Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

palīgi nāk tikai pēc

palīgi nāk tikai pēc tam, kad lielākās liesmas jau apslāpētas, tad viņu palīgā nākšana man patiesi neliekas īstā laikā! Bet šo manu jautājumu, caur manis izteiktām domām, es negribu uzskatīt kā jau zināmā mērā paša atbildētu, un tādēļ nu lūdzu Tavus uzskatus.” 5. ES teicu: „Mans draugs, tu pēc šīs zemes domāšanas un arī ar to saistīto darbības veidu runāji pavisam gudri, un tev ir pilnīga taisnība. Bet Es cilvēkus un viņu dzīvības procesus acīmredzot pazīstu labāk kā tu un jebkurš cits gudrs cilvēks, un tādēļ patiesas dzīvības lietu tev un jums visiem arī nevaru rādīt, attēlot un dot citādu, kā pēc pilnākās patiesības tā ir un arī nevar būt citāda. 6. Pēc šīs Zemes gudro cilvēku domāšanas veida, visā radības radīšanā gandrīz viss būtu nopeļams, bet pēc Dieva augstākās mīlestības un gudrības, visam tomēr vajag tā tapt un būt, kā tas taps un ir. 7. Vai tas no Dieva zināmā mērā nav dīvaini, ka Viņš cilvēkam deva smagu ķermeni, kuru viņš, pirmkārt, smagi un ar pūlēm nes un stiepj apkārt, un ar kuru viņš pēkšņi var nokrist no kāda augstuma un acīmredzot atrast nāvi?! Vai nebūtu gudrāk cilvēkam dot tikpat vieglu ķermeni kā mušai, un tad cilvēks varētu nolekt no augstākās augstienes un viņam acīmredzami nevarētu notikt nekāda nelaime, un, ja viņš iekristu ūdenī, tad viņš nenogrimtu un nenoslīktu!? 8. Bet kā tādam viegla ķermeņa cilvēkam klātos vētrā vai arī kādā jau tikai puslīdz stiprā vējā? Vai tas viņu kā vieglu pūciņu tūlīt nepaceltu un neaiznestu bieži daudzu ceļojuma dienu attālumā?! Kur tādam viegla ķermeņa cilvēkam uz Zemes tad varētu būt viņa dzimtene? Vai cilvēks ar savām gaisa vieglām rokām gan varētu apstrādāt smago zemi un sev uzcelt izturīgu dzīvojamo māju? 9. Tu caur šo piemēru nu jau sapratīsi, kādēļ cilvēkam uz šīs Zemes vajag būt smagam ķermenim, ja arī ar to ir padots daudzām briesmām, bet kuras ar savu prātu un saprātu arī vienmēr var apkarot un novērst, ja tikai viņš to nopietni grib. Jo tikai tas briesmās iet bojā, kas bieži pārgalvīgi dodas briesmās. Bet mūsu kritiku par dažas labas radības īpašībām vēl turpinām! 10. Kā tev šķiet, vai tas ir gudri, ka p.p. augļi laikā, kas visbiežāk ir skarbs un vētrains, lielākā dīgļa maigumā sāk pacelties virs zemes virsmas un sava vājuma un maiguma dēļ, bieži un viegli cieš no vētrām, un tad nevar nogatavoties cilvēku un dzīvnieku labumam. Vai nebūtu gudrāk, stādiem jau tūlīt sākumā likt pacelties no zemes tik pilnīgi spēcīgiem, ka nekāda vētra tiem neko vairs nevar nodarīt, vai arī šajā pirmā attīstības laikā skarbajām un ļaunajām vētrām pavēlēt, ka tām jānorimst?! Redzi, cilvēciska gudrība to pilnīgi pamatoti varētu prasīt no gudrā un visvarenā lietu Radītāja, jo, kādēļ pielaist kaut kam tapt laikā, kurā topošais padots tūkstoš ienaidniekiem un briesmām?! 11. Redzi, tā ar savu pasaules saprātu bieži domā un prāto daudzi tūkstoši cilvēku, bet tādēļ Dievs tomēr nevar no Savas mūžīgās kārtības nu visam, kas te top, pielaist ļoti maigu un vāju sākumu, tādēļ, ka vienīgi Viņš zina un redz, zem kādiem noteikumiem no dabas gariem var tikt panākta stingra tapšana un esamība. 12. Bet pie tam Dievs tomēr vienmēr pasargā kādas radītas lietas maigo tapšanu, un ražas laikā tad tomēr gandrīz vienmēr no visa ir tik daudz, ka cilvēkiem, sevišķi tiem, kas mīl Dievu un uz Viņu paļaujas, viss ir pietiekami un par visu arī pateicas Dievam. Jā, var jau arī būt laiki un gadi, kas ir neauglīgi un cilvēkiem bieži nedod nepieciešamo; bet tādiem laikiem un gadiem Kungs liek nākt tikai tad, kad cilvēki aiz tīra pasaulīguma sāk Viņu pavisam aizmirst. Tomēr Es tev varu pilnīgi apliecināt, ka cilvēki, kas arī tādās pārbaudījuma un piemeklējumu dienās stingri vēl turas pie Dieva, arī tādos laikos tiek aprūpēti un noteikti maz cieš trūkumu. 13. Un, redzi, tā no šīs dabas pasaules lietu sfēras pēc cilvēciska veida Es varētu tev vēl dažu ko nopelt un kritizēt, bet tādēļ Es tomēr nevarēšu atcelt vai citādi veidot kopš mūžības pastāvošos Manas kārtības likumus. 14. Un skaties nu tālāk! Kā tas ir ar visu radīšanu, tā pēc Manas kārtības ir arī ar cilvēka dzīvības meistarības iegūšanu. Sākumā viņam pašdarbīgi vajag celties, un ar viņam dotiem 224

līdzekļiem sākt cīnīties. Ja viņš tā dara, tad pēc viņa uzvaras mēra, viņam arī tiek sniegta Mana palīdzība tālākām un nopietnākām cīņām un uzvarām, un par spīti visām vētrām, kas no visām pusēm viņam stājas ceļā, viņš sasniegs dzīvības mērķi, kā tu, kā pagāns, kuram nedod mieru daudzas kaislības, tikpat kā pilnīgi [esi] sasniedzis. – Vai tu patiesā garā to nu labi saprati?” 15. Markuss teica: „Kungs un Meistar, es ticu, ka Tavas runas garu labi uztvēru un sapratu no pareizās puses! Tomēr, ja es domāju par mūsu Romu, un, sevišķi, par tās izlutinātiem un pasaules baudkāriem iedzīvotājiem, tad man kļūst pilnīgi baismi; jo šie pasaules cilvēki tagad zina tikai savu apetīti, savu vēderu, lielāko luksusu, un viņiem ir nepiesātināma dziņa pēc visa veida izpriecām. Pie tam vairākums tādā mērā ir augstprātīgi, ka nabagāku cilvēku klasi gandrīz vairs neskaita par cilvēkiem, un dara ar viņiem, kas patīk, un viņiem sagādā izpriecas, lai arī tās būtu cilvēka cieņu lai cik aizskaroša un dziļi apvainojoša veida. 16. Nepietiek, ka lielos, ļoti bagātos namos un pilīs nepārtraukti viena pēc otras notiek dzīres un pēc tam apreibinās līdz neprātam, bet gan pie tam rūpējas arī visāda veida nekaunīgākiem acu un ausu priekiem. Šādās dzīrēs tiek pasūtīti arī cīnītāji, kuriem viesu lielākai uzjautrināšanai vai nu tik ilgi vienam ar otru vajag cīnīties ar zobeniem, līdz viens paliek guļam miris, vai diviem atlētiem tik ilgi vajag vienam ar otru cīnīties, ka spēcīgākais un veiklākais ar daudzkārtīgu zemē notriekšanu un spēcīgiem belzieniem savu pretinieku tā ievaino, ka viņš drīz pēc tam izlaiž garu; un pirms cīņas cīnītāji neatlaidīgi tiek darīti uzmanīgi uz to, ka, pirmkārt, viņiem krietni jācīnās, otrkārt, ievainotajam jāmirst ar cieņu. 17. Jā, Kungs un Meistar, ja es to visu nu atceros un līdzās aplūkoju Tavu dievišķo Mācību, tad man patiesi vajag kļūt baigi! Un tad es domāju, ja tieši tādā, tikumiski nežēlīgi izvirtušā tautā, kur pamatā, protams, neko nevar darīt, brīnumainā veidā iepriekš ietekmējot, nāktu Tava palīdzība, lai tad mēs Tavu Vārdu varētu izkaisīt kādā tikai nedaudz vairāk mēslotā zemē, kur tas noteiktāk dzītu labas saknes un izaugtu par svētības bagātu augli. Jo tā, kā vēl nu ir ļoti daudzi un bagāti romieši, Tava Mācība pie viņiem grūti vai pavisam neatradīs ieeju, izņemot tikai vienā vai otrā atsevišķā, mums līdzīgā namā. Šajās, manās labi pamatotās pārdomās, arī ir iemesls, kādēļ es tev pirmīt uzstādīju zināmo jautājumu.” 153. KUNGS ROMIEŠIEM DOD MĀCĪBU 1. Pēc tam Es teicu: „Draugs, cik ļauni izskatās Romā un tās citās vietās, to Es gan zinu visskaidrāk, un tādēļ jūs jau arī darīju uzmanīgus uz šo ļauno stāvokli, lai jums uzticētos jauniešus tur, kur tādas lietas notiek, varat nelaist klāt! Bet Romā tomēr atkal ir cilvēki, kuriem, līdzīgi jums, nav prieks par šiem briesmu darbiem un pret tiem sajūt riebumu; un viņiem nu vairs nevajag tikt iepriekš sagatavotiem, lai Mans Vārds viņos dzen saknes, jo viņi tam jau ir gatavi. 2. Bet tie, kas vēl turas pie seniem, ļauniem tikumiem un parašām, ne ar kādu iepriekšēju, brīnumainu sagatavošanu nav padarāmi gatavāki un uzņēmīgāki Manai Mācībai; viņiem nu vajag nākt kaut kam pavisam citam, ar ko viņi tiek pamodināti no senā apdulluma. Īstā laikā un īstā vietā par to jau arī tiks gādāts. 3. Bet arī tagad jau būs vairāki, kas vēl ir augstās domās par senām, ļaunām svētku spēlēm un mežonīgo, kareivīgo tautas uzjautrināšanu, bet, ja jūs ar viņiem kādā sarunā stāstīsiet par to, ko jūs šeit redzējāt un dzirdējāt, [tie] sāks no tā atturēties. 4. Bet, lai jūs, romieši, neatgriežaties Romā bez no jums prasītā brīnummēslojuma Manas Mācības izsēšanai, tad dēļ jūsu stiprās ticības Man, Es gribu jums dot varu, ka ar jūsu roku uzlikšanu, jūs varat dziedināt visus slimos un apsēstos cilvēkus – un tas jūsu vārdiem piešķirs lielu spēku un iedarbību. 225

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Notlar 8
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv
Solis Nr.1 - goldwell