Views
6 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

daudzās speciālās

daudzās speciālās priekšinteliģences gan apvienotas kopā, - un tas panāk, ka cilvēka dvēsele var no sevis visas lietas labi pazīt un saprātīgi novērtēt, - bet speciāla atmiņa par iepriekšējām esamības pakāpēm tādēļ nav iedomājama un iespējama, ka no bezgala daudzām atsevišķām dvēselēm cilvēka dvēselē ir tapis tikai viens cilvēks. 12. Bet kad cilvēks kļūs pilnīgi pārņemts no visas dzīvības un gaismas gara, tad viņš tādu kārtību sevī arī saskatīs, kā Es Pats to mūžīgi un katrā laikā saskatu, ka tieši no Manis viss pastāv un Es visā esmu viss. – Un nu saki tu Man, draugs Lācar, vai tu to visu arī pilnīgi aptvēri? Un arī katram no jums ir ļauts brīvi par to izteikties.” 30. PAR NĀKOTNES ZINĀŠANU 1. Lācars nu teica: „Kungs un Meistar, šis Tavs šoreizējais paskaidrojums pārspēj visu, ko mēs līdz šim no Tevis dzirdējām un redzējām, un tikai tagad man ir pilnīgi skaidrs, kādēļ Tu Pats kā cilvēks atnāci pie mums, cilvēkiem, lai mūs pamācītu par Dievu un mums pašiem, tādēļ, ka no Tevis ir paraudzēts, ka mēs mūžam turpinām dzīvot iespējami augstākā patstāvībā; bet ko mums vajag brīvi izcīnīt, gribēt un ar Tavu palīdzību arī panākt tikai caur mūsu patstāvīgu darbību pēc Tavas Mācības. 2. Tikai tagad mums ir pilnīgi pareizs jēdziens par Tevi un arī par mums pašiem, un arī zinām kādēļ šis un tas ir nepieciešami darāms; jo bez tā nevienam cilvēkam gan nebūtu iespējams izcīnīt patieso, mūžīgo dzīvību. Bet cik daudziem tūkstoš reiz tūkstoš cilvēkiem nav ne jausmas par visu to un ir spiesti turpināt iet pa pazudināšanas ceļu! Kad viņi iespējamā kārtā no tā, kā tagad mēs, varēt tikt atpestīti, to zini vienīgi Tu; bet mums tikai atliek vēlēties, lai cilvēku dvēseles, cik iespējams, ātri varētu tikt atbrīvotas no lielā posta. Jo gaišāki un dzīvāki mēs caur Tavu žēlastību topam, jo dziļāk mēs jūtam visu to cilvēku nelaimi, kuriem šī žēlastība netiek dota. 3. Bet ko tur var darīt. Ja aiz zināmiem, noteikti, ļoti gudriem iemesliem Tu Pats to tā pielaid, tad arī mums vajag tam piekrist. Bet cik ilgi vēl tas turpināsies, līdz visi cilvēki uz visas zemes būs vienas ticības, vienas gaismas un vienas patiesas brālības?” 4. Pēc tam arī Agrikola teica: „Jā, tās joprojām ir arī manas rūpes! Arī man mana nepārtraukti gaišākā gaisma tādēļ sāk sirdī justies pavisam neērti, jo pie tam es skaidri saskatu gandrīz visas cilvēces stāvokli. Kungs un Meistar, Tev ir zināma nākotne, tāpat kā Tev noteikti ir zināmas visas mūsu domas un vēlēšanās, un tā Tu varētu mums uzdot arī kādu pavisam noteiktu laiku, kurā noteikti lielākā cilvēku daļa varēs priecāties par augstāku un patiesāku dzīvības gaismu.” 5. ES sacīju: „Cilvēkam, kamēr viņš uz šīs zemes staigā, vēl garā ne pilnīgi atkalatdzimis, tieši nav sevišķi derīgi, ja viņš par daudz zina, un viņam pārāk atklātā nākotne viņa vēl vājo dabu nospiestu un viegli novestu izmisumā. 6. Apdomā tikai vienu apstākli, kā cilvēki justos, ja viņi pilnīgi noteikti zinātu, kādā laikā un stundā viņi miesā mirs! Jau tas viņam ir nepatīkami, ka viņi zina, ka viņiem noteikti jāmirst; cik daudz vēl nepatīkamāk būtu, ja viņi zinātu arī gadu, dienu un stundu, kad pār viņiem nāks ķermeņa nāve. 7. Ak, pavisam citādi ir ar šeit jau pilnīgi visā dzīvības garā atkal atdzimušiem cilvēkiem, kuriem sevī ir visa skaidrība par viņu nākamo dzīvi, un pilnīgi patiesi un dzīvi jūt! 8. Tādēļ arī nesteidzieties uzzināt nākotnes veidu, bet gan apmierinieties ar to, ko jūs zināt kā savai dvēselei par svētību, un tad ar to, ko Es Savā mīlestībā un gudrībā zinu un noteikti visu tā kārtošu, kas katrā laikā vienmēr būs tas vislabākais labajai vai arī izvirtušajai cilvēcei, un tad jūs arī katru ļaunu vai labu nākotni atradīsiet panesamu. 52

9. Bet, kad jūs paši dzīvības garā atkal atdzimsiet, tad arī jums būs spējas ielūkoties nākotnē, bet tādēļ nekļūstiet bēdīgi un vāji. 10. Bet, kā veidosies tālākā nākotne, Es jums jau diezgan skaidri parādīju: pirmkārt, caur nakts parādību, un vēl skaidrāk pravieša Jesaja divu nodaļu izskaidrojumā; un Es jums vēl tālāk rādīšu īsteni ļaunās cilvēku pasaules beigas, ar ko jūs arī nebūsiet sevišķi apmierināti. Bet šajā pusnakts stundā atstāsim vēl šo lietu mierā, jo mums vēl daudz svarīgākas lietas savā starpā jāpārrunā un jādara! Kuram no jums vēl ir kas jautājams, tas lai jautā, un Es viņu apgaismošu!” 31. AGRIPA ATSTĀSTA SAVU PIEDZĪVOJUMU AR KĀDU APSĒSTU ILLARIETI 1. Pēc tam Agripa teica: „Kungs un Meistar, tādēļ, ka Tu šajā naktī jau reiz esi tik devīgs ar gaismas došanu, tad pie šīs izdevības es gribētu no Tevis dabūt skaidrību par kādu dīvainu dzīves parādību starp cilvēkiem. 2. Redzi, tāpat kā draugs Agrikola, es esmu daudz zinošs un dažā labā lietā labi pieredzējis cilvēks, un tādēļ arī varu runāt par dažu ko, kas ne katram cilvēkam būtu iespējams! Pirms vairākiem gadiem svarīgās amata darīšanās nonācu Eiropā, Illarijā (Illyrien). Šī Illarija ir ļoti kalnaina un pa lielākai daļai arī neauglīga un barga zeme, un tādēļ tās iedzīvotāji arī ir maz izglītoti, un viņiem ir daudz līdzības ar zemi, kuru viņi apdzīvo, viņi ir bargi, garā maz auglīgi, bet par to stipri visādās leģendās un sevišķi visādās māņticībās, un kā viņu zeme, auglīga visādām nezālēm. 3. Nu, kādā vietā, kur mums, romiešiem jau no seniem laikiem bija spēcīga pils, es sastapu cilvēku grupu, starp kuriem atradās arī pāris priesteri. Viņi nodarbojās ar kādu, apmēram, 30 gadīgu cilvēku, par kuru viņi man pastāstīja, ka viņš jau gadiem ilgi esot ļauna gara apsēsts, un, ka viņi tagad mēģinot viņu no tā atbrīvot. Cilvēks esot šajā apvidū cienījamas ģimenes dēls, un visi mājinieki, jā, pat viss apvidus no šī cilvēka ciešot elles mokas, un tomēr šis cilvēks tur neesot vainīgs, tā, ka viņš pats pie tam ciešot visvairāk. 4. No sākuma es to noturēju par šo cilvēku muļķību un turklāt par priesteru smalku blēdību, kas kaut kur sameklējuši kaut kādu tam sagatavotu cilvēku, indivīdu, lai caur varbūt tikai iemācītu trakošanu, piedāvātu savus pakalpojumus un liktu sev ticēt. Bet drīz pēc tam ar visiem maniem jutekļiem es pārliecinājos, ka šī cilvēka trakošana pavisam nevarēja būt dabīga, tādēļ, ka viņa spēka izpausme sasniedza tādus augstumus, pret kuru tā saucamie Herkulesa darbi būtu tīrākā bērnu spēle, ka es pats ar pilnu pārliecību sāku ticēt, ka cilvēkā eksistē kāds ļauns gars. 5. Abi priesteri, pēc viņiem labi zināmiem simptomiem pie nelaimīgā cilvēka, sacīja pārējiem, spēcīgiem vīriem: „Drīz būs trakošanas un plosīšanās laiks, tādēļ sasaistiet nu viņu ar stiprākām virvēm un ķēdēm!” Jo ļaunais gars tikai tad atstās cilvēku, kad viņš nespēs saraut šīs svētītās virves un ķēdes. 6. Pēc tam cilvēks tā tika sasaistīts ar virvēm un ķēdēm, ka pēc tādas sasiešanas simts Herkulesu nevarētu pakustēties. Tad priesteri un arī pārējie cilvēki attālinājās no sasaistītā, apmēram, uz simts soļiem, un lūdza arī mani darīt tāpat. Es arī darīju, kā viņi man ieteica. 7. Pat nepagāja ne divdesmit acumirkļu, pēc tam, kad mēs atradāmies iepriekš minētā vietā, kad ar šausmīgām gavilēm cilvēks bultas ātrumā piecēlās, vienā acumirklī sarāva virves u ķēdes daudzos gabalos, pēc tam, briesmīgi gavilēdams, uzleca neticami augstu no zemes gaisā, bet pie tam vēl sagrāba vairākus simt pudus smagus akmeņus, un mētāja sev apkārt kā vieglas pupas. Pēc šīs trakošanas un plosīšanās, kas ilga pie stundu ilgi, cilvēks nokrita zemē bez samaņas, un mēs atkal drīkstējām viņam tuvoties. 53

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)