Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

15. Kā jūs domājat,

15. Kā jūs domājat, kurš atstāja templi kā Dieva priekšā patiesi taisnīgs; farizejs, kas pats sevi paaugstināja, vai muitnieks, kas Dieva priekšā pazemojās un sevi pazemoja?” 16. Tad daži, kas gan pamanīja, ka Es šo ainu attiecināju uz veco farizeju, jo viņš savas pastāvīgās pašslavināšanas dēļ pie viņiem, kas arī sevi turēja par dievbijīgiem un taisnīgiem, bija labi pazīstams, teica: „Draugs, par to var spriest vienīgi Dievs, kura visredzošās acis pārbauda cilvēka sirdi un nieres; mēs, cilvēki, te nevaram dot galīgu spriedumu! Tādēļ, ka tev, kā svešiniekam, arī šis notikums ir tik precīzi un detalizēti zināms, tad saki tu mums, kurš no abiem templi atstāja kā Dieva priekšā taisnīgs!?” 17. ES teicu: „Ak, šo prieku Es jums varu sagādāt! Es jums saku: Tieši šis muitnieks izgāja no tempļa kā taisnīgs, tādēļ, ka viņš pats sevi pazemināja, un savu vainu Dieva priekšā sirdī uzticami un patiesi atzina, un tā viņš pirms farizeja atgriezās savās mājās kā taisnīgs. Kas pats sevi paceļ, tas tiek pazemināts, un, kas pats sevi pazemina, tas tiks pacelts!” 165. DZIEDINĀŠANA MUITNIEKA NESPĒJNIEKU PATVERSMĒ 1. Kad Es šiem cilvēkiem to pateicu, tad viņi pie sevis nodomāja: „Viņš sprieda taisnīgi un pareizi!” 2. Bet muitnieks atvainojās Man, teikdams: „Draugs, tu gan runāji pavisam pareizi, un tavs spriedums mani vēl vairāk iepriecinātu, ja tikai tieši es pats nebūtu tas muitnieks, kas pēc pilnas patiesības templī Dieva priekšā tā izteicās! Bet, lai nu ir kā būdams, tad tas man tomēr no tevis liekas ārkārtīgi dīvaini, ka tev tāda veida lietas var būt tā zināmas. Es no savas puses tevi turu par kādu pravieti, un lūdzu tevi, ka tu Tā Vārdā, kas tevi tā apgaismoja ar Savu Garu, vēlies svētīt manu māju un manu ģimeni!” 3. ES teicu: „Tas tev jau caur to piepildījās, ka Es apstājos un atpūtos tavas mājas priekšā; bet, lai tu arī atzīsti, ka man ir ne tikai tiesības, bet gan arī vara svētīt tavu māju un tavu ģimeni, tad ej nu tajā mājā, kas arī ir tava, un pieder pie šīs tavas viesnīcas! 4. Bet to māju tu iekārtoji kā pajumti visādiem nabaga vietējiem, un arī svešiem slimniekiem, un to apgādāji arī ar ārstu un daudziem un labiem ārstniecības līdzekļiem. Kopšanā nu atrodas vēl septiņi ļoti slimi cilvēki, kuriem tavs ārsts, lai cik pieredzējis un labu gribošs viņš arī ir, nevar palīdzēt. Bet Es viņiem jau palīdzēju! Un tā nu ej tajā mājā un pats pārliecinies!” 5. Bet šī māja bija tikai nedaudz soļu attālumā no galvenās mājas, un muitnieks un visi citi iegāja iekšā, un, par lielāko pārsteigumu, visus septiņus atrada pilnīgi veselus. Un viņš viņiem jautāja, kas viņus izārstēja, jo te vajagot būt notikušam lielam brīnumdarbam, jo tādus nolēmētos, kroplus, aklos un ar podagru slimos, nekad neviens ārsts nav izdziedinājis. 6. Tad pilnīgi izdziedinātie teica: „Kas mūs tik pēkšņi un brīnumaini izdziedināja, to mēs nezinām; jo pie mums neviens nebija kopš rīta, arī ne mūsu ārsts. Bet mēs pirms nedaudziem acumirkļiem sajutām, ka kāds spēks kā uguns mūs caurstrāvoja, un mēs bijām tik veseli, kā nekad iepriekš; bet mēs tomēr neiedrošinājāmies atstāt savas guļas vietas, tādēļ, ka mēs pat nevarējām ticēt, ka nopietnībā esam tik veseli. 7. Šie abi aklie mums gan kalpoja kā pirmais pierādījums, ka ne tikai viņiem atkal dāvāta acu gaisma, bet gan arī mums atkal ir taisni locekļi. Bet mēs tomēr pilnīgi neticējām mūsu skaidri sajūtamai izdziedināšanai, bet tagad mēs ticam, tādēļ, ka jūs tāpēc pie mums atnācāt. 8. Kādam brīnumainam cilvēkam un dziedniekam pašam vajadzēja jums to teikt, citādi jūs šeit neatnāktu, lai pārliecinātos, vai brīnumvīrs jums teica patiesību, - un jūs, tātad, zināt labāk, kā mēs paši varam zināt, kas mūs izdziedināja. Bet pasniedziet mums tagad mūsutērpus, lai mēs varam iet ārā un brīnumainajam dziedniekam pateikties!” 244

9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad arī tūlīt notika. 10. Te visi farizeji, viens priekšnieks un daži citi priesteri, un rakstu mācītāji pārsteigti izpleta lielas acis un nezināja, ko iesākt, un viens otram jautāja, par ko viņš Mani turot. 11. Bet vienkāršākie pilsoņi un arī izdziedinātie vienbalsīgi teica: „Tas tomēr ir dīvaini, ka priesteri un rakstu mācītāji te vēl var jautāt, kas esot tas, kas ar savas gribas varu vienā acumirklī var izdziedināt neizdziedināmākās slimības! Tas ir iespējams vienīgi tikai Dievam un kādam ļoti ticīgam cilvēkam, kas, līdzīgi lieliem praviešiem, ir caurstrāvots ar Dieva Garu!” 12. Bet priesteri un rakstu mācītāji ļaudīm piedraudēja un teica, ka lajiem neklātos uzdrošināties mācīt Dieva priesterus. 13. Bet laji to neievēroja, bet gan kopā ar izdziedinātiem izgāja no slimnieku istabas, pienāca pie Manis un teica: „Slava tev, lielais meistar, kas tu nāci pie mums Kunga Vārdā! Ozianna augstībā un visa slava Jehovam tam Kungam, kas cilvēkam ir piešķīris tādu varu!” 14. Pēc tam daudzi tēvi un mātes steidzās savās mājvietās un drīz atnesa daudzus bērnus, kas bija vairāk vai mazāk slimi un vāji, un lūdza Mani, lai Es viņus visus vēlētos svētīt un ar to padarīt veselus. 15. Bet šeit atnesto bērnu skaits bija pavisam ievērojams, un, kad mācekļi dzirdēja, ka pēc vecāku vēlēšanās Man katram atsevišķi jāpieskaras, tad viņi teica: „Nu, nu, diena tikko vairs ilgs nepilnas divas stundas! Ja Kungam katram šim bērnam atsevišķi jāpieskaras un jāsvēta, tad diena būs galā, un mums vēl jādodas kādā citā vietā?! Jo par šeit palikšanu nav nekāda runa, tādēļ, ka Viņš jau iepriekš ceļā teica, ka pirmā vietā Viņš nepārnakšņos, bet, ko Viņš reiz saka, no tā Viņš nekad ne par matu neatkāpjas. Noraidām bērnu pieplūdumu atpakaļ, ar labu piezīmi, ka tas neesot nepieciešams, ka katrs no bērniem atsevišķi tiek aiztikts; pietiek, ka Viņš pār viņiem izsaka tikai vienu vārdu, un viņi visi kļūtu dziedināti un pilnīgi svētīti, un spēcināti!” 16. Pēc šīs apspriedes mācekļi neļāva piekļūt pie Manis un piedraudēja tiem, kas strauji gribēja Man tuvoties. 17. Bet Es tomēr pasaucu pie Sevis visus daudzos bērnus, un mācekļiem teicu: „Ak, ļaujiet tomēr visiem bērniņiem nākt pie Manis; un neliedziet viņiem to; tieši tādiem bērniem ir Dieva Valstība! Patiesi, Es jums saku: Kas Dieva Valstību neiekaro kā bērns, tas tajā neienāks!” 18. Pēc tam mācekļi ļāva visiem bērniem nākt pie Manis, un Es visiem pieskāros, viņus noglāstīju un apmīļoju, un visi kļuva spirgti, spēcīgi un veseli, un Es viņus atlaidu, un vecāki nevarēja vien beigt Man pateikties. 19. Bet tad pie Manis pienāca daži mācekļi un teica: „Kungs, Tu šeit atkal uzstādīji kādu jaunu noteikumu Dieva Valstības iegūšanai! Kā mēs, nu jau pa lielākai daļai, sirmot sākuši vīri, varam atkal kļūt par bērniem, lai sasniegtu Dieva Valstību? Un Tu tomēr tikko noteikti pateici, ka cilvēks, kas Dieva Valstību neiekaro kā bērns, tajā neienāks! Ja tā, kā tad mums līdz visas mūsu pūles, atsacīšanās un pašaizliedzība?” 20. ES teicu: „Ar jums sadarboties, tam patiesi vajadzīga liela pacietība! Cik ilgi man vēl vajadzēs jūs panest, līdz jūsu prāts kļūs gaišāks? Jo Es saku, ka tikai kā bērns var iekarot Debesu Valstību, tad Es nedomāju miesīgu, bet gan tikai garīgu bērnišķību. Bērnam nav augstprātība, dusmas, naids, netiklība, paliekošas kaislības un arī nepacietība; ja kāds pret viņu izturas pārāk asi, viņš gan raud, bet viņš arī ļauj sevi drīz nomierināt, aizmirst pārdzīvotās ciešanas, un ar visu mīlestību apkampj labdarus. Un tādam sirdī un dabā arī jābūt katram cilvēkam, un tad Dieva Valstība jau ir viņa īpašums. Ja jūs to nu aptverat, tad jums varbūt tomēr nekad vairs nebūs vajadzīgs jautāt, kā cilvēkam ir iekarojama Dieva Valstība kā bērnam?! – Vai jūs to sapratāt?” 21. Mācekļi to apgalvoja un pateicās Man par šo izskaidrojumu. 22. Pēc tam saimnieks, kas, kā zināms, bija arī muitnieks, Man jautāja: „Brīnumainais dziedniek! Tu šai vietai nu parādīji ārkārtīgi lielu labdarību, ko mēs no tevis nevaram prasīt par velti. Pasaki, cik mēs tev esam parādā, un es tev samaksāšu!” 245

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Notlar 8
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NFS2-8 - Notifier
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
1 - Vienna
. 1 _ ms
1 - Autodesk
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf