Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

izņemot lūguma veidā,

izņemot lūguma veidā, neprasīt nodevas. Ja jūs Manam padomam paklausīsiet, tad jūs darīsiet labi, pretējā gadījumā jums klāsies ļauni!” 4. Kad arābi no Manis to dzirdēja, dažu apmulsa un teica: „Tā ir dīvaina parādība, ka svešinieks, kas savā priekšā redz mūs labi apbruņotus, mūs sagaidītu ar tādu runu! Un šie 13 vīri to noteikti arī nedarītu, ja viņiem nepiemistu kāds sevišķs, noslēpumains spēks! Tādēļ mums būs ieteicamāk ar šiem cilvēkiem tālāk vairs neielaisties!” 5. Viena puse tam piekrita, bet otra teica: „Jā, ja mēs vienmēr ļaujam sevi iespaidot tādiem draudiem, tad mēs no savām tiesībām tūlīt varam pilnīgi atteikties un nodoties ubagošanai. Ja šie svešinieki nopietni never līdzi ne naudu, ne citus dārgumus, tad viņi jau tāpat ir brīvi; bet, ja viņiem pie sevis tomēr kaut kas ir, tad viņiem arī vajadzēs mums samaksāt prasītās nodevas. Tādēļ pārmeklējam viņus un redzam, vai viņiem pavisam nav nauda un citi dārgumi.” 6. Pēc tam viņi pienāca pavisam tuvu pie Manis, un viens tad mēģināja pielikt savas rokas pie Manis. Bet, kad viņš pieskārās Manam tērpam, tad no zemes izšāvās uguns un apdedzināja viņa rokas. Tad visi citi tā sabijās, ka tūlīt Manā priekšā nokrita lejā un lūdza viņus saudzēt. 7. Bet Es teicu: „Es jums iepriekš teicu, kas sagaidāms tam, kas mums pielietotu varu! Viens to mēģināja un savu algu saņēma; ja arī jūs, citi, gribat saņemt to pašu algu, tad arī pielietojiet pret mums varu!” 8. Visi kliedza: „Ak, nē, ak, nē, to mēs nekad nedarīsim ne jums, jūs, Dievam līdzīgās būtnes, ne jebkad vairs arī kādam citam, un turēsimies pie tā, ko tu mums ieteici; bet nu ļauj mums mierā doties tālāk, un neļauj pār mums tālāk nākt kam ļaunam!” 9. Uz to Es atbildēju: „Tad dodieties prom no šejienes, un arī saviem biedriem sakiet, ko Es jums teicu!” 10. Bet tas, kuram bija apdedzināta roka, kliedza aiz sāpēm un lūdza Mani, lai Es viņam tās atņemtu, jo viņš ticot, ka arī tas Man esot iespējams. 11. Bet Es teicu: „Man tas noteikti ir iespējams; bet, tā kā tu esi ļaunākais no tavas bandas, tad nes arī algu, kuru tu jau sen pelnīji! Bet, kad tu reiz pilnīgi labosies, tad tavām ciešanām jābeidzas. Bet lejā tu ieraudzīsi aku, ej turp, iemērc rokas ūdenī, un tavas sāpes mazināsies!” 12. Pēc tam šie kalnu laupītāji piecēlās un steidzās lejā, un tas ar apdedzinātām rokām steidzās jo vairāk, lai tūlīt nonāktu pie akas, kas atradās tieši tās viesnīcas priekšā, kurā mēs iegriezāmies, un no akas sarga prasīja ūdeni no akas. Pret nelielu atlīdzību viņš tad tūlīt arī deva viņam lielāku trauku pilnu tīra ūdens, kurā viņš tūlīt iebāza savas rokas, pēc kam tūlīt arī sajuta ievērojamu, citādi nepanesamo sāpju, mazināšanos, un slavēja Mani par to, ka Es atviegloju viņa sāpes. 13. Bet no viesnīcas iznāca daži, un no arābiem dzirdēja, kas uz zināmā pakalna viņiem atgadījās: Caur to viesnīcas viesi uzzināja, uz kurieni Es agri rītā devos, un visi, kopā ar saimnieku, tad tūlīt arī devās pie Manis uz pakalna un izrādīja lielu prieku, ka viņi Mani atkal atrada. Un essejiešu priekšnieks Man atstāstīja, kā un ko visu viņš runāja ar arābu ar stipri apdedzinātām rokām, un Man arī teica, kā viņš Mani slavēja par sāpju mazināšanos caur akas ūdeni. 14. Bet Es teicu: „Redzi, tā bija pavisam laba lekcija šī apvidus priviliģētiem laupītājiem, caur kuru svešinieki grūti varēja iziet, lai netiek nolaupīta trešdaļa viņu īpašuma. Viņi nu arī saviem biedriem, kas uz dažādiem ceļiem uzglūn svešiniekiem, lai viņiem diktētu nodevas un tad nežēlīgi daudz atņemtu, darīs zināmu, kas viņiem šeit atgadījās, un biedri noteikti arī atteiksies no savām prasībām, un svešiniekus vairs tā nemocīs, kā tas kopš ilga laika jau bija. 15. Bet turpmāk rūpējieties arī par to, ka senie nedarbi tiek novērsti; jo pēc Manis starp cilvēkiem nu jābūt tā, kā tas bija Zemes pirmo cilvēku laikā; viņiem brīvi jāstaigā pa zemi, kas viņiem pieder, kā patiesiem brāļiem, un, sastopoties, visur jāizrāda patiesa mīlestība, un, vajadzības gadījumā, pēc iespējas jāatbalsta. Bet ar visādām mocībām, savstarpēji ierobežot taisnīgu brīvību, tas vairs nav Debesu, bet gan elles darbs! Jo vairāk mantkārīgu un valdonīgu 296

cilvēku dēļ starp cilvēkiem būs sastopami ierobežojumi brīvi pārvietoties, jo vairāk starp cilvēkiem mājvieta būs ellei un mazāk Debesīm. 16. Bet, kas aizkavē taisnīgu un augstākai dvēseles izglītībai tik nepieciešamo cilvēku pārvietošanās brīvību? Vispirms, tā dēvētie varasvīri, kuru vara pastāv viņu algotņos. Bagātam cilvēkam viņi gan atļauj ceļot, bet par to prasa izpirkuma maksu, tad viņiem uz noteiktu laiku dod ceļošanas karti, pēc tam viņiem vajag pirkt jaunu, ja viņš grib ceļot apkārt vēl ilgāk. Bet šajā laikā to vairs nav iespējams mainīt, tādēļ, ka aklie cilvēki jau ilgi ir novērsušies no Dieva, un ar to arī no visa, kas ir Debesīs, un ir nodevuši sevi grēku un elles kalpībā. – Bet tā kā ir tagad, starp patiesiem cilvēkiem, nav jāpaliek. 17. Otrs un vēl stūrgalvīgāks cilvēku brīvas pārvietošanās ierobežojums ir dažādie priesteri, pagānu un jūdu, kas šajā laikā pilnīgi līdzinās pagāniem. Viņiem cilvēku taisnīga pārvietošanās brīvība ir pretīga, tādēļ, ka, ceļojot, cilvēki pārāk daudz uzzinātu un vairs neticētu vietējām krāpšanām, kam ar laiku vajadzētu ļauni ietekmēt šo tautas apmānītāju un pasaules slaistu ienākumus. 18. Bet, lai tieši minētie priesteri, cik daudz iespējams, var ierobežot pat tās cilvēku brīvas pārvietošanās tiesības, tad ar tagadējo pasaules reģentu slepenu piekrišanu dažādiem rupjiem cilvēkiem pret zināmu nodevu piešķir tiesības ceļiniekus apturēt un no viņiem prasīt tādas nodevas, ka pēc tam pasaules ceļošana viņiem tiek vai nu ļoti apgrūtināt, vai, bieži, pavisam neiespējama. 19. Un, redzi, tā tad starp cilvēkiem jau ir pilnīga elle! Jo caur to bieži izceļas mežonīgas cīņas un slepkavības. Tā kā ceļinieki jau iepriekš labi zina, kas viņiem vienā vai otrā ceļā un apvidū var atgadīties, tad viņi ceļo kopā skaitā daudzās karavānās un neatlaidīgi aizsargā sevi pret tādiem laupītājiem, kā tas tieši šajā apvidū ļoti bieži notiek. Tādu cīņu sekas un panākumi tev ir pārāk zināmi, un tādēļ nav vajadzīgs tās tev tuvāk aprakstīt. Vai tu gan tici, ka tā kas var būt likts Dieva kārtībā? 20. Ir gan tiesa, ka, ja cilvēku brīvas pārvietošanās tiesības kaut kādā veidā nebūtu gudri ierobežotas, tad beigās visi cilvēki sāktu ceļot, un cilvēku fiziskai dzīvībai nepieciešamā Zemes virsmas kultivēšana ciestu lielus zaudējumus; bet, redzi, par to jau tiek no Dieva gādāts, ka cilvēkiem, līdzīgi bitēm, ir doti dažādi talanti.” 199. PAR CEĻOŠANAS MĒRĶI UN DERĪGUMU 1. (Kungs: ) „Ja tu pavērosi bites, tad tu starp viņām sastapsi dažādas šķirnes. Vispirms ir bišu māte, kas mājā vada galveno kārtību, tad ir darba bites, kas mājā strādā, un atkal ir savācējas bites, kurām vajag čakli ceļot, lai savāktu medu barībai un vasku šūnu veidošanai. Un, redzi, ja cilvēkam ir iedzimta saimniecisku darbu izjūta, tad tādēļ viņš pavisam nav ceļotkārs. Ja visi cilvēki būt vienādām īpašībām, tad viņi drīz pavisam panīktu un savos senos tikumos un parašās kļūtu mežonīgi, līdzīgi zvēriem. 2. Tādēļ pat nelielās draudzēs tad arī vienmēr ir arī tādi cilvēki, kuriem ir liela vēlēšanās ceļot. Savos ceļojumos viņi iegūst visādas labas un, bieži, arī rūgtas pieredzes. Ar tām bagātīgi apgādāti, viņi tad atkal atgriežas dzimtenē un tad saviem piederīgajiem mājās nes visādu garīgu medu un vasku, un tā kļūs visādu dzimtenes kultūru skolotāji un veidotāji, kas, protams, ir kas pavisam labs. 3. Bet kad tad tiem cilvēkiem, kas no Dieva tam ir izraudzīti, apceļot visu pasauli, lai vietējiem savāktu dažādus dārgumus, caur visādiem iespējamiem šķēršļiem pārāk tiek traucēta brīva pārvietošanās, tad tas noteikti notiek pret Dieva gribu, tātad, ir slikti un pieder ellei. 297

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR

 • Page 3 and 4:

  Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at

 • Page 5 and 6:

  96. Vēja izcelšanās ............

 • Page 7 and 8:

  197. Par svinamo dienu svinēšanu.

 • Page 9 and 10:

  14. Bet tagad man pietiek jūsu mu

 • Page 11 and 12:

  suņu vietā, bet, lai gan viņi ir

 • Page 13 and 14:

  8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a

 • Page 15 and 16:

  nesagādā cilvēkiem ciešanas, be

 • Page 17 and 18:

  3. Pirmais runātājs teica: „To

 • Page 19 and 20:

  tikai slepeni pie sevis [turēt], j

 • Page 21 and 22:

  septiņiem vīriem teiktu to pašu

 • Page 23 and 24:

  priekšrocība, ka Dieva visvarenī

 • Page 25 and 26:

  caur to tie desmit vairs nav saist

 • Page 27 and 28:

  ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu

 • Page 29 and 30:

  eigas, un Mana Mācība tomēr turp

 • Page 31 and 32:

  astos tik daudz cilvēku, ka tagad

 • Page 33 and 34:

  šķiršanās laikā no šīs zemes

 • Page 35 and 36:

  dzīvības pamatu formas, kā šīs

 • Page 37 and 38:

  20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis

 • Page 39 and 40:

  tieši nolādētais „vajag” lik

 • Page 41 and 42:

  2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu

 • Page 43 and 44:

  4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav

 • Page 45 and 46:

  īvībā kā inteliģences un griba

 • Page 47 and 48:

  14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k

 • Page 49 and 50:

  1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē

 • Page 51 and 52:

  caurstrāvots, bez kā viņš patie

 • Page 53 and 54:

  9. Bet, kad jūs paši dzīvības g

 • Page 55 and 56:

  5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv

 • Page 57 and 58:

  34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka

 • Page 59 and 60:

  tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu

 • Page 61 and 62:

  12. Bet kādēļ personīgie velni

 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246: 9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad
 • Page 247 and 248: jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k
 • Page 249 and 250: 12. Šī lieta šai vietai ir pavis
 • Page 251 and 252: 4. Viens vīrs teica: „Kungs un m
 • Page 253 and 254: 171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU
 • Page 255 and 256: skolotāji, kas ir spējīgi cilvē
 • Page 257 and 258: 13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne
 • Page 259 and 260: 175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME
 • Page 261 and 262: ausmu, un, kas no koka sev jau iev
 • Page 263 and 264: tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i
 • Page 265 and 266: jauni un veci - kļūstot taisni un
 • Page 267 and 268: 18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā
 • Page 269 and 270: darbīgais priesteris, kura vārdie
 • Page 271 and 272: 1. Kad vecais kalpotājs atradās p
 • Page 273 and 274: „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es
 • Page 275 and 276: 184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK
 • Page 277 and 278: tām likšu izliet Manu gaismu, un
 • Page 279 and 280: 10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos
 • Page 281 and 282: visšaurākā, bet pusstundu tālā
 • Page 283 and 284: atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie
 • Page 285 and 286: 7. ES teicu: „Pavisam noteikti,
 • Page 287 and 288: essejiešu pilī, un viņam viņiem
 • Page 289 and 290: 5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū
 • Page 291 and 292: 10. Bet, ja jūs to zināt, un no M
 • Page 293 and 294: 1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav
 • Page 295: tālab mums arī nebūs vajadzīgs
 • Page 299 and 300: palīdzību, tā kā arī tu Man ne
 • Page 301 and 302: 2. Arī tie daži pirmie essejieši
 • Page 303 and 304: tūkstoši ielenc lielo brīnumpili
 • Page 305 and 306: caur manu vārdu un lūgšanu Dievs
 • Page 307 and 308: 7. Rokluss teica: „Klausieties, d
 • Page 309 and 310: 2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar
 • Page 311 and 312: 8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t
 • Page 313 and 314: 5. Farizejs teica: „Jūs esat pil
 • Page 315 and 316: 14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,
 • Page 317 and 318: 22. Un Rokluss teica pēc tam: „P
 • Page 319 and 320: starp Maniem draugiem, kas Mani lab
 • Page 321 and 322: 13. Rokluss, tie citi essejieši un
 • Page 323 and 324: Un tādēļ Es tavai runai saku „
 • Page 325 and 326: 216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.
 • Page 327 and 328: ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be
 • Page 329 and 330: no dienas nāca vairāk, šo naudu
 • Page 331 and 332: Rokluss pats jums visu jau skaidri
 • Page 333: 10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
AR 1. numuru - Vienotība