Views
3 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

6. Kad mūsu vecais

6. Kad mūsu vecais priesteris ar patiesi lielu cieņu to visu uzzināja, tad viņš teica: „Tas nu patiesi ir kaut kas ļoti dīvains un ar to arī ievērības cienīgāks notikums! Bez kādām šaubām dievi ar cilvēkiem ir stājušies tuvākā savienībā un satiksmē, kā kaut kur citur šajā laikā, kur cilvēki no viņiem ir gandrīz pilnīgi novērsušies, un pat tiem nedaudziem, kuriem vēl ir ticība, tā ticība nav patiesi dzīva ticība, bet gan tikai ieraduma ticība, un tā šajā mūsu pilnīgi samaitātā pasaulē un laikā nu neapšaubāmi arī ir pareizi, ka vienmēr labie un gudrie dievi atkal reiz apžēlojas par cilvēkiem un viņus atkal vedīs uz pareiza un patiesa dzīvības ceļa, tādēļ, ka visi gudrie visā pasaulē to nespēja. 7. Bet pie šīs izdevības man tomēr vajag pieminēt kādu dīvainu sapni, kas man pilnīgi vienāds bija trīs dienas pēc kārtas, un, tā teikt, vienmēr jau gaišā dienā. Pēc maniem ikrītējiem zvaigžņu un vēju, mākoņu virzīšanās un jūras zivju, un arī putnu gaisā kustības novērojumiem, - kas vienmēr notika pāris stundas pirms Saules lēkta, - pēc Saules pilnīgas uzlēkšanas, es uz pāris stundām mēdzu atlaisties savā labā guļas vietā, lai, kā jau vecs un noguris vīrs, pēc darba un pūlēm, nedaudz atpūstos. Bet, kā es iepriekš minētās trīs dienas devos rīta atpūtā, tad es tūlīt arī iemigu, un, kā teikts, trīs reizes redzēju vienmēr vienādu sapni: 8. Es atrados kādā nepārskatāmi plašā līdzenumā; tas bija greznots daudziem dažādu dievu tempļiem, kas viens no otra atradās dažādos attālumos. Starp tiem es pamanīju visus mums zināmos dievu tempļus, bet arī daudzus citus, kas piederēja svešām, man pilnīgi nezināmām, tautām un nācijām. Es to aplūkoju ar labpatiku, kaut gan viss apvidus bija apmēram tā apgaismots, kā pie mums kādā pavisam apmākušās ziemas dienā, kad no tumšiem mākoņiem zemē krīt spēcīgs lietus. Bet, izņemot sevi, es nemanīju nevienu cilvēku, un ar laiku tas uz mani atstāja diezgan drūmu iespaidu, un es sāku Zevu un Apolonu lūgt, lai viņi man tomēr dod kādu cilvēku. 9. Pēc tam tad arī kāds vīrs, kas līdzinājās jūdam, pienāca pie manis un nopietnā balsī teica: „Ak, tu, vecais nelga, ko tu velti lūdzi dieviem, kas nekad nebija un nekad nebūs?! Labāk garā un patiesībā lūdz vienam, patiesam jūdu Dievam, un tev tiks dots tas, ko tu lūgsi! 10. Redzi, visi šie tempļi, ar to mirušiem, cilvēku roku darinātiem dieviem, drīz tiks no zemes aizslaucīti, un paliks tikai viens, dzīvs templis tikai vienam un vienīgi patiesam, dzīvam Dievam, un šis templis starp jūdiem un pagāniem, un starp visām Zemes tautām nu tiek no Paša Dieva celts. Šis templis kā Saule mirdzēs pār visu Zemi, un tie, kas no tā gaismas tiks caurstrāvoti, tie mantos mūžīgu dzīvību, un tie sauksies Visaugstākā bērni. Bet Es nu gribu tev parādīt tikai dzirkstelīti no jaunā tempļa gaismas, un no šīs gaismas dzirkstelītes visi šie tempļi tiks pārvērsti putekļos un pelnos.” 11. Pēc tam viņš no kādas kabatas, ko nesa uz savām krūtīm, izvilka ārā mazu grāmatu, to atvēra, un es tajā redzēju vārdus: „Kas Man sirdī tic, tam būs mūžīga dzīvība, jo Es, vienīgi mūžīgais un patiesai Dievs, esmu Gaisma, Patiesība, Ceļš un Dzīvība.” 12. Pēc tam tie, no manis nu izteikt vārdi, spēcīgi iemirdzējās un pār visu plašo klajumu izlēja varenāko gaismas straumi, - un, redziet, ak, nelaime, visi neskaitāmi daudzie tempļi kopā ar to dieviem cits uz cita patiesi sabruka putekļos un pelnos, un pēc tam es redzēju cilvēkus, kas kā patiesi brāļi un māsas baltos tērpos kopīgi staigāja, un pie debesīm es redzēju gaismas pilnu cilvēku stāvam kā gaismā, un visi, kas plašā klajumā kopīgi staigāja, uz šo cilvēku sauca: „Mīļais, svētais Tēvs!” 13. Pēc tam es tūlīt pamodos, biju pilnīgi spēcināts, vesels un labā omā, un es sevī sajutu, it kā vairs nebūtu mirstīgs cilvēks. 14. Šis sapnis, kā jau iepriekš teicu, man nemainīgi vienāds bija trīs dienas pēc kārtas, un, pie tam, vakar un šodien brīnumainā gaismas mākonīša parādība, un arī vārdi, kurus jūs no mākonīša dzirdējāt, nākamībai atveido kaut ko pavisam citu, kā mēs savā senā dievbijībā nu ticam. Bet tuvās sekas rādīs, vai es nu spriedu pareizi.” 15. Pēc tam priesteris un arī visi, kas kopā ar viņu uznāca augšā pie mums, atvadījās, un mums nu bija miers, un mans vecais kalpotājs teica: „Tas ir dīvaini, ka ļoti dievbijīgais un 268

darbīgais priesteris, kura vārdiem gan var stingri ticēt, vienu pēc otra, trīs reizes tā ko sapņoja. Vai caur kādu jaunu gaismas vārdu ar mūsu seniem dieviem nopietnībā būtu beigas?! Hm-hmhm! – Jā, jā, iespējams ir viss! Tas ir dīvaini, ka tāda vieda cilvēkiem līdzīgi dievi parādās tieši jūdu valstī; kādēļ ne arī pie mums, kuriem pēc priestera sapņa noteikti pilnīgi trūkst viena, patiesa Dieva atziņa, un kur mēs esam daudz ticīgāki kā jūdi, kuru ticībai viņu vienam Dievam jau jābūt ārkārtīgi vājai, kamēr mēs vēl vairāk, vai mazāk ticam daudziem dieviem, un pie viņiem meklējam padomu, mierinājumu un palīdzību?” 16. Es teicu: „Draugs, šodien mēs beidzot reiz ejam pie miera, kas mums visiem vajadzīgs; bet rīt jau atradīsies vairākkārtējas izdevības, pie kurām mēs par to lietu varēsim dažu ko pārrunāt un spriest.” 17. Pēc tam mēs visi tūlīt arī devāmies pie miera, nākamā dienā, jau pirms Saules ausmas, bijām kājās un drīz arī devāmies pie saviem darījumiem un darbiem.” 180. GAISMAS MĀKONĪŠA TREŠĀ PARĀDĪŠANĀS 1. (Kado: ) „Kad nākamā rītā nonācām lejā, mūsu ciemā, tad nedzirdējām runājam neko citu, kā par gaismas mākonīti. Bet, kā tas jau mēdz būt pie vienkāršas dabas cilvēkiem, pie kuriem mīļais prāts ir pavisam īss – bet jo garāka viņu fantāzija – tad pie tādas brīnumainas izdevības arī netrūka parādības visādi izskaidrojumi, kurus gan nebūtu vērts nu atkal tikai īsi šeit pieminēt un atkārtot. 2. Mēs vienojāmies arī šajā dienā savus darījumus un darbus nobeigt, un devāmies uz mūsu torņa māju atpūsties un iestiprināties vēl nedaudz agrāk, kā mēs to darījām vakar, un atkal ērti iekārtojāmies uz balkona, un, ilgodamies, gaidījām, ka arī šajā vakarā mums būs kāda brīnumaina parādība. 3. Kad mēs tikko pusstundu tā uz balkona kopā sēdējām un vērojām jūras dzīvās ainas, tad kopā ar vēl trim pavadoņiem atnāca arī mūsu vecais priesteris un lūdza man atļauju vakaru pavadīt mūsu sabiedrībā, kas viņam labprāt tika atļauts. 4. Viņš apsēdās mums līdzās un mums atstāstīja, ko viņš agri no rīta redzēja un novēroja, un no tā secināja, ka arī šovakar vēlreiz redzēsim līdzīgu parādību, un tad arī galvenokārt tādēļ esot nācis pie mums, lai, pirmkārt, darītu mūs uz to uzmanīgus, un, otrkārt, arī pats būtu klāt kā aculiecinieks, kā tas gaismas mākonītis rodas un no kurienes viņš sāks savu ceļu uz šo torņa māju. Viņš ir pieņēmis lēmumu, un tas pastāv tajā, ka viņš atsakās kalpot daudzdievībai, un ievedīs kalpošanu vienam Dievam; jo, pirmkārt, viņu uz to spieda trīs reizes vienādais sapnis, un, otrkārt, dīvainā gaismas mākonīša parādīšanās; un, ja tas parādās arī šajā vakarā, t.i. trešo reizi, tad viņš jo noteiktāk izvedīs savu teikto plānu. 5. Es un visi klātesošie viņu par to slavējām un arī mans vecais, uzticamais kalpotājs pievienojās viņa plānam. 6. Nu tika vēl dažs kas pārrunāts par priestera nolemtā plāna izvešanu, un tā, runājot un izlemjot, gandrīz pilnīgi nemanot, iestājās vakars. Tā kā šajā vakarā jūra bija mierīga, tad es liku gaismas pannu neaizdedzināt, kas arī maniem mājas kalpiem bija patīkami, tādēļ, ka pirms gaismas materiālu pannā aizdedzināšanas, vienmēr izjuta sava veida bailes. 7. Kad mēs vēl tā savā starpā dažu ko pārrunājām, bet pie kam savas acis vienmēr vērsām uz turieni, no kurienes jau divas reizes nāca gaismas mākonītis, tad mēs to arī šodien kā trešo reizi atklājām, un mēs visi skaļi iegavilējāmies, kad līdzīgs gaismas mākonītis pacēlās virs tālā horizonta un vēlreiz lielā ātrumā sāka kustēties uz mūsu pusi. Nedaudz acumirkļos tas arī atkal sasniedza manu torņa māju, un, kā vakar, to līdz pusei pārsedza, un šo trešo reizi mēs sajutām vēl lielāku svētlaimi un spēcinājumu, un mūs pilnīgi pārņēma nemirstības sajūta. Bet mākonītis 269

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
No.8 NEWS - 東京国際大学
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv