Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

7. Bet tādēļ, ka šis

7. Bet tādēļ, ka šis dvēseles skatījuma grāds jau ir augstāks, tad ļoti bieži notiek, ka dvēsele, ja, pamostoties atkal atiet atpakaļ miesā, no šajā augstākajā skatījumā redzētā un dzirdētā neko vairs nezina, tādēļ, ka smadzenēs zināmā mērā par to nekas nevar tikt nokopēts, no kā tad miesas nomodā dvēsele ieraudzītu, ko viņa savā brīvākā dzīvības stāvoklī redzēja un darīja. 8. Tomēr dažam labam cilvēkam, kāds esi arī tu, ir spējas arī augstākā skatījuma pakāpē redzēto un dzirdēto no sapņa vai dvēseles brīvākā stāvokļa iezīmēt miesas smadzenēs; un, ja tad dvēsele atkal atgriežas miesā un arī miesīgi pamostas, tad viņa smadzenēs ierauga visu, ko viņa savā brīvākā un augstākā skatījuma pakāpē redzēja un darīja. 9. Un tā, tajā pat naktī tavam brālim gan arī bija līdzīgs sapnis kā tev, bet viņa dvēsele nespēja viņas augstākā skatījuma pakāpē redzēto un dzirdēto iezīmēt miesas smadzenēs, un tā viņa to arī tikai nojausmas veidā varēja atcerēties. Tātad, tu pilnīgi patiesi pareģoji tava brāļa dvēseli un ar to runāji. 10. Bet, ka tava un arī tava brāļa dvēsele sapnī to jau darīja pusgadu iepriekš, tas ir brīvākās dvēseles ļoti smalkā nojautā, kas no viņas pamatos esošām vajadzībām un to loģisku darbību un apstākļiem, savā brīvā stāvoklī var atsaukt atmiņā jau to, kas zemes laikā notiek tikai daudz vēlāk. Bet katrai dvēselei arī miesas nomoda stāvoklī ir spējas nākotnei atbrīvot vietu un to sev stādīties priekšā kā jau pabeigtu darbu; bet, tādēļ, ka dvēselei viņas miesā acīmredzami trūkst tīra un noteikta redze un sajūta kāda sagatavota plāna nepieciešamo nosacījumu un attiecību realizēšanai, tad sagatavotā plānā arī dažs kas tiek mainīts, kā formā, tā mērķtiecībā, kā arī laikā, kurā dvēsele, pēc viņas sagatavotā plāna, darbu jau uzlūkoja tā pilnākā nobeigtībā. 11. Bet, ja dvēsele arī miesas nomoda stāvoklī varētu tikpat labi visu paredzēt, kā viņa to spēj viņas brīvākā redzes un sajūtu stāvoklī, tad reiz sagatavotā plānā arī nekas vairs netiktu mainīts, un, ka pabeigts darbs arī realizējas pilnīgi precīzi noteiktā laikā; jo kāda brīvi redzoša un brīvi sajūtoša dvēsele ātri paredz attiecības, noteikumus un iespējamos šķēršļus, kā vienlaicīgi arī labākos un drošākos līdzekļus, caur kuriem šķēršļi ir novēršami, un tā, tam, ko viņa r apņēmusies, arī vajag notikt noteiktā laikā. 12. Un, redzi, tajā tad arī ir kādas brīvākas un tīrākas dvēseles paredzēšanas spējas, ne tikai par to, kas attiecas uz viņu, bet gan arī par to, kas ārpus viņas kaut kur pasaulē notiek, top un notiks, tādēļ, ka tāda tīri, smalki un tālu redzoša un sajūtoša dvēsele var jau ilgi iepriekš skaidri un, tātad, kā plastiski nobeigtas stādīties priekšā esošās attiecības, noteikumus un cēloņus, ar to noteiktiem rezultātiem, kas nebrīvai un vēl ļoti materiālai dvēselei nav iespējams. Te tev nu pavisam dabīgi skaidri ir attēlots, kādā stāvoklī tavā sapnī atradās tava un tava brāļa dvēsele, un kā, un kāpēc. 13. Bet tāds stāvoklis vēl nav pilnīga dvēsele, otrā gaišredzības pakāpē, tādēļ, ka gars viņā tad vēl neatrodas kādā augstākā savienībā, bet gan tikai tā, labākā gadījumā, kā kāda stāda gars sēklas dīgļa čaumalā – ja sēklas grauds pāris dienas ir auglīgā zemē, čaumala sāk saplīst un tā darbība sāk izplesties uz āru.” 136. GAIŠREDZĪBAS AUGSTĀKĀ PAKĀPE 1. (Rafaels:) „Pilna otrā ļoti atšķiramā dvēseles redzes un sajūtas augstākā pakāpe miesas dzīvē, kā arī sapnī iestājas tad, kad gars dvēselē sāk kļūt tik darbīgs, kā stāda gars sēklas graudā, kad tas no paša dvēseles, kas dus grauda miesā, sāk zemē veidot un dzīt saknes un virs zemes dīgļa lapiņas. Tad dvēsele sāk attīstīties par patiesu formu un no vienas puses iespiežas sevī kā topošs stāds zemē spiež saknes un no Dieva spēka tajā sāk iesūkt pareizu barību, bet no otras puses pats stāds, no iekšienes barots, kā dvēseles tieša un patiesa forma, iekšējās barības 200

dēļ no tīra, patiesa un dzīva Dieva spēka paceļas gaismas sfērā un galējai pilnībai paceļas augstāk un izveidotāks. 2. Bet tas notiek caur gara dvēselē vienmēr pieaugošu darbību, kas tieši caur to vienmēr vairāk apvienojas ar dvēseli. Šajā stāvoklī dvēselei viņas redze un sajūtas vairs nav neskaidra jausma, bet gan jau visu dzīvības attiecību gaiša un skaidra apziņa, un tas, kā šīs attiecības attiecas uz viņas pašas dzīvību. 3. Šajā otrā un augstākā redzes pakāpē cilvēks pazīst sevi un arī Dievu, un tad arī var skatīt garus, respektīvi, dvēseles, kā jau mirušu, tā arī vēl miesā dzīvojošu cilvēku, un novērtēt, kādas viņas ir. Tāda cilvēka sapņi tad arī nebūs materiāli un nereāli, bet gan garīgi, tīri, patiesi un līdz ar to reāli, un tad vairs būs maza atšķirība starp kāda cilvēka gaišredzību nomoda stāvoklī vai miesīgi guļošā sapnī. 4. Un, redzi, caur manu man piemītošo spēku es jūs tad pirmīt arī liku tādā stāvoklī, un tad jūsu dvēseles arī netraucēti varēja redzēt un arī sarunāties ar uz zemes jau ilgi nomirušu cilvēku dvēselēm. Bet šādā otrā augstākā redzes pakāpē jūs varējāt redzēt un sarunāties tikai ar tādiem gariem, kuri atrodas jums vienādi līdzīgā pakāpē, izņemot Jāni, kas savu mācekļu dēļ ar paša varu no Debesīm pārcēlās lejā aprakstītā otrā redzes un sajūtas sfērā, citādi jūs viņu kā augsti pilnīgu garu nebūtu varējuši redzēt un ar viņu sarunāties. 5. Bet, ka redzētais jums palika pilnīgā un skaidrā atmiņā, to caur Kunga pieļāvumu, arī panācu es; jo jūsu redzētais un dzirdētais tūlīt tikai ierakstīts jūsu miesas smadzenēs un arī jūsu sirdīs. Bez tā jūs no visa redzētā un dzirdētā tikpat maz atnestu zemes nomoda dzīvē, kā tava brāļa dvēsele, ar kuru tu pēc tava sapņa atstāstījuma biji kopā Atēnās, pie kam, miesas nomoda dzīvē tu kaut ko paņēmi līdzi no tā, ko tu, sapņodams Atēnās, darīji. 6. Ir zināmi dievbijīgi cilvēki, kuri dvēseles spēcināšanai miesas miegā dzīvo un darbojas garu pasaulē. Bet, kad viņi atkal pamostas, tad viņi no tā neko nezina; Viņi tikai sevī sajūt kādu mierinoši-spēcinošu sajūtu, un dažam liekas, ka viņš būtu dzirdējis un redzējis kaut ko patīkamu. 7. Tikai tādi cilvēki, kuri, līdzīgi praviešiem, jau atrodas pārejā uz trešo un, tātad, augstāku un gaišāku skatījuma un sajūtas pakāpi, tādēļ, ka viņu gars jau pilnīgāk sāk savienoties ar dvēseli, miesas nomoda stāvoklī atnes atpakaļ arī jau augstākā garu pasaulē skatīto un dzirdēto, un var to atkal pasludināt saviem līdzcilvēkiem. Tādā stāvoklī atrodas lielākā daļa no maziem praviešiem. 8. Bet nu p.p. aplūko kvieša stiebru, kā tas tiktāl attīstās, kur tā augstākā augšanas punktā sāk parādīties un attīstīties augļa vārpa. Redzi, tas pats notiek pie cilvēka, ja dvēsele sāk pilnīgi pāriet viņas garā. 9. Caur darbību tikai otrā gaišredzības pakāpē gars sāk iedarboties uz vēl vienmēr pa daļai materiālo dvēseli un tajā vienmēr vairāk izplešas, un tik ilgi, līdz visa dvēsele tiek no gara piepildīta un atdzīvināta. 10. Bet šajā trešā stadijā dvēsele caur gara mīlestību pilnīgi aizdedzināta, sāk pāriet garā, un visas viņas vēl vienmēr ar matēriju radnieciskās substances pārveidot tīri garīgā esencē, un tad patiesa augļa vārpa tiek veidota brīvai, mūžīgai dzīvībai. 11. Šajā stāvoklī cilvēks tad tiek pacelts pilnīgā gaismā, sāk no gaismas tikt barots un jo vairāk barības viņš no tās saņem, jo viņš arvien mazāk, kā arvien vairāk apgarota dvēsele, pieņem barību no dvēseliski – materiālās substances sfēras. Dzīvības vārpa zied, caur to savienojas ar mīlestības garu, un tad rada dzīvības graudu, kas sākumā tik barotas ar pienu no Debesīm, bet īsā laikā r arvien gaišākām un mūžam spēcīgām patiesībām. 12. Un, redzi, tad dzīvības grauds nogatavojas un dvēseles dzīvība, kas otrā redzes pakāpē kā zināmā mērā vienota ar garu, veido gara stiebru un atrodas pilnīgi nobriedušā dzīvības graudā. Tādēļ iepriekš ik čakli veidotais stiebrs arī novīst, pilnīgi atmirst un šķiras no dzīvības grauda, un ar graudu vairs nav nekas kopīgs. 201

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)