Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

ūtu ierobežota un arī

ūtu ierobežota un arī pie nepārtrauktas tālāk un tālāk izplatīšanās, tomēr nekad nekļūtu bezgalīga. 12. No tā jūs redzat, ka visums noteikti mūžam visos virzienos bija bezgalīgs un nekad nevarēja sākties, un, ka Dievs, telpa un mūžība ir identiski – kā jau Es to jums rādīju – tā Dievs, kas visus šos jēdzienus Sevī apvieno, arī ir bez sākuma, tādēļ, ka Dieva sākums ir tikpat neiedomājams, kā nebeidzamās telpas tapšanas sākums, un līdz ar to, arī mūžīga laika tapšanas sākums. Man šķiet, ka tas nu jau pietiekami skaidri ir izklāstīts, un, ka katrs to var pilnīgi saprast! 13. Bet Es tomēr redzu jūsos tumšu aizu, no kuras jūs vēl neesat spējīgi iziet. Un, redziet, šī aiza pastāv tanī, ka jūs nebeidzamo, mūžīgo telpu sev stādāties priekšā kā sevī mirušu un bez kādas dzīvības un inteliģences, un tādēļ arī nevarat saprast, ka Dievs, kā vienīgais mūžīgās dzīvības princips un nebeidzamā nāve, zināmā mērā Pats sevi ir atradis un Sevī pazinis, un aptvēris kā pilnīgāko dzīvību. 14. Jā, ja tādu iedomājas nebeidzamo un mūžīgo visuma telpu, tad saprotams grūti vai pat neiespējami aptvert, kā bezgalīgais Gars – Dievs – nebeidzamajā mūžīgā nāvē var orientēties kā kāda arī kopš mūžības pilnīgākā dzīvība. 15. Tādēļ par mūžam bezgalīgo lielo telpu stādieties sev priekšā pilnīgi pretēju priekšstatu! Iedomājieties, ka tanī nav neviens punktiņš bez dzīvības un inteliģences, un, ka pat tas, kas jums šķiet pilnīgi miris un bez dzīvības, nav miris un bez dzīvības, bet tikai pēc Dieva visvarenās gribas ir tā tiesāts, kā jūs to pie katra pasaules ķermeņa vai pie tā šķietami nedzīvās patstāvīgās daļiņas paši labi varat ievērot! 16. Bet, ja visi pasaules ķermeņi un viņu daudzveidīgās patstāvīgās daļas nav un nevar būt nekas cits, kā caur Dieva visvarenās gribas fiksētas idejas un domas, kā tad tās no jums, cilvēkiem, var tikt uzskatītas par mirušām un pilnīgi bez inteliģences?! 17. Ja Dievs, kas ar bezgalīgo telpu un mūžīgo laiku ir identisks, bet viscaur sevī ir augstākā un vispilnīgākā dzīvība, kā tad iespējams, ka tam, kas tikai no Viņa iziet, ir jābūt mirušam un bez dzīvības un inteliģences? 18. Tātad, kas kā jums klātesošs liekas kā miris, tas ir tikai no Dieva tā tiesāts un var atkal atgriezties pilnīgi brīvā dzīvē, tiklīdz Dievs tādā priekšmetā atraisa savas gribas stingrās saites. 19. Jūs līdzīgā kārtā no Manis Paša un ar Manu pieļāvumu arī no Rafaēla redzējāt, ka akmens vai nu pēkšņi pārvēršas sākotnējā dzīvības ēterī vai otrādi, tas kļūst par cietu akmeni, ko jums ļoti uzskatāmi pierādīja Emmanas ceļa stabs. 20. Bet, ja tas viss ir tā, un nevar būt citādi, tad jums, lai iegūtu dzīvu, patiesu jēdzienu par Dievu, viss mirušais no bezgalīgās telpas pilnīgi jāpadzen un jāstādās sev priekšā tikai dzīvība pār dzīvību, un inteliģence pār inteliģenci, tā, ka nebeidzamās Dieva inteliģences varas radība mūžam nevar būt nekāda nāve!” 29. RADĪBAS UN UNIVERSĀLĀS INTELIĢENCES ATTIECĪBAS 1. (Kungs): „Bet, ja cilvēkiem, kas apveltīti ar sevis paša apziņu, nebeidzamā radības telpa, ar visu to nebeidzami daudzo, ko tā satur, liekas mēma, mirusi un bez inteliģences, tam ir gudrs iemesls. Lai cilvēku dzīvības apziņa iegūtu pilnīgo, Man līdzīgo dzīvības patstāvību, tā caur Manu gribu ir pilnīgi atšķirta no vispārējās dzīvības apziņas un augstākās inteliģences, lai to pats sevī meklē, un pa parādīto ceļu pats izglīto un nostiprina mūžīgi paša turpmākai pastāvēšanai. 2. Bet, kamēr cilvēks, savas dzīvības patstāvības iegūšanai, pats ar sevi nodarbojas, viņš tikko nojauš, ka viņš ir apņemts no tīras dzīvības inteliģences, un pēc savas miesas arī 50

caurstrāvots, bez kā viņš patiesībā nemaz nebūtu. Bet kad viņš pēc viņam parādītās Dieva gribas pats ar sevi ir gatavs, pie kam viņa iekšējais gars viņu pilnīgi pārņēmis, tad viss cilvēks arī nāk brīvā savienībā ar augstāko dzīvību un savu gaišāko inteliģenci Dieva vispārējā bezgalīgā, pie tam nezaudējot savu egoistisko un personīgo. Bet tad arī viņš ārpus sevis vairs nejūt mirušu un mēmu telpu, un nevienu mirušu akmeni, bet gan viņa tad viss kļūst dzīvība un gaisma, un sevis paša pilnīgi sajusta inteliģence. 3. Bet, ka tas tā ir, to jums vispirms skaidri pierāda Mana gaišredzība, kas no jums bieži tiek pārbaudīta. Kā gan Es varētu tik nebeidzami daudz un visu zināt, ja telpa starp Mani, tas nozīmē, Manu individuāli personīgo būtību, un, piemēram, Sauli vai kādu vēl daudz tālāku objektu, būtu bez dzīvības un inteliģences, un, otrkārt, to pierāda arī jau daudzu cilvēku gudrība, kuri nepametot savas vietas, daudz ko zina, kas atrodas kaut kur tālumā, kas un kā ar to notiek, vai tikai turpmāk notiks. 4. Ar septiņiem ēģiptiešiem jums bija daudz izteicošs piemērs. Kas viņiem paziņoja, ka Es esot šeit? Viņi to sevī uzzināja no lielās un vispārējās inteliģences, kā arī ceļu, kas viņus šeit atveda. Ja telpa starp šejieni un Augstēģipti būtu nedzīva un bez inteliģences, tad viņiem būtu neiespējami uzzināt, kas šeit ir un notiek. 5. Cilvēka dvēsele viņa ķermenī ir atdalīta tikai ar ļoti smalku vispārējo inteliģenci nesaturošu sieniņu, un tas ir pietiekami, lai viņa savā dabīgā stāvoklī pa lielākai daļai nenojaustu pat to, kas bieži ir un notiek par viņai līdzās aiz viņas muguras, kā arī neaptver tūkstoš reiz tūkstošo daļiņu no tā, kas ir un notiek viņas acu priekšā, un to visu dara minētā ļoti plānā šķīrējsieniņa starp viņas īpašo un vispārējo bezgalīgo telpas dzīvi. Bet, ja šī šķīrējsieniņa būtu ļoti plata un bieza, kā tad izolētā dvēsele varētu zināt no tā, kas visu no visām pusēm aptver? 6. Bet, ka dvēsele šad un tad, tikai Man zināmu iemeslu dēļ, ir šķirta no vispārējās inteliģentākās Dieva dzīves caur stiprāku un biezāku šķīrējsienu, to jūs labi varat redzēt pie truliem, mēmiem un tā saucamiem muļķīgiem cilvēkiem, tādēļ tāda dvēsele arī ir maz spējīga un dažreiz arī pilnīgi nespējīga izglītoties. 7. Bet kādēļ arī tas tiek pielaists, to Es ļoti labi zinu un arī daži no Maniem vecākiem mācekļiem to daļēji zina, bet jūs pārējie visu to jau vēl uzzināsiet. 8. Bet dzīvnieku, kā arī stādu dvēseles nav stingri nošķirtas no vispārējās Dieva telpas dzīvības, un tādēļ ierauga un bez kādas mācīšanās ir veiklas uz to, kam viņas pēc savas dabas un iestādījuma ir radītas. Katrs dzīvnieks pazīst viņam piemērotu barību un zina to atrast; viņam ir savi ieroči un bez kādas mācīšanās viņš prot tos pielietot. 9. Tāpat arī stādu dvēseles pazīst tieši tās vielas ūdenī, gaisā un zemē, kas viņu atsevišķām individualitātēm ir derīgas. Ozola gars vai ozola dabas dvēsele nekur un nekad nepievilks sev vielas, no kurām ciedra rada savu būtību. Jā, s tad māca stādu, ka viņš tūlīt var vilkt pie sevis tikai viņam nozīmētās vielas? Redziet, tas viss ir augstākās un vispārējās telpas inteliģences iespaids, no tās katra stāda un dzīvnieka dvēsele smeļ speciāli viņai vajadzīgo inteliģencei un tad darbojas pēc tās norādījuma. 10. Bet, ja tas tā, ka to katrs cilvēks pēc pieredzes vienmēr var redzēt un atzīt, tad ir skaidrs, ka nebeidzamā telpa un viss viņā ir dzīvība un visaugstākā inteliģence, kuru cilvēka dvēsele tikai tādēļ nesaskata, lai ar savas atsevišķas inteliģences palīdzību, kas ir ļoti liela apjoma, var radīt savu paliekošo dzīvības patstāvību, bet ko nevar stādu un dzīvnieku dvēseles un tādēļ par sevi nav nekāda atsevišķa, bet tikai kopēja inteliģence, un tātad nonāk līdz cilvēku dvēselei caur neskaitāmi daudzām maiņu eksistencēm, par kurām tām nepaliek nekādas atmiņas, jo tas pēc katras būtības maiņas nonāk arī citā inteliģentā sfērā. 11. Pat cilvēku dvēseles, kā ļoti kāpināts sakopojums no minerālu, stādu un dzīvnieku dvēselēm neatceras nekā no savas senākās eksistences, jo speciālām dvēseles daļiņām minētajās grupās nav īpašas un stingri atšķirtas inteliģences, bet savai sugai zināmā mērā patapina inteliģenci no vispārējās Dieva telpas dzīves. Cilvēka dvēselē ir visas neskaitāmi 51

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR
 • Page 3 and 4: Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at
 • Page 5 and 6: 96. Vēja izcelšanās ............
 • Page 7 and 8: 197. Par svinamo dienu svinēšanu.
 • Page 9 and 10: 14. Bet tagad man pietiek jūsu mu
 • Page 11 and 12: suņu vietā, bet, lai gan viņi ir
 • Page 13 and 14: 8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a
 • Page 15 and 16: nesagādā cilvēkiem ciešanas, be
 • Page 17 and 18: 3. Pirmais runātājs teica: „To
 • Page 19 and 20: tikai slepeni pie sevis [turēt], j
 • Page 21 and 22: septiņiem vīriem teiktu to pašu
 • Page 23 and 24: priekšrocība, ka Dieva visvarenī
 • Page 25 and 26: caur to tie desmit vairs nav saist
 • Page 27 and 28: ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu
 • Page 29 and 30: eigas, un Mana Mācība tomēr turp
 • Page 31 and 32: astos tik daudz cilvēku, ka tagad
 • Page 33 and 34: šķiršanās laikā no šīs zemes
 • Page 35 and 36: dzīvības pamatu formas, kā šīs
 • Page 37 and 38: 20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis
 • Page 39 and 40: tieši nolādētais „vajag” lik
 • Page 41 and 42: 2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu
 • Page 43 and 44: 4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav
 • Page 45 and 46: īvībā kā inteliģences un griba
 • Page 47 and 48: 14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k
 • Page 49: 1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē
 • Page 53 and 54: 9. Bet, kad jūs paši dzīvības g
 • Page 55 and 56: 5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv
 • Page 57 and 58: 34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka
 • Page 59 and 60: tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu
 • Page 61 and 62: 12. Bet kādēļ personīgie velni
 • Page 63 and 64: 5. Bet visas citas lūgšanas un br
 • Page 65 and 66: 8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se
 • Page 67 and 68: 20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk
 • Page 69 and 70: 1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v
 • Page 71 and 72: 7. Tomēr, katram atstājiet viņa
 • Page 73 and 74: 11. ES sacīju: „Šis vēsums ād
 • Page 75 and 76: 4. Bet kā jūs tagad austrumos pie
 • Page 77 and 78: 1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā
 • Page 79 and 80: 1. Bet, kad mēs šajā augstienē
 • Page 81 and 82: 1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs
 • Page 83 and 84: visiem nabagiem un apspiestiem, jo
 • Page 85 and 86: 21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc
 • Page 87 and 88: miriādes brīnišķīgākas un lie
 • Page 89 and 90: 15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe
 • Page 91 and 92: 2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,
 • Page 93 and 94: 13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās
 • Page 95 and 96: 18. Tagad jautājiet paši sev, kam
 • Page 97 and 98: 7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i
 • Page 99 and 100: sagaidīt tā, kā viņi nāk mums
 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278:

  tām likšu izliet Manu gaismu, un

 • Page 279 and 280:

  10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos

 • Page 281 and 282:

  visšaurākā, bet pusstundu tālā

 • Page 283 and 284:

  atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie

 • Page 285 and 286:

  7. ES teicu: „Pavisam noteikti,

 • Page 287 and 288:

  essejiešu pilī, un viņam viņiem

 • Page 289 and 290:

  5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū

 • Page 291 and 292:

  10. Bet, ja jūs to zināt, un no M

 • Page 293 and 294:

  1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav

 • Page 295 and 296:

  tālab mums arī nebūs vajadzīgs

 • Page 297 and 298:

  cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū

 • Page 299 and 300:

  palīdzību, tā kā arī tu Man ne

 • Page 301 and 302:

  2. Arī tie daži pirmie essejieši

 • Page 303 and 304:

  tūkstoši ielenc lielo brīnumpili

 • Page 305 and 306:

  caur manu vārdu un lūgšanu Dievs

 • Page 307 and 308:

  7. Rokluss teica: „Klausieties, d

 • Page 309 and 310:

  2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar

 • Page 311 and 312:

  8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t

 • Page 313 and 314:

  5. Farizejs teica: „Jūs esat pil

 • Page 315 and 316:

  14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,

 • Page 317 and 318:

  22. Un Rokluss teica pēc tam: „P

 • Page 319 and 320:

  starp Maniem draugiem, kas Mani lab

 • Page 321 and 322:

  13. Rokluss, tie citi essejieši un

 • Page 323 and 324:

  Un tādēļ Es tavai runai saku „

 • Page 325 and 326:

  216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.

 • Page 327 and 328:

  ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be

 • Page 329 and 330:

  no dienas nāca vairāk, šo naudu

 • Page 331 and 332:

  Rokluss pats jums visu jau skaidri

 • Page 333:

  10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Notlar 8
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
1 - Vienna
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
. 1 _ ms
1 - Autodesk
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf