Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

47. Romas un antikristu

47. Romas un antikristu nākotne ................................................................................................................... 75 48. Par tūkstošgadīgo valstību ........................................................................................................................ 76 49. Dieva bērnu misija viņpasaulē. Zemes ilgums. .................................................................................. 77 50. Romiešu pateicība Marijai no Magdalonas.......................................................................................... 78 51. Gaidāmā tiesa .................................................................................................................................................. 80 52. Marija no Magdalonas un Kungs ............................................................................................................. 81 53. Ceļojums uz Betāniju ................................................................................................................................... 82 54. Mantkārīgais muitnieks un Kungs. Par darbīgas mīlestības ticību. Par zaudējumu atlīdzību. .......................................................................................................................................................... 83 55. Lācara īpašumā .............................................................................................................................................. 85 56. Zemes īpašais stāvoklis ............................................................................................................................... 86 57. Atbilstība starp mikrokosmosu un makrokosmosu. Kunga cilvēka tapšanas uz šīs Zemes iemesli............................................................................................................................................................... 87 58. Romieša izpratne par Kunga skaidrojumu .......................................................................................... 89 59. Mūsu zeme salīdzinājumā ar citām pasaulēm ................................................................................... 90 60. Mūsu zemes nozīme ..................................................................................................................................... 91 61. Cilvēka pamatuzdevums ............................................................................................................................ 93 62. Septiņdesmit mācekļu atgriešanās pie Kunga ................................................................................... 95 63. Rakstu mācītājs pārbauda Kungu ........................................................................................................... 96 64. Rakstu mācītāju grūtības ........................................................................................................................... 98 65. Rakstu mācītāju liekulība ........................................................................................................................ 100 66. Grēku piedošana ......................................................................................................................................... 102 67. Kungs atmodina no nāves vienu kalpu .............................................................................................. 103 68. Bērnu audzināšana .................................................................................................................................... 105 69. Markusa jautājums par Zemes vēsturi ............................................................................................... 106 70. Par Mozus 6. un 7. grāmatas dabaszinātnisko saturu. Zemes vecums. ................................. 107 71. Divi pirmie Zemes veidošanās periodi............................................................................................... 108 72. Zemes attīstība līdz pirmādamiešiem ................................................................................................ 110 73. Abi pēdējie Zemes attīstības periodi .................................................................................................. 111 74. Pirmsādama cilvēku dvēseliska attīstība .......................................................................................... 113 75. Par vīna dzeršanu. Pamācība par sagrautiem pasaules ķermeņiem (asteroīdiem)......... 114 76. Par bojā gājušās planētas iedzīvotājiem ........................................................................................... 115 77. Līdzība ar Dieva valstību ......................................................................................................................... 116 78. Priekšzīmes nozīme .................................................................................................................................. 118 79. Runāt un darboties ir labāk kā rakstīt. Par īstiem un neīstiem Evaņģēlijiem. ................... 120 80. Svaidīšana Betānijā.................................................................................................................................... 122 81. Cilvēka nāve ................................................................................................................................................. 124 82. Pirmsnāves sāpju iemesls ....................................................................................................................... 125 83. Līķa lēnas trūdēšanas iemesls ............................................................................................................... 127 84. Līķu sadedzināšana un balzamēšana ................................................................................................. 128 85. Kungs un jaunatgrieztie farizeji. ........................................................................................................... 128 86. Markusa liecība par Kungu ..................................................................................................................... 131 87. Templiešu izturēšanās iemesli pret Kungu ...................................................................................... 132 88. Kults un priesterība ................................................................................................................................... 133 89. Sabats un priesteru kārta ........................................................................................................................ 134 90. Pareiza sabata svētīšana.......................................................................................................................... 136 91. Kāda rakstu mācītāja atsaukšanās uz Mozu .................................................................................... 137 92. Par sabata ieviešanu ................................................................................................................................. 138 93. Kunga mīļākais ēdiens .............................................................................................................................. 139 94. Zvaigžņotās debess vērošana ................................................................................................................ 140 95. Par mazā spēku ........................................................................................................................................... 142

96. Vēja izcelšanās ............................................................................................................................................. 143 97. Par materiālistiskiem dabas pētniekiem .......................................................................................... 145 98. Dvēseles modrība ....................................................................................................................................... 146 99. Piepildīti un nepiepildīti pareģojumi. Cilvēka gribas brīvība un Dieva viszināšana. ....... 147 100. Ieradumi ........................................................................................................................................................ 149 101. Dzērvju bars ................................................................................................................................................. 150 102. Dzērvju kāša garīgā atbilstība ............................................................................................................... 151 103. Romiešu ierašanās pie Kunga................................................................................................................ 154 104. Līdzība par izsalkušo ceļinieku ............................................................................................................. 155 105. Ko tas nozīmē, Dieva valstībai pielietot varu .................................................................................. 156 106. Par viņpasauli .............................................................................................................................................. 157 107. Kalnu nozīme ............................................................................................................................................... 159 108. Kunga mācības nozīme ............................................................................................................................ 161 109. Kungs atstāj Betāniju ................................................................................................................................ 162 110. Kungs no romiešu karavīru rokām atbrīvo sagūstītos bērnus ................................................. 164 111. Ierašanās viesnīcā ...................................................................................................................................... 166 112. Slimnieku dziedināšana viesnīcā ......................................................................................................... 167 113. Saimnieka ziņojums par farizejiem ..................................................................................................... 168 114. Sūdzības par Erodu ................................................................................................................................... 170 115. Jūdu tautas dievišķā vadība ................................................................................................................... 172 116. Kapteinis un saimnieks atzīst Kungu ................................................................................................. 174 117. Saimnieks stāsta par Kunga pirmo apciemojumu ......................................................................... 175 118. Saimnieka apraksts par viņa viesnīcu ................................................................................................ 176 119. Par labdarību ............................................................................................................................................... 177 120. Par tuvākā mīlestību ................................................................................................................................. 179 121. Senā ķēniņa nama apskate ..................................................................................................................... 180 122. Kungs izskaidro 93. psalmu ................................................................................................................... 182 123. Vēsturiskas piezīmes par Dāvida namu ............................................................................................ 184 124. Jāņa mācekļu satraukums ....................................................................................................................... 185 125. Jāņa mācekļu lūgums ................................................................................................................................ 186 126. Kapteinis no Betlēmes nāk pie Kunga ................................................................................................ 188 127. Kapteiņa pārdomas par cilvēku vadīšanu ........................................................................................ 189 128. Attiecība starp Dievu un cilvēkiem ..................................................................................................... 190 129. Cilvēka dvēseles nemirstība ................................................................................................................... 191 130. Kungs kopā ar Savējiem atgriežas Betānijā ..................................................................................... 193 131. Jautājumi par Rafaela personību .......................................................................................................... 194 132. Par garu saukšanu...................................................................................................................................... 196 133. Kapteiņa ziņojums par gaišredzībā skatīto ...................................................................................... 197 134. Kapteiņa sapnis ........................................................................................................................................... 198 135. Rafaela runa par sapņu būtību .............................................................................................................. 199 136. Gaišredzības augstākā pakāpe .............................................................................................................. 200 137. Rafaels sevi atzīst kā garu ....................................................................................................................... 202 138. Par Dieva būtību ......................................................................................................................................... 204 139. Vētra un tās mērķis ................................................................................................................................... 205 140. Par radības mērķi ....................................................................................................................................... 207 141. Negaiss un tā iedarbība ............................................................................................................................ 208 142. Negaisa cēloņi un iedarbība ................................................................................................................... 209 143. Par elektrības būtību ................................................................................................................................ 211 144. Meteoroloģiskās parādības un to cēloņi ........................................................................................... 213 145. Elektriskas parādības ............................................................................................................................... 214 146. Jautājums par Rafaela būtni ................................................................................................................... 216

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR
 • Page 3: Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at
 • Page 7 and 8: 197. Par svinamo dienu svinēšanu.
 • Page 9 and 10: 14. Bet tagad man pietiek jūsu mu
 • Page 11 and 12: suņu vietā, bet, lai gan viņi ir
 • Page 13 and 14: 8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a
 • Page 15 and 16: nesagādā cilvēkiem ciešanas, be
 • Page 17 and 18: 3. Pirmais runātājs teica: „To
 • Page 19 and 20: tikai slepeni pie sevis [turēt], j
 • Page 21 and 22: septiņiem vīriem teiktu to pašu
 • Page 23 and 24: priekšrocība, ka Dieva visvarenī
 • Page 25 and 26: caur to tie desmit vairs nav saist
 • Page 27 and 28: ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu
 • Page 29 and 30: eigas, un Mana Mācība tomēr turp
 • Page 31 and 32: astos tik daudz cilvēku, ka tagad
 • Page 33 and 34: šķiršanās laikā no šīs zemes
 • Page 35 and 36: dzīvības pamatu formas, kā šīs
 • Page 37 and 38: 20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis
 • Page 39 and 40: tieši nolādētais „vajag” lik
 • Page 41 and 42: 2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu
 • Page 43 and 44: 4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav
 • Page 45 and 46: īvībā kā inteliģences un griba
 • Page 47 and 48: 14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k
 • Page 49 and 50: 1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē
 • Page 51 and 52: caurstrāvots, bez kā viņš patie
 • Page 53 and 54: 9. Bet, kad jūs paši dzīvības g
 • Page 55 and 56:

  5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv

 • Page 57 and 58:

  34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka

 • Page 59 and 60:

  tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu

 • Page 61 and 62:

  12. Bet kādēļ personīgie velni

 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278:

  tām likšu izliet Manu gaismu, un

 • Page 279 and 280:

  10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos

 • Page 281 and 282:

  visšaurākā, bet pusstundu tālā

 • Page 283 and 284:

  atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie

 • Page 285 and 286:

  7. ES teicu: „Pavisam noteikti,

 • Page 287 and 288:

  essejiešu pilī, un viņam viņiem

 • Page 289 and 290:

  5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū

 • Page 291 and 292:

  10. Bet, ja jūs to zināt, un no M

 • Page 293 and 294:

  1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav

 • Page 295 and 296:

  tālab mums arī nebūs vajadzīgs

 • Page 297 and 298:

  cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū

 • Page 299 and 300:

  palīdzību, tā kā arī tu Man ne

 • Page 301 and 302:

  2. Arī tie daži pirmie essejieši

 • Page 303 and 304:

  tūkstoši ielenc lielo brīnumpili

 • Page 305 and 306:

  caur manu vārdu un lūgšanu Dievs

 • Page 307 and 308:

  7. Rokluss teica: „Klausieties, d

 • Page 309 and 310:

  2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar

 • Page 311 and 312:

  8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t

 • Page 313 and 314:

  5. Farizejs teica: „Jūs esat pil

 • Page 315 and 316:

  14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,

 • Page 317 and 318:

  22. Un Rokluss teica pēc tam: „P

 • Page 319 and 320:

  starp Maniem draugiem, kas Mani lab

 • Page 321 and 322:

  13. Rokluss, tie citi essejieši un

 • Page 323 and 324:

  Un tādēļ Es tavai runai saku „

 • Page 325 and 326:

  216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.

 • Page 327 and 328:

  ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be

 • Page 329 and 330:

  no dienas nāca vairāk, šo naudu

 • Page 331 and 332:

  Rokluss pats jums visu jau skaidri

 • Page 333:

  10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
AR 1. numuru - Vienotība