Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

nepārtrauktiem

nepārtrauktiem līkločiem pār kalniem un ielejām; bet jaunā iela, kas šeit gāja pāri vecajai, skardama Betlēmi, arī veda uz Jeruzalemi, bet tā bija līdzenāka un labāk taisīta, un biežāk izmantota no svešiniekiem un arī vietējiem. Bet tādēļ apdzīvoto vietu tuvumā, tajā vienmēr arī bija vairāk ubagu, kas šeit ceļiniekiem lūdza žēlastības dāvanas. 9. Minētā vietā mēs tā nogriezāmies uz jauno ielu, kā vēlētos atkal doties uz Jeruzalemi, kas tomēr tā nebija; bet pie jaunās ielas atradās tieši tā vieta, kuru mēs gribējām apciemot, un netālu no tās vietas mēs sastapām aklu nabagu. Viņš un vēl daudzi citi ubagi, kopā ar viņu redzīgiem pavadoņiem, svētku laikā arī devās uz Jeruzalemi, lai tur izubagotu lielāku naudas summu. Šis ubags arī pēdējos svētkos bija Jeruzalemē, un tur dzirdēja, ka Es turpat veicu lielas zīmes un aklus padaru redzīgus, un viņš arī zināja Manu vārdu. 10. Bet mācekļiem, no kuriem daži steidzās pa priekšu, lai vēl dienā sasniegtu apdzīvoto vietu, vispirms aklais lūdza žēlastības dāvanu, un, kad viņi viņam teica, ka nenēsā pie sevis naudu, tad, otrkārt, tika izjautāti, kas viņi būtu, kas vēl pie viņiem ir, un ko viņi kā bez naudas meklējot šajā trūcīgajā un tāpat jau nabagiem bagātā apvidū. 11. Tad viņi (mācekļi) teica: „Mēs esam Kunga Jēzus no Nācaretes mācekļi, kas ceļo kopā ar mums, lai arī šis apvidus tiek Viņa svētīts! Tādēļ mums arī nav vajadzīga nauda, jo Viņš, Kungs Jēzus, gādā par mums!” 12. Kad aklais ubags no mācekļiem, kas šeit nedaudz uzkavējās, lai Es un arī citi mācekļi atnāk – un arī drīz atnāca – to dzirdēja, tad ubags vēlreiz jautāja, kas tie būtu, un vai arī Es neesmu starp viņiem, jo viņš savā tuvumā mana daudzus cilvēkus. 13. Mācekļi uz nabaga jautājumu atbildēja apstiprinoši, un viņš tūlīt sāka saukt un skaļi teica (ubags: ) „Ak, Jēzu no Nācaretes, Tu, Dāvida dēls – kā man Jeruzalemē teica un es arī ticu – apžēlojies par mani!” 14. Bet tie, pa priekšu esošie mācekļi viņam piedraudēja, lai viņš tik ļoti stipri nekliedz un jāklusē, tādēļ, ka tas saredzami ievērojamas vietas tuvumā rada pārāk lielu ievērību. 15. Bet ubags to neievēroja un kliedza vēl daudz skaļāk: „Ak, Jēzu, Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani!” 16. Tad Es paliku stāvam un redzīgajam pavadonim liku, ka viņam aklais jāpieved pie Manis, kas tūlīt arī notika. 17. Bet, kad viņš tika atvests Manā tuvumā, tad Es viņam teicu: „Ko tad tu gribi, kas Man tev jādara?” 18. Tad aklais runāja: „Kungs, lai es spēju redzēt!” 19. Tad Es viņam teicu: „Tad topi redzīgs; tava ticība tev palīdzēja!” 20. Un aklais tūlīt kļuva redzīgs, sekoja Man un slavēja Dievu, ka Viņš Man piešķīra tādu varu. 169. KUNGS JĒRIKĀ, VIESNĪCĀ 1. Bet uz jaunās ielas mums arī sekoja daudz ļaužu un redzēja, ko Es aklajam darīju, arī pārmēru brīnījās par to, slavēja Dievu un sekoja Man vietā, kas saucās Jērika; ko mācekļi neuzzināja ātrāk, līdz mēs sasniedzām seno pilsētu, kas izskatījās ļoti tuksnešaina un neauglīga, un kurā bija vairāk drupu, kā kādas labas un apdzīvojamas mājas. 2. Kad mēs jau diezgan krēslā iegājām pilsētā, tad pie Manis pienāca cilvēki, kas pēc aklā izdziedināšanas Man sekoja un lūdza Mani, lai Es palieku pie viņiem. 3. Bet Es teicu: „To Es gan darīšu, bet jūs visi savos dzīvokļos esat ļoti saspiesti, un mūsu ir daudz; tādēļ labāk vediet mūs kādā viesnīcā, kur mēs varam tikt uzņemti!” 250

4. Viens vīrs teica: „Kungs un meistar, šeit gan ir divas viesnīcas, bet to īpašnieki ir ļoti mantkārīgi grieķi, kas visiem vienmēr prot izvilkt viņiem piederošo. Jau pie ieiešanas viņi sāk apvaicāties, cik naudas un citus dārgumus viņi ved sev līdzi, un, ja ceļinieki saka, ka viņiem nav daudz naudas, un vēl mazāk citi dārgumi, tad viņi vispār netiek uzņemti. Bet mēs redzējām, kas tu esi un kāda vara tev ir no Dieva dota, un tā mums patiesi būtu žēl, ja arī tev šajā mūsu pilsētā tā kas atgadītos. Bet mēs jau centīsimies, ka tu un tavi mācekļi, un draugi pie mums atrodi iespējami labu pajumti un apkalpošanu.” 5. ES teicu: „Jūsu labā griba pie Manis ir uzskatīta jau kā darbi, tomēr Manī ir Dieva Gars, un tas Man saka, kas Man darāms, un tā Man vajag pārnakšņot mantkārīgā grieķa pirmajā lielajā viesnīcā. No sākuma viņš gan pretosies, bet vēlāk tomēr darīs to, ko Es gribu. Bet jūs gan varat Mani līdz turienei pavadīt un arī dažas stundas pakavēties pie Manis!” 6. Vīrs teica: „Kungs, tu to gribi, un tā, lai tad arī notiek tava griba!” 7. Tad mēs devāmies tālāk pilsētā, un tad drīz arī sasniedzām galveno laukumu, uz kura atrodas tā lielā un dārgā viesnīca, kuras saimnieks drīz arī iznāca no tās un jautāja, vai mēs gribētu iegriezties pie viņa. 8. Un Es teicu: „Draugs, Es to gribu, bet zeltu un sudrabu tu tomēr pie Manis neatradīsi. Bet Man ir pārpilnībā citi dārgumi, par kuriem līdz šim tev nav ne jausmas! Kad tu tos iepazīsi, tad tavs zelts un sudrabs tev sāks kļūt pavisam pretīgs.” 9. Tad saimnieks, izlikdamies ļoti draudzīgs, teica: „Nu tad nāciet tikai iekšā, jo es ļoti labi visu varu izlietot!” 10. Mēs nu tūlīt gājām mājā un apsēdāmies pie vairākiem galdiem. Kad mēs visi sveiki un veseli atradāmies pie galdiem, un uz katra galda tika iededzināta lampa, tad saimnieks ļoti laipni jautāja, ko mēs vēlētos ēst un dzert. 11. Un Es teicu: „Maize un vīns tev krājumā ir daudz, un vairāk mums šodien nevajag. Bet tev vajag mums dot labu maizi un labāko vīnu, jo parastais viesu vīns, kuru tu par dārgu naudu mēdz pasniegt, nav nekāds vīns, jo tas ir izgatavots no āboliem un bumbieriem, un no ērkšķogām iegūto Es nedzeru. Bet tu mums drīksti pasniegt tikai to, kas gatavots no labām un gatavām vīnogām, un, kas tīros ādas maisos tev ir bagātīgā krājumā!” 12. Saimnieks, nedaudz pārsteigts, teica: „Draugs, cik man labi zināms, tu vēl nekad nebiji šajā apvidū, un tad arī nevari zināt, kāds vīns ir manā pagrabā! To tev vajag būt izpaudušam kādam šejienes pilsonim, kas noteikti nav mans draugs, ar to gribēdams celt man neslavu. Saki man viņa vārdu, lai es varu viņu sodīt, un es dāvinu jums visu, ko jūs šeit apēdīsiet!” 13. ES teicu: „Draugs, tu maldies, neviens cilvēks tevi nav nodevis! Es tavā mājā un visā tavā plašā saimniecībā zinu vēl daudz vairāk; tomēr tagad par to neraizējies, lai mēs prasīto varam ātri saņemt!” 14. Saimnieks teica: „Es maniem kalpiem jau pavēlēšu, un tūlīt viss būs, kā tu vēlies!” 170. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR KUNGU 1. Bet šeit saimnieks man līdzās pamanīja viņam pārāk labi pazīstamo aklo ubagu, un redzēja, ka viņš nu bija redzīgs. 2. Viņš tūlīt piegāja tuvāk pie ubaga, viņu pamatīgāk aplūkoja un tad teica: „Tu kopš dzimšanas biji akls, un, kā es to pārāk labi manu, nu redzi. Kas tev atvēra tavas acis un padarīja tevi redzīgu?” 3. Ubags teica: „Šis Kungs šeit, kas tev prasīja īstu vīnu un labu maizi! Līksmojies, jo tevi piemeklēja liela svētība, ka Viņš apmetās tavā viesnīcā, un tev tad Viņu arī jāapkalpo ar lielāko uzmanību!” 251

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Notlar 8
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
. 1 _ ms
1 - Autodesk
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf