Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

11. Ja kāds tevi reiz

11. Ja kāds tevi reiz būtu ļauni apkrāpis, bet pēc jūsu likuma teksta viņam neko nevarētu padarīt, jo viņš atklāti satikās ar tevi, bet viņš zināja tavas vājības un likumīgā ceļā tās izmantoja, un ar noslēgto darījumu pirkšanu vai pārdošanu tevi apkrāpa par tūkstoš pfundiem – kas tev bija jo nepatīkamāk, tādēļ, ka tu ne pie viena tiesneša nevarēji viņu apsūdzēt, tā kā katrs tev atbildētu: „Volenti non fit iniuria (Tam, kas tā grib, nenotiek netaisnība),” – ko tu teiktu tam, kas tevi apkrāpa, ja viņš nāktu pie tevis un teiktu: „Draugs, par visu savu rīcību likuma priekšā es gan esmu aizsargāts, un tu man neko nevari padarīt – bet es esmu kļuvis taisnīgs cilvēks un nu atnācu, lai tev atlīdzinātu visu, ko es tev jebkad esmu nokrāpis!” un tad viņš tev atdotu atpakaļ tos 1000 pfundus, un pie tam samaksātu arī procentus, ko tavi 1000 pfundi tev citādi būtu nesuši, ja tie piederētu tev. Saki man, kā tu tādu rīcību uzņemtu!?” 12. Saimnieks teica: „Kungs un meistar, noteikti uz labāko pasaulē, un es tādu cilvēku arī visas pasaules priekšā slavētu un cildinātu, un kļūtu viņa labākais draugs!” 13. ES teicu: „Tad ej un pats dari tā, un tu visus, kas tagad slepeni ir tavi ienaidnieki, padarīsi par patiesiem draugiem! Un, redzi, tajā pastāv tas noteikums, zem kura, ja tu to patiesi un nopietni gribi izpildīt, Es arī izpildīšu tavu vēlēšanos!” 14. Saimnieks nu teica: „Kungs un meistar, cik patiesi es dzīvoju un cik patiesi es tevi nu uzskatu un atzīstu kā to, kas tu esi jūsu praviešu pareģojumiem, tik patiesi arī gribu n izpildīšu tevis, man nu uzstādītos noteikumus; bet saki tu nu man, kā ir ar manu vecāko dēlu, kas vienmēr bija mans mīlulis!?” 15. ES teicu: „Tad labi; tādēļ, ka Es tavā sirdī nu lasu, ka tu to arī darīsi, ko tu Man nu apsolīji, tad Es arī gribu tev teikt, ka tavs dēls Kado kopā ar savu sievu un trim bērniem, un arī ar lielu pavadonību pēc vienas stundas atnāks šeit un pats tev izstāstīs, kā viņš jūtas un ko viņš darīja. Bet tu kopā ar taviem daudziem kalpotājiem nu vari parūpēties, lai tavs dēls kopā ar visiem tiem daudziem, ko viņš atvedīs sev līdzi, var tikt labi novietots vienā no tavām desmit mājām! Ja tu Man tici, tad dari arī to, ko Es tev ieteicu!” 16. Kad saimnieks no Manis to dzirdēja, tad aiz tīra prieka nevarēja pietiekami ātri attapties un vispirms pateicās Man par vēsti, tad tūlīt saviem kalpotājiem pavēlēja darīt to, ko Es viņam ieteicu, un tad arī pēkšņi mājā un arī tuvākā blakus mājā kļuva ļoti dzīvi. 17. Kad nu visi bija pilnīgi nodarbināti, viņš pasauca savu sievu un trīs vecākās meitas, kas kopā ar savām palīdzēm rūpējās virtuvē, un teica: „Stundas laikā kopā ar lielu pavadonību jau nāk mūsu Kado, un nu dariet visu, lai viņam viss uz labāko ir sagatavots, kad viņš atnāks! Šajā naktī šeit jātiek pagatavotam un baudītam lielam mielastam, un jums visiem pie tā jāņem dalību!” 18. Pēc tam arī virtuvē drīz kļuva ļoti rosīgi. 172. SAIMNIEKA DĒLA IERAŠANĀS 1. Kad visi, pa galvu, pa kaklu, nu bija nodarbināti, saimnieks atkal pienāca pie Manis, vēlreiz Man pateicās par saņemto ziņu un ļoti draudzīgi teica: „Kungs un meistar, es biju tas otrais aklais, kuru arī tu nu padarīji redzīgu, jo nu es sāku redzēt lielo dārgumu, kas stāv pāri visam, un labi aptvert, ka tevī manam namam ir notikusi lielākā svētība. Jā, ja, šo dārgumu aplūko ar sirdi, ne prātu, tad labi redz, cik niecīgi un cik tukši, cik pretīgi ir visi laicīgie dārgumi! Bet ko var cilvēks, kas bez viņa gribas un ziņas šajā pasaulē piedzima jau visā naktī un pilnīgākā nezināšanā, ka nevērtīgo viņš tur par vērtīgu, un pūlas dienu un nakti, lai savāktu kopā lielu kaudzi zemes netīrumus?! 2. Dodiet cilvēkam jau kopš bērnības pareizu gaismu un māciet pazīt patieso Dievu un sevi pašu, un tad viņš nekāros pasaules dārgumus, bet gan dzīvības dārgumus! Tomēr kur ir 254

skolotāji, kas ir spējīgi cilvēkiem rādīt to, kas viņiem būtu visvajadzīgākais? Tādēļ es lūdzu tev, tu , mīļais kungs un meistar, sūti starp cilvēkiem tava veida skolotājus, lai caur to viņi kļūst patiesi cilvēki!” 3. ES teicu: „Ak, tu runāji labi, un ko tu Manā priekšā izteici kā vēlēšanos, tas nu arī tiks izdarīts; bet ar vienu cirtienu neviens koks nekrīt, un kā visiem lieliem un labiem darbiem pēc Dieva mūžīgās kārtības, tam vajadzīgs laiks un pacietība. Bet katrs cilvēks, ja viņš dzīvības patiesību sev ir atzinis, var un arī jādara to zināmu saviem līdzcilvēkiem, un caur to starp cilvēkiem viegli un drīz kļūs dzīvības gaišs. 4. Kas tos, no Manis tev dotos, dzīvības baušļus pieņems, un tos arī uzticami ievēros, tas arī drīz un viegli nāks pilnīgākā dzīvības gaismā. Vairāk Man nav vajadzīgs tev teikt, dari to, tad tu mantosi mūžīgu dzīvību! 5. Bet tagad tu kopā ar saviem ļaudīm vari iet līdz tai vietai, kur krustojas vecā un jaunā iela, un pārliecināties. Tiklīdz tu līdz turienei nonāksi, tad arī tavs dēls Kado nāks tev pretī. Bet ņem sev līdzi lāpu, lai tavs dēls tevi drīz pazīst un tu arī viņu! Bet tad ved viņu šeit; jo arī Man viņam ir kas sakāms!” 6. Pie šiem vārdiem saimnieks steidzīgi atstāja viesistabu un kopā ar saviem ļaudīm un vairākiem kaimiņiem steidzās pretī savam dēlam. Kad viņš drīz nonāca nozīmētā vietā, tad uz mūļa viņam arī jāja pretī viņa dēls, tūlīt pazina savu tēvu, un tad apkampieniem un glāstiem gandrīz nebija beigas. 7. Tikai pēc tam dēls sāka tēvam jautāt, kā tad viņš uzzināja, ka viņš (viņa dēls) nu ieradīsies. 8. Tad tēvs teica: „Mīļotais dēls, ļoti brīnumainā veidā! Tomēr tagad es tālāko nevaru tev atstāstīt, kad tu būsi mājā, tad tu arī visu tālāko uzzināsi.” 9. Pēc tam visi žigli devās pilsētā un skaļām gavilēm drīz arī ieradās pie mums. 10. Kad dēls Kado kopā ar savu tikai vienu sievu un saviem bērniem ienāca mūsu viesistabā, tad vispirms viņš jautāja, kurš no klātesošiem viesiem esot tas, kas tik ļoti precīzi zināja viņa ierašanos Jērikā. 11. Un tēvs viņu tūlīt pieveda pie Manis un teica: „Redzi, tu, mans mīļotais dēls, šis vīrs ir tas kungs un tas lielais meistars! Bet paskaties arī uz mūsu veco, tev labi pazīstamo aklo ubagu! Kungs un meistars viņam atkal atdeva pilnīgu acu gaismu, un tam nolūkam nelietoja nekādu citu līdzekli, kā tikai savu vārdu un gribu. – Ko tu uz to nu saki, un par ko tu turi šādu cilvēku?” 12. Dēls ar lielu uzmanību kādu laiku vēroja drīz Mani, un drīz atkal nu pilnīgi redzošo ubagu, un pie tam teica: „Mans ļoti mīļais tēvs, es pavisam nemaldīšos, ja es šo vīru tūlīt turu un izskaidroju tieši par to, par kuru es ļoti daudz ārkārtēja dzirdēju jau Grieķijā, Mazāzijā un pat gar lielās Pontus aziātisko piekrasti, un tādēļ arī Atēnās visu pārdevu un devos uz Palestīnu, lai šeit sev ko nopirktu, bet galvenokārt, lai šeit personiski iepazītos ar lielo brīnumvīru, - un, redzi, visu to, ko es vispirms gribēju meklēt, to gandrīz jau pilnīgi noteikti es atrodu mūsu mājā. 13. Tu, mīļais tēvs, zini, ka es vairāk kā 14 gadus nodarbojos ar lielu tirdzniecību un ar to ieguvu lielu bagātību. Bet, ka es jau divus gadus tev par sevi nevarēju dot nekādu ziņu, tam iemesls ir tajā, ka es tirgojos Mazāzijā un visā Pontus, kur es tieši daudz dzirdēju par to brīnumvīru, un tad arī drīz nolēmu visus tirdzniecības uzņēmumus kopā ar mājām un citiem īpašniekiem pārdot manas sievas brālim, pārcelties šeit un iepazīties ar slaveno vīru. 14. Pēdējā laikā, pirms tikko pusgada, man bija tirdzniecības darījums Friģijā ar turienes ķēniņu Abgaru, un es viņam tad arī dažu ko darīju zināmu, ko savos lielos ceļojumos pa ūdeni un zemi visu ko piedzīvoju. Starp citu, runa nonāca tad arī par mūsu lielo brīnumvīru, un es biju ne mazums pārsteigts, ka minētais ķēniņš man par to vīru zināja pastāstīt vairāk, kā es viņam, un viņš pie visa sava goda apgalvoja, ka viņš viņu personīgi pazīst un esot viņa draugs. Viņš man aprakstīja arī brīnumvīra izskatu un tērpu, un tas saskan pilnīgi ar to, ko es atradu pie šī patiesā Dieva vīra. Un tieši tas man pirmīt arī lika sacīt, ka viņš pavisam noteikti būs tieši tas vīrs, kura dēļ es darīju tā, kā iepriekš tev teicu. 255

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Nr.5 (8) / 2012.gada decembris (pdf) - Par es.gov.lv
Megrez 90 APO 8 Pages (2.25 MB) - William Optics