Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

noteikti neapskauž, bet

noteikti neapskauž, bet es tikai patiesi baidos, ka tas, ko viņš par daudz apēd, beigās viņam tomēr varētu kaitēt, un, ka tad viņš saslimtu. Patiesi būtu ļoti žēl šī cēlā jaunekļa, kas, pateicoties savam ļoti garīgam izskatam, noteikti varētu kļūt kaut kas liels!” 9. ES teicu: „Draugs, savas rūpes atstāj tikai Man! Šis jauneklis jau sen ir Mans kalpotājs, un pats ļoti labi zina, kas viņam darāms, un cik daudz viņš var ēst vienu vai otru ēdienu. Ja tas, ko viņš dara, nebūtu pareizi, tad Es jau viņam to teiktu. Ja viņš nu tā neēstu, ka tam tev vajadzēja likties nedaudz nedabīgi, tad tu viņam [būtu] pievērsis daudz mazāku uzmanību; bet, tā kā tu nu ievēroji, tad tu no viņa uzzināsi arī vēl citas lietas, un tad tevi tas vairs tik daudz nepārsteigs, ka viņš var ēst un dzert nedaudz vairāk kā kāds parasts cilvēks. Bet nu tu jau pats vari ar viņu runāt.” 131. JAUTĀJUMI PAR RAFAELA PERSONĪBU 1. Kad kapteinis no Manis to dzirdēja, tad viņš tūlīt vērsās pie šķietamā jaunekļa un viņam teica: „Klausies, tu, mans jaunais un ļoti cēlais draugs! Kā tas nākas, ka tu nu savā jaunībā ēšanā un dzeršanā varētu sacensties tieši ar milžiem, un vai tas tev nav kaitīgi?” 2. Rafaels teica: „Bet pēc mana spēka es arī esmu milzis, lai arī pēc auguma jums tas tā nešķiet! Ja tu to gribi, tad es tev tūlīt varu to pierādīt.?” 3. Kapteinis sacīja: „Ja tev tā kas ir iespējams, tad parādi man kaut ko no tava milža spēka!” 4. Uz to Rafaels teica: „Pavisam labi! Redzi, tur pie sienas starp abiem lielajiem logiem ir dzelzs kolonna, kas kalpo tam, ka svētku laikā to izmanto kā upuru altāri, jo tas ir mājas upuru altāris, un agrākos laikos uz tā tika sadedzināti daudzi upuri. Nu šī gandrīz vīra augstuma kolonna, protams, ir tikai kā šīs ēdamistabas greznums. Cik smagu tu novērtētu šo kolonnu, kurai pie tās augstuma ir arī ļoti ievērojams apjoms?” 5. Kapteinis, pie kam viņš iepriekš piecēlās un kolonnu labi pārbaudīja un aplūkoja, teica: „Jā, tu, mans mīļais, jaunais draugs, šīs kolonnas svaru ir grūti novērtēt; es domāju, ka mājas kungs Lācars mums par to varētu pateikt ko vairāk.” 6. Uz to Lācars teica: „Šī kolonna ir vērtēta uz 20 000 mārciņām, un jau pirms 200 gadiem ar lielām pūlēm un izdevumiem tika šeit atgādāta no Korintas.” 7. Kapteinis teica: „Jā, par, mazākais, tik smagu, es to arī būtu novērtējis! Un ko tu, mans cēlākais, jaunais draugs, ar šo milzīgi smago kolonnu darīsi?” 8. Rafaels teica: „Es to pacelšu un pavisam mierīgi un bez kādas piepūles nolikšu, kur tikai tu gribi to noliktu!” 9. Kapteinis teica: „Tu to teici un gribi arī to darīt, un tad izmēģini savu milža spēku pie šīs kolonnas, un noliec pa vienu logu tālāk!” 10. Kad kapteinis to pateica, tad Rafaels piecēlās, pieskrēja pie kolonnas, ar abām rokām to aptvēra, ātri, ar lielāko vieglumu to pacēla augšā, it kā viņam būtu darīšana ar spalviņu, un tikpat viegli nolika norādītā vietā, ļāva tai dažus acumirkļus tur stāvēt, un pēc Lācara lūguma atkal nolika atpakaļ vecā vietā. 11. Kad viņš ar šo spēka pārbaudi bija galā, tad viņš, draudzīgi smiedamies, pār mēru pārsteigtam kapteinim teica (Rafaels:) „Nu, mans draugs, tu tomēr saprati, kāpēc es ēd nedaudz vairāk kā kāds cits cilvēks?!” 12. Kapteinis teica: „Mans cēlai, jaunais draugs, ja tavs milža spēks būtu atkarīgs no tā, ka tu apēd apmēram četras reizes vairāk ēdiena, kā kāds cits no mums, tad tu ar šīs kolonnas svaru vēl ilgi nevarētu tā spēlēties, it kā tev būtu darīšana ar mazas spalvas smagumu; jo tad tev vajadzētu varēt ēst arī par simts cilvēkiem, tādēļ, ka, pēc mana vērtējuma, te gan būtu nepieciešams simts cilvēku spēks, lai kļūtu tev līdzīgs šīs kolonnas meistars! Tālab tavam milža 194

spēkam, šķiet, ir kāds pavisam cits iemesls, un es, liekas, pārāk nemaldīšos, ja es saku, ka aiz tava, vēl nekad nedzirdētā milža spēka, slēpjas šis visu meistaru Meistars, patiess visu dievu Dievs! Ko tu nu par šīm manām domām [saki]?” 13. Rafaels teica: „Jā, jā, tu atbildēji pavisam pareizi; bet šis Meistars slēpjas arī aiz katra cilvēka un aiz visa, kas te ir un tā arī aiz tevis, un tomēr tu šo kolonnu nevari izkustināt no vietas. Kā tu to saproti?” 14. Kapteinis teica: „Pēc mana sprieduma, tas ir pavisam viegli saprotams! Kuram viņš vienā vai otrā grib dot vairāk spēka, vai nu uz visiem laikiem ,vai tikai uz mirkli, tam tas arī ir; bet man un arī ļoti daudziem citiem cilvēkiem Viņš deva tikai tik daudz spēka, cik man, kā parastam cilvēkam, ir nepieciešams. 15. Nu, kādēļ Viņš tieši tevi apgādāja ar tik ārkārtēju spēku, tas ir pavisam cits jautājums, uz kuru, izņemot Viņu un noteikti arī tevi, neviens nevarēs atbildēt!” 16. Uz to Rafaels teica: „Te tev pamatā arī ir taisnība, kaut gan, izņemot tevi, tavus pavadoņus un saimnieku no Betlēmes apkaimes, šeit gan nebūs neviens cilvēks, kas nezinātu, ar ko viņam manā priekšā ir darīšana. Bet es dzirdēju, ka lejā pie ielejas saimnieka tu Kungam un Meistaram noturēji pavisam enerģisku runu, ka Dievs ļoti maz rūpējas par cilvēku izglītošanu, un beigās cilvēkiem vajagot zaudēt visu iekšējo gaismu. Pie tam tu arī prasīji, ka mirušo dvēselēm sevi jāparāda šeit dzīvojošiem, lai no tā cilvēki var redzēt un dzīvi ticēt, ka pēc miesas nāves, dvēseles turpina dzīvot, un kādas viņas varbūt ir. 17. Kungs tev par to gan pamācīja, un tu pamācību arī saprati, kaut gan tu pats nevienu šķirtu dvēseli vēl neesi redzējis. Kungs gan pie ielejas saimnieka būtu varējis tev tiktāl atvērt acis, ka tu ar mirušo dvēselēm būtu varējis tūlīt redzami satikties. Bet Viņa gudrībai patika, tev tikai šeit rādīt to, kas tev vēl trūkst dzīvai ticībai. Un šo darbu Kungs lika manā rokā, un tad es jau ēdot tā izturējos, ka tev vajadzēja mani ievērot. Līdzīgi mana spēka pārbaudījumam, es tev nu jau varu dot arī vēl citas pārbaudes, ja tu tās prasi!” 18. Šeit kapteinis pārdomāja, kas viņam nu Rafaelam jālūdz. 19. Bet nu pieteicās arī daži Jāņa mācekļi un Rafaelam teica: „Klausies, tu, jaunais Simson, tu nosauci tikai dažus, kas tevi nepazīstot; bet arī mēs tevi nepazīstam! Atklāj tad sevi arī mums, jo par dvēseles turpmāko dzīvi pēc miesas nāves arī mums vēl nav gaiša ticība! 20. Kad Jānim cietumā tika nocirsta galva, tad mūs pārņēma lielas bailes un skumjas, un mēs ļoti ilgojāmies, ka pie mums nāktu viņa gars un mums dotu kādu norādījumu, kas mums nu turpmāk būtu jāuzsāk. Bet līdz šai stundai mūsu ilgas nepiepildījās un mēs savā starpā jau vairākas reizes nonācām pie saduciešu pieņēmuma, kuri pavisam netic dvēseles turpmākai dzīvei pēc miesas nāves. 21. Mēs spriedām tā: Ja sevišķi tik dievbijīga skolotāja dvēsele turpina dzīvot un, tātad, arī just un domāt, tad arī viņpusē viņai nevar būt vienaldzīgi, ko dara viņas šeit vēl dzīvojušie mācekļi, un kā viņi jūtas savā nožēlojamā stāvoklī. Bet, ja šie mācekļi nu jau bieži ar asarām nonāvētā garam lūdz, lai viņš viņiem parādās, un tomēr tikai tiktāl viņus mierina, ka pēc nāves viņi laimīgi turpina dzīvot garu pasaulē, bet, ja viņš visas dedzīgās lūgšanas atstāj neuzklausītas, kas cits atliek domāt, kā: Ticība dvēseles turpmākai dzīvei pēc miesas nāves nav nekas cits kā vispārēja izdomāta un izteikta vēlēšanās, bet ne pilnīgi pierādāma patiesība. 22. Bet tiem cilvēkiem, kas domā nedaudz dziļāk, kā tas ir pie vieglprātīgiem, lētticīgiem un par ko augstāku nedomājošiem cilvēkiem, šis pieņēmums patiesi nav nekas mierinošs, un tas jo mazāk, tādēļ, ka vairums cilvēkiem viņus beigās iznīcinošo nāvi bieži vajag pirkt ar lielākām ciešanām un nepanesamām sāpēm. Tu, jaunais draugs, no tā labi redzi, ka arī mums ir pamats tevi tuvāk iepazīt!” 23. Rafaels teica: „Es gan arī tā domāju – bet ar jums būs nedaudz grūtāk sarunāties, tādēļ, ka tieši ticība kā dvēseles dzīvības gaisma [jums] vēl nekad nebija spēcīga! Bet kāds Kunga māceklis jums par mani kaut ko ausīs iečukstēja, tādēļ es jūs arī nevaru pilnīgi pieskaitīt pie tiem, kas par mani neko nezinātu! Bet jūs teicāt: „Ak, izbeidz ar tām runām! Kā tas var būt un 195

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
AR 1. numuru - Vienotība