoju mūsu cēlam saimniekam, un draudzīgais kapteinis tad arī man neko vairs nav parādā! Par to viņš nabagiem un apspiestiem aizstāv viņu tiesības, un aizsargā no Eroda ļaunprātībām un lielās patvaļas; jo šajā apvidū viņš ir lielīgāks kā Jeruzalemē.” 171

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
No.8 NEWS - 東京国際大学
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv