Views
6 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

tev varētu parādīt

tev varētu parādīt arī pie citiem dzīvniekiem, un pat pie tavas galvas, un tādēļ tu tak tomēr negribēsi apgalvot, ka arī tevī mājo kāds velns?!” 6. Māceklis teica: „Tam es arī neticu un neceru; bet no kurienes tad no kaķa muguras dzirksteles?” 7. Rafaels teica: „Ja tu ar savu māņticīgo runu nebūtu mani pārtraucis, tad es tev to lietu jau pa pusei būtu izskaidrojis. Bet tā man tikai tagad vajag sākt turpināt tālāku izskaidrojumu! Tādēļ [daudz] nozīmē būt pacietīgam; jo no viena cirtiena neviens koks nekrīt, izņemot, ja tas būtu tikai salma resnumā. 8. Redziet, šīs dzirksteles neparādās it kā no kaķa ķermeņa, bet gan tikai no viņa spalvu virspuses, pie kurām - lai šajā virzienā runātu jums saprotami – labprāt pielīp dabas gaisa garīgā uguns! Šo dabas gaisa garīgo uguni, parasti snaudošu, bet zināmos apstākļos viegli pamodināmu, kas sevi parāda darbībā, un labi zināma seniem ēģiptiešiem, feniķiešiem un grieķiem, mēs nosaucam par elektronu vai elektrisko uguni. 9. Šī uguns ir gaisa īstenais dzīvības elements, caur kuru beigās pati Zeme un viss, kas uz tās un tajā dzīvo, veidojas par būtnēm, saņem savu dabīgo dzīvību, kā arī galveno barību. Tomēr gaisa, ūdens, minerālu, stādu, dzīvnieku un cilvēku zināmā mierā tā neattīstās, bet gan arī bezdarbīgi līdzatdusas, un tādu elektrisku mieru pamatoti varētu dēvēt par matērijas nāvi. 10. Bet šī uguns pilda visu Dieva bezgalīgo radības telpu, un savā mierā rada ēteri, kurā peld apkārt visi neskaitāmie, lielie pasaules ķermeņi, it kā zivis jūrā. Ja pasaules ķermeņi bezgala lielajā radības telpā, tātad, ētera telpā, kaut kādā punktā būtu bez kādas kustības, ne uz priekšu, ne atpakaļ, tātad, paliktu stāvam pilnīgā mierā, tad tie kā beigti līķi drīz panīktu, satrūdētu un pilnīgi sairtu, un pārietu mierīgā ēterī. Bet tādēļ jau Radītājs ar Savu gudrību un varu rūpējas par to, ka visi neskaitāmi daudzie pasaules ķermeņi lielajā ētera telpā atrodas nepārtrauktā un ļoti daudzējādā kustībā, kas tos augstākā mērā satrauc un ar to piespiež darbīgai atmodai. 11. Bet jums šeit skaidri attēlot lielo „Kā”, tas mums laupītu par daudz laika, un precīzi izskaidrotu jūs to varat dzirdēt no Paša Kunga un visiem Viņa mācekļiem, kuri vienīgie ir iesvaidīti lielajos radības noslēpumos. Mēs tad vispusīgi nedaudz tuvāk aplūkosim tikai šo Zemi! 12. Redziet, šis atmosfēras gaiss, kurā mēs šeit elpojam un miesīgi dabīgi dzīvojam, virs Zemes virspuses sniedzas tikai dažas ceļa stundas augstumā. Uz šī gaisa virsmas tad jau dus zināmā mērā mirušais un ar to pavisam bez-pretestības ēteris. 13. Bet Zeme, lai runātu pavisam pareizi un patiesi, un nedomātu pēc seno un aklo astrologu, astronomu un gadu skaitītāju ļoti nepareizā veida – kustas – saku 365 dienas, un vēl nelielu laiku virs tā, ap lielo Sauli, un pie tam vēl 24 stundas un nedaudz virs tā, ap viņas pašas zināmā mērā viduspunkta asi, ko visu arī mācekļi jums izskaidros vēl tuvāk, jo tagad pietiek, ka es jūs daru uzmanīgus tikai uz Zemes ļoti ātro kustību tās tālajā ceļā ap Sauli. Ja jūs ar savu prātu to nu vēl arī nevarat saprast, tad tomēr pagaidām jūs varat man ticēt, ka Zeme, caurmērā ņemot, vienas stundas laikā plašajā orbītā virzās uz priekšu 5760 ceļa stundas, un pie tam vēl ap sevis pašas asi, sevišķi pie ekvatora, ko jūs saucat par kvēlojošās Saules līniju, vienas stundas laikā virzās uz priekšu apm. 476 ceļa stundas. 14. No šī jums nu dotā Zemes kustības ātruma jūs nu varat redzēt, ka vienīgi jau caur to ap Zemi dusošie ētera gari tiek pavisam ievērojami satraukti, un tiek likti darbībā. Caur to zemi aptverošais gaiss vispirms tiek no tiem nepārtraukti piesātināts, un caur gaisu tad pati visa cietzeme un viss, kas uz tās. 15. Abām jums rādītām kustībām vēl pievienojas daudz lielākā gaismas staru kustība no Saules, caur ko ētera gari arī tiek augstā mērā satraukti, un lielās masās dzīti lejā uz Zemes. Bet caur to notiek, ka sevišķi dažā labā pavasara, vasaras un rudens dienā Zemes gaiss tiek par daudz piesātināts, un ar to arī Zeme ar tās iedzīvotājiem, tādās dienās tad parasti ir sutīgs, un cilvēki, dzīvnieki un augi jūt nogurumu, kļūst laiski un vairāk ilgojas pēc miera, kā pēc kādas darbības. 212

16. Un, redziet, šāda sajūta tieši rodas no ētera gar lielām masām gaisā un uz Zemes, tādēļ, kā jau rādīts, šiem gariem mūžam vienādi dominē tieksme pēc pilnīga nāves miera, kaut gan sevī viņi nav miruši. 17. Bet, caur šādu piespiedu uzkrāšanos, šie minētie ētera gari arvien vairāk sāk just apgrūtinošu spiedienu un tādēļ arī sāk kustēties, lai sevi no spiediena atbrīvotu un tad atkal sasniegtu savu saldo un ērto mieru. Šī kustība vispirms sevi dod manīt caur vēju, kas tad kļūst jo spēcīgāks, kad zināmā mērā pārsātinātais Zemes ķermenis savus iekšējos, vēl nenorūgušos dabas ētera garus sāk dzīt uz Zemes virspusi un tās zemākiem gaisa slāņiem. 18. No šī augšējo un apakšējo ētera garu sajaukšanās Zemes gaisā tad rodas arvien lielāka migla un mākoņi, kuru pieaugošais svars vēl vairāk apgrūtina ētera garus, un kur tie atrod kādu mazāku pretestību, tur tie sāk meklēt un gūt kādu izeju, un šo, arvien vairāk saspiesto ētera garu, kas negribot savienojas ar jau blīvākiem zemes gaisa gariem, bēgšana, rada spēcīgus negaisus, kas ar savu postošo spēku iznīcina kokus un mājas, un jūras viļņus sakuļ kalnu augstumā. 19. Bet, kad, neskatoties uz tādu bēgšanu, kādā zemes apvidū minētie ētera gari vēl vienmēr vairāk un vairāk uzkrājas, ko jūs labi varat manīt arvien tumšākos un blīvākos kļūstošos mākoņos, - tad tāds spiediens tiem kļūst nepanesams, un tie, sava veida dusmu trakumā, no sava kūtruma pēkšņi pāriet lielākā darbībā, un šī lielākā darbība tad ir tā iznīcinošā zibens uguns, kas gandrīz ar domas ātrumu ar lielu troksni iziet tālu no apgrūtinošā mākoņa un ar nepārvaramu spēku iznīcina visu, kas tam stājas ceļā. Bet zemes un gaisa gari pie šīs izdevības, kā caur spēcīgāko triecienu, tiek tiktāl piespiesti viens pie otra, ka, vajadzības spiestiem, tiem vajag saķerties, kļūt blīvākiem un blīvākiem, un materiāli smagiem, un krist uz zemes vai kā spēcīgam lietum, vai arī kā krusai. 20. Bet, ja tīrie ētera gari, kā tas bija pirmīt, caur netīriem zemes ētera gariem tiek par daudz aizskarti, tad tie savu darbību arī kāpina līdz augstākam kulminācijas punktam. Šajā gadījumā caur savu vispārējo uguns darbību sagrauj zemes un gaisa ētera garus, un tad tādos retākos gadījumos neparādās ne lietus, ne krusa.” 144. METEOROLOĢISKĀS PARĀDĪBAS UN TO CĒLOŅI 1. (Rafaels:) „Tātad, elektrons, kā skaidri parādīts, nav nekas cits kā vispirms ētera garu, caur spiedienu un berzi, traucēts miers un tad satraukta darbība; kas pa daļai tīri garīga un pa daļai arī kā dabīga gaisma un dzīvības matērija ir visā Zemes gaisā, pat visā Zemes ķermenī, un caur to arī visā, ko tā nes un ražo, un tikai tad uzkrītošā veidā sāk sevi izpaust, ja augšā minētā veidā tie kaut kā par daudz tiek apspiesti. 2. Ja jūs p.p. paņemat divas koka pagales un sākat tās spēcīgi vienu pret otru berzēt, tad minētie gari, kas pa daļai ir pašā malkā, un pa daļai arī malku apņemošā zemes gaisā, tiek acīmredzami apspiesti, traucēti to mierā, un caur to satraukti to vienmēr vienādai darbībai, un pie stipri berztā koka, caur koka siltumu un beigās aizdegšanos, jūs pārāk drīz pamanīsiet to klātbūtni un darbību. 3. Bet, ja ievērojama ētera garu daļa ir darbīga, tad caur to iepriekš vēl mierīgie gari arī tiek līdzsatraukti un darbīgi, un caur šo darbību tad tiek iznīcināts viss koks; un, ja jūs tad uz to uzliekat arī neberztu malku, tad tās gari arī kļūst darbīgi un to iznīcina, un, jo koks ir bagātāks ar tāda veida gariem – kā tas ir pie sveķaina koka, – jo ātrāk un drīzāk tas tiek iznīcināts. 4. Te es jums reiz rādu rokām aptveramu piemēru no tā, kas īstenībā ir elektrons; bet nu ejam tālāk! 213

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak