Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

11. Pieredzējuši

11. Pieredzējuši jūrnieki pazīst zināmās brīdinājuma zīmes, kas vienmēr ir pirms šāda akta, un nedodas briesmās. Ja viņš jau ir jūrā, tad, cik ātri iespējams, arī steigsies sasniegt krastu, un nav vēlams šādai jūrai uzticēties. 12. Pēc tādas vētras, kad jūra un tās virspuse atkal ir mierīga, var pamanīt, ka kuģa takelāža, airi un vēl daudz kas cits gaiši mirgo, tāpat kā iepriekš ārā zāle, koki un pat jūsu mati. Tā cēlonis nu atkal ir jums jau pietiekami izskaidrotais elektrons, bet tas nu vairs tik daudz nerodas no ētera garu sevišķas darbības, bet gan daudz vairāk no attīrītiem iepriekš netīriem gariem no Zemes iekšienes, kas tādā veidā dzīvniekiem, ūdenim un gaisam sāk izdarīt labu pakalpojumu. Senie dabas zinātnieki tādu mirdzumu dēvēja par pretelektronu. 13. Bet ar to es arī šo parādību jums noteikti saprotamā veidā izskaidroju, un to pašu jūs varat darīt citiem cilvēkiem, lai pie cilvēkiem mazinās tumšā māņticība, jo katra māņticība ir kā nāvējoša inde tīrai un dvēseli atdzīvinošai patiesībai.” 146. JAUTĀJUMS PAR RAFAELA BŪTNI 1. (Rafaels:) „Tādēļ centieties cilvēkus labi apmācīt visās jums nu zināmās patiesībās, tad jūs labi mēslosiet garīgo ticības lauku, un Dieva Vārda sēkla drīz un viegli dzīs saknes, un no sēklas augšup dīgstošais stumbrs attīstīsies par patiesu un spēcīgu dzīvības koku! 2. Cilvēkam, kas sevī grib uzņemt Dieva Gara dzīvību, sevī dzīvi un skaidri vajag visās lietās aptvert tikai patiesību un gaismu; jo katra ēna dvēselē var novest uz maldu ceļa, kurā tad būs grūti orientēties. 3. Bet, kad jūs cilvēkiem sludināsiet Evaņģēliju, tad vispirms viņus atbrīvojiet no dažādām kaitīgām māņticībām, un tad viņi drīz pamanīs Dieva Vārda lielo svētību un kļūs jūsu draugi. 4. Bet nekas no Kunga un visiem Debesu eņģeļiem netiek uzlūkots ar lielāku mīlestību un svētību, kā tieši vispārēja, patiesa mīlestība un draudzība starp cilvēkiem, bet tā tikai tad var sākt valdīt, kad cilvēki nāk pretī Dieva visā patiesībā un gaišākā gaismā. Jo tīra patiesība apmierina sirdi un dara to maigu un pazemīgu, un ar to pret katru draudzīgu un izpalīdzīgu, maigu un līdzcietīgu. 5. Ņemiet šos vārdus labi sev sirdīs un dariet pēc tiem, tad jūs starp cilvēkiem izplatīsiet daudz svētības, un Kunga žēlastība jūsos kļūs dzīva! – Vai jūs šo visu nu labi aptvērāt?” 6. Šeit visi Rafaelam pateicās un uz jautājumu atbildēja apstiprinoši. 7. Bet kapteinis, ļoti pārsteigts par Rafaela gudrību, viņam teica: „Ak, tu, cēlākais jaunais draugs, kā tu gan varēji sasniegt tādu lielu gudrību? Jo mācības, kuras tu mums jau devi, un vara, kas tev piemīt, un kuru tu mums jau arī vairākkārt nu brīnumainā veidā rādīji, liecina, ka arī tev acīmredzami vajag būt kam vairāk, kā kādam šajā zemē no sievas miesas dzimušam cilvēkam. – Saki mums tomēr, vai arī tevī kas nedaudz nav no Dieva?” 8. Rafaels uz to teica: „Ak, protams, jo katram cilvēkam, kas dzīvo pēc Dieva gribas un kārtības, sevī ir Dieva dzīvības vara un spēks, tādēļ arī ir Dieva bērni un visā patiesībā un skaidrībā var saukt uz Dievu: „Svētais Tēvs!” Bet kas tā dara un var darīt, tam arī sevī būs kas no vienīgi patiesā Dieva ne tikai šim laikam, bet mūžībā! 9. Tu brīnies par mani, un es tev saku, ka nu jau vairāki Kunga mācekļi, ja tas būtu vajadzīgs, spētu darīt to pašu, ko es darīju jūsu priekšā. Tādēļ es arī esmu ne vairāk, ne mazāk kā cilvēks, kas reiz pasaulē dzimis no mātes miesām, bet nav miris, un arī nekad nemirs, bet turpinās dzīvot mūžīgi, jo sevī kā tīrs gars ir kļuvis savas dzīvības kungs, - kas arī jūs visi varat kļūt un kļūsiet, ja dzīvosiet un darbosieties pēc Kunga Mācības. Nu es jums arī to, - ciktāl tas jums tagad noder – izskaidroju. Īstā laikā jūs vēl uzzināsiet vairāk.” 10. Ar to arī jautātāji apmierinājās un vairs nejautāja, kas Rafaels būtu. 216

11. Tie desmit galvenie romieši, kas labi zināja kāda ir tā lieta ar Rafaelu, neko neteica, jo Rafaels viņiem deva mājienus, lai viņi par viņu neizpauž, tā kā jaunie savās sirdīs būtu sadūrušies ar tīru garu, un viņu dvēseles par ātru un viņiem ne par svētību, būtu pārņēmis ticības spaids. 147. SNIEGS UN LEDUS 1. Pēc kāda laika kapteinis vēlreiz jautāja Rafaelam, teikdams: „Klausies, tu, mūsu jaunais, viscēlākais un cienījamākais draugs, man tikko ienāca prātā vēl kas, kas attiecas uz elektronu darbību, un es no tevis vēlētos īsumā dzirdēt, vai ziemas parādības arī ceļas no ētera garu darbības un kādā veidā.” 2. Uz to Rafaels teica: „Katrā ziņā, it sevišķi Zemes ziemeļu daļā, kā līdzīgi arī dziļi Zemes dienvidu zemēs, salās un jūrās. Saules stari tur arvien krīt slīpāk uz kopā ar atmosfēras gaisu lodveidīgo Zemi. Caur to tad arī Zemes ziemeļu un dienvidu pusēs pret polu no Saules stariem, kas acīmredzot kļūst vājāki, kā arī caur ēteri aizsniedzošā gaisa vājāku berzi, nekā Zemes vidusjoslā, ētera gari savā mierā tiek mazāk traucēti, bet tādēļ arī [ir] bezdarbīgāki un neiedarbīgāki. 3. Bet tādas bezdarbības sekas tad [ir] tādas, ka paši gaisa gari kļūst bezdarbīgāki un beigās arī pavisam nekustīgi, kā sastinguši, spiežoties viens uz otru; ja tajās zemes daļās lielās masās nepaceltos iekšējie zemes gari, un tā netraucētu to mieru. Šos zināmā mērā nelūgtos viesus jūt gaisā esošie ētera gari, un tie visvairāk sāk bēgt tur, kur ir mazāk zemes garu, un tas notiek virzienā uz Zemes vidus joslu. Šādos apstākļos bēgošie ētera gari tad arī spiesti nest līdzi arī viņiem radniecīgos gaisa garus, un no tā cilvēki, dzīvnieki un stādi sajūt pūšam ledus aukstu vēju, kuri savas daudz niecīgākās darbības dēļ ir auksti, jo tikai paaugstināta un palielināta darbība rada siltumu. 4. Ja netīrie gari Zemes gaisā sāk vairoties arvien spēcīgāk un spēcīgāk, tad caur to vienmēr blīvākās masās sāk veidoties migla un parādās mākoņi, no šiem jau aprakstītiem vējiem tiek līdznesti un ļoti saspiesti. Ar to izceļas cīņa, kurā netīrie gari sniega formā tiek mesti lejā uz zemi, un pie tam arī attīrīti, un tas, bieži, lielās masās. Tas tad zemes augsnei atkal ir labi un devīgi, tādēļ, ka ar sniegu zeme tiek mēslota un paaugstināta tās auglība. 5. Bet es tevī redzu vēl vienu jautājumu, un tas pastāv tajā, ka tu kā kapteinis savu zinātslāpju dzīts, no manis labprāt vēl vēlētos uzzināt, vai ledus upēs, ezeros, dīķos un arī jūrā arī rodas caur tiem zināmiem gariem. 6. Pavisam noteikti! Caur niecīgāku darbību, un caur to dziņu pēc miera, tie zināmā veidā tiek viens pie otra ciešāk saspiesti, pie tam bez kādas darbīgas kustības. Ar to tie apvienībā r gaisa gariem kļūst smagi, spiež uz ūdens gariem, kas caur to arī pāriet pilnīgā bezdarbībā, un šī pilnīgā bezdarbība pēc tam ir tieši tas, kas tev ūdenī sevi parāda kā ledu. Jo niecīgāku darbību attīsta jums pietiekami parādītie gari, jo vēsāk arī vajag kļūt apvidos, kur gariem tiek piedāvāta pārāk niecīga iespēja paaugstinātai darbībai. Tādēļ pavisam mierā stāvošs ūdens ziemā aizsalst daudz vieglāk kā strauti un plūstošas straumes, tādēļ, ka tajās zināmie gari ir spiesti būt darbīgāki kā stāvošos ūdeņos. 7. Redzi, cilvēki un arī dzīvnieki, ja viņi ir laiski un bezdarbīgi, siltumā nesvīst un vēsā gada laikā jau pavisam nē; bet cilvēkiem, kas ļoti darbīgi kustas pat ziemā netrūkst dabas dzīvības siltums. Laiskums visā ir katras būtnes zināma veida nāve un tās tiesa. 8. Tādēļ tad arī savus līdzcilvēkus mudiniet darbībai; jo darbībā veidojas dzīvība, bet slinkumā nāve. Ar to es jums arī šajā virzienā devu labu un patiesu gaismu. Izmantojiet to pēc patiesības, un tas jums nesīs labus augļus!” 217

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
AR 1. numuru - Vienotība