Views
4 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

nekad nav jāiestājas

nekad nav jāiestājas trūkumam. Un Es Pats, drīz šur, drīz tur, apciemošu cilvēkus un viņus spēcināšu, un uzmundrināšu, kur viņiem vienmēr būs lielākās ilgas un visvairāk mīlestība pret Mani. 9. Un ar to tev nu arī ir jums, grieķiem, pilnīgi saprotama atbilde uz tavu jautājumu. Tas, protams, ir pareģojums diezgan tālai nākotnei, bet, kas nepaliks nepiepildīts; jo drīzāk viss var izzust, pat šī Zeme un visas redzamās debesis, kā viens Mans Vārds un apsolījums paliktu nepiepildīts. Vai tu to labi saproti?” 187. NOTEIKUMI KUNGA ATKALATNĀKŠANAI 1. Vecais saimnieks teica: „Jā, Kungs un Meistar, mēs visi pavisam noteikti to labi sapratām! Tas, kas attiecas uz tiem četriem uguns veidiem cilvēku un visas Zemes šķīstīšanai, gan, protams, nav nekas iepriecinošs un patīkams, un pamatoti te varētu jautāt, kāpēc no ļoti gudrā un ļoti labā Dieva tā kas tiek pielaists; bet tādēļ, ka Dievs tieši ir ļoti gudrs un ļoti labs, tad Viņš gan arī vislabāk zinās, kādēļ Viņš to visu pielaiž. Bet mēs Viņam tomēr pateicamies par nākotnes atklāšanu un nu ļoti priecājamies, ka mēs jau tagad pie Tavas šoreizējās pirmās atnākšanas jau dzīvojam uz šīs Zemes; jo cik daudz man pavisam skaidri nu liekas, tad šajā laikā viss tomēr vēl ir ievērojami un ļoti labāks starp šīs Zemes cilvēkiem, kā būs pie Tavas otrreizējās atnākšanas. 2. Es gan, protams, nu nevaru stādīties priekšā, kur un kādas lielas pilsētas ar laiku cilvēki uzcels un kā viņi izmantos elementu spēkus, un pat kārtos un savaldīs zibeni – vienīgi es un, protams, mēs visi priecājamies, ka mēs to neaptveram un vēl neredzam Tavu gudrību un varu vadām elementu spēku; jo, ja mēs to nu jau saprastu, tad caur tiem četriem uguns veidiem ļaunais šķīstīšanas laiks noteikti iestātos vēl ātrāk, kā Tu, ak, Kungs un Meistar, mums to nu pieteici. 3. Bet, tā kā Tu jau biji tik žēlīgs un kā pilnīgi noteiktu iepriekš norādīji, ka Tu vēl otru reizi personīgi nāksi paliekoši uz Zemi pie cilvēkiem, tad tu varētu mums arī vēl piemetināt, kur Tu uz šīs Zemes atkal nāksi lejā pie cilvēkiem! Kā sauksies tā zeme, vieta un tā laimīgā tauta?” 4. ES teicu: „Draugs, uz šo tavu jautājumu Es tev nu gan nevaru sniegt kādu jums saprotamu atbildi, jo tajā laikā būs daudzas jaunas apdzīvotas vietas, zemes un tautas, kurām tagad vēl nav nosaukuma; bet, ka Es atkal nākšu uz Zemes tikai kādā tādā zemē un tādā vietā, kur starp cilvēkiem vēl pastāvēs vislielākā un dzīvākā ticība un vislielākā un patiesākā mīlestība uz Dievu un tuvāko, to tu gan vari ņemt un tam ticēt pavisam noteikti un pilnā patiesībā. 5. Tomēr, kad Es nākšu, tad Es nenākšu viens, bet gan visi Manējie, kas jau ilgi būs pie Manis Manā Debesu Valstībā, lielā pulkā kopā ar Mani nu spēcinās jūsu, vēl uz šīs Zemes miesā staigājošos brāļus, un starp Debess jau svētlaimīgiem gariem un šīs Zemes cilvēkiem pastāvēs patiesa savienība, kas tajā laikā dzīvojošiem cilvēkiem noteikti sniegs lielāko mierinājumu. 6. Un tagad jūs zināt visu, ko jums vajadzēja zināt. Dariet pēc tā, un jūs gūsiet mūžīgu dzīvību Jaunākā dienā (Pastarā Dienā) Es jūs modināšu!” 7. Tad Kado teica: „Ak, Kungs un Meistar, tad tas notiks jau rīt? Jo katra jauna diena mums ir jaunākā!” 8. ES teicu: „Es te nedomāju šīszemes dienu, bet gan garīgu viņpusē. Kad tu atstāsi miesu un ieiesi garu valstībā, tad tā arī būs tava Jaunākā diena, un Es tevi atbrīvošu no matērijas tiesas, un tā ir atmodināšana Pastarā Dienā. 9. Bet, tā kā nu jau ir ap pusnakti, un rīt mums priekšā ir tāls ceļojums, tad šodienai dodamies pie miera.” 278

10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos, tad visi piecēlās, pateicās Man vēlreiz par visu, un saimnieks pats mūs veda lielā un labi iekārtotā guļamistabā, kura mēs līdz rītam atpūtāmies. Ka grieķi savā starpā vēl ilgi runāja par visu dzirdēto, tas pats par sevi viegli saprotams. 188. KUNGS KOPĀ AR SAVĒJIEM ARALOTA PAKALNĒ 1. Kā parasti, mēs arī šoreiz bijām kājās jau pirms Saules lēkta un tūlīt devāmies ārā. Bet saimnieks un viņa atnākušais dēls Kado, arī jau piecēlušies, pamanīja, ka Es kopā ar mācekļiem devos ārā, un tāpēc Kado arī ātri Man sekoja un lūdza Mani, lai Es tomēr neaizceļotu ātrāk, pirms Es kopā ar mācekļiem nebaudītu labi pagatavotas brokastis. 2. Un Es viņam teicu: „To Es jau tāpat darītu, ja arī tu Man nu nesekotu, bet tādēļ, ka to darīt tevi aicināja tava mīlestība uz Mani, tad tas Manai sirdij dara patiesu prieku, un tā Es arī tevi ielūdzu kopā ar mums iet uz pakalnu, uz kuru reiz Jozua, izraēliešu tautas gaišreģis un pravietis Apsolītā Zemē stāvēja ar Derības šķirstu, un tieši šo pilsētu, kas tajā laikā bija liela un ieskauta ar gandrīz nesagraujamu mūri, ar varenām bazūņu skaņām sagrāva, un tās varenos iedzīvotājus un karotājus, kas dzina ļaunu elkdievību, uzvarēja un iznīcināja līdz pēdējam vīram. 3. Tātad, mēs dodamies uz šo pakalnu – kas tieši neatrodas tālu no šejienes, tādēļ, ka tagadējā Jērika atrodas šim pakalnam tuvāk, kā senā, kas bija vairāk kā simts reizes lielāka kā tagadējā, kas gan nes seno nosaukumu, bet no senās Jērikas neuzrāda neko citu, kā tikai dažas drupas!” 4. Kado teica: „Ak, Kungs un Meistar, tā patiesi ir pārāk liela Tava dievišķā žēlastība mums, grēcīgiem pagāniem! Bet tā kā Tu reiz gribi būt tik žēlīgs, tad žēlīgi atļauj, ka arī mans tēvs mūs pavada, jo viņš ir tādu lietu, ko aprija tumšā senatne un visu iznīcinošais laiks, liels draugs. Tādēļ es tūlīt iešu viņu pasaukt.” 5. ES teicu: „Tas nav vajadzīgs, jo, redzi, viņš jau tāpat seko, un viņu pavada tas, ko Es vakar darīju redzīgu!” 6. Kad arī Kado to tūlīt pamanīja, tad viņš ļoti priecājās, un mēs gājām uz priekšu nesteidzoties, un tad abi arī mūs viegli un ātri panāca. 7. Pēc kādas pusstundas mēs tad arī jau atradāmies uz minētā pakalna, kura pakāje bija apaugusi ar eļļas kokiem, bija mūsu saimnieka īpašums, un no kura augstākā punkta bija plaša panorāma. 8. Kad mēs visi atradāmies pakalna plašā virsotnē, tad Es uzkāpu uz neliela, pakalna vidū esoša klints bluķa, kas bija tieši pus vīra augsts, un šajā punktā, visiem klātesošiem viegli saredzams un sadzirdams, Es teicu: „Klausieties, uz šī akmens, uz kura Es nu stāvu, reiz stāvēja Mans kalps Jozua! Tā gan cilvēkiem nav nekāda dzīvības vērtība; bet tomēr nevienai dvēselei nav par ļaunu, ja viņa ir izglītota senlaiku vēsturē; jo kāda laiku un tautu vēsturi labi pārzinoša dvēsele tik viegli nekrīt visādās māņticībās, kā kāda, kurai nav pareizas zināšanas par senlaiku vēsturi un tādēļ visu piedēvē vai nu pasaku valstij, kas viņai nav patiesība, vai māņticības sfērai, kurā tad cilvēks kā burtiski patiesu ātri un viegli uzņem visu, ko viņš kaut kur kā ko sevišķu dzird. 9. Un, redziet, tā nu arī iet lielākai daļai jūdu, kas Jozua uzlūko vai nu kā pasaku varoni un savā starpā saka, ka īstenībā viņš nekad nebija, vai citi atkal akli, viegli un lētticīgi šī pravieša vēsturi pavisam burtiski uzņem tā, kā tā grāmatā ir rakstīta, bet, kas arī ir līdzīgi liela muļķība, no kuras izraisījās jau ļoti lieli strīdi un visāda neticība, māņticība un daudzi maldi. 10. Kā jums, daudziem, būs labi zināms, ka Jozua, kad viņš pastāvīgā Kunga vadībā izraēliešus no tuksneša veda apsolītā zemē, darīja daudz zīmes un brīnumus, kas, pirmkārt, 279

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība