Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

14. Bet vakarā, kad

14. Bet vakarā, kad lielākā daļa cilvēku jau atradās viesnīcās, Es vienu essejieti nosūtīju kapenēs, pie kuras jau gaidīja tie trīsdesmit un vēl vairāki, kas arī savus mirušos bērnus atgādāja Essā. Bet tie trīsdesmit domāja, ka tas Man varbūt nebūs patīkami. Bet essejietim no Manis jau slepeni bija rīkojums likt atvērt zārkus, bet visiem arī teikt, ko Es Pats teicu tiem trīsdesmit. – Un tā visi mirušie bērni atkal bija modināti dzīvē. 15. Ka šis darbs pie klātesošiem izsauca ārkārtīgu sensāciju, tas, pats par sevi, viegli iedomājams, un nav vajadzīgs tikt tālāk aprakstītam. Bet visi šie tēvi un arī dažas mātes, sirdī Man pateikdamies, stiprinājās kādā viesnīcā, kas atradās pusstundas attālumā no šīs vietas uz Ēģiptes ceļa, lai šajā vietā nesaistītu uzmanību, un rīta agrumā ceļoja uz savu dzimteni. 16. Atkalatdzīvinātie bērni tika no vecākiem daudzpusīgi izjautāti, kā viņiem esot gājis garu pasaulē, un vai viņi varot no tās kaut ko atcerēties. Bet bērni teica, ka viņi neko neatceroties un tādēļ jautātājiem arī neko nevarot paskaidrot; un tā bērniem bija miers no visiem tālākiem jautājumiem. Un šis brīnumdarbs tika izpildīts pavisam mierīgi, un vēl citiem tajā vietā esošiem cilvēkiem palika nepamanīts. 207. DIVI AUGSTPRĀTĪGI FARIZEJI NO JERUZALEMES ESSĀ 1. Bet, kad tie trīsdesmit atstāja viesnīcu, kurā Es dzīvoju, tad neilgu laiku mēs atkal bijām vieni, un Es Roklusam devu norādījumus, kā viņam turpmāk jāizturas, ja tomēr kādam ienāktu prātā Essā atvest savu mirušo bērnu atkalatdzīvināšanai. Bet atsevišķos gadījumos, kur lūdzējs parāda stipru ticību, neaizliedzu vienu vai otru atkal atdzīvināt, bet vispirms viņam garā vienmēr jāgriežas pie Manis, un Es viņam darītu zināmu, vai darbs esot izpildāms, vai atstājams nedarīts. Rokluss ar lielāko pateicību to arī pieņēma. 2. Kad mēs tā vēl runājām, tad no brīnumpils pie mums viesnīcā atnāca sūtnis un teica, ka ar spožu pavadonību pilī tikko esot atnākuši no Jeruzalemes divi augsti vecākie un farizeji, un ļoti steidzami tūlīt paši vēlētos runāt ar priekšnieku. 3. Bet Es teicu: „Ej, brāli, pie aklajiem un saki viņiem, ka Essā nu uzturas ļoti daudzi cilvēki, un arī grib runāt ar priekšnieku! Bet priekšnieks jau zina, kas viņam darāms, un kur vajadzība ir lielāka, un tādēļ pāris farizejiem, kaut arī spožos tērpos, kas šeit atveda savas piegulētājas un dažus izvarotus zēnus izdziedināšanai, neļauj izjaukt sava dienas darba noteikto kārtību. Viņiem tikai jāgaida, kā to vajag darīt pat karaliskiem ļaudīm un ģimenēm.” 4. Tad sūtnis paklausījās un burtiski to atstāstīja abiem farizejiem, kuri caur to jutās ļoti apvainoti un spieda sūtni viņiem pateikt, kur priekšnieks uzturas. 5. Bet sūtnis teica: „Es neesmu kungs, bet gan tikai kalps, un man vajag manam kungam paklausīt, un man ir stingri noteikts, bez viņa gribas nevienam, pat ne kādam ķeizaram, neuzrādīt, kur nu augstais priekšnieks uzturas. Ejiet viesnīcā un tur gaidiet, līdz pienāks jūsu rinda; jo šeit pie mums visi cilvēki ir vienādi, un kādam firstam kāda ubaga priekšā nav nekāda priekšrocība!” 6. Tad viens no abiem farizejiem, kam tas viņa lepnību ļoti aizskāra, teica: „Kā tu mūsu priekšā runā? Vai tad šī brīnumpils ir vairāk kā Jehova templis Jeruzalemē? Un tur starpība tomēr tiek stingri ievērota!” 7. Sūtnis teica: „Tas uz mani neattiecas! Pie jums jūs kā kungi varat rīkoties, kā jums patīk, un pēc jūsu likumiem, un mēs šeit rīkojamies pēc mūsu likumiem, un kā kungu neatzīstam nevienu, izņemot Dievu, un tad arī, mums no paša Dieva dotu priekšnieku. Tādēļ arī Dievs te dara lielus brīnumus, un pašiem farizejiem te vajag meklēt palīdzību, tādēļ, ka Jeruzalemē viņi to nevar atrast. Un es kā sūtnis nu runāju, un, ja jūs negribat vai nevarat gaidīt, tad jūs varat iet, kā atnācāt!” 310

8. Pēc tam sūtnis farizejiem un to skaistajai pavaldonībai pagrieza muguru, un viņiem neatlika nekas cits, kā doties kādā viesnīcā, un tur gaidīt, līdz viņi tiktu saukti. 9. Bet Rokluss Man vēlreiz pateicās, ka Es viņu pasargāju no farizejiem. 10. Pēc tam Simons Jūda Man jautāja, teikdams: „Kungs un Meistar, līdz dienas vidum mums vēl it kā ir pāris stundas. Vai nebūtu ieteicams, ja mēs vēlreiz dotos ārā? Jo, ja mēs vienmēr uzturamies šeit, tad drīz atkal kaut kas atgadīsies, kas mums var būt nepatīkams. Man liekas, ka abi farizeji var nolemt iet no viesnīcas uz viesnīcu uzmeklēt priekšnieku; un, ja viņi nonāktu šeit, tad tas Tev, priekšniekam un arī mums nebūtu nekas patīkams. Bet ar to es tomēr negribu it kā dot padomu, bet gan es tikai Tev jautāju Tavas domas.” 11. ES teicu: „Tieši tādēļ mēs paliekam šeit; jo Es gribu pilnīgi izbeigt varmācīgo nodevu ņemšanu, kam Es jau šodien liku pamatus. 12. Starp citu, šie abi farizeji arī tādēļ šeit atnāca, lai no ceļu laupītājiem saņemtu savu daļu, jo tieši šie laupītāji tempļa un Eroda aizsardzībā drīkst darīt savus ļaunos darbus, kā likumīgi atļautus. 13. Viņu piegulētāju un apkaunoto zēnu izdziedināšana, tātad, nav viņu šeit atceļošanas īstenais iemesls, bet gan, lai saņemtu lielu laupījuma daļu; ja viņiem tā ir, tad viņi paši tūlīt aizceļos un slimniekus atstās šeit ārstēšanai. Bet ar Roklusu viņi tieši tādēļ vēlas slepeni runāt, lai viņš slimos ņem kopšanā bez atlīdzības, un, kur iespējams vai vēlams, arī tā vietā, lai dziedinātu, labāk kādā labā veidā nosūtītu mīļā mūžībā, tādēļ, ka šie cilvēki ar laiku, viegli iespējamā kārtā, viņiem Jeruzalemē tautas priekšā varētu atnest sliktu slavu. Bet, ja viņi reiz ir aprakti, tad templiešiem no viņiem vairs nav jābaidās un jārūpējas! Bet, ja priekšnieks, neskatoties uz visiem solītiem labumiem, negribētu ielaisties uz tādu īsti sātanisku tuvākā mīlestības darbu, tad viņš viņus gan var dziedināt, bet pēc tam likt viņiem vairs neatgriezties Jeruzalemē, bet gan doties kaut kur citur, kā varbūt uz Ēģipti, Persiju vai pat Indiju. 14. Redziet, tāds ir abu templiešu nodoms; un tādēļ arī, tiklīdz līdzatvestos slimniekus viņi būs novietojuši viesnīcā, ar visu dedzību ies uzmeklēt priekšnieku, un tieši šeit arī atradīs, tādēļ, ka caur kādu izdziedināto drīz nu viegli uzzinās, kur draugs Rokluss uzturas. 15. Un, redziet, tas tad būs tieši pareizi, jo tieši pie šīs izdevības priekšnieks varēs viņiem to visu pārmest, ka Es viņam to likšu sirdī un mutē, un pie tam, darīt galu ielu laupīšanas nekrietnai rīcībai, un slimnieki, kas šeit nu atrodas essejiešu varā, liecinās pret viņiem un visu templi, un to noteikti jo vairāk, ja viņi no priekšnieka uzzinās kādi slavējami ellišķi nodomi abiem templiešiem ir ar viņiem! 16. Tādēļ Roklusam arī viņus vispirms jāuzklausa, ko viņi viņam pateiks, dabīgi, citu šeit klātesošo essejiešu brāļu klātbūtnē, kuri tad kā uzticami liecinieki pie slimniekiem viņam izdarīs labu pakalpojumu. 17. Kad templieši tādā veidā tiks atmaskoti, tad viņi būs ļoti piekāpīgi, un nesīs katru, lai cik lielu materiālu upuri, lai tikai netiek likti kāda Romas tiesneša priekšā. 18. Un tā tas ir pavisam labi, ka tas tā notiek, kā Es to jau sen paredzēju, jo ar to essejieši nodibina ilgi pastāvošu aizsardzību pret tempļa vajāšanām un sev no visām pusēm drošu pieeju. 19. Bet, kad tie abi nāks šajā viesnīcā, tad Es brālim Roklusam jau norādīšu, ka, lai viņš kopā ar citiem brāļiem iet ārā, pagalmā, un to lietu ar viņiem pienācīgi un auglīgi nokārto. Stundu pirms pusdienām viss jau būs kārtībā, un tad mēs varēsim baudīt pusdienas pavisam mierīgi, un tikai pēc tam iet ārā, kad abi templieši visā steigā šo vietu atstās. Vai tu, Pēter, nu saproti, kādēļ pirms pusdienām Es negribu iet ārā, bet gan uzkavēties šeit, zālē?” 20. Pēteris teica: „Tagad es to saprotu pārāk labi, skaidri un tīri. Mēs Tev pateicamies par šo lēmumu.” 21. Bet tikai tagad Rokluss piecēlās, kurš, kad Es atklāti aprakstīju iemeslu, kādēļ abi templieši ar saviem slimniekiem atnāca Essā, aiz īgnuma gribēja pielekt kājās un, dusmu pilns, abus apcietināt, pavisam satraukts teica: „Ak, Kungs un Meistar, ja manī būtu tikai daļiņa no 311

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR

 • Page 3 and 4:

  Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at

 • Page 5 and 6:

  96. Vēja izcelšanās ............

 • Page 7 and 8:

  197. Par svinamo dienu svinēšanu.

 • Page 9 and 10:

  14. Bet tagad man pietiek jūsu mu

 • Page 11 and 12:

  suņu vietā, bet, lai gan viņi ir

 • Page 13 and 14:

  8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a

 • Page 15 and 16:

  nesagādā cilvēkiem ciešanas, be

 • Page 17 and 18:

  3. Pirmais runātājs teica: „To

 • Page 19 and 20:

  tikai slepeni pie sevis [turēt], j

 • Page 21 and 22:

  septiņiem vīriem teiktu to pašu

 • Page 23 and 24:

  priekšrocība, ka Dieva visvarenī

 • Page 25 and 26:

  caur to tie desmit vairs nav saist

 • Page 27 and 28:

  ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu

 • Page 29 and 30:

  eigas, un Mana Mācība tomēr turp

 • Page 31 and 32:

  astos tik daudz cilvēku, ka tagad

 • Page 33 and 34:

  šķiršanās laikā no šīs zemes

 • Page 35 and 36:

  dzīvības pamatu formas, kā šīs

 • Page 37 and 38:

  20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis

 • Page 39 and 40:

  tieši nolādētais „vajag” lik

 • Page 41 and 42:

  2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu

 • Page 43 and 44:

  4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav

 • Page 45 and 46:

  īvībā kā inteliģences un griba

 • Page 47 and 48:

  14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k

 • Page 49 and 50:

  1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē

 • Page 51 and 52:

  caurstrāvots, bez kā viņš patie

 • Page 53 and 54:

  9. Bet, kad jūs paši dzīvības g

 • Page 55 and 56:

  5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv

 • Page 57 and 58:

  34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka

 • Page 59 and 60:

  tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu

 • Page 61 and 62:

  12. Bet kādēļ personīgie velni

 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260: 175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME
 • Page 261 and 262: ausmu, un, kas no koka sev jau iev
 • Page 263 and 264: tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i
 • Page 265 and 266: jauni un veci - kļūstot taisni un
 • Page 267 and 268: 18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā
 • Page 269 and 270: darbīgais priesteris, kura vārdie
 • Page 271 and 272: 1. Kad vecais kalpotājs atradās p
 • Page 273 and 274: „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es
 • Page 275 and 276: 184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK
 • Page 277 and 278: tām likšu izliet Manu gaismu, un
 • Page 279 and 280: 10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos
 • Page 281 and 282: visšaurākā, bet pusstundu tālā
 • Page 283 and 284: atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie
 • Page 285 and 286: 7. ES teicu: „Pavisam noteikti,
 • Page 287 and 288: essejiešu pilī, un viņam viņiem
 • Page 289 and 290: 5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū
 • Page 291 and 292: 10. Bet, ja jūs to zināt, un no M
 • Page 293 and 294: 1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav
 • Page 295 and 296: tālab mums arī nebūs vajadzīgs
 • Page 297 and 298: cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū
 • Page 299 and 300: palīdzību, tā kā arī tu Man ne
 • Page 301 and 302: 2. Arī tie daži pirmie essejieši
 • Page 303 and 304: tūkstoši ielenc lielo brīnumpili
 • Page 305 and 306: caur manu vārdu un lūgšanu Dievs
 • Page 307 and 308: 7. Rokluss teica: „Klausieties, d
 • Page 309: 2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar
 • Page 313 and 314: 5. Farizejs teica: „Jūs esat pil
 • Page 315 and 316: 14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,
 • Page 317 and 318: 22. Un Rokluss teica pēc tam: „P
 • Page 319 and 320: starp Maniem draugiem, kas Mani lab
 • Page 321 and 322: 13. Rokluss, tie citi essejieši un
 • Page 323 and 324: Un tādēļ Es tavai runai saku „
 • Page 325 and 326: 216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.
 • Page 327 and 328: ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be
 • Page 329 and 330: no dienas nāca vairāk, šo naudu
 • Page 331 and 332: Rokluss pats jums visu jau skaidri
 • Page 333: 10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Unbenannt-1 - Till Nowak