Views
9 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

varenā ķēniņa

varenā ķēniņa pilsēta – ko labi pierāda daudzās drupas, un, kur dzīvoja un darbojās cilvēki, tagad nevar dzīvot pat čūskas un citi indīgi dzīvnieki. Un tāpat ir dīvaini, ka, neskatoties uz Dieva seno aizliegumu, jau kopš vairākiem gadsimtiem tomēr tika uzcelta jauna pilsēta. 14. Ak, Kungs un Meistar, redzi, tās ir pavisam dīvainas lietas, kas dažam labam jūdu rakstos labi izglītotam domātājam, acīmredzami attiecībā uz Jozua laikiem, vajag likties kaut kam šaubīgam, un tieši tādēļ nav liels brīnums, ka par to dažs labs jūds jau zaudēja savu ticību un savu izpratni. Kā tas tomēr nācās, ka nu tomēr Jērika pastāv?” 15. ES teicu: „Tas ir tādēļ, draugs, ka svarīgs nav nosaukums, bet gan vienīgi tikai vieta. Bet, kāpēc tā, par to Es jums tūlīt gribu dot nelielu skaidrību. 16. Redziet, uz Zemes ir zināmi punkti un bieži plaši klajumi, kas cilvēkiem un dzīvniekiem nav labi apdzīvojami, tādēļ, ka tur no Zemes iekšienes – lai runātu jums, grieķiem, saprotami – zināmos laikos uz Zemes virspusi paceļas zināmi, ļauni tvaiki, kas ceļas no apakšzemes sēra akmeņoglēm un indīgiem metāla slāņiem; un šī, no šejienes ap pusstundu attāla vieta, tieši arī ir tāds punkts, un tagad ļaunāks kā bija Ābrama un Lota laikā, kad gandrīz vienā laikā ar Sodomu un Gomoru, līdzās vēl citām pilsētām, tika uzcelta arī Jērika – protams, gan jau caur Lota senčiem, kas toreiz līdz jūrai valdīja pār šo apvidu. 17. Jau Lota priekšteči tika brīdināti neapmesties tur uz dzīvi un necelt pat pilsētas. Tā kā par spīti brīdinājumam, viņi tomēr to darīja, tad viņiem tika pavēlēts vest iespējami tikumīgu un tīru dzīvi; jo tikai tikumīgs un ar to arī dzīvības spēcīgs cilvēks ar spēcīgu Dieva Garu pildītu dvēseli, var pretoties visiem ļaunumiem un rupjiem dabas gariem, un tie nevar kaitēt viņa miesai. Bet tie minētie cilvēki nesekoja arī šim padomam un pārāk drīz nodevās visādām izvirtībām, kļuva elku kalpi un veda ļoti izlaidīgu un nedabīgu uzdzīvotāju dzīvi. 18. Bet tomēr pie viņiem bieži un bieži tika sūtīti ar Dieva Garu pilni sūtņi, kas viņus pamācīja, un viņiem rādīja drošās sekas, kas izrietētu no viņu grēku nenožēlošanas; bet sūtņus neuzklausīja, viņus vajāja un atstūma no sevis. 19. Bet Lota laikā punkts zem vietas, kur atradās šī pilsēta, bija nobriedis izvirdumam, daļēji tādēļ, ka tas tā jau bija kārtots un pamatots Zemes dabā, bet daļēji un galvenokārt arī tādēļ, ka minētie cilvēki bija zaudējuši visu iekšējo garīgo spēku, un rupjie un tiesātie zemes dabas ļaunie gari ieguva neierobežotu darbības telpu un varēja darboties arvien ļaunāk un ļaunāk, kas viņiem nebūtu tik viegli iespējams, ja kādā pilsētā būtu tikai desmit līdz divdesmit garā spēcīgi un tīri cilvēki. 20. Jo patiesi, Es jums saku: Kāds tīrs un garā spēcīgs cilvēks ir dabas garu kungs, tāpat arī kungs pār elementiem un arī pār visiem dzīvniekiem, stādiem un minerāliem, lai kāda veida un sugas tie arī būtu. Jo, ja kāda dvēsele ir pilna Dieva Gara, kurā mājo visa Dieva vara un spēks, tad viņš arī var pavēlēt visai dabai, un pat kalniem vajag noliekties viņa gribas varas un viņa nešaubīgās ticības, un paļāvības uz vienu, visvarenu Dievu, priekšā. 21. Bet Lota laikā, izņemot viņu, vairs nebija neviens tāds cilvēks, un tā viņš tika mudināts bēgt, ja viņš negrib kopā ar visiem citiem iet bojā. Un Lots bēga un tika izglābts; jo tajā dienā notika visu iznīcinošs izvirdums, un Sodoma un Gomora nogrima vietā, kur nu Nāves jūra bieži vēl dara un vēl ļoti ilgi darīs savus ļaunos darbus. 22. Un, redziet nu, Jozua laikā daudz labāk bija ar seno Jēriku, kur – saku – kādai netiklei vēl bija tīrākā dvēsele, tādēļ viņa arī tika saglabāta, jo viņa uzklausīja sūtni, ko Jozua sūtīja pilsētā, viņa vārdus ievēroja un viņu pasargāja. 23. Jozua kā tīrs Dieva Gara pilns vīrs – kā tādi bija arī viņa priesteri – tās vietas iekšējo, iznīcinošo izvirdumu gan būtu varējis novērst un ļaunos dabas garus vairāk un vairāk uz visiem laikiem padzīt no šīs vietas, un viņu darbību novirzīt zem Nāves jūras dzelmes, bet, neskatoties uz to, viņam vajadzēja pārliecinoši aizliegt cilvēkiem jebkad vairs tajā bīstamā vietā atkal celt pilsētu, kas līdz šai dienai tad arī tika ievērots un vēl turpmāk tiks ievērots. 24. Un tā, Es jums nu arī rādīju iemeslu, kādēļ Jozua tik svinīgi aizliedza tajā vietā, lai zem kāda nosaukuma, jebkad celt atkal pilsētu. Bet šī vieta, kur nu stāv šī Jērika, nav ļauna, kaut gan 282

atrodas tuvu senajai, ļaunajai vietai, un tā tad arī te var tikt uzcelta neliela pilsēta; vārds te neko nenozīmē.” 190. DABAS KĀRTĪBAS MĒRĶIS 1. Pēc tam Kado man pateicās par šo izskaidrojumu un arī lūdza Man, lai Es caur Manu gribu pavēlētu tiem ļauniem gariem, ka ārpus tās vietas viņiem nav jādara ļaunu ne cilvēkiem, ne dzīvniekiem un arī stādiem. 2. ES teicu: „Tas notika jau sen iepriekš, pirms tu domāji Man to lūgt; ko Mans Gars caur Jozua muti padzina, tad tā paliek! Cik tālu zaļo zāle un ganās aitas un kazas, un vērši, un ēzeļi, zeme ir laba; tomēr pāri tai, tā ir ļauna.” 3. Nu saimnieks teica: „Bet tas ir patiesi žēl par tik ievērojamu zemes gabalu, ka tas nevar tikt padarīts auglīgs; jo uz tā daudzi cilvēki varētu pārpilnībā iegūt maizi. Tev, ak, Kungs un Meistar, tomēr būtu viegli iespējams šo zemes gabalu atbrīvot no visiem ļauniem dabas gariem. Tev vajadzētu teikt tikai vienu vārdu, un tā zeme būtu laba.” 4. ES teicu: „Draugs, tev ir pilnīga taisnība un Es slavēju tavu ticību, - bet Es nevaru rīkoties pretēji Manai reiz liktajai kārtībai, kas nekad nevar notikt un nenotiks. 5. Jo kur zemei ir kalni, tur tiem arī vajag būt. Kur ir avoti, ezeri un strauti, un upes, un jūra, tur tiem arī tā vajag būt kā cilvēka miesā tie dažādie maņas orgāni, un kur zemes virspusē ir sastopami tāda veida ļauni līdzenumi, tur tiem vajag būt; jo zemes augsnei, gaisam un ūdenim sevī vajag apvienot gandrīz bezgala lielu skaitu dažādveidīgus dabas garus, lai no tiem rodas visādi minerāli, metāli un akmeņi, un stādi, un dzīvnieki, katrs pēc sava veida, var atrast un iegūt savu barību un savu sastāvu. 6. To ievērojot, kur cilvēki uz zemes atrod tādus līdzenumus, kur neaug kaut kādi stādi un nav sastopami vienas vai otras sugas dzīvnieki, tur viņiem arī nav jāapmetas, jo tur noteikti ir tādi pazemes avoti, caur kuriem uz zemes virspusi tiek dzīti netīri dabas gari, lai apvienotos ar gaisu un ūdeni. 7. Ielejās un kalnos pārpilnībā ir veselīgi līdzenumi, kuros cilvēki, ja viņi ir pieticīgi, pārpilnam var atrast un iegūt sev iztiku, un viņiem nav vajadzīgs apdzīvot ļaunos tuksnešus un tos iekopt. 8. Redzi, jūra pārklāj ļoti lielus zemes līdzenumus, un tāpat arī ezeri un upes, un lielu daļu zemes virsmas veido arī augsti kalnāji, kas ne tikai ir pavisam kaili, bet pie tam vēl to bieži tālie un plašie līdzenumi ir klāti ar pastāvīgu ledu un sniegu! Vai jūs arī te nevēlētos Man teikt: „Kungs un Meistar, tā kā Tev nekas nav neiespējams, cilvēki uz zemes ļoti vairojas, un beigās viņiem varētu būt par maz labas zemes, uz kuras viņi varētu sev iegūt nepieciešamo pārtiku, tad tālos ūdens klajumus un tos neauglīgos, augstos kalnus padari par stingru, labu un auglīgu zemi, un tad cilvēkiem, ja arī viņi būtu tūkstoš reiz tūkstoš vairāk kā tagad, piederētu pietiekami auglīga zeme!”? Un Man tev uz to vajadzētu atbildēt: „Ja Es to darītu, tad gan rastos ļoti daudz cietzemes, bet tādā sausā cietzemē nekas vairs neaugtu.” 9. Tālab visam jau vajag būt tā, kā tas ir, lai uz Zemes var būt auglīga augsne. Ja cilvēki dzīvotu un darbotos pēc viņiem no Dieva pasludinātās gribas, tad viņiem pārpilnībā būtu augļi viņu miesas uzturam. Jo bieži jo bieži pārtikas trūkumu un bada postu rada tikai paši cilvēki caur viņu patmīlību, mantkārību, valdonību, slinkumu, un pie tam caur to izrietošo tieksmi pēc pārticības un šīszemes bagātības. 10. Aplūko pilsētas daudzos, bagātos dīkdieņus! Viņiem ir daudz īpašumu un dārgumu, - un ko viņi dara nabaga cilvēkiem par to, ka viņi viņiem vaiga sviedros strādā gandrīz dienu un nakti? Neko, un vēlreiz neko viņi viņiem nedara; jo skopa dienas alga un slikts un vājš uzturs 283

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
AR 1. numuru - Vienotība