Views
4 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

9. Kad mēs augstajam

9. Kad mēs augstajam priesterim to ļoti stingri izskaidrojam, tad viņš savā mežonīgā dedzībā noteikti atdzisīs, un nekādā ziņā dienu un nakti nedomās kā saķert un iznīcināt Galilieti ar visiem viņa piekritējiem. Bet mēs tad slepenībā jau meklēsim iespēju, kā Galilieša patiesi draugi un piekritēji ar Viņu kur personīgi satikties, un no Viņa mācīties. Man liekas, ka šie mani uzskati ir vērā liekami?” 10. Lācars teica: „Ak, katrā ziņā, bet pēc patiesības, jums pašiem tur vēl saskatāms maz svētības. To, ko jūs no šī brīža sava amata labā templī gribat darīt, tas ir labs, cilvēcisks nodoms; bet, ja jūs padomājat, ka Viņš, kuru jūs vēl vienmēr dēvējat par slaveno Galilieti, patiesi ir Pats Kungs, kura rīcībā ir visa gudrība un vara, tad pie tam jums tomēr arī jābūt skaidram, cik naiva un godkārīga ir doma, un cik dumja ir cilvēku iedoma, ka savā mirstīgajā vājumā un aklumā ar savu padomu vai darbu gribēt palīdzēt Dievam. Viņam mūžam nav vajadzīga mūsu palīdzība, tikai mums Viņējā. 11. Ja Viņš mums, cilvēkiem, savā Vārdā liek darīt un veikt labu, tad tas notiek tikai mūsu pašu svētības labā; jo caur to mēs vingrināmies patiesā un dzīvā mīlestībā uz Dievu, un no tās, mīlestību uz savu tuvāko, bet jo lielāka ir pieaugusi cilvēka mīlestība uz Dievu un savu tuvāko, jo vairāk viņš no Dieva saņem spējas Viņu un tuvāko vēl vienmēr vairāk un vairāk varēt dzīvi mīlēt! 12. Bet tādēļ Dievam nav vajadzīga mūsu darbība, kā varbūt mums, cilvēkiem, vajadzīga mūsu kalpu un kalpoņu darbība, bet gan, ja mēs pēc Viņa padoma un mācības darbojamies, tad mēs to darām tikai sev par svētību, bet mūžam ne Kunga svētībai, kas Pats ir visas radības svētība. 13. Kā šeit tā lieta ir tāda un ne citāda, jūs nu paši viegli pārliecināsieties; tas nozīmē, ka jūs savā slavenajā Galilietī to redzēsiet un atzīsiet, ko es jau sen esmu redzējis un atzinis, proti, ka Viņš ir Pats Kungs. 14. Bet, ja jūs vēl vienmēr turat Viņu tikai par kādu neparastu cilvēku, kuram pie visām Viņa brīnumainajām spējām, tomēr, pa laikam vajadzīga arī cilvēku palīdzība, tad tas, ko jūs gribat viņa dēļ darīt, katrā ziņā ir slavējami, jo tuvākā mīlestība liek mums rīkoties tā, ka mums, cilvēkiem, savstarpēji jāpalīdz ar padomu un rīcību.” 8. FARIZEJU PĀRDOMAS PAR KUNGU 1. Pirmais runātājs nu atkal sacīja: „Mīļais draugs, Lācar, tu te spriedi pilnīgi pareizi, ja lieta ar brīnišķo Galilieti pilnā nopietnībā ir tāda, ka tu mums ar taviem pārliecinošiem pierādījumiem darīji zināmu un uzticami attēloji, saskaņā ar ko arī mums pārsvarā ir tādas domas, ka šī lieta tāda arī būs. Bet pie kādu tik bezgalīgi svarīgu lietu, no mūsu puses, kā jūdiem – Dieva tautai – ir ļoti svarīgi stingri pārbaudīt un vispirms daudz ko pārdomāt un pārlikt, vai tomēr varbūt kaut kas iz tā neslēpjas, kas beigās šai lietai tomēr dotu citu izskaidrojumu, nekā par viņu stāda priekšā kāds domās un prātā sasaistīts cilvēks, ko zināmā mērā apreibināja brīnuma efekts. 2. Redzi, kā man, tā arī mums visiem nesen ārā ļoti uzkrita, ka vispirms tas jaunais - cilvēks tikai ar savu vārda un savas gribas palīdzību mums noņēma mūsu virstērpus vienā tik ātrā acumirklī, ka mēs pavisam nevarējām tam pretoties, un arī nezinājām, kur mūsu mēteļi bija pazuduši. Tālāk atnāca tie septiņi vīri, pēc izskata spriežot, ēģiptieši vai arābi; tas viņiem maksāja tikai vienu mājienu, un mums par šausmām trīs niknas lauvas bija klāt. Redzi, tie ir cilvēku radīti brīnumi, kas nav noliedzami. Ja nu tas jaunais cilvēks, kam arī gudrības netrūkst, teiktu par sevi: „Es esmu Kristus, mani brīnumdarbi jums to apliecina!” vai arī, ja viens no tiem 20

septiņiem vīriem teiktu to pašu – vai tu arī viņam dāvātu uzticību?! Ka mēs rakstos lasām, arī Mozus, tāpat kā pēc viņa arī citi pravieši, darīja lielus brīnumus, bet tādēļ taču nebija Kristus? 3. Nu brīnumainais Galilietis arī dara lielus un ļoti neparastus brīnumus, pie tam Viņam patiesi ir ļoti gudra runa un saka, ka Viņš esot Kristus. Nu, ka viņš par sevi saka to, ko neviens cits brīnumdaris par sevi nav teicis, tas vēl ir nepietiekami pilnīgs pierādījums, ka viņš patiesi ir Tas, par ko viņš cilvēkiem sevi uzdod. Tagad, pēc tavas liecības, mēs gan pieņemam un ticam, ka tā lieta tā būs; bet tādēļ mums nevar aizliegt šo lietu vēl vienmēr pārbaudīt visos virzienos. Ja mēs pie tās nekur neatradīsim kaut tikai šķietamu pretrunu, tad mēs tūlīt arī darīsim to, ko tu mums patiešām ļoti gudri un draudzīgi ieteici. 4. Redzi, tev vēl var būt pavisam citi un sevišķi pierādījumi, kurus mēs vēl nezinām, tie var tevi novest pie dziļākas un pamatīgākas pārliecības! Viegli saprotamu iemeslu dēļ tādas mums acīmredzot trūkst, jo nu mēs paši slaveno Galilieti personīgi tikai dažas reizes redzējām un dzirdējām templī, un par Viņa brīnumdarbiem tikai daudz dzirdējām no citiem cilvēkiem, bet aculiecinieki patiesībā bijām tikai ļoti nedaudziem – viena ģikts slimnieka un nesen viena akli dzimušā dziedināšanai. Un ar to, draugs, patiesi mums nepietiek, jo vairāk tādēļ, ka mēs tieši šovakar redzējām jauno cilvēku, kas, šķiet, arī ir Galilietis, un tos citus septiņus vīrus arī brīnumus darām, un, tātad, pieņemam, ka arī citi cilvēki jau ir spējīgi darīt brīnumus. 5. Kas attiecas uz gudru runu, tad arī jaunais cilvēks runāja ļoti gudri kā īsts pravietis, un mūsu mēteļi nepasargāja mūs no viņa asā skata; un tā līdz šim mēs varam vēl vienmēr teikt: ne brīnumdarbi, ne gudras runas un mācības mums nav pietiekams pierādījums, ka tādēļ Galilietis patiešām ir tas solītais Mesija, par kuru rakstīt, ka Viņš ir Jehova, Pats Kungs. 6. Arī tu pats mums tikko devi dīvainu pierādījumu, ka cilvēks ar savu ļoti aso prātu var uzzināt pat domas un slepenas runas vārdu pa vārdam, un varbūt vēl dažu ko citu, bet ko viņš vienīgi draugam, lai nevienu citu nesadusmotu, var pateikt tikai zem četrām acīm. Bet tā kā pat tev, kā mums līdzīgam cilvēkam, piemīt šādas spējas, kas ir kaut kas ļoti brīnumains, kādēļ arī Galilietim nevar būt tādas sevišķas spējas, kas katram citam cilvēkam vajag likties kā acīmredzams brīnums, tādēļ, ka viņam ceļš tādu sevišķi daudz spēju iegūšanai ir pilnīgi nepazīstams, un pat tie cilvēki, kuriem ir tādas sevišķas īpašības un spējas, citus neapmāca vai negrib apmācīt. 7. Kādreiz bija praviešu skolas, bet kurās tika uzņemti tikai tādi cilvēki, kuros jau kopš dzimšanas bija manāmas zināmas sevišķas īpašības; vispirms vajadzēja būt tikumīgam un, kas attiecas uz cilvēka fizisko dabu, bija nepieciešams arī ļoti šķīsts raksturs. 8. Nu mēs gan saprotam, ka nesamaitātā, tikumīgā cilvēkā var attīstīt pavisam citas spējas, kā slimā, gluži parastā, netikumīgā cilvēkā; bet tādēļ tāds ar sevišķām spējām apdāvināts cilvēks tomēr vēl ilgi nevar teikt, ka viņš citu dabīgi vājo cilvēku priekšā esot Dievs. 9. Es pats savā jaunībā reiz sastapu pavisam vienkāršu ganu, kuru viņa biedri dēvēja par ķēniņu, šis cilvēks bija ļoti tikumīgs un dievbijīgs. Viņš nelietoja gana nūju. Viņam vajadzēja tikai gribēt, un ganāmpulks tūlīt sekoja Viņa mājienam, vārdiem un gribai. Vai viņš bija spējīgs darīt arī citas lietas, to es nezinu; bet kādēļ savu tādu sevišķu īpašību, kopēja labuma dēļ, viņš nevarēja iemācīt citiem ganiem? 10. Tādēļ, pagaidām, stingri palieku pie tā, ka pasaulē vienmēr var būt kādi sevišķi spējīgi cilvēki, bet tādēļ jābūt ļoti uzmanīgam, tādu, šādu, sevišķi spējīgu cilvēku, uzskatīt un atzīt par no debesīm nonākušo Dievu. 11. Starp senajiem praviešiem arī bija lieli un mazi, - bet ne Mozus, ne Elija nebija Dievs. Tagad es tev skaidri izteicu savas domas, un tu par tām nu vari spriest pēc saviem uzskatiem.” 12. Tagad Lācars pavisam draudzīgā balsī saka: „Pēc zemes cilvēka saprāta tu runāji patiesi un pareizi, un pagaidām nevari citādi spriest un runāt, jo tev, tāpat kā taviem amata brāļiem, vēl ļoti daudz trūkst, lai izcilo Galilieti pilnībā atzītu par to, kas Viņš ir, par spīti tavām šaubām un šķietami saprātīgiem iebildumiem. 21

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR
 • Page 3 and 4: Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at
 • Page 5 and 6: 96. Vēja izcelšanās ............
 • Page 7 and 8: 197. Par svinamo dienu svinēšanu.
 • Page 9 and 10: 14. Bet tagad man pietiek jūsu mu
 • Page 11 and 12: suņu vietā, bet, lai gan viņi ir
 • Page 13 and 14: 8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a
 • Page 15 and 16: nesagādā cilvēkiem ciešanas, be
 • Page 17 and 18: 3. Pirmais runātājs teica: „To
 • Page 19: tikai slepeni pie sevis [turēt], j
 • Page 23 and 24: priekšrocība, ka Dieva visvarenī
 • Page 25 and 26: caur to tie desmit vairs nav saist
 • Page 27 and 28: ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu
 • Page 29 and 30: eigas, un Mana Mācība tomēr turp
 • Page 31 and 32: astos tik daudz cilvēku, ka tagad
 • Page 33 and 34: šķiršanās laikā no šīs zemes
 • Page 35 and 36: dzīvības pamatu formas, kā šīs
 • Page 37 and 38: 20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis
 • Page 39 and 40: tieši nolādētais „vajag” lik
 • Page 41 and 42: 2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu
 • Page 43 and 44: 4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav
 • Page 45 and 46: īvībā kā inteliģences un griba
 • Page 47 and 48: 14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k
 • Page 49 and 50: 1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē
 • Page 51 and 52: caurstrāvots, bez kā viņš patie
 • Page 53 and 54: 9. Bet, kad jūs paši dzīvības g
 • Page 55 and 56: 5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv
 • Page 57 and 58: 34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka
 • Page 59 and 60: tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu
 • Page 61 and 62: 12. Bet kādēļ personīgie velni
 • Page 63 and 64: 5. Bet visas citas lūgšanas un br
 • Page 65 and 66: 8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se
 • Page 67 and 68: 20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk
 • Page 69 and 70: 1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v
 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278:

  tām likšu izliet Manu gaismu, un

 • Page 279 and 280:

  10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos

 • Page 281 and 282:

  visšaurākā, bet pusstundu tālā

 • Page 283 and 284:

  atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie

 • Page 285 and 286:

  7. ES teicu: „Pavisam noteikti,

 • Page 287 and 288:

  essejiešu pilī, un viņam viņiem

 • Page 289 and 290:

  5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū

 • Page 291 and 292:

  10. Bet, ja jūs to zināt, un no M

 • Page 293 and 294:

  1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav

 • Page 295 and 296:

  tālab mums arī nebūs vajadzīgs

 • Page 297 and 298:

  cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū

 • Page 299 and 300:

  palīdzību, tā kā arī tu Man ne

 • Page 301 and 302:

  2. Arī tie daži pirmie essejieši

 • Page 303 and 304:

  tūkstoši ielenc lielo brīnumpili

 • Page 305 and 306:

  caur manu vārdu un lūgšanu Dievs

 • Page 307 and 308:

  7. Rokluss teica: „Klausieties, d

 • Page 309 and 310:

  2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar

 • Page 311 and 312:

  8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t

 • Page 313 and 314:

  5. Farizejs teica: „Jūs esat pil

 • Page 315 and 316:

  14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,

 • Page 317 and 318:

  22. Un Rokluss teica pēc tam: „P

 • Page 319 and 320:

  starp Maniem draugiem, kas Mani lab

 • Page 321 and 322:

  13. Rokluss, tie citi essejieši un

 • Page 323 and 324:

  Un tādēļ Es tavai runai saku „

 • Page 325 and 326:

  216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.

 • Page 327 and 328:

  ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be

 • Page 329 and 330:

  no dienas nāca vairāk, šo naudu

 • Page 331 and 332:

  Rokluss pats jums visu jau skaidri

 • Page 333:

  10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv