Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

15. Bet nu ir vēl kas,

15. Bet nu ir vēl kas, ja arī tas vēl saskan, tad man ir tas, ko es šeit nācu meklēt. Tieši minētais ķēniņš, kam es apgalvoju, ka darīšu visu, lai pats iepazītu lielo brīnumvīru, uzrakstīja vēstuli ar adresi: „Labajam dziedniekam Jēzum Nācaretē, Galilejā.” Šī vēstule ir pie manis un es to tūlīt parādīšu. Bet iepriekš man vajag pieminēt vēl vienu apstākli, kas man šķiet būtisks.” 173. EDESSAS ĶĒNIŅA ABGARA VĒLĒŠANĀS 1. (Kado: ) „Kad es drīz pēc tam Atēnās visu nokārtoju un tad arī neatturami gatavojos ceļot uz dzimteni, no Tiras es ceļoju caur seno Nācareti, un tur rūpīgi apjautājos par labo dziednieku Jēzu. Man tad arī drīz parādīja nelielu mājokli pavisam tuvu pie pilsētas. Es tūlīt šo mājokli apciemoju, un tajā atradu dažus ļoti dievbijīgus un krietnus namdarus, kuri man pieveda vienu sievu, vārdā Mariju, kā jau atraitni, kas esot manis meklētā dziednieka miesīgā māte, bet kura man tomēr nevarēja pateikt, kur šajā laikā un arī tagad uzturas viņas dēls Jēzus. 2. Bet viņa man sirsnīgi lūdza, lai es viņu sameklēju, un, ja es viņu kaut kur sastaptu, viņai par to paziņotu, - ko es viņai arī uzticami ar goda vārdu apsolīju. Viņa un arī namdari, kas sevi dēvēja par viņa brāļiem, zināja man par Jēzu, viņu mīluli, pastāstīt daudz brīnumainu lietu, turpretī arī es, viņiem par redzamu prieku, pastāstīju, ko savos ceļojumos par viņu uzzināju. 3. Tas, ko tā ģimene, kuru es arī apdāvināju, man stāstīja par mīļo dziednieku, pilnīgi saskanēja ar to, ko es Friģijā uzzināju no ķēniņa, un, pirms es vēl nonācu Nācaretē, arī jau Tirā un vairākās vietās jūras piekrastē. 4. Tātad, tagad, ja šis tevis, mans mīļais tēvs, norādītais brīnumvīrs tieši ir tas mīļais dziednieks Jēzus no Nācaretes, kuram man ir vēstule, tad arī es esmu atradis savu svētību.” 5. Pēc tam Kado paklanījās Manā priekšā un teica: „Kungs un lielais meistar, saki man tomēr, vai tu patiesi esi tieši tas, kuram man ir vēstule!?” 6. ES teicu: „Vispirms jautā šim izdziedinātajam ubagam un tad arī visiem šiem Maniem mācekļiem, jo viņi visi nu ir Mani uzticami liecinieki, un viņi tev teiks patiesību un neko neslēps!” 7. Bet ubags ar lielu prieku teica: „Ak, Kado, nepēti tālāk, jo tik dedzīgi meklēto tu jau atradi! Viņš ir tas mīļais un labais dziednieks no Nācaretes, un kā tāds arī Dāvida Dēls, kā viņu arī senie pravieši un tēvi jau ilgi iepriekš dēvēja.” 8. Kad dēls no ubaga to dzirdēja, tad viņš vairs tālāk nejautāja, bet gan no savas kules izvilka vēstuli un nodeva to Man ar vārdiem: „Kungs un meistar, tu jau esi tas, ko es meklēju! Bet piedod man, ka es ar savām runām un stāstījumiem tik ilgi [Tevi] nogurdināju!” 9. ES teicu: „Es šodien nebūtu šeit, ja Es nezinātu, ka tu šovakar, Mani meklēdams, te ieradīsies. Bet nu iekārtojies ērti, jo no garā ceļa tu esi nedaudz noguris; tad nāc atkal un tad mēs par dažu ko pārrunāsim!” 10. Dēls par šo atbildi Man pateicās un tad tūlīt kopā ar tēvu un savējiem gāja kādā lielā blakus istabā, kur viņš apmainīja tērpu un saveda kārtībā savus vērtspapīrus, kurus nēsāja pie sevis; jo visas citas daudzās lietas un dārgumi, no viņa kalpotājiem un arī viņa tēva, tika novietoti lielajā blakus mājā, un par daudzajiem nastu nesējiem dzīvniekiem tika gādāts. 11. Tad dēls kopā ar savējiem un tēvu arī drīz nāca atpakaļ pie Manis un lūdza Man atļauju drīkstēt apsēsties pie Mana galda, ko Es viņam visdraudzīgi arī tūlīt atļāvu. Protams, tādēļ dažiem Maniem mācekļiem vajadzēja apsēsties pie cita galda, tādēļ, ka Mans galds bija tikai neliels; bet tas nebija svarīgi, jo otrais galds jau tāpat nebija tālu no Manis. 12. Mēs nu pavisam priecīgi sēdējām kopā, un Kado Man jautāja, vai es vispirms neatvēršu un neizlasīšu ķēniņa vēstuli. 256

13. ES teicu: „Draugs, tas nav nepieciešams, jo es tās saturu zināju jau ilgi iepriekš, pirms ķēniņš nodomāja Man rakstīt vēstuli! Bet atver tu vēstuli, un lasi arī tiem citiem priekšā; jo šeit būs maz, kas neprastu grieķu valodu! Te ir tā vēstule un tu vari to lasīt!” 14. Kado teica: „Ak, tu, mīļais, labais dziedniek, tā no manis būtu pārāk liela nekaunība, jo, kas attiecas vienīgi uz tevi, tas mums nav jāzina, un tādēļ, ka vēstule sūtīta tikai tev, tad mums arī nav vajadzīgs zināt tās saturu. Bet, ka šis ķēniņš, kas tevi tik ārkārtīgi mīl un augsti godā, arī vēstulē rakstīja tikai tās jūtas, kuras manā priekšā izteica skaļi, to katrs pats var iedomāties, un tā es šo vērtīgo vēstuli ar cieņu nododu tev atkal atpakaļ.” 15. Te Es paņēmu vēstuli, nodevu to māceklim Jānim un liku, ka viņam tā jāizlasa, un tad Manā Vārdā arī jāatbild, ko Jānis arī darīja, tādēļ, ka viņš labi zināja grieķu rakstību. 16. Un jau nākamā dienā ar trim sūtņiem Kado ķēniņam nosūtīja atbildi, un arī pats uzrakstīja vēstuli tam pašam ķēniņam, kurā viņš paziņoja, kā viņš Mani meklēja, un arī labi laimīgi atrada. 17. Bet pēc tam, kad Es vēstuli nodevu Jānim, Es Kado teicu: „Un tagad, pārējo dēļ, vēl pirms vakariņām tu vari nedaudz pastāstīt to svarīgāko, ko tas ķēniņš ar tevi par Mani runāja.” 18. Kado teica: „Ak, tu, mīļais, labais dziedniek! Ja man jāatstāsta visu, ko ķēniņš labu un brīnišķu man par tevi teica, tad man būtu ko darīt dienām ilgi, bet, ja es no tā pieskartos tikai galvenajam, par ko es nedaudz pateicu jau manā pirmā ievadā, tas mums neprasīs daudz laika. 19. Ķēniņa lielākā vēlēšanās būtu tevi, ak, kungs un meistar, kopā ar visiem taviem mācekļiem un draugiem, sagaidīt pie sevis, un to tagad tādēļ jo vairāk, ka viņš no drošiem avotiem dzirdēja, ka galvenie jūdi un visi viņu lepnie un labi valdonīgie, un mantkārīgie priesteri tevi tik ļoti ienīst, ka savā bezgalīgā aklumā un dusmu trakumā pat tīko pēc tavas dzīvības. Bet ķēniņš pārvalda ļoti miermīlīgu zemi un tautu, kas tevi drīz atzītu, un aiz tīras mīlestības, godbijības un pateicības kopā ar ķēniņu nēsātu uz rokām. Tajā zemē tu būtu drošs no katras vajāšanas un tev būtu miers, kā varbūt nekur citur. 20. Tā ķēniņam ir arī dēls, kas laiku pa laikam vairāk vai mazāk slimo. Ka viņš vēlētos viņu no tevis pilnīgi izdziedinātu, to tu, mīļais un labais dziedniek, noteikti pats zini vislabāk. Tā viņš man reiz arī ilgodamies izteicās, ka viņš, mazākais, vēlētos tavu precīzu attēlu, un, ja iespējams, arī dažu tavu izcilāko mācekļu. Un, pēc mana uzskata, tās arī ir ķēniņa galvenās vēlēšanās, tādēļ, ka viņš par to daudz runāja. Kungs un meistar, piedod man, ja es varbūt izteicos neveikli un nepiedienīgi!” 21. ES teicu: „Tu šeit pavisam īsi izteici ļoti labu izklāstījumu, un, redzi, tas pats, ja arī pēc vēstuļu rakstīšanas paražas, nedaudz citiem vārdiem, ir arī vēstulē, un, galvenokārt, kā un kāpēc viņš tagad vēlas Mani pie sevis! Mani ļoti iepriecina ķēniņa vēlēšanās, un, pirms no šī laika paies pilns gads, Es garā un pilnā patiesībā to arī realizēšu; bet iepriekš būs un vajag notikt ļoti lielām lietām, par kurām Mans māceklis viņam jau pieminēs. Caur to ķēniņš tad arī tiks ļoti nomierināts un mierināts.” 174. MIELASTS PIE SAIMNIEKA 1. Kad Es šos vārdus beidzu, tad no virtuves arī tika ziņots, ka mielasts esot sagatavots, un saimnieks deva zīmi, klāt galdus. Un uz galdiem sudraba, un, Mana galda, zelta traukos tika likti daudz labi pagatavoti ēdieni, un saimnieks un dēls, un viņa sieva, un bērni, kā arī viņa māte un mājā dzīvojošie jaunākie brāļi un māsas sirsnīgi lūdza Man gribēt piedalīties vakariņās, kas nu esot patiess prieka mielasts, tā kā Es, kad ēdieni tika likti galdos, kopā ar mācekļiem gatavojos aiziet no galda. Daudzo lūgumu dēļ Es tad arī ar visiem mācekļiem paliku pie galda, un visā mājā visi par to bija ļoti priecīgi un līksmi. Mēs tad arī ap stundu ilgi ēdām un dzērām. 257

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
AR 1. numuru - Vienotība