Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

Dieva uzticami

Dieva uzticami parādīto dzīvības ceļu, un ar viņu vienmēr pieaugošo mīlestību uz pasauli, tās tiesu un nāvi, tieši arī sāk staigāt pa pasaules, tās tiesas un nāves ceļu, un tādēļ tad arī nepieciešami sev rada visas daudzās nelaimes un visu postu. 14. Un tā tas bija un ir tagad, un arī turpmāk būs tādi pasaules gudrie, kas teiks: „Nekāda Dieva nav! Dievs nav nekas cits, kā veca pasaka, ko pirmslaikos izdomāja gudri cilvēki, lai citus cilvēkus padarītu sev noderīgus un padevīgus. Pasaule un viss, kas tajā gan ir gudri un labi ierīkots, bet, ja to visu būtu radījis kāds cilvēku izdomāts, kā patiesībā pastāvošs Dievs, bet pie tam cilvēku, kā esamības noteikti cēlāko radību, tikai tādēļ radīja, lai viņam no dzimšanas tikai jācieš mokas, tad izbeidzas šī Dieva gudrība un ar to saistītā labsirdība, un ar to arī Viņš Pats, jo bez gudrības nav vara, un bez mīlestības un labsirdības, griba nav griba jebkad kaut ko radīt laimīgā esamībā.” 15. Tālāk viņi apgalvo, ka viss esot radies ar Zemes, Saules, elementu un planētu, un visu citu zvaigznāju spēku. Tie sevī vēl esot pavisam rupji un negatavi, un tikai savos produktos, uzņemot sava veida maigumu un izglītību; bet visi, lai cik elastīgie produkti, beigās tomēr vēl esot pārāk vāji, lai sevi saglabātu pret iepriekš minēto pirmsspēku lielo skarbumu un nepabeigtību, un beigās tiem vajag paciest tikt no tiem iznīcinātiem. Laimīgs un gudrs varot tikt dēvēts tikai tas cilvēks, kas dzīves laika sprīdi spēj padarīt, cik iespējams, patīkamu, un, ka pasaules gudrais lielāko laimi meklē mūžīgā neesamībā. Un tajā tad arī ir jēga, pēc kuras kāds jūsu pasaules gudrais teica: „Ej, ēd un dzer, un priecājies, jo pēc nāves nav nekāda prieka!” 16. Redzat, jūs nu šeit kā mani mīļi draugi, ka man ir labi zināma arī jūsu filozofu pasaules gudrība, un jau sen bija pārāk labi zināma?! Un es jums saku, ka no visām cilvēku nelaimēm un bēdām nav nekā ļaunāka, kā cilvēku garīgs aklums. No tā starp cilvēkiem neizbēgami rodas visi citi ļaunumi, un arī tik ilgi pastāvēs, cik visās cilvēku draudzēs būs epikurieši; jo tādu gudro dabas pasaules izpratne ar savu vilinošo piemēru pārāk drīz samaitā daudzus tūkstošus cilvēku. 17. Jo viena daļa sāk darīt visu, lai paši var dzīvot pēc epikuriešu veida; bet citai, un vienmēr lielākai daļai, pie tam, acīmredzot, vajag nogrimt lielākā fiziskā un vēl lielākā garīgā postā, un tad uz zemes starp cilvēkiem visas nelaimes un posts ir neizbēgams. 18. Bet, ja tā, vai Dievs ir vainīgs, ja cilvēki viņu pilnīgā brīvībā novēršas no Dieva un dzīvo pēc viņu pasaules mīlestības?! Jeb vai Dievam kā Savas mīlestības, labsirdības, gudrības un varas varbūt vienmēr būtu jānovērš visas cilvēku nelaimes? Klausieties, ja Dievs tās novērstu, tad starp cilvēkiem drīz izskatītos vēl briesmīgāk kā izskatās tagad! Kāds ar laiku tad kļūtu cilvēks? Nekas cits, kā neaptēsts un pilnīgi nesaprātīgs, un nedzīvs bluķis, līdzīgi pagānu elkiem no akmens, metāla un koka!” 182. PAR NĀKAMĀM LIETĀM 1. (Kungs: ) „Jūs jau zināt, ka cilvēks, kas kļuvis bagāts ar laicīgu mantu, pa lielākai daļai arī savā sirdī kļuva nejūtīgs un cietsirdīgs akmens. Ko viņam tad rūp daudzi tūkstoši citi cilvēki, kurus moka izsalkums, slāpes un vēl citas nelaimes; jo viņš reiz ir uz labāko apgādāts, nekad nejuta izsalkumu un slāpes, un pārpilnībā ir dārgumi, lai sev sagādātu arī katras citas izpriecas, ka nekad nejūt garlaicību vai kādu citu neērtību. 2. Kur tāds cilvēks tad stāv iekšējā, garīgā dzīvības sfērā? Es jums saku: mūžīgās tiesas un tās nāves punktā, un visa viņa apkārtne nav tālu no tā! 3. Ievērojiet, ko es jums vēl piemetinu! Ja uz Zemes reiz būs pārāk daudz epikuriešu, tad uz šīs Zemes pār visiem cilvēkiem no Dieva drīz tiks pielaista arī vispārēja pasaules tiesa, un tad redzēs, vai atkal piecelsies cilvēki, kas ar mēru rokās saviem līdzcilvēkiem iedrošinātos teikt: 272

„Redzi, šo lielo Zemes gabalu es iemērīju sev, uzliku robežakmeņus un pasludinu kāmanu pilnīgi neaizskaramu īpašumu, un, kas iedrošinātos ar mani strīdēties vai tikai teikt: „Draugs, katram no mums ir tāpat tiesības, ja tikai viņam tam ir vara un līdzekļi tev izraut no rokām tavas iedomātās tiesības!”, to es sodu ar nāvi!” 4. Es jums saku: Tad nekad vairs nebūs kāds tāds cilvēks! Jo, ja Es nākšu uz šo Zemi citu reizi, lai turētu tiesu pār tādiem epikuriešiem, bet, lai arī dotu dzīvības algu tiem, kas aiz mīlestības uz Mani un tuvāko pārcieta un panesa daudz bēdu un nelaimju, tad Man ne ar kādu mēru zemei vairs nav jātiek mērītai kāda vienīgam labumam, bet gan tad, kur stāv, tur arī var iegūt un apmierināt savas vajadzības; un cilvēki viens otru labi atbalstīs, bet neviens neteiks: „Redzi, tas ir mans īpašums, un es pār to esmu kungs!” Jo tad cilvēki sapratīs, ka vienīgi Es esmu tas Kungs, bet viņi visi ir brāļi un māsas. 5. Starp cilvēkiem tā gan jābūt arī tagad; vienīgi šajā izglītošanas vidus periodā cilvēkiem, kas vēl nav attīrīti caur lielo dzīvības uguni, tas tiek pielaists, tomēr no šī laika, ne ilgāk kā pilnus 2000 gadus. Bet pēc tam pie cilvēkiem gars ņems lielu pārsvaru, un uz Zemes vairs neredzēs nekādu nomērītu „mans” un „tavs”, ne arī par to runās. 6. Jums, kā nu Maniem draugiem, ir nomērīta liela zemes daļa. Jautājiet sev paši, kas jums to iemērīja jūsu likumīgā īpašumā, un atbilde būs: cilvēku dotie likumi un jūsu nauda, un citi dārgumi, kuriem atkal tieši tikai cilvēki piešķīra tukšu vērtību! 7. No Dieva visa zeme, kā tas bija sākumā, pieder visiem cilvēkiem vienādi. Pēc cilvēku vajadzības gudriem tā jāpiešķir un jāmāca viņus to apstrādāt, un augļiem jātiek no gudriem daļēji sadalītiem, un pārpalikumam uzglabātam tam nolūkam ierīkotos pieliekamos un noliktavās, lai draudzē neviens necieš trūkumu. 8. Bet, ja bagātie un varenie visu piesavinās sev, tad caur to arī ļoti daudziem vajag grimt nabadzībā, un savu dzīvi pavadīt lielā nabadzībā, tādēļ, ka viss pieder tikai nedaudziem bagātiem un vareniem, bet nabagiem – nekas – izņemot tas, ko bagātie un varenie skopi grib viņiem dot par viņu smago darbu. 9. Bet tagad tā lieta nevar kļūt citāda, tādēļ jūs, bagātie un varenie, esiet jūsu nabaga māsu un brāļu patiesi draugi un parādiet viņiem mīlestību; paēdiniet izsalkušos, padzirdiniet izslāpušos un atsvabiniet sagūstītos, kas caur jūsu mantkārību, caur jūsu varu un jūsu likumiem nevajadzīgi smok cietumos miesā, bet vēl vairāk viņu dvēseļu nakts cietumā! Ejiet un atbrīvojiet viņus, un Es jūs atbrīvošu no nāves un tiesas varas! 10. Turpmāk ar saviem zemes īpašumiem esiet tikai Mani pārvaldnieki, un par to Es jums došu mūžīgu dzīvību; jo Man tam ir vara, un Es varu to dot, kam Es gribu. Ar kādu mēru jūs mērīsiet, ar tādu mēru jums no Manis atkal tiks atmērīts atpakaļ. 11. Redziet, tas arī ir viens gaismas mākonīša labs un patiess izskaidrojums, kas jūs uzaicināja meklēt patiesību un dzīvību! 12. Jūs Manī nu atradāt patiesību; bet caur darbību padariet to arī par savu, un jūs dzīvosiet, un matērijas nāve jūsu dvēselēs jums vairs neatgādinās, ka jūs būtu mirstīgi cilvēki, bet gan turpmāk daļa paliks nemirstībā!” 183. ATBRĪVOŠANA NO MATĒRIJAS 1. (Kungs: ) „Neviena cilvēka dvēsele ar visu savu mirstīguma sajūtu gan nav uzskatāma kā pilnīgi mirusi, bet tā tomēr ir patiesa dvēseles nāve, ja viņa ir vienmēr pieaugošās bailēs, ka viņai tik patīkamu kļuvušo dzīvību viņa drīz zaudēs vai mūžam to mokoši pavadīs kādā tumšā cietumā, bez cerības jebkad tikt atbrīvotai. 273

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība