Views
9 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

8. Abi

8. Abi priesteri viņam jautāja, lai viņš viņiem saka, kā viņam gājis. Bet viņš nekā nezināja par savu trakošanu, bet gan stāstīja tikai sapni, kurā viņš atradies ļoti skaistā apvidū. Šī īsā stāsta laikā viņa balss tonis bija ļoti maigs, kā pacietīgas cietējas mātes, bet drīz viņa balss un runa mainījās. Viņa mute, kā caur burvju spēku, tika plaši atvērta un nāca ārā pavisam sveša, pērkondimdoša, spēcīga balss grieķu valodā ar apmēram tādu saturu: 9. Ak, jūs, nožēlojamie odi cilvēku maskās, jūs gribat mani padzīt no šīs nomātās mājvietas? Viss Romas karaspēks to nespēj! Pirms vēl ne akmens nebija sagatavots Romas celšanai, jā, vēl daudz senāk, es biju slavenais ķēniņš Syarares, pirmais šī vārda nesējs, sakāvu skitus, vedu karu ar Lidiem (Lydien). Mana otra meita Mandane kļuva Persijas ķēniņa sieva un lielā, slavenā Syrus māte, kura tēvu sauca Kambyses. Vairāk jums nevajag zināt! 10. Bet šī miesas māja, kuru es nu apdzīvoju, un no kuras neļauju sevi padzīt, cēlusies no manām asinīm, un tādēļ man pieder ar tiesībām. Veltīgas ir jūsu pūles mani no tās padzīt, es varu savā mājā pakavēt sev laiku, kā man patīk. 11. Pēc šīs dīvainās runas viņš abiem priesteriem vēl izteica briesmīgus lāstus un draudus, vairākas reizes cilvēku raustīja, pēc tam tas atkal nāca pie samaņas, jutās ļoti nespēcīgs un palūdza kaut ko ēst. Kad pēc baudītā ēdiena viņš jutās nedaudz spēcīgāks, viņam atkal jautāja, vai viņš zina, ko viņš iepriekš runāja. Viņš to noliedza savā dabīgajā, maigajā balsī, bet vēl atcerējās, ka viņš gulējis un sapnī atradies starp balti ģērbtiem jaunekļiem. 12. Tad es aprunājos atsevišķi ar priesteriem, un šī cilvēka vēl dzīvajiem vecākiem, un ieteicu viņiem, ka šim cilvēkam kādā labā veidā jau būtu jāatņem dzīvību, tad ļaunajam dēmonam vajadzētu savu mājvietu atstāt. Bet visi man apgalvoja, ka tas esot tikpat kā neiespējami, un, ka tas, kas to uzņemtos, pats dotos lielākās dzīvības briesmās. Viens jau ko mēģināja, bet tika ļoti bargi sodīts. Drīz pēc tam es no šīs nešķīstās vietas aizbraucu, un sev neticami pierakstīju šo piedzīvoto faktu, bieži arī stāstīju to gudriem cilvēkiem – arī šeit, jau jūdiem – bet kaut daļēji apmierinošu paskaidrojumu vēl nekad neesmu saņēmis. 13. Man vēl dažu ko stāstīja par cilvēkiem, kas esot velnu vai ļaunu garu apsēsti, un, ka esot ļoti grūti šos cietējus dziedināt; bet neviens neprata man pateikt, kas īstenībā esot šie velni jeb ļaunie gari, un kā viņi var un drīkst iemājot un pārvaldīt nabaga vājo cilvēku. Bieži sastopami jau bērni, kuri tiek nežēlīgi mocīti no ļauniem gariem. 14. Kungs un Meistar, kas aiz tā slēpjas? Krāpšana no šo nelaimīgo cilvēku puses noteikti nav iespējama, jo tas, ko es piedzīvoju pie Ilarieti [Illarijā], noteikti bija tik tālu no krāpšanas, kā pasaule no viena gala līdz otram.” 32. KUNGS IZSKAIDRO APSĒSTĪBAS BŪTĪBU 1. ES sacīju: „Tava pieredze ir pilnīgi pareiza un Es Pats šeit, jūdu zemē, un arī pie grieķiem vairākus cilvēkus atbrīvoju no šī ļaunuma. Tātad, patiesi, ir tādi cilvēki, kas zināmu laiku, bet tikai ķermenī, ir apsēsti no ļauniem gariem, bet ļaunie gari kāda apsēstā dvēselei nevar kaitēt ne mazākā mērā – 2. Kāda cilvēka miesā iemājojušie ļaunie gari patiesībā ir nomirušu cilvēku dvēseles, kas reiz uz šīs zemes veda ļaunu dzīvi, pie tam, labi zinādams, ka viņa rīcība ir ļauna. 3. Bet apsēstība sastopama tikai starp tiem cilvēkiem, kuri netic vienam Dievam un dvēseles nemirstībai. 4. Šie par sevi ļaunie notikumi ir tātad pielaisti, lai ticības tumšajos laikos, neticīgie tajā saņem skarbu brīdinājumu, ka viņu neticība ir velta, un, ka pēc ķermeņa nāves cilvēka dvēsele noteikti turpina pastāvēt, un, noteikti, arī ir Dievs, kas cilvēku ļaunumu un dumjību arī viņpasaulē labi spēj pārmācīt. 54

5. Ļaunais gars, kas iemājo cilvēka miesā, kaut arī viņš ļauni pretojas, piedzīvo viņam grūti panesamus pazemojumus un tādēļ kļūst sevī maigāks, un tādu notikumu liecinieki tiek it kā ar varu atrauti no viņu par daudz materiālās un tumšās dzīvības gaitas, sāk pārdomāt par garīgām lietām un kļūst labāki savā rīcībā un lēmumos. 6. Un tā šī, starp cilvēkiem sastopamā un ļoti ļaunā izskata lieta, lielākos neticības laikos ir neapšaubāmi laba, kā tu pats to noteikti pieredzēji pie saviem illariešiem. 7. Abi priesteri, kuri agrāk ar dažādām viltus burvībām prata tautu piesaistīt pie sevis un paši nekam neticēja, sakrāja ievērojamus dārgumus, caur apsēsto sāka domāt pavisam citādi, un no savas krāpšanas atturējās, jo ļaunais gars jau vairākas reizes bija viņiem uzkliedzis, ka viņi esot nožēlojami krāpnieki, un, ka viņš esot daudz labāks par viņiem, kas savā nevarībā grib pret viņu cīnīties. 8. Tagad abi priesteri pilnīgi ticēja dvēseles turpmākai dzīvei pēc miesas nāves, un ticēja tikai vienam Dievam, jo gars bija vairākas reizes viņiem uzkliedzis, ka viņš pats, kā ļauns gars, esot daudz vairāk kā 10 000 leģionu viņu iedomāto dievu, ar kuru palīdzību viņi gribot viņu padzīt; bet esot tikai viens patiess Dievs, kam viņš paklausītu, ja tas viņam pavēlētu aiziet no miesas mājām. 9. Bet to dzirdēja arī tie citi cilvēki, un tādēļ sāka ticēt citādi un labāk, un, tātad, tāda apsēstība ne vienmēr ir slikts un no Dieva kā netaisni pielaists, kā to iedomājas cilvēciskais prāts. 10. Pie cilvēkiem, kam ir patiesa un gaismas pilna, dzīva ticība, apsēstība nekad nav iespējama, tādēļ, ka cilvēka dvēsele un gars viņa ķermenī tā caurstrāvo, ka neviens svešinieks un varbūt arī ļauns gars, tīrā un apgarotā miesā nevar iespiesties; bet kur cilvēka dvēsele ir kļuvusi tumša, miesīga un materiāla, un caur to arī bailīga, bikla, slima un vāja, ka viņa kādam svešam iebrucējam nespēj pretoties, tad arī viegli notiek, ka ļaunas dvēseles, kas pēc iziešanas no miesas, pa lielākai daļai, atrodas šīs zemes zemākos slāņos, un dara savus sliktos darbus tur, kur miesā dzīvo viņu gaismas cilvēki, parasti iemetas jutekliskā vēderā, un kā svešs, un arvien ļauns gars, caur apsēstā miesu, sāk parādīties uz āru. 11. Bet savai dvēselei apsēstais nekad necieš nekādu zaudējumu, kā Es to jau tūlīt sākumā jums piemetināju, un tā apsēstība – kā arī jau teikts – nav tik ļauna, kā tā cilvēkiem liekas. 12. Bet kur jūs turpmāk sastapsiet tādi apsēsto, tad uzlieciet viņam rokas Manā Vārdā un ļaunie gari apsēsto pametīs, bet, ja satiksiet tādu, kas ir apsēsts no stūrgalvīga gara, tad piedraudiet, un viņš tūlīt paklausīs tam, kas viņam nopietni un pilns pārliecības Manā Vārdā piedraudēja! Jo kur caur jums, cilvēkiem, tiks sludināta Mana Mācība, tur vairs nebūs vajadzīgs, ka arī vēlos, no apsēstā miesas, pilnīgi zudušo ticību cilvēkiem atjaunot. Kur eņģeļi māca, tur velniem jābēg! 13. Bet, kas nu attiecas uz illarieša apsēstību, un arī viņa apkārtni, tad viņš vēl dzīvo, un tagad ir no savas nelaimes atbrīvots, un tajā apkārtnē nu tic vienam, viņiem, protams, vēl nepazīstamam Dievam, kā arī dvēseles nemirstībai un, ja kāds no jums drīzumā tur nāks Manā Vārdā, tad tam būs viegli tos cilvēkus, un arī tās zemes tālā apkārtnē cilvēkus atgriezt pie patiesas ticības gaismas un iznīcināt viņu māņticību. – Vai tu, Agripa, tagad to pilnīgi saprati?” 33. GARU PASAULES ATRAŠANĀS VIETA 1. Agripa sacīja: „Kungs un Meistar, tas man, kā noteikti arī citiem, nu ir skaidrs, un es Tev pateicos par šo gaismu. Tomēr pie tā man vēl ir nedaudz ko piebilst, un tas pastāv tajā, lai Tu mums vēlētos arī parādīt, kurā vietā, salīdzinot ar šo zemi, patiesībā atrodas īstenā garu 55

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
AR 1. numuru - Vienotība