Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

tūkstoškārtīgs

tūkstoškārtīgs pierādījums, ka pēc miesas nāves ir katra cilvēka, pagāna vai jūda, dvēseles noteikta un pastāvīga turpmākā dzīve.” 134. KAPTEIŅA SAPNIS 1. (Kapteinis:) „Nu, lai arī citi atklāti dara zināmu, vai arī viņi redzēja un dzirdēja to pašu! Jo es ne velti to prasu, tā kā man ir svarīga tīra patiesība, lai pārliecinātos, ka šis redzētais nebija sapnis, bet gan patiesība. 2. Jo reiz es sapnī tik dzīvi redzēju vienu no maniem mīļākiem brāļiem, ka mēs kopā bijām Atēnā un pārrunājām par svarīgiem darījumiem. Bet es toreiz vēl biju Romā un brālis Rodusa (Rohdus) salā, kur viņam bija kas darāms. Redzēto sapni es pierakstīju, lai to neaizmirstu. Bet pēc kāda pusgada satikāmies Atēnās tajā pat vietā, kurā mēs satikāmies manā sapnī, un mūsu sarunas priekšmets, kaut gan nedaudz citiem vārdiem, bija tas pats, par ko mēs pirms pusgada jau sapnī runājām. 3. Pēc sarunas es tad brālim jautāju, vai pirms pusgada tajā un tajā naktī viņam arī nebija tāds sapnis, kāds bija man, un pie šīs izdevības parādīju brālim uzticamo pierakstu, ko biju paņēmis līdzi uz Atēnām, un viņš ar lielu uzmanību to izlasīja, un ļoti brīnījās, ka mans, zināmā mērā pravietiskais, sapnis nu Atēnās gandrīz burtiski piepildījās, bet pie tam apgalvoja, ka viņš par to nekad nav sapņojis, un viņam arī nebija ne mazākā jausma, ko mēs nu Atēnās redzēsim un runāsim. Par pārrunāto lietu viņš gan sevī jau bieži pārdomājis un tādēļ gribējis doties uz Romu; bieži viņš arī pēc manis ļoti ilgojies, bet, ka mēs pavisam nejauši satiktos Atēnās un runātu, par to viņam, kā teikts, nekad nebija ne jausma, un vēl mazāk bijis kāds līdzīgs sapnis. 4. No vienas puses šis sapnis, tātad, man bija kas patiess; bet no otras puses, kāpēc brālis par to neko nezināja, tā kā tā lieta viņam tomēr bija daudz svarīgāka kā man. Kas bija brālis manā sapnī? Nekas cits kā tēls, ko kā dzīvu veidoja manas dvēseles fantāzija, un viņa teiktos vārdus lika viņa mutē. Tikai es biju īstenais es, viss cits bija manas dvēseles fantāzijas radīts, bet, par ko es nevaru teikt, vai viņa pie tam bija brīvi un patstāvīgi darbīga, vai tikai pasīva. 5. Un tajā tad nu arī ir iemesls, kādēļ es šeit arī citus, - [kas] kā es arī vēl dzīvo materiālu dzīvi – vēlētos dzirdēt, vai, pirmkārt, viņi arī mani redzēja, kā es viņus, un, otrkārt, vai viņi arī visus citus redzēja un dzirdēja, kā es tos redzēju un dzirdēju, un tādēļ lai viņi nu runā uzticami, patiesi un atklāti, jo šeit ir runa par vissvarīgāko dzīvības patiesību katram cilvēkam! Tas ir patiess Aut Caesar, aut nihil! (vai nu viss, vai nekas! izd.) Jo, ja tāda veida parādības arī ir tikai līdzīgas sapnim, no kurām neviens gudrais nevar pierādīt cilvēka dvēseles mūžīgu turpmāko dzīvi pēc viņa miesas nāves, tad katra tikumu mācība ir bez patiesas vērtības, un tās likumiem, prasībām un solījumiem tikai laicīgai un pilsoniski sabiedriskai dzīvei ir kāda neliela, bet, pie tam vienmēr iluzoriska, vērtība; bet, kas attiecas uz garīgo, tad tas pieder senajā Augija stallī. 6. Bet, ja tāda parādība caur vairākiem pilnīgas patiesības draugiem ir pierādīta patiesība, tikai tad mierinoša tikumu mācība, sevišķi tās pārsvarā esošā garīgā daļā, parādās pavisam citā gaismā. Es, kā liels patiesības draugs, jums to nu nopietni lieku pie sirds, un, tātad, nu runājiet pilnīgu, neliekuļotu patiesību!” 7. Pēc tam visi pavisam atklāti pastāstīja, ko viņi redzēja un dzirdēja, un savu stāstu apzvērēja kā pilnīgi neliekuļotu patiesību. 8. Kad kapteinis stāstīto dzirdēja un pie tam ieguva pilnāko pārliecību, ka viņa redzētais un dzirdētais bija patiesākā realitāte, tad viņš Rafaelam teica: „Redzi, tu, jaunais milzi, tas man nu ir vairāk kā, lai cik ārkārtēju un retu cilvēku, tūkstoš gudrākās mācības un brīnumdarbi, kuri savos līdzcilvēkos ar vārdiem un darbiem tikai tik ilgi izraisa apbrīnu, cik paši starp viņiem dzīvo, bet no šīs pasaules šķīrušies, tad uz visiem laikiem izdziest un apklust, pēc kā tad 198

dzīviem palikušiem cilvēkiem neatliek nekas cits, [kā] akli un bez kādas tālākas pārliecības uz aklu laimi ticēt, ka beigās tomēr varētu būt tā, kā cilvēkiem mācīja sen mirušie gudrie. 9. Bet tagad es ne tikai ticu cilvēka dvēseles mūžīgai turpmākai dzīvei pēc miesas nāves, bet gan es pats par to esmu faktiski pilnīgi pārliecināts, un tādēļ arī daudziem citiem cilvēkiem varu darīt zināmu, ka senā ticība vienam vienīgi patiesam Dievam, un dvēseles pēc miesas mūžīga turpmāka dzīve ir pilnīgi gaišākā, pēc daudzkārtīgas, nekļūdīgas pieredzes neapšaubāmi pierādīta patiesība, par ko katrs cilvēks pats var pārliecināties, ja viņš uzticami dzīvo pēc tikai viena, mūžam patiesa Dieva gribas un pasludinātiem vārdiem. 10. Ak, bet nu arī katrs vārds, ko dzirdējām no meistaru Meistara patiesi svētās mutes, man ir patiesa un dzīvības vissvarīgākā vērtība, un es ar darbiem šo Mācību centīšos realizēt ne tikai pats sev, bet gan arī tūkstošus vest un likt uz šīs ceļa. 11. Protams, tas gan arī būtu labi, ja, vajadzības gadījumā, man būtu vara un spēks arī citus cilvēkus pārliecināt mums piedzīvotā veidā, ka es runāju pilnīgu patiesību, tomēr pagaidām tas maz vajadzīgs, tā kā katrs cilvēks, kas mani tikai nedaudz tuvāk pazīst, tikai pārāk labi zina, ka tam, ko es saku, vajag būt pilnīgi pierādītai patiesībai, tā kā es vēl nekad neesmu apmierinājies ar tukšiem vārdiem. 12. Tas, tātad, būtu pilnīgi labi un izlemts, bet, tā kā es šeit reiz jau manu sapni atstāstīju, tad es nu arī no tevis, tu, jaunais, gudrais milzi, par dažu labu tajā notiekošo, dīvaino vēlētos saņemt mazu apgaismību. Jo, ka tas sevī noteikti satur ļoti daudz garīga, tas pavisam nav apšaubāms! Bet kā tas apvienojas ar tikai pēc pusgada notikušo materiālo? Kas bija sapnī redzētā Atēna, un kas bija brālis, un no kurienes viņš ņēma vārdus, kurus viņš kā objekts, atrazdamies ārpus sevis, man teica? Jo brāļa brīva kļuvusī dvēsele tā nevarēja būt, tādēļ, ka brālis par to neko nezināja.” 135. RAFAELA RUNA PAR SAPŅU BŪTĪBU 1. Nu Rafaels teica: „Starp tavu sapni un to, ko tu nu skatīji, protams, ir pavisam ievērojama starpība, bet, neskatoties uz to, tavs sapnis tomēr arī bija ļoti garīga veida, kā mazāk vai vairāk ir katrs sapnis. Bet tas tādēļ nav pilnīgi skaidrs garīgs skatījums, ka tādā sapnī dvēsele neatrodas pilnā savienībā ar garu, kā tajā, kā tas nu bija šajā parādībā. 2. Redzi, dvēselē ir trīs ļoti atšķirīgas redzes un uztveres pakāpes! Pirmā, pat materiālās dabas cilvēku sapņi, pie kuriem iekšējais gars vēl tā bezdarbīgi dus, kā kāda sēklas grauda stāda gars dīglī, ir tikai tīri dabisks. 3. Dvēsele kā kāda pasaule sevī mazumā nes visu, ko Zeme lielā mērā sevī un virs sevis satur un ietver. 4. Ja miegā miesas jutekļi dus kā miruši un bezdarbīgi, tad dvēsele, kas nevar gulēt un būt mirusi, sevī aplūko vienu pēc otra materiālus veidojumus, uz momentu tos atdzīvina un priecājas, ja viņa ir nonākusi pie kaut kā skaista un patīkama, bet, ja viņa ir nonākusi pie kā ļauna un neglīta, tad viņa arī sapnī sabīstas, un ar pilnīgu atgriešanos sava ķermeņa miesā cenšas atbrīvoties no apgrūtinošās parādības. 5. Ko dvēsele sapnī tādā pirmās pakāpes skatījumā redz, tā, protams, nav nekāda objektīva, bet gan tikai pasīva, subjektīva un nesaistīta realitāte; jo viņa materiālā veidā redz tikai viņas pašas pasaules konglomerātu, un, pie tam, ir daļēji darbīga un daļēji pasīva. 6. Bet sapnī, kāds bija tev, dvēsele atrodas pārejas pakāpē no pirmā skatījuma grāda otrā un augstākā. Šajā gadījumā dvēsele no viņas tīri materiālā jau vairāk izolēta, zināmā mērā iziet ārpus savas miesas, caur viņas ārējās dzīvības ēteri stājas pilnīgā savienībā ar ārējo pasauli un tad no viņu ietekmējošām dzīvības un lietu attiecībām uz Zemes redz tālu un patieso. 199

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Megrez 90 APO 8 Pages (2.25 MB) - William Optics
Nr.5 (8) / 2012.gada decembris (pdf) - Par es.gov.lv
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...