Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

9. Bet, caur savu jauno

9. Bet, caur savu jauno iekārtojumu, tas, kā jau teikts, vispirms piedāvā lielisku skatu tālumā pār zemi un jūru, un tādēļ noder par patīkamāko mājvietu, un, otrkārt, noder vīna un augļu uzglabāšanai. Un augstākā punktā ir ierīkots liels bronzas gaismas trauks, kas tumšās un vētrainās naktīs tiek pildīts ar piķi un vaglu[?], un aizdedzināts, lai kuģi jau no tālienes var pamanīt, kādā virzienā viņiem stūrēt, lai sasniegtu drošu un gandrīz nekad vētru piemeklētu ostu. – Tas nu būtu nepieciešams vietas apraksts un es jau varu sākt atstāstīt manis piedzīvoto, dīvaino notikumu. 10. Pirms diviem gadiem, tā, apmēram šajā laikā, es kopā ar manu ģimeni un vairākiem kalpotājiem atrados aprakstītā vietā, un tieši arī zem jumta nogādājis lielāko un labāko ražas daļu. Un, kā pēc padarītā darba vienmēr ir labi atpūsties, tad mēs arī kādā skaistā vakarā atpūtāmies torņa mājas plašā balkonā, un no turienes vērojām jūru ar tās viļņu rotaļām, zvejnieku laivas, no kurām dažas ar savu lomu airēja uz krastu, un tā, Saulei rietot, tur vēl dažs kas rets aprakstāms, ko mūsu jūra vienmēr bagātīgi rādīja. 11. Tā mēs pavisam priecīgi tik ilgi sēdējām kopā, līdz nakts ar savu zvaigžņu tērpu pilnīgi pārklāja jūru un zemi. Jūra nu jau kļuva tik pilnīgi mierīga, ka mēs tālu redzējām, ka zvaigznes tā mierīgā spogulī gandrīz tikpat tīri atstaroja, kā augstā un plašā debesu velve. Tā kā sāka kļūt diezgan vēss, mana ģimene devās mājā; bet es pats kopā ar dažiem kalpotājiem vēl paliku uz balkona, un ar viņiem dažu ko pārrunāju par darījumiem un darbiem, ko mums piedāvās nākamā diena. 12. Kad es vēl tā sarunājos, bet, pie tam ar acīm tomēr klejoju apkārt pa plašo un mierīgo jūras virsmu, vai šur un tur nebūtu kas atklājams, kam varētu dēvēt lielāku uzmanību, tad es ieraudzīju sniegbaltu mākonīti, kas ātri tuvojās mūsu salai. Un, jo tuvāk tas nāca, jo gaišāks un lielāks tas tad arī kļuva, bet salas pilnīgā tuvumā kļuva tik gaišs, ka no tā gaismas jūra tālu un plaši kļuva tik spēcīgi apgaismota, ka visu daudz precīzāk varēja saredzēt kā pilnmēness gaismā. 13. Kad minētais mākonītis pilnīgi sasniedza salu, tad tas pēkšņi pacēlās mūsu torņa mājas augstumā. Bet pacelšanās laikā, taisnā līnijā tomēr būtu bija tik tālu, ka būtu jāiet stundu, līdz sasniegtu vietu, virs kuras mirdzošais mākonītis, nu mierīgi lidinādamies un klusu stāvēdams, atradās. 14. Bet mākonītis tikai neilgu laiku stāvēja mierīgs; bet tad vēlreiz sāka kustēties un tiešu uz torņa māju, kas uz mani un abiem maniem kalpotājiem atstāja ne tieši patīkamu iespaidu, un mēs atradām par gudrāk, cik ātri iespējams, iebēgt mājā un nogaidīt, kā šī dīvainā parādība beigsies. 15. Bet, tikko mēs sasniedzām lielo istabu, tad mākonītis jau arī bija pie torņa mājas, un ar savu spēcīgo mirdzumu visā mājā izplatīja gandrīz pilnīgu dienas gaismu, ka tā no visām pusēm bija tās pilnīgi ietīta. Mājā mūsu bija daudz, un bijām arī drosmīgi un ļoti apņēmīgi ļaudis, un neviens neiedrošinājās iziet ārā, lai izpētītu, kas tajā mākonītī tik dīvainā veidā varbūt tomēr slēptos. Jā, ziņkārība un, sevišķi, zinātkāre mūs dzina iet ārā un izpētīt, cik tālu mākonītis virs mājas izpletās, un tomēr mūsu bailes nevarēja tikt tiktāl pārvarētas, ka mēs varētu apmierināt savu ziņkārību un zinātkāri. 16. Bet dīvainais mākonītis nu nemainīgs palika ap mūsu māju un nekustējās ne pa labi, ne kreisi, un mums kļuva ļoti baisi, ka mēs neiedrošinājāmies paēst pagatavotās vakariņas. 17. Viens vecs un uzticams manas mājas kalpotājs, kas labi pazina jūru un tās daudzveidīgās parādības, pēc ilgākām pārdomām teica: „Man nu kas nāk prātā! Viens jūrnieks no Palestīnas, kas šeit pieturēja un saviem kuģiem ņēma vīnu un saldūdeni, pirms gada stāstīja, ka jūdu valstī esot uzskats, ka vecais dievs Zevs, kopā ar visiem citiem dieviem, gribot Olimpu atstāt un kaut kur tur iekārtot savu rezidenci. 18. Viņš, jūrnieks, kādā šīs valsts vietā pats esot redzējis cilvēkus un viņus arī novērojis: ko viņi tikai gribot un izsakot, tas tad arī acumirklī notiek. Vienīgi ar vārdu viņi dziedinot visādas ļaunākās slimības, aklie kļūstot redzīgi, kurlie dzirdīgi, nolēmētie un kropļi, un gikts slimnieki – 264

jauni un veci – kļūstot taisni un skrien apkārt kā stirnas un gazeles, un pat nomirušiem tiek dota jauna dzīvība. Bet līdzās tam tiekot darīti vēl tūkstoš citi nedzirdēti brīnumi, tikai caur šo dievu cilvēku gribu un vārdu. 19. Kas cits gan varot būt šie cilvēki, kā tikai augsti dievi?! Zemes cilvēki mūsu laikos esot zaudējuši visu ticību dieviem, un dižciltīgo daļa jau sen ir metusies rokās dažādiem filozofiem un pasaules gudriem, un visu dievu esamību pārvērtusi par tukšu pasaku, kas tikko vairs der parastam pūlim. Bet augstie dievi nu it kā no jauna reiz atkal apžēlojušies par akliem un neticīgiem cilvēkiem, un vēl ticīgākā jūdu valstī cilvēku stāvos esot nokāpuši lejā uz šo zemi, lai cilvēkiem rādītu, ka, neskatoties, ka viņi no neskaitāmi daudziem pasaules gudriem ateistiem tiekot pilnīgi noliegti, viņi kā mūžīgi turpinot pastāvēt. Daudzi grieķi un romieši ceļojot uz turieni un paši pārliecinoties par šo brīnumaino patiesību.” 20. „Nu,” mans vecais, uzticamais kalpotājs runāja tālāk, „vai nevar būt, ka tie nu jūdu valstī rezidējošie dievi šajā gaismas mākonītī mums, kam tomēr vēl kas ir no vecās ticības, un pēc iespējas to arī piekopjam, ir atsūtījuši kādu labu garu, lai ar to arī mums dotu zīmi par viņu esamību uz šīs zemes?! Tādas nu ir manas domas, un pie šiem apstākļiem jau var tūlīt tikt uzskatītas par pilnu patiesību, tādēļ, ka minētā jūrnieka stāsts, kopš gada, man nu pirmo reizi ienāca prātā, tā citādi es to tikko jebkad būtu atcerējies. Acīmredzami, šis mākonītis atmodināja manu atmiņu.” 21. Kad mans kalpotājs to beidza, tad mēs saņēmām drosmi un izgājām ārā, lai aplūkotu mākonīti, bet, tikko mēs izgājām, tad mākonītis jau pacēlās un tikpat ātri atkal devās atpakaļ uz turieni, no kurienes atnāca. Mēs vēl ilgi noskatījāmies pakaļ mākonītim, līdz tas tālumā pilnīgi pazuda mūsu acīm. Pēc tam, pārdomādami, atkal gājām mājā, pavisam labā garastāvoklī baudījām vakariņas un drīz pēc tam devāmies pie miera.” 178. MĀKONĪŠA OTRĀ PARĀDĪŠANĀS 1. (Kado: ) „Nākamā dienā, kad mēs atkal nonācām lejā, mūsu ciemā, lai paveiktu un kārtotu mūsu darījumus un darbus, tad jau mūsu ostā arī pienāca trīs lieli kuģi, lai, kā parasti, šeit ņemtu vīnu un saldūdeni. Viņi nāca no Sicīlijas un pie gadījuma apjautājās, ar ko mēs kādu laiku apgaismojām mūsu torni. Viņi vēl nekad neesot redzējuši tik baltu gaismu; tajā laikā viņi esot bijuši vairāku jūras braucienu attālumā no ostas, un viņu kuģi tomēr bijuši tik labi apgaismoti, ka viņi uz tiem visu varēja redzēt gandrīz tikpat labi, kā dienā. 2. Tāpat arī ciema iedzīvotāji mūs krustām, šķērsām izjautāja, kas tā bijusi par gaismu. Un mans vecais, uzticamais kalpotājs, kas nu šeit atrodas mana tēva mājā, jo es viņu ņēmu līdzi visos savos ceļojumos, atkal atvēra muti un jautātājiem patiesībai uzticīgi atstāstīja notikušo un beigās atkal izteica savas domas, un visi klausītāji viņa uzskatus ļoti slavēja. 3. Bet jūrnieki teica, ka viņi jūdu zemē, uz kurieni viņi jau tāpat vispirms būtu devušies, par šo lietu dedzīgi apjautāsies, un, ja viņi pēc pusgada atkal šeit atnāktu, viņi uzzināto mums uzticami darīs zināmu. Drīz pēc tam jūrnieki atkal aizbrauca un mēs gājām pie saviem darbiem, un šajā dienā mums viss tik labi izdevās, ka tas pilnīgi līdzinājās brīnumam. 4. Ka visu dienu vēl daudz tika runāts par iepriekšējās nakts parādību, tas pats par sevi viegli saprotams. 5. Bet šajā dienā es kopā ar maniem mājiniekiem nedaudz agrāk devos augšā, mūsu torņa mājā, pirmkārt, tā kā mēs savus darījumus un darbus pavisam laimīgi pabeidzām agrāk, kā parasti, un, otrkārt, atklāti sakot, lai arī šajā vakarā vēlreiz vērotu, vai varbūt atkal no austrumiem nebūs redzams tāds mākonītis. Mana sieva un arī mani bērni par to ļoti priecājās. 265

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv
AR 1. numuru - Vienotība