Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

kas kaut kam tādam var

kas kaut kam tādam var ticēt?!” Jā, draugs, ja jūs neticat māceklim, kas mani labi pazīst, kā tad jūs man ticēsiet?! Vai arī tad jūs neteiksiet: „Ak, tas viss ir par traku – tas jaunais mags gan ar visādām burvestībām jau gan prot mūsu saprātu pielauzt!” Ko es tad tālāk varēšu darīt, lai spēcinātu jūsu ticību?” 24. Viens māceklis teica: „Par to, jaunais Simson, neraizējies; jo tik daudz spriešanas spējas mums jau ir, lai varam atšķirt patiesību no kaut kā neīsta, citādi mēs nebūtu kļuvuši Jāņa mācekļi!” 25. Rafaels teica: „Nu tad labi, tad skatieties un klausieties arī jūs!” 132. PAR GARU SAUKŠANU 1. Tikai pēc tam kapteinis tika pie vārda un teica: „Es nu jau kaut ko izdomāju, un tādēļ lūdzu tevi, liec parādīties kādam man pazīstamam garam, lai es pats ar viņu runāju un viņš brīvi no sevis man atbild un iedrošina manu ticību. Pirms mums lielajā viņpusē jau ir dažs labs paziņa, arī mūsu vecāki un daži bērni, ja kāds no [viņiem] man parādās, tad es viņu noteikti pazīšu? Ja tu arī tā kaut ko spēj, tad dari to; es par to būšu pateicīgs!” 2. Uz to Rafaels teica: „Klausies, pēc tavas idejas tev likt parādīties kādam garam kā sava veida spokam, lai tu pats varētu ar tavām miesas acīm viņu redzēt un ar tavu muti viņam vienu vai otru jautāt, tas patiešām nav iespējams, tādēļ, ka tad man vajadzētu pilnīgi sagrozīt un pavisam izmainīt Dieva mūžīgo kārtību! 3. Jūsu tā dēvētie garu izraidītāji un garu izsaucēi, bet, kas, pirmkārt, paši ļoti vāji tic kāda gara esamībai un, otrkārt, vēl mazāk patiesībā kādu garu, izņemot, kādā gaišā sapnī, jebkad ir redzējuši, gan dara tā: Ar savām mistiskām, bet sevī pilnīgi bezjēdzīgām zīmju un vārdu formulām, sauc kādu mirušo, kas tad pēc trīskārtīga vai arī septiņkārtīga sauciena, parasti par lielām šausmām tiem, kas lika viņu saukt, ar dažādām ugunīm un lieliem trokšņiem un ķērkšanām, un ļoti draudošu un izbiedētu sejas izteiksmi un valodu parādās tam, kas lika viņu saukt, jautā, ko viņš grib, un kādēļ viņš viņu traucēja viņa mierā. Bet tāds gars garu pasauli pats vēl nekad nav redzējis, un tai tic tikpat maz, kā viņa saucējs, un nav nekas cits kā maskējies cilvēks, kas bieži jau gadiem ilgi atrodas ciešā un labi iestudētā darījumu un peļņas savienībā ar garu izsaucēju. 4. Kāda tāda, parasti ļoti rupja, gara parādīšanās tam, kas lika viņu izsaukt, gan liek ticēt cilvēku dvēseles pastāvēšanai un turpmākai dzīvei pēc miesas nāves, - bet, kas tā ir par ticību? Redzi, pamatā pavisam nepareiza! Šī ticība cilvēkam ne tikai neko nelīdz, bet gan bieži viņam ļoti kaitē, jo, pirmkārt, tā tam, kas lika viņu saukt, rada ļoti rupji materiālu priekšstatu par kādu garu, un, otrkārt, aklam un lētticīgam saucējam tad ar visādiem draudiem un ļauniem pareģojumiem iedveš lielas bailes, ja viņš gara saucējam nav devis pietiekoši lielu upuri. 5. Ja viņš grib no mokām vairāk un vairāk atbrīvoties, tad viņam atkal ar lieliem upuriem vajag vērsties pie gara izsaucēja; tas tad aprunājas ar garu, kuru viņš vēlreiz sauc, un parasti arī gars otro reizi ir nedaudz laipnāks. – Tātad, draugs, tāda veida gara izsaukšana tev no manis pavisam nav sagaidāma, bet gan kāda pavisam cita! 6. Bet, lai tu iegūtu patiesu un ne neīstu uzskatu par kādu patiesu garu, kas nav nekāds šķietams spoks, tad vispirms tev vajag zināt, kas ir gars, un zem kādām dzīvības attiecībām kāds cilvēks var redzēt patiesu garu un sarunāties. 7. Tā kā dvēsele, jeb, pēc tava jēdziena, gars, pavisam nav nekas materiāls, tad viņa ar matērijas acīm arī nekad nevar tikt redzēta, un ne ar kādu materiālu jutekli [būt] pamanāma, bet cilvēkam, kas tomēr grib redzēt, dzirdēt un runāt ar patiesu garu, iepriekš pašam vajag kļūt 196

garīgam, jo tikai viņa garīgais un nekad viņa miesīgais, var redzēt, dzirdēt un runāt ar patiesu garu. 8. Bet tu nu vēl esi ļoti materiāls, un tavs tīri garīgais tevī vēl ir ļoti neattīstīts. Tādēļ šeit ir svarīgi pie tevis uz dažiem acumirkļiem spēcināt tavu apslēpto iekšējo, kas ir garīgs, un zināmā mērā padarīt redzēt spējīgu ārpus tavas matērijas, un tad tu redzēsi ne tikai vienu, bet gan ļoti daudzus garus, viņus dzirdēsi un arī sarunāsies. Ja tu tam piekrīti, tad man arī tam ir pietiekams spēks tevi pēkšņi pārcelt tādā stāvoklī, kurā tu redzēsi, dzirdēsi un varēsi sarunāties ar nomirušo dvēselēm.” 9. Kad kapteinis dzirdēja Rafaelu tā runājam, tad viņš teica: „Pavisam labi, ja tu to spēj, nekaitējot manas miesas veselībai, tad dari to!” 133. KAPTEIŅA ZIŅOJUMS PAR GAIŠREDZĪBĀ SKATĪTO 1. Te Rafaels izstiepa rokas virs kapteiņa un vienlaikus arī virs viņa pavadoņiem, un virs tiem dažiem Jāņa mācekļiem, [un] acumirklī viņu iekšējā redze tika atvērta un viņi tūlīt redzēja daudzus viņiem labi pazīstamus garus, un mācekļiem parādījās arī Jānis, pamācīja viņus par Mani un pārmeta viņiem viņu neticību. 2. Bet kapteinim parādījās arī viņa tēvs un laimīgs viņu apsveica, ka viņš jau materiālā zemē ir atradis savai dvēselei visaugstāko un mūžīgo dzīvības laimi, un ar ļoti pārliecinošiem vārdiem mudināja, ka šo laimi viņam nav jāupurē kādai pārejošai zemes laimei. Kapteinis viņam to arī uz svinīgāko apsolīja. 3. Pēc tam Rafaels gaišredzīgos atkal pamodināja no viņu ekstāzes un, proti, ar pilnīgu atcerēšanos par visu redzēto un dzirdēto. 4. Kad pamodinātie nu atkal atradās dabīgā stāvoklī, tad kapteinis teica: „Ak, tas bija kā gaišs sapnis! Bet tomēr bija liela starpība starp kādu sapni un šo, redzēto; jo sapnī sapņojošam reti parādās cilvēki, kas jau ir miruši, bet gan visvairāk tomēr tikai tādi, kuri vēl dzīvo šajā pasaulē, un ļoti bieži arī tādi, par kuriem nezina, vai viņi miesīgi vēl dzīvo, vai arī ir jau miruši. Sapnī apkārtne ir vairāk fantastiska veida, un tā nav pastāvīga, tāpat kā dzīvnieki un stādi, un ātri mainās. 5. Bet te tā lieta bija pavisam citāda! Jo, pirmkārt, es neatrados kā kādā vienmēr tikai slimīgā stāvoklī, bet gan tikai kā pilnīgi pastāvīgi dabīgā stāvoklī, un, otrkārt, viss, ko es redzēju, bija ļoti pastāvīgs un arī cilvēki bija pilnīgi cilvēki. Viņu valoda bija laba, patiesa un nopietna, un viņi man ļoti labi deva saprast, ka viņi nav sapņveidīgā nezināšanā par visu to, ko es uz zemes domāju, gribu un daru. 6. Bet vienlaicīgi es redzēju manus pavadoņus, saimnieku un tos dažus Jāņa mācekļus, redzēju arī Meistaru un dzirdēju, ko viņš viņiem saka. 7. Tāpat es redzēju arī saimnieka senčus līdz desmitam augumam, un starp viņiem ķēnišķus stāvus, kas ar viņu runāja kādā vairāk slepenā valodā, kuru es nesapratu. 8. Apkārtne līdzinājās kādai laicīgai. Bija redzami skaisti kalni, lauki, vīna kalni un daudzas dzīvojamās mājas, kas izskatījās ļoti skaistas un labi kārtotas, un ļoti plašais apvidus bija labi apgaismots, kaut gan pie gaiši zilā firnamenta es nevarēju atklāt nevienu mirdzošu debess spīdekli. Bet dīvainākais bija, ka visā skaidri saredzamā garu apkārtnē, es varēju ieraudzīt arī dažu ko no šīs materiālās apkārtnes, bet tikai kā uz momentu, un garu apkārtne tomēr palika nemainīga, un tas viss man jau pietiekami pierāda, ka manis redzētais nebija tukšs sapnis, bet gan patiesība. 9. Tagad man tikai svarīgi, vai arī citi uzticami un patiesi redzēja un dzirdēja to pašu! Ja viņi to uzticami un patiesi darīja, tad mūsu priekšā pilnīgākā patiesībā ir skaidrs vairāk kā 197

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Unbenannt-1 - Till Nowak