Views
6 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

8.

8. Dievā tad arī mūžam ir nu darbodamās klātesoša augstākā inteliģence un gaismas pilnākā pašapziņa. Un, ja tas tā nebūtu – kas tad spētu eņģeļiem un cilvēkiem dot dzīvību ar inteliģenci un ar pašapziņu?! Jeb vai ir iespējams, kādam arī tad ko dot, ja pašam tas nav?! Vai kāds mēms un rupjš spēks [var] dot pilnīgu dzīvību? 9. Tu savā dzīvē jau vairākkārt redzēji visādus aklus un sevī mēmus spēkus, juceklīgi trakojam un plosāmies, bet vai tu kaut kur redzēji trakojam kādu orkānu, ar kura lielākās varas un spēka palīdzību būtu savirpuļots kopā tikai nožēlojamākais aitu vai cūku stallis?! Vai varbūt kāds zibens, ja tas reiz no mākoņiem iespēra lejā, zemē, jebkad panāca ko citu, kā ļoti nekārtīgu sagraušanu?! 10. Aplūko nu visus mēmos spēkus un varas, un to rupjās darbības produktos nekad neatradīsi neko, no kā pamanāma kaut mazākā dzirkstelīte inteliģences un prāta! Jā, gudrs pētnieks arī aklo un mēmo spēku vēl rupjajā darbībā atklās zināmu kārtību un kādu gudru plānu; bet tas nav aklo un mēmo spēku un varas īpašums, bet gan Dieva īpašums, kas ar Paša personīgo un bezgala gudro gribasspēku panāk tāda veida varas, lai vienai vai otrai Zemes daļai sasniegtu labu mērķi. 11. Ja Tu aplūko stādus, dzīvniekus un, sevišķi, cilvēkus, tad tu visā atradīsi lielāko kārtību, kādu gudri vērienīgu plānu, saistītu ar labāko mērķtiecību, ko visu šīs dzīvās lietas sev nekad nevar dot, tādēļ, ka pirms savas esamības tas tomēr nekad nebija šeit. Bet, ja tās nu ir te un to esamība norāda uz ļoti gudru ierosinātāju, tad arī ir skaidrs, ka tikai Viņa augstākā inteliģence, Viņa vara un Viņa pilnīgākā pašapziņa var no Sevis Paša radīt tādas daudzpusīgas lietas. 12. Cilvēkam, pat savā garīgi vēl neattīstītā, tīri dabas dzīvības sfērā, ir tālu sniedzoša inteliģence, no kuras attīstās prāts un saprāts, kā no sēklas grauda koks, un, ar kā palīdzību viņš drīz rada ievērības cienīgas un labi kārtotas lietas. 13. Kas, izņemot Dievu, tad varētu cilvēkam, kura ķermenis jau ir ļoti māksliniecisks organisms un ļoti gudri ierīkota dzīvības mašīna, dot uzturēt un pilnveidot inteliģenci, prātu, saprātu, mīlestību un pilnīgi brīvu gribu ar atbilstošu darbības spēku?! Draugs, ja tu to, ar ko Es tevi īsumā iepazīstinu, puslīdz gaiši pārdomā, tad tu tajā arī pavisam viegli atradīsi dabīgu ceļu, pa kuru cilvēks, ja viņš tikai nopietni grib, var atrast Dievu un ar Viņu mūžīgo patiesību! Ja viņš ar visu mīlestību iet pa šo ceļu pie Tā, kuru viņš meklē, tad viņš Viņu arī atradīs. Un, ja viņš Viņu atrada, tad Atrastais viņam tūlīt darīs zināmu Savu gribu. 14. Ja cilvēks pēc tās darbojas, tad viņa dvēselē, caur mīlestību uz Dievu, kuru viņa meklēja un atrada, tieši ar Dieva Garu arvien vairāk un vairāk apvienojas, kļūst gaišāk un gaišāk. 15. Un nu redzi, kad pie cilvēka ir iestājies šis stāvoklis, tad viņš pats ir kļuvis patiesība, tādēļ, ka viņš sevī atrada patiesību; un ar to tu gan nu labi sapratīsi, kas ir patiesība, kā tā ir meklējama, un kā, un kur tā noteikti vienmēr ir atrodama. 16. Bet, ja tu patiesību tā atradi, un caur to tad arī esi brīvs un tīrs, tad caur to arī viss, kas tevi apņem, kļūst patiesība, tīrība un brīvība; jo taisnīgam viss ir patiess, tīram viss tīrs un brīvam viss brīvs. Vairāk, pagaidām, tev vēl nav vajadzīgs. Bet nu jautā pats sev, vai tu to visu arī labi saprati, ko Es tev nu attēloju!” 17. Kado teica: „Ak, Tu, mans mīļais Dziedniek, Kungs un Meistar! Tu man un mums visiem pasludināji un gaismas pilni nu atklāji lielas lietas un patiesības; senais Irīdas plīvurs ir pacelts, Augija stallis manī ir attīrīts no seniem netīrumiem un Gordija mezgls pārcirsts, - un par to visu mēs pateicamies vienīgi Tev! Es nu esmu kļuvis patiess Herkuless, - bet ne tas, kas, nevarēdams izšķirties, stāvēja pie krustceļa, bet gan, kas izšķīries stājās uz patiesu tikumu ceļa un pa to arī ies uz priekšu līdz gaismas pilnam mērķim. 18. Es Tevi meklēju, kā Tu to zini, un Tevi arī atradu, ja arī naktī, bet, kas nu ir jo labāk un zīmīgāk, tā kā dienā es Tevi gan diezin vai reiz kur būtu atradis, tā kā es sevī pašā biju nakts un tumsa. Bet nu jau manī pavisam spēcīgi sāk aust rīta krēsla, un sekos rīta blāzma, un Saule pacelsies arī virs manas dzīvības horizonta! Un es domāju, ka tā tam jau tagad stāv tuvāk, kā līdz šim mana dvēsele to vēl spēj aptvert. Īsi un labi, es Tevi meklēju un tad Tevi arī atradu; un, 262

tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka ir meklējams un arī atrodams Dievs un Viņā patiesība, tad tas man arī izdosies. 19. Un, ja es to lietu nu pavisam precīzi un skaidri pārdomāju, tad manā sirdī man kaut kas saka: „Kado, tu jau visu atradi un tālāk nekas daudz vairs nav meklējams!” Es domāju, Tu, ak, labais un mīļais Kungs un Meistar, nu Tas, kas man vēl jāmeklē, pēc manī pamodušās sajūtas, diezgan neapšaubāmi stāv uz viena un tā paša pakāpiena, un, kas Tevi meklē un atrada, tas jau līdzatrada arī To, kas viņam vēl jāmeklē; jo brīnumus, kurus Tu dari, un vārdus, kurus Tu runā, nevar runāt un darīt neviens cilvēks. Es te vēlētos teikt: Kungs un Meistar, Tu Pats esi tā Patiesība, tas Ceļš, tā Gaisma un tā Dzīvība! Kas Tevi atrada, tas jau atrada visu! – Vai es spriedu nepareizi?” 177. DĪVAINĀ PARĀDĪBA PATMAS SALĀ 1. ES teicu: „Mans draugs, to tev neatklāja tava miesa! Bet nu pagaidām par to vairs nē; vēlāk mēs jau atkal pie tā atgriezīsimies. Bet tagad, Kado, atstāsti mums kādu notikumu, kas pirms diviem gadiem tev atgadījās Patmā!” 2. Kad Es Kado to pateicu, viņš uz to atbildēja: „Mīļais Dziedniek, Kungs un Meistar, tas, ko es piedzīvoju Patmā [Patmos red.] un, proti, tieši mūsu lielajā īpašumā - un trīs reizes pēc kārtas – katrā ziņā ir kas ievērojams un ievērības cienīgs; tomēr katrs vārds no Tavas mutes ir neizsakāmi ievērojamāks un ievērības cienīgāks, ko tūkstoš tādi, lai cik labi un patiesi atstāstīti piedzīvojumi, kā te mans. Ja es to lietu diezgan sīki atstāstītu, tas atņemtu Tev laiku, kurā Tu žēlīgi varētu mums nākt klajā ar dažu ko atdzīvinošu.” 3. ES teicu: „Galveno Es jums jau pateicu, un dažam kam citam arī vēl atradīsies laiks! Mums vēl ir 5 stundas laika, līdz mums ir nepieciešams atpūtināt savus locekļus, un tā tu mums pavisam atklāti un sīki vari izstāstīt tavu piedzīvojumu, jo Es zinu, ka tu esi labs runātājs.” 4. Kado teica: „Tādēļ, ka Tu, ak, Kungs un Meistar, tā gribi, tad tas ir Tavā Vārdā! Lai šo lietu uzskatāmi un aptverami attēlotu visiem klātesošiem, būs nepieciešams nedaudz tuvāk aprakstīt apvidu, kur notika šis dīvainais atgadījums, tā kā šeit starp klātesošiem tomēr varētu būt vairāki, kuri šo salu, kas pa lielākai daļai ir mūsu īpašums, nevar stādīties priekšā. Un tā tad nu pie lietas! 5. Minētā sala gan pieder pie nelielām, bet tomēr tā ir pietiekami liela, lai vairākus simtus darbīgus cilvēkus var pavisam labi pabarot. Šī sala, līdzīgi daudzām citām grieķu salām, gan ir kalnaina, bet, kur tiek labi apstrādāta, tā ir auglīga. Vīns ir labs, tā arī vīģes, dateles un daudzu citu koku augļi. Ar lauksaimniecību un lopkopību nav tik labi; bet par to ap visu salu ir ļoti bagāta zvejniecība. Tas nu būtu vispārējs pārskats par Patmas salu. 6. Bet mūsu galvenais šajā salā atrodas dienvidaustrumos. Tas veido nelielu ciemu, kas iz uzcelts pilnīgi pie jūras, kur ir neliels ieliekums. Aiz ciema virzienā uz zemes vidieni paceļas ne augsts un ne stāvs kalnājs, kas pa lielākai daļai apstādīts ar vīnogulājiem un eļļas kokiem; bet austrumos tas nedaudz ir augstāks, un tur, kur tas pilnīgi pieskaras jūrai, tas ir visaugstāk, un tad diezgan stāva nogāze veido kritumu līdz jūrai. 7. Šajā augstienē atrodas vecs, bet vēl spēcīgi uzcelts tornis, kuru mēs, tā kā tas arī ir mūsu īpašums, pārveidojām par ļoti ērtu mājvietu, un tā pazemē ļoti plašās katakombas – vīna pagrabā. 8. Torni jābūt cēlušiem feniķiešiem. Kādam nolūkam viņi to izmantoja, gan būtu diezgan grūti uzminēt, tā kā pēc sava veida tas varēja būt vai nu gaismas tornis, kā arī templis vai beigās arī sava veida cietums noziedzniekiem un noliktava. Īsi, tas nu jau pieder sirmai pagātnei un tikko vērts pūļu izdibināt cēloni, kāpēc feniķieši reiz uzcēla mūsu torni. 263

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv
AR 1. numuru - Vienotība