Views
4 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

7. Nu, ja tad atkal

7. Nu, ja tad atkal tikai Vārds un nevis zīme var apgaismot, tad tīrs un patiesības pilns Vārds viens pats arī to var bez kādas iepriekšējas zīmes. Tādēļ vienmēr un mūžam lietas būtība un galvenais dzīvības noteikums ir tikai Vārdā, nevis zīmēs. 8. Brīnuma veikšanai, ja cilvēkam, kā nu jums, tam ir piešķirts spēks, tikai tad Manā kārtībā var būt patiesi laba iedarbība, ja zīmi veikt spējīgais cilvēks to dara slepeni, aiz mīlestības uz tuvāko, lai tam Manā Vārdā palīdzētu. Bet Es esmu tas, kas to redz, lai cik slepeni tas arī notiek, un slepeno zīmes veicēju pratīšu tieši tādā veidā atalgot, kādā veidā viņš to Manā Vārdā darīja. 9. Ja jūs kādam slimam cilvēkam atklāti, cilvēku acu priekšā, uzliekat rokas, lai viņam kļūst labāk, tad Mana Vārda patiesības liecības dēļ, jūs darījāt vairāk kā pietiekami; tomēr slepeni, bez atklātiem lieciniekiem, jūs to dienā varat darīt daudzas reizes, un nabaga cietējus atbrīvot no viņu ciešanām, bez kā tikai viens no viņiem uzzina, kas viņu atbrīvoja no viņa mokām. Es jums saku: Tādai dziedināšanai pie Manis ir lielāka nozīme, kā simts atklātām pasaules priekšā! Tādēļ arī jūs nu no Manis jums doto spēku vienmēr izmantojiet pēc Mana, jums zināma darītā plāna, un Es par to pratīšu jūs svētīt. – Vai jūs nu arī to aptvērāt?” 10. Visi, pateikdamies, arī to apgalvoja un ļoti pārdomāja par visu, ko viņi nu no Manis dzirdēja. 11. Bet nu arī kapteinis no Betlēmes pienāca pie Manis un teica: „Kungs un Meistar! Redzi, arī es esmu romietis, stingri Tev ticu un ļoti mīlu Tevi! Tu nu tiem desmit romiešiem devi kaut ko lielu un viņiem arī uzticami rādīji, kā viņiem tas izmantojams. Vai Tev nebūtu nepatīkami nu arī Man piešķirt līdzīgu žēlastību?! Patiesi, arī es to vienmēr izmantotu tikai pareizi, un tādu žēlastību es sevišķi ļoti labi varētu izmantot pret plātīgajiem farizejiem, jo šie cilvēki aklajai tautai iestāsta, ka, ja viņi tikai gribētu un drīkstētu, viņi, vajadzības gadījumā, varētu pat atdzīvināt mirušos no kapiem! Pats par sevi saprotams, tāda veida runas nav nekas cits, kā tukši dūmi un tvaiki; aiz kā nekad nav atrasta kāda patiesība! Ja arī man būtu tāds iekšējs, slepens spēks, tad es jau zinātu, kas man būtu jādara, un arī darītu, iepretī šiem tukšajiem kliedzējiem.” 12. ES teicu: „Es arī to jau iepriekš labi zinu, un tieši tādēļ tev tagad vēl nedodu tādu spēku; jo tu tam vēl neesi īsti nobriedis. Bet nu arī tev ir tīrais Vārds, un vari to izmantot, un tas, kā Es jau iepriekš skaidri parādīju, ir daudz vairāk vērts, kā zīmju veikšana. Tātad, vispirms ar panākumiem izmanto to, kas tev ir, tad arī tas cits tev tiks piedots klāt.” 13. Kad kapteinis no Manis to dzirdēja, tad viņš arī ar to bija apmierināts, un teica: „Arī tā ir pareizi un labi! Kungs, lai notiek vienīgi tikai Tava griba!” 14. ES teicu: „Tas, draugs, ir vairāk vērts, kā veikt tūkstoš zīmes!” 15. Kad Es to pateicu, bija jau diezgan gaišs un no Jeruzalemes nāca trīs essejieši, kuri kaut kur bija dzirdējuši, ka Betānijā pie Lācara izdibinās, kur Es varbūt uzturētos. 155. ESSEJIEŠI KUNGAM SŪDZ SAVAS BĒDAS 1. Mēs, kā parasti, pavisam mierīgi nu aplūkojām rīta daudzveidīgās ainas; bet vairāki mācekļi pārrunāja par to desmit romiešu brīnumu spēju dāvanu un slepenībā viņus par to apskauda. 2. Pa to laiku kāds Lācara kalpotājs pie Manis uz pakalna jau tieši pieveda tos trīs no Jeruzalemes atnākušos essejiešus; vispirms viņus stādīja priekšā Lācaram, un viņš tikai tad tos pieveda Manā priekšā. 3. ES viņiem tūlīt jautāju, ko viņi vēlētos, lai viņi to varētu izteikt liecinieku priekšā; jo Es noteikti jau sen zināju, kāpēc viņi Mani meklēja, un kāpēc viņi pie Manis nu atnāca. 228

4. Tad viņi visi trīs dziļi paklanījās Manā priekšā, un viens teica: „Kungs un Meistar, pirms vairākiem mēnešiem mūsu sūtītie sūtņi atnāca pie Tevis, un no Tevis saņēma direktīvas, ka mums, mūsu vispārējā nu lielā cieņā esošā institūtā darbojoties, jāizturas vienīgi taisnīgi, citādi mēs īsā laikā piedzīvotu, ka mums uzbruks visādas nelaimes. Mēs tad arī darījām tā, kā tie atgriezušies sūtņi mums pārliecinoši paziņoja kā Tavu gribu, un kopš tā laika arī vairs nedarījām nevienu neīstu brīnumu, pie kam nosūtītie mums deva Tavu pilnīgu solījumu, ka mēs, ja mēs paši sāktu dzīvot un darboties precīzi pēc Tavas Mācības un nopietni pie tā paliktu, kur tas būs vajadzīgs, Tavā Vārdā jau tāpat spētu panākt lielākās un patiesākās zīmes. 5. Bet ar to mēs nu nogrimām daudzveidīgās nelaimēs un nezinām, ko darīt, un vēl mazāk, kā sev palīdzēt; jo, pirmkārt, nu dienu no dienas, no visiem zemes apvidiem nāk visādi cilvēku un nes mums daudzus nomirušus bērnus atkalatdzīvināšanai, un pavisam šausmīgi vaimanā un žēlojas, ja mēs bērnus nepieņemam atkalatdzīvināšanai, par ko viņi grib mūs gandrīz apbērt ar zeltu, sudrabu, dārgakmeņiem un pērlēm. Visi, lai cik labie iemesli, kurus mēs viņiem attēlojām, kāpēc mēs vairs nedrīkstam un negribam panākt tāda veida brīnumus, paliek neuzklausīti, un mūsu miera un drošības dēļ, esam spiesti pieņemt mirušos bērnus, kuru skaits kopš 4 mēnešiem ir, mazākais, pie 500. 6. Līdz mēs, mūsu senā veidā šos dažāda vecuma bērnus atkal atdzīvināsim, gan būs nepieciešami vairāki gadi, sevišķi, ja ik nedēļas vēl nāk klāt viens un, bieži, divi līdz trīs. Mēs gan mēģinājām šos mirušos Tavā Vārdā atkal atsaukt dzīvībā, bet nekāds brīnums nenotika, un šoreiz mums atkal vajadzēja atgriezties pie mūsu senā veida. 7. Tā nu, kā teikts, ir mūsu bēdu pirmā pakāpe, bet otrā, un vēl daudz ļaunāka, pastāv tajā, ka tagad, kur mēs sākam darboties pēc Tavas Mācības, mūsu bērnu audzināšanas iestādēs ir par maz bērnu apmaiņai, pie kam mēs, sekojot Tavam Vārdam kā augstākai dzīvības patiesībai, viņus kopā ar mātēm un auklēm atlaidām no institūta viņu labākam liktenim, rūpēdamies, lai viņi neciestu trūkumu. Mēs daudzajām mātēm un auklēm devām zeltu un citus dārgumus, pie kam tādu mūsu jauno izturēšanos dabīgi izskaidrojām ar taisnīgu un viņiem saprotamu iemeslu. 8. Tas notika, un, proti, labā veidā; bet no kurienes mūsu grūtībās nu ņemt citus bērnus, un kā pie tam tomēr palikt Tavā Mācībā, kuras patiesības esam pārņemti? Kungs, no tā Tu redzi – kā arī visi Tavi mācekļi – kādā lielā apjukumā mēs nu esam! Kā mēs varam izvairīties mums no visām pusēm draudošām briesmām? 9. Kungs un Meistar, ja Tu kādā brīnumainā veidā mums nepalīdzi, tad īsā laikā mēs visi esam pazudināti. Mēs pārtraucām arī visus cilvēku atdzīvināšanas svētkus, un arī visas citas burvestības. Tomēr cilvēki nāk no visām pusēm un pie mums meklē padomu un palīdzību. Tikai nedaudzi apmierinās ar tīru pamācību, lielākā daļa grib darbus, kā mēs agrāk to darījām, - un to mēs negribam, tādēļ, ka mēs cieti un nopietni apņēmāmies dzīvot un darboties, cik vien iespējams, stingri pēc Tavas Mācības. 10. Ak, tas nu gan ir grūti, pasaulē būt taisnīgam cilvēkam, ja no vienas puses jāsaskaras un patiesi jācīnās ar cilvēku milzīgi lielo aklumu, kuriem nav ne blāvākā ideja par patiesību, un, no otras puses, pie sevis ar Saules skaidrāko un dzīvāko patiesību. Es negribu runāt par materiālo zaudējumu, kas mums nu ir, tiecoties pēc tīras patiesības, jo materiālā mantība mums vēl ir pa pilnam; - bet citas nepatikšanas, kurās mēs dienu no dienas vairāk nonākam, mūs padara pavisam bezpalīdzīgus. Kungs un Meistar, mēs no sirds Tev lūdzam padomu un patiesu palīdzību!” 156. KUNGA PADOMS ESSEJIEŠIEM 229

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv