Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

5. Ņemam divus cietus

5. Ņemam divus cietus akmeņus un spēcīgi beržam vienu pret otru, un jūs tūlīt ieraudzīsiet no tiem lielā ātrumā rosīgi izlecam daudz dzirksteles. Kas cits atkal ir šīs dzirksteles, kā akmenī un ap akmeni atrodošie apspiestie, un caur to darbīgi kļuvušie ētera gari?! Ļoti cieti metāli, spēcīgi viens pret otru berzti, jums ļaus sajust un redzēt to pašu parādību. 6. Ja divi vēji ar lielu straujumu sāk viens pret otru atdurties, kas šajos apvidos, kur ir lieli un stāvi klinšu kalnāji, viegli var notikt, tādēļ, ka vējš viegli atlec no cietajām sienām, un ar to sāk strauji trakot pats pret sevi, - jūs drīz atklāsiet daudzas uguns parādības. Ja straujums nav tik liels un tas tad vairāk izlīdzinās, un, kur notiek spēcīgāka sadursme, jūs šad un tad tur redzēsiet nozibsnam zibeni, un šur un tur atklāsiet kādu vēja virpuli, kas viegli nolauž vienu vai vairākus kokus. Bet, ja tāds, pats sevi apkarojošs vējš, kādā tam piemērotā apvidū kādā labvēlīgā punktā sasniedz iespējami augstāko straujumu, tad caur visu tajā klātesošo ētera garu darbību, iepriekš aprakstītā vēja virpuļa kolonna kļūst par tādu visu iznīcinošu uguns virpuļa stabu, kura spēka priekšā tad vajag nodrebēt un sabrukt varenākiem kokiem, spēcīgām pilīm un pat klintīm. 7. Kas tad ir tādas iznīcinošas uguns virpuļa kolonnas? Atkal nekas cits kā mūsu elektronu vai tā mierā ļoti iztraucēto ētera garu darbības izpausme! Šie augstākā mērā darbīgi kļuvušie ētera gari tad arī no tālas apkārtnes, no augšas un visiem virzieniem pievelk sev līdzīgus, kas tiem zināmā mērā steidzas palīgā, un parasti kādā zemes apvidū bieži nodara tik ļaunu postu, ka tā pēdas tad šur un tur ir vēl labi saredzamas un manāmas daudzus gadsimtus. 8. Ja tāda vēju cīņa notiek uz jūras – visdrīzāk kāda krasta tuvumā – tad caur vēja virpuli, dabīgi, cieš līdzi arī viegli iekustināmais ūdens, un caur to rodas t.s. ūdens kolonnas, no kurām sargās katrs kuģinieks, jo, ja kuģis nokļūtu tādā kolonnā, tad tas neglābjami ietu bojā. Zemes karstajos apvidos virs jūras bieži nāk priekšā arī uguns virpuļu kolonnas, no kurām vēl vairāk sargās katrs kuģinieks. 9. Vairākās, no jums jau piedzīvotās un redzētās parādībās, mēs nu vēlreiz ieraugām, caur ko tās tiek izraisītas un kas ir to iemesls, un kas patiesībā tās ir pašas sevī; bet jūsu prāta lielākai skaidrībai sekojam šai lietai vēl tālāk. – Jo Kunga Mācības galvenais princips visiem šīs Zemes cilvēkiem un visiem Debesu gariem uz mūžību skan: „Tikai tīrākā patiesība visās lietās var un darīs jūs brīvus!” Bet tā kā tāda veida parādības uz šīs Zemes sastopamas dažādās formās un veidos, un ar to ar dažādu iedarbību un sekām, un akliem cilvēkiem ir visādi nepareizi pieņēmumi par to cēloņiem un ar to [tie] arī krīt dažādās māņticībās, tad noteikti ir arī labi, ka līdzās dievišķās gribas atzīšanai un pieņemšanai cilvēks arī uz zemes bieži sastopamās parādības var vērtēt un pazīt no patiesības un ne no cilvēku tumšas pļāpāšanas viedokļa.” 145. ELEKTRISKAS PARĀDĪBAS 1. (Rafaels:) „Vispirms mēs redzam, ka pēc dažiem glāstiem uz galvas pusi uz mūsu kaķa muguras redzamas sprēgājošas dzirksteles. Vai varbūt arī tās bija satrauktie ētera gari, kas zināmā mērā bija pielipuši pie kaķa muguras spalvām? Jā, es jums saku, tā tas ir! Kaķa spalvas ir ļoti gludenas un uz tām nav nekāda nelīdzenuma, bet, kā katra cita matērija ir apņemta no gaisa un ar to arī tajā dusošiem, un noteikti sastopamiem ētera gariem, un pret galvu tādēļ bagātīgāk, ka – sevišķi uz muguras – kļūst biezāki kā pret asti. 2. Ja nu dzīvnieku noglāsta no galvas pret asti, tad pret galvu vienmēr bagātīgāk esošie ētera gari tiek likti to mazāk bagātā vietā. Caur to notiek zināma garu vairāk izlīdzināšana, kā kāda tieši aizskaršana, un to darbības izpausme izpaliek vai, mazākais, nav saskatāma; bet 214

pretējā gadījumā pie glāstīšanas vai beršanas pret galvu, minētie gari pavairojas un caur to zināmā pakāpē satraucas, un caur darbību tūlīt ļauj manīt savu esamību. 3. Gluda virsma, sevišķi cietu dārgakmeņu un stikla, ko no cietiem oļiem prata jau izgatavot senie feniķieši, filistri un grieķi, ir sevišķi piemērota, lai ētera garus piespiestu parādīt savu klātesamību, jo tieši tādas virsmas ar savām rokām sāk berzēt. Un šādā veidā radītā uguns atkal nav nekas cits kā jau manis aprakstītais elektrons.’ 4. Tālāk, tātad, malkas, salmu, eļļas, sveķu, naftas un cisu degošo vielu sadegšana nav nekas cits kā elektronu akts. Metāla un visu minerālu kvēlošana, kausēšana un pat iespējama sadegšana notiek tādā pat ceļā, to mierā traucēt ētera garu pastiprinātā darbībā. Ja tie tiek likti tādā satraukumā, ka viņu darbība izpaužas caur zibeni, tad tie iznīcina visu matēriju un tos pilnīgi atraisa to sākotnējā ētera garu elementā. Bet pie koka, eļļas un sveķu sadegšanas, tie tādu augstāko darbības pakāpi nekad nesasniedz, jo pie tam tie vienmēr nonāk kādā to darbību traucējošā cīņā ar rupjākiem matērijā saistītiem gariem. 5. Bet, ja pie sadegšanas akta caur spēcīgu gaisa straumi tiem zināmā veidā nāk palīgā arvien lielākas ētera garu masas, tad malkas un ogļu uguns karstums arī ievērojami palielinās, un tas var likt darboties arī metāla un akmens matērijā veļ sastingušajiem dabas gariem, kuru darbība tad var radīt kvēlošanu, kausēšanu, degšanu un arī pilnīgu atraisīšanu. 6. Pat pašā ūdenī ir nu jums jau daudzkārt izskaidrotie ētera gari kā viela, kas sastāv no ļoti maziem, apaļiem burbulīšiem, kuros ieslēgti atrodas īstie ētera gari. Tādēļ, ka šie burbulīši kā ļoti apaļi un gludi, viens uz otru izdara niecīgu spiedienu, un kā ļoti viegli pārbīdāmi, tie nepārtraukti viens otram dod ceļu, tad ūdenī ētera gari parasti izturas mierīgi. Bet vajag trauku ar ūdeni uzlikt uz uguns, tad tie drīz kļūs nemierīgi, jo ētera gari ūdenī caur līdzvērtīgu ētera garu ārējo iedarbību satraukti, ūdens burbulīšus arvien straujāk sāk dzīt citu caur citu, un tos paplašināt, un pie daudzās par daudz paplašinātās ūdens burbulīšu pārplīšanas, atstāj savu dzīvojamo elementu, attālinās un apvienojas ar brīviem ētera gariem, vai nu Zemes gaisā, vai ātri cauri visam gaisa slānim paceļas augšā līdz saviem pamatradnieciskiem gariem. 7. Tātad, tas, ka ūdens vārīšanās un iztvaikošana līdz pat pēdējam pilienam – runājot šīs pasaules veidā – arī ir elektrisks akts, to jūs no teiktā varat diezgan viegli aptvert; bet jums tas kļūs vēl skaidrāk, ja pie tam es jūs darīšu uzmanīgus uz dažām parādībām, kas jums vairāk vai mazāk ir jau pazīstamas. 8. Mēs nu zinām, ka to mierā traucētie ētera gari caur savu pieaugošo darbību ātri dod manīt tiem piemītošo neatvairāmo spēku, un, redziet, to tie arī dara, ja tie ūdenī caur arvien pieaugošu savu pavadoņu ārēju darbību, tātad, caur uguni, tiek traucēti. Ja savā mutuļošanā tie vēl izplešas, un vai pāriet miera stāvoklī, tas tiem noteikti ir patīkamāk, bet lieciet ūdeni cieši noslēgtā traukā uz uguns, tad ūdenī mierā esošie ētera gari jums drīz rādīs, kāds tajos ir spēks, ja tie sāk kļūt darbīgi. Nebūs ilgi jāgaida – un, ja trauks arī būtu gatavots no dzelzs rokas resnumā, tas tiks saplēsts gabalos, un gari ar lielu troksni atbrīvosies, un pēc tam atgriezīsies sev piemītošā sākotnējā mierā. Te jums ir uzskatāms piemērs, no kura jūs jau atkal noteikti nu skaidrāk varat redzēt, ka arī ūdenī ir ētera gari. 9. Bet tīrie ētera gari tik ļoti nevar pāriet lielā darbībā, kā, ja netīrie dabas gari no Zemes ķermeņa iekšienes bieži lielā daudzumā paceļas un apvienojas ar gaisa gariem vai sāk ar tiem sajaukties, kā tas nupat pirmīt bija. Tad tūlīt rodas liela cīņa, kurā vienmēr uzvar netīrie gari, bet caur to arī kļūst tīrāki, un ne tikai nav kaitīgi stādiem un dzīvniekiem, bet gan kļūst noderīgi. 10. Šādos apstākļos pār Zemes cieto virsmu vienmēr plosās lielas vētras, kā mēs tagad piedzīvojām. Bet, ja netīro garu masveidīga pacelšanās notiek kaut kur zem jūras, tad caur to, tīrie ētera gari ūdenī tūlīt arī kļūst nemierīgi, un tā sekas parasti ir ļoti spēcīgas paisuma vētras, kas kuģiem ir bīstamākās, jo viļņi pie tam paceļas līdz īstiem ūdens kalniem, un tie kā vējš ar pelavām dzen ļaunus jokus pat ar lielākiem un spēcīgākiem kuģiem. Arī tādos apstākļos netīrie gari noteikti kļūst daudz tīrāki. Bet tad cilvēkiem nav droši, kad notiek tāds akts, atrasties jūrā. 215

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
AR 1. numuru - Vienotība