Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

1. Bet, kad viņi

1. Bet, kad viņi iznāca ārā, tad viņi kādu laiku turēja ciet acis un ausis, jo no melnajiem mākoņiem lejā, ar spēcīgu troksni un pērkonu, nepārtraukti spēra zibens pēc zibens. 2. Tad Rafaels viņus mudināja, teikdams: „Bet neturiet tā ciet acis un ausis, tad jūs maz redzēsiet no grandiozās scēnas un neko nedzirdēsiet no gaudošanas, kas laiku pa laikam no Jeruzalemes sadzirdama pat līdz šim pakalnam, uz kura nu stāvam!” 3. Beidzot klātesošie saņēma vairāk drosmi, atvēra acis un ausis, un nevarēja vien nobrīnīties par vēja stiprumu, bet kam Rafaels drīz pavēlēja pakalnu apiet un tādēļ uz pakalna vēji pēkšņi norima. Tāpat arī neviens zibens nedrīkstēja spert pakalna tuvumā, bet gan vairāku morgenu aramzemes tālumā, bet tur izskatījās kā patiesa uguns straume, kas ar apdullinošu troksni no mākoņiem gāzās uz zemi. 4. Te Agrikola jautāja, teikdams: „Bet saki mums tomēr, kā tas nāk, ka šī patiesā uguns jūra, kas nepārtraukti gāžas uz zemi, tomēr nekur, kā redz, neaizdedzina nevienu māju, kokus un arī veselu mežu? Es reiz Spānijā arī apmēram ap šo laiku piedzīvoju līdzīgu zibens un vēju negaisu. Bet tur tas radīja patiesi briesmīgus postījumus; tomēr šeit redz maz vai īstenībā neko no kāda sevišķa ugunsgrēka. – Kā to var izskaidrot?” 5. Rafaels teica: „Tas jums jau viegli kļūs skaidrs, kad vētra nu drīz apklusīs. Pastāvīgā, ļoti gaišā zibens gaisma nu neļauj pamanīt daža laba ugunsgrēka vājo gaismu; bet, kad zibens vairāk un vairāk pārstās, tad jūs gan arī manīsiet vairākus spēcīgus ugunsgrēkus, un sevišķi ap Jeruzalemi. Bet tas arī tieši nav svarīgi, un kur jūs redzēsiet kādu ugunsgrēku, tad par to nebīstieties, jo kur tas tika pielaists, ka zibens aizdedzināja kādu māju vai būdu, vai arī kādu apdzīvotu vietu, vai kāda skopuļa nokaltušu mežu, kas savai malkai labāk ļauj sapūt, kā kādam nabagam ļauj paņemt arī tikai dažas žagaru slotas savām vajadzībām, tā kā labiem cilvēkiem patiesi nenotiek nekāds zaudējums! Un tā tas ir ar mājām, būdām un apdzīvotām vietām; īsi un labi: Viss, ko jūs nu redzat un vēl vēlāk redzēsiet, nenotiek cilvēku zaudējumam, bet gan tikai labumam, ko jūs vēlāk vēl skaidrāk aptversiet. 6. Bet nu jau arī ir laiks šim negaisam norimt; un pēc Dieva tā Kunga gribas manī, es gribu, ka šis negaiss norimst, - un, redziet, zibens pārstāja, un vējš norima! Bet tagad paskatieties visapkārt, un jūs ieraudzīsiet dažu ko, kas piesaistīs jūsu uzmanību!” 7. Te klātesošie skatījās visos virzienos un kopā saskaitīja kādus divdesmit ugunsgrēkus, starp tiem kāda meža degšanu, kas izskatījās pavisam postoši, tas trakoja kāda liela kalna mežā, un piederēja kādam Jeruzalemes skopulim, kas vēl nekad kādam nabagam nebija dāvinājis ne zaru. Klātesošie to zināja un slavēja Kungu, ka Viņš reiz skopuli ir nopēris. Bet arī dienvidaustrumos no Jeruzalemes bija redzams liels ugunsgrēks, un Lācars Rafaelam jautāja, kuru gan tas ugunsgrēks visvairāk skar un nodara zaudējumus. 8. Rafaels teica: „Tā ir viena apdzīvota vieta, kura pa lielākai daļai pieder tieši tam skopulim, kuram pieder degošais mežs. Bet viņš visu par tikko sasniedzamu maksu izdeva nabaga rentniekiem. Viņi tad, lai apmierinātu savu nomas kungu, arī ir spiesti apkrāpt savus kaimiņus un par naudu un visādām citām dāvanām ļauj ar savām meitām dzīt visādas netiklības, caur ko tā apdzīvotā vieta pagrimusi par patiesu Sodomu, un tas īsā, tikko 20 gadu laikā, un tas viss kāda bagāta skopuļa izturēšanās dēļ. Ka tādai apdzīvotai vietai tomēr arī reiz jāsaņem pēriens, to neviens no jums gan neuzskatīs par netaisnību.” 9. Lācars teica: „Ko Kungs dara, ir labi darīts! Tam skopulim, ko es pārāk labi pazīstu, par viņa uz debesīm kliedzošajām netaisnībām, visbiežāk pret nabaga cilvēkiem, es pats vairākkārt vēlējos, ka viņš saņemtu sodu, un nu viņa nekrietnās rīcības dēļ arī Kungam Viņa lielā pacietība reiz ir beigusies, - un tādēļ vienīgi Viņam visa slava! Tajā apdzīvotā vietā, protams, gan ir arī vēl nedaudzi, kas vēl nekad nav locījuši ceļus Goga un Magoga priekšā, - bet Kungs viņus arī noteikti aizstāvēs!” 10. Rafaels teica: „To tu gan vari iztēloties, un pēc ugunsgrēka viņiem drīz klāsies labāk, kā jebkad iepriekš.” 210

11. Tālāk pret dienvidiem arī bija redzama spēcīga uguns blāzma, un Betlēmes saimnieks Rafaelam jautāja: „Ak, tu, visu zinošais draugs, kas tur tiek uguns iznīcināta? Taču ne Betlēme?” 12. Rafaels teica: „Ak, nē, tas ir viens grieķu un saduciešu ciems, kuri negodīgi tirgojas ar cūkām un pie tam ar savu daiļrunību cilvēkus pavisam novērš no Dieva! Un tā kā nu viņi sākuši par daudz trakot, tad Kungs nu arī viņiem to izbeidz. Nu viņiem būs gadiem ilgi ko darīt, lai atkal atžirgtu no nelaimes un viņiem nebūs laika domāt par to, kā traucēt Kunga Mācības izplatīšanu. Redzi, mans draugs, tāda nu tur ir tā lieta, un man liekas, ka tad arī tiem Dieva noliedzējiem augļotājiem nenotiek netaisnība.” 13. Saimnieks teica: „Ak, noteikti nē, un Kungam atkal par to visa slava, ka Viņš tiem, man labi zināmiem Dieva noliedzējiem, sagādāja tādas likstas, jo viņi tās arī sev pelnījuši, un tā arī tie citi nelielie ugunsgrēki, kurus mēs no šejienes redzam, nebūs cēlušies bez Kunga pieļāvuma?!” 14. Rafaels teica: „Katrā ziņā par to nebaidieties! Bet nu paskatieties uz koku zariem un zāli uz zemes!” 15. Visi nu aplūkoja koku zarus un zāli, un viss mirdzēja kā puvis koks kādā mežā. Arī mati uz galvas nu spēcīgi zaigoja. Klātesošiem kļuva baisi un viņi sāka jautāt, kas tas esot. 16. Bet Rafaels teica: „Nu ejam atkal mājā un zālē, es jums izskaidrošu šīs parādības iemeslu!” 17. Pēc tam visi atkal devās mājā. 18. Kad kopā ar Rafaelu ārā izgājušie un nu atkal zālē atgriezušies atkal ieņēma savas vietas, kapteinis Rafaelam tūlīt jautāja, kāds tomēr varētu būt iemesls koku, zāles un pat cilvēku matu mirdzēšanai. 19. Un Rafaels, kas arī bija apsēdies savā vietā, teica: „Mīļie draugi, šīs lietas izskaidrojumam gan arī rītu būtu vēl laiks, - bet tā kā jūs jau esat tik ļoti ziņkārīgi, tad es jums to arī varu izskaidrot tagad! Tomēr es jums saku, ka tas nav tik svarīgi, kā jūs to nu sev stādāties priekšā, un no šīs un citu līdzīgu parādību pilnīgi pareizas izpratnes nav atkarīga dvēseles svētība, bet tādēļ, ka no tāda veida parādību nezināšanas viegli piesakās visādas tumšas māņticības, tad es tomēr zināmā mērā esmu spiests jums arī šo parādību padarīt aptveramu no pareiza viedokļa. 20. Bet pirms jūs šo parādību varat saprast, pirmkārt, tikai no dabīga viedokļa, ir nepieciešams vispirms jums darīt saprotamu zibens lietu, lai sevišķi jūs, romieši, līdzās Kunga Mācībai, vēl nedomājat par teiksmaino zibens ražotāju Vulkānu un izdalītāju Jupiteru. Un tā nu visi labi ievērojiet, ko es jums nu rādīšu nu izskaidrošu!” 143. PAR ELEKTRĪBAS BŪTĪBU 1. Te Rafaels piecēlās, gāja durvju priekšā, kur vairāki mājas kaķi glūnēja uz kādu peli, paņēma vienu un to ienesa zālē. 2. Tad viņš to nolika uz galda un kapteinim teica (Rafaels:) „Aplūko šo pavisam rāmo kaķi, kura spalvai arī vēl ir zināms mirdzums! Paņem to un noglāsti no astes līdz galvai, un jau pie diezgan vājās lampas gaismas mēs tūlīt pamanīsim kādu parādību, kas jums uzkritīs!” 3. Kapteinis tā dara, un sevišķi šajā vēl elektrības ļoti piesātinātā gaisā no kaķa muguras, pilnīgi sprēgādamas, sāk lekt daudzas zibens gaišas dzirksteles. 4. Tad viens Jāņa māceklis, kas savā sirdī slepeni vēl glabāja dažu labu māņticības drupatu, teica: „Jā, jā, te redz, ka vecajiem bija taisnība apgalvot, ka vecā kaķī mājo velns!” 5. Rafaels teica: „Ak, mans draugs, to te patiesi neredz, bet no taviem vārdiem izriet, ka tu, kaut gan Jāņa māceklis, tomēr vēl neesi atbrīvojies no visām māņticībām! Līdzīgu parādību es 211

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Notlar 8
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
1 - Vienna
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
. 1 _ ms
1 - Autodesk
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf