Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

tā arī Manu kāju

tā arī Manu kāju soļi ne šai vietai, kur Es nu atnācu, ne kādai mājai nevar neko noderēt; bet tas noder jums visiem, ka Es pie jums nācu un pasludināju Manu gribu, un rādīju ceļu, kas jums ejams, lai pa to sasniegtu mūžīgu dzīvību. 13. Bet gan arī akmeņos, metālos, stādos, to saknēs un augļos ir dziedinošs spēks dažai labai miesas slimībai; bet tos vajag krietni pazīt, un tad pie zināmām slimībām prast saprātīgi pielietot. Bet kas tamlīdzīgus lieto kā brīnumlīdzekļus, tas grēko pret saprātu un pret Dieva gudro kārtību. 14. Redzi, tu, Mans citādi ļoti mīļais un draudzīgais saimniek! Es pazīstu tevi un ļoti labi zinu, ka tu esi ļoti godīgs un krietns vīrs; bet Man tomēr ir arī kaut kas pret tevi. 15. Tu savā mājā glabā zināmus akmeņus un kokus, un tici, ka tādēļ tavā mājā nevar ienākt neviens ienaidnieks. Tā tu arī tavā stallī zem durvju sliekšņa esi ierakņājis visādas lietas kā: nedaudz dzelzs, sēru, olu čaumalas un kādu zināmu koku, no kura magi gatavo savus burvju zižļus, un domā, ka pēc tavas ticības tas palīdzētu pret raganu burvībām un dzīvniekus uztur veselus. Arī taviem bērniem, tavai sievai, visiem taviem kalpiem un kalponēm vajag nēsāt zināmus sainīšus, lai viņi tiek pasargāti no visādām slimībām, un, aiz tā paša iemesla, arī tu pats vienmēr to nēsā. 16. Un pirms kāda laika pie tevis bija daži ļoti mistiski darbojošies arābi, kas tev apgalvoja, ka katrs no viņiem esot pie 3000 gadus veci; jo viņi esot atraduši īsto čūsku zālīti, esot to apēduši, un tādēļ esot kļuvuši nemirstīgi. Bet, lai saviem viltīgi izdomātiem meliem piedotu patiesības šķietamību, viņi no savas ļoti dzīvās fantāzijas pastāstīja daudzas brīnumainākās pasaciņas un melus, kas ar viņiem starp cilvēkiem atgadījās visu jau 3000 garu ilgā dzīvē, - ko tu visu pieņēmi kā patiesu. 17. Tā tu par dārgu naudu no minētiem meļiem nopirki visādus brīnumlīdzekļus, un vēl iedevi zeltu, lai viņi te sagādātu to čūsku zālīti, bet, ko viņi tev varot atnest tikai pēc septiņiem gadiem, tādēļ, ka tā kādā kalnā esot atrodama ļoti tālu no šejienes, un tas tikai kādā zināmā dienā, un kādā noteiktā stundā! Un, redzi, tu tam visam stingri ticēji! 18. Bet Es tev nu saku: Atmet visas tādas tumšas māņticības; jo tas viss ir dažādu priesteru, starp dažādām zemes tautām, smalki izdomāta krāpšana, un tajā nav patiesība ne Saules puteklīša lielumā! 19. Neviens no tiem 3000 gadus vecs būt gribošais arābs, nav ne 50 gadus vecs, un par kādas cilvēkus nemirstīgus darošas čūskas zālītes esamību Es, kā debess un zemes Radītājs, neko nezinu, un tava brīnumpaciņa nav vērta tikt iemesta kloākā. 20. Un tā, turpmāk vairs neturies pie tā, bet turies pie tā, ko Es teicu caur Roklusa muti, un dzīvo un darbojies pēc tā, tad tu drīz pats sevī atradīsi pavisam citu nemirstības zālīti, kā to, ko tev tikai pēc septiņiem gadiem apsolīja atnest arābu krāpnieki, bet, ko viņi arī 1000 gados neatnestu, ja arī viņi un tu uz šīs Zemes vēlētos vai varētu tik ilgi dzīvot. 21. Redzi, tas ir tas, kas Man bija pret tevi. Ja tu to visu uz visiem laikiem atmet, tad Mana svētība pilnīgi ienāks tavā namā, bet citādi nē, lai arī personīgi Es cik bieži atrastos tavā mājā!” 22. Kad saimnieks no Manis to dzirdēja, viņš Man pateicās par šo pamācību un uz svinīgāko Man apsolīja darīt visu, ko Es viņam ieteicu; jo viņš par to bija ne mazums pārsteigts, kad viņš pārāk skaidri pamanīja, ka Man nav nezināmas arī slepenākās lietas. Pēc tam viņš Man tomēr vēlreiz lūdza, lai Es ienāktu viņa mājā un pie viena baudītu nedaudz maizes un vīna. 23. Un Es teicu: „Esi pilnīgi drošs, ka Es tavu gribu pieņemu kā darbu; bet to, ko tu nu gribi darīt Man, to dari nabagiem, un Es to pieņemšu tā, kā tu to būtu darījis Man! Bet mums pirms vakara šeit vēl dažs kas nokārtojams, un tā mums vajag strādāt, kamēr ir diena. Bet, ja tu vakarā gribi būt Mans viesis, tad nāc viesnīcā kur Es nu mājoju!” 24. Saimnieks Man pateicās par šo ielūgumu. Pēc tam mēs devāmies tālāk, un saimnieks, pavisam priecīgu sirdi, kopā ar visiem savējiem devās atkal savā mājā, un ar savējiem pārrunāja par visu no Manas mutes dzirdēto. 324

216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1. Bet mēs drīz nonācām pie kādas citas viesnīcas, kur bija daudz nabago, kuri tikai pirms pāris stundām apmetās viesnīcas priekšā, tādēļ, ka tajā viņiem nebija vietas. 2. Te Es Roklusam jautāju, teikdams: „Kāpēc šai viesnīcai uzlikts par pienākumu uzņemt tikai nabagos? Vai tad arī citas viesnīcas nevar uz sevi uzņemt daļu tādu pienākumu?!” 3. Rokluss teica: „Kungs un Meistar, man nav vajadzīgs Tev aprakstīt šīs man jau sen pretīgās, piedauzīgās rīcības iemeslu, tā kā Tev jau tāpat ir zināmas visas, lai cik slepenas lietas un attiecības; bet es Tev lūdzu padomu, kā iedarbīgi varētu tam pretoties.” 4. ES teicu: „Ak, tam var tikt palīdzēts visvieglākā veidā! Kā šīs vietas priekšnieks, caur kādu tavu brāli saki visiem vietējiem viesnīcu turētājiem: „Tas Kungs pavēlēja, lai katrā viesnīcā gatavībā vienmēr ir vieta, mazākais, desmit nabagiem; bet, ja kāda viesnīca aiz laba prāta grib darīt vairāk, tad par to var saņemt savu algu!” – Un nepilnā stundā, tu, atrodamies ārā, vairs nesastapsi nevienu nabagu! 5. Kādēļ tad vienīgi šim saimniekam, novietoto nabagu dēļ, no jums jāsaņem pabalsts, kas gan dod pajumti desmitiem, un šad tad arī simtam, bet desmit vietā jums uzdod dubult tik daudz, par to liek jums pārmaksāt, bet tad arī patiesi uzņemtiem nabagiem tomēr liek ciest trūkumu un badoties?! Tādēļ šim ļaunumam vajag tikt pilnīgi līdz pamatam novērstam!” 6. Pēc šiem Maniem vārdiem Rokluss četrus savus brāļus tūlīt nosūtīja visās tās vietas viesnīcās, izņemot to vienīgo, kurā dzīvojām mēs. Un pagāja tikai nepilna pusstunda, tad no visām viesnīcām nāca atsūtītie kalpotāji, pateica nabagiem, kādēļ viņi atnākuši, un nabagi tūlīt piecēlās no cietās zemes, un pateicīgi kalpotājiem ļāva sevi vest viesnīcās. 7. Bet nabagu viesnīcas saimnieks, manīdams, ka viņam pazīstamie citu viesnīcu kalpotāji ved prom nabagos, bija ar to neapmierināts un gribēja to aizkavēt. 8. Tādēļ viņš pavisam rupji piegāja pie Roklusa un teica: „Priekšniek, pēc kura vienīgi es rūpējos par nabagiem, kādēļ viņi tagad man tiek atņemti?” 9. Rokluss teica: „Klausies, vai tā ir rūpēšanās, ja daudziem ar visādām slimībām slimojošiem slimniekiem, līdzīgi kā grieķi, viņu cūkām liek apmesties šeit, atklātā vietā, bez gultām un bez ēdiena, un bez dzēriena, kamēr diezgan plašajā mājā tur sagatavotas istabas bagātiem apmeklētājiem?! Tu liki mums jau samaksāt par daudzu nabagu apgādāšanu, un no daudziem tavā rēķinā pievestiem, tikko pusi vienmēr tikai slikti apgādāji! Tādēļ no šīs stundas šie apstākļi tiek mainīti, un pabalsts beigās sadalīts starp visiem. – Vai tu to nu saprati?” 10. Saimnieks uz to rādīja īgnu seju un teica: „Priekšniek, kāds melis mani pie tevis tik briesmīgi apmeloja?” 11. Rokluss teica: „Nekāds melis, bet gan augsti Patiess, kura visredzošo acu priekšā nav paslēptas arī mūsu slepenākās domas, vēlēšanās un tieksmes, un, kas ir Kungs, liels un dižens pār visu debesīs un uz zemes, un, kas visu uztur, vada un kārto – visas dzīvības un esamības Kungs, - un Viņš man arī uzdeva tevi par to sodīt! No šī laika tev neatliek nekas cits, kā nožēlot tavus daudzos grēkus, pilnīgi laboties un, pēc iespējas, vērst par labu visu netaisnību, citādi tev no Dieva tā Kunga būs bargāks sods. 12. Bet, ka tu krāpi mūs un nabagus, tas tikko pierādījās. Jo tā vietā, mazākais, vārgākos novietotu slimniekiem iekārtotās istabās, tu viņiem visiem liki gulēt uz cietas zemes. Tādēļ labojies, un vairs nejautā pēc tā, kas tevi būtu nodevis!” 13. Kad saimnieks no Roklusa saņēma tādu nopietnu rājienu un brīdinājumu, tad viņam kļuva baisi, un viņš sāka ļoti ieklausīties savā sirdsapziņā, un tad Roklusam arī apsolīja visu, ko viņš netaisnīgā veidā sev ieguva, atmaksāt viņam atpakaļ, un nākotnē par nabagiem doto pajumti vairs neprasīt nekādu pabalstu. 14. Uz to Rokluss viņam teica: „Dari to, tad Deivs tas Kungs tev arī piedos tavus grēkus, un tava dvēsele Viņa priekšā atradīs līdzcietību! Ja tu būtu grieķis vai romietis, un, tātad, pagāns, 325

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR

 • Page 3 and 4:

  Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at

 • Page 5 and 6:

  96. Vēja izcelšanās ............

 • Page 7 and 8:

  197. Par svinamo dienu svinēšanu.

 • Page 9 and 10:

  14. Bet tagad man pietiek jūsu mu

 • Page 11 and 12:

  suņu vietā, bet, lai gan viņi ir

 • Page 13 and 14:

  8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a

 • Page 15 and 16:

  nesagādā cilvēkiem ciešanas, be

 • Page 17 and 18:

  3. Pirmais runātājs teica: „To

 • Page 19 and 20:

  tikai slepeni pie sevis [turēt], j

 • Page 21 and 22:

  septiņiem vīriem teiktu to pašu

 • Page 23 and 24:

  priekšrocība, ka Dieva visvarenī

 • Page 25 and 26:

  caur to tie desmit vairs nav saist

 • Page 27 and 28:

  ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu

 • Page 29 and 30:

  eigas, un Mana Mācība tomēr turp

 • Page 31 and 32:

  astos tik daudz cilvēku, ka tagad

 • Page 33 and 34:

  šķiršanās laikā no šīs zemes

 • Page 35 and 36:

  dzīvības pamatu formas, kā šīs

 • Page 37 and 38:

  20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis

 • Page 39 and 40:

  tieši nolādētais „vajag” lik

 • Page 41 and 42:

  2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu

 • Page 43 and 44:

  4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav

 • Page 45 and 46:

  īvībā kā inteliģences un griba

 • Page 47 and 48:

  14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k

 • Page 49 and 50:

  1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē

 • Page 51 and 52:

  caurstrāvots, bez kā viņš patie

 • Page 53 and 54:

  9. Bet, kad jūs paši dzīvības g

 • Page 55 and 56:

  5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv

 • Page 57 and 58:

  34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka

 • Page 59 and 60:

  tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu

 • Page 61 and 62:

  12. Bet kādēļ personīgie velni

 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274: „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es
 • Page 275 and 276: 184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK
 • Page 277 and 278: tām likšu izliet Manu gaismu, un
 • Page 279 and 280: 10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos
 • Page 281 and 282: visšaurākā, bet pusstundu tālā
 • Page 283 and 284: atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie
 • Page 285 and 286: 7. ES teicu: „Pavisam noteikti,
 • Page 287 and 288: essejiešu pilī, un viņam viņiem
 • Page 289 and 290: 5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū
 • Page 291 and 292: 10. Bet, ja jūs to zināt, un no M
 • Page 293 and 294: 1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav
 • Page 295 and 296: tālab mums arī nebūs vajadzīgs
 • Page 297 and 298: cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū
 • Page 299 and 300: palīdzību, tā kā arī tu Man ne
 • Page 301 and 302: 2. Arī tie daži pirmie essejieši
 • Page 303 and 304: tūkstoši ielenc lielo brīnumpili
 • Page 305 and 306: caur manu vārdu un lūgšanu Dievs
 • Page 307 and 308: 7. Rokluss teica: „Klausieties, d
 • Page 309 and 310: 2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar
 • Page 311 and 312: 8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t
 • Page 313 and 314: 5. Farizejs teica: „Jūs esat pil
 • Page 315 and 316: 14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,
 • Page 317 and 318: 22. Un Rokluss teica pēc tam: „P
 • Page 319 and 320: starp Maniem draugiem, kas Mani lab
 • Page 321 and 322: 13. Rokluss, tie citi essejieši un
 • Page 323: Un tādēļ Es tavai runai saku „
 • Page 327 and 328: ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be
 • Page 329 and 330: no dienas nāca vairāk, šo naudu
 • Page 331 and 332: Rokluss pats jums visu jau skaidri
 • Page 333: 10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju
Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Notlar 8
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv
Solis Nr.1 - goldwell