Views
3 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

sisti ar visu aklumu, un

sisti ar visu aklumu, un ar to, ar lielāko muļķību, un viņu apvienība līdzinās šīs Zemes drošības iestādēm, kurās tiek ieslodzīti ļauni nelgas un vājprātīgie, lai viņi nevar nodarīt ļaunu citiem cilvēkiem. 18. No līdz šim teiktā, jūs visi ar gaišu prātu un apgaismotu saprātu nu gan varat saprast, kāda ir tā lieta ar sātanu un viņa velniem, un jums par to tālāk vairs nevajag jautāt. Un nu saki, rakstu mācītāj, vai tu to visu arī labi saprati?” 36. PERSONĪGO VELNU ATRAŠANĀS VIETA 1. Uz to rakstu mācītājs teica: „Jā, Kungs un Meistar, jo Tu par šo lietu nu runāji, cik vien iespējams, skaidri un aptveroši, un pie tam kā pa sastāvdaļām mums pamatīgi parādīji Tavu radīšanas veidu un gudrību, un tā mums šai lietai vajadzētu būt pilnīgi skaidrai, tas ir, ciktāl tas vienmēr ierobežotajam cilvēku saprātam var būt skaidrs, jo vienīgi zināšana vēl ilgi nav visaptverošā redze, - bet mums tas pietiek, jo to, ko mēs zinām, mēs zinām no paša pirmavota. 2. Bet tā kā Tu nu tik daudz mums esi sacījis par šo grūti aptveramo lietu, tad nu vēlies pie tā vēl nedaudz tuvāk norādīt personīgo velnu uzturēšanās vietas, lai mēs no tām varam izvairīties, jo ja kāds cilvēks vai arī vesela sabiedrība, nezinādama, atrastos šādā vietā, tad viņai varētu būt ļoti bīstami. Tādēļ arī šinī ziņā apgaismo mūs žēlīgi mazliet vairāk!” 3. ES sacīju: „Tu vēl domā ļoti materiāli! Kāda nozīme tad ir kādai zināmai vietai, kurā varētu sevišķi uzturēties kādas garīgas velnu personības?! 4. Ja tikai tava dvēsele no Manis ir tīra un spēcīga, tad viņa var atrasties ļaunāko velnu apvienībā, [un] viņi nevarēs tai nodarīt ne mazāko ļaunumu. Jo tīra un caur Mani spēcīga dvēsele neskaitāmu leģionu personīgo velnu vidū tomēr atrodas pilnīgi debesu valstībā, kas nekur nav kā ārējs krāšņums, bet gan pilnīgas dvēseles sirdī; jo dvēsele – tātad līdzīgi Man – top savas svētītās dzīvojamās valsts radītāja, kurā nekad nespēsi ielauzties neviens velns. 5. Un tā, tīrai un no Manis stiprai dvēselei arī jau uz šīs zemes var būt pilnīgi [vienaldzīga] personīgu velnu atrašanās vieta, jo tīra un no Manis stipra dvēsele nes visās vietās savas debesis, tāpat kā velna personība nes sevī un kopā ar sevi savu elli vai savu tiesu. 6. Bet, tā kā mēs nu par to jau runājam, tad Es tūlīt gribu jums tuvāk norādīt velnu sevišķi apdzīvotās vietas, un tātad, klausieties: 7. Redziet, starp cilvēkiem tās mājas un ēkas, kurās notiek daudz negodīga tirdzniecība un darījumi, kā, piemēram, tagad templī un daudzās citās pirkšanas un pārdošanas vietās! Tās tad arī ir sevišķas uzturēšanās vietas daudzām velnu personībām. Tāpat arī tās mājas, kurās tiek dzītas dažādas netiklības, izvirtības un laulības pārkāpšanas, arī kļūst par velnu sevišķām uzturēšanās vietām. Tāpat arī tie kalni un alas, kurās cilvēki ar lielu steigu un alkatību ierakuši zeltu, sudrabu un citus dārgumus, ir velnu ļoti apdzīvotas vietas, līdzīgi mežiem un alām, kurās uzturas zagļi, laupītāji un slepkavas, tāpat arī kara apmetnes un kara lauki, tirdzniecības karavānu ceļi, un upes, ezeri, jūras, kurās notiek ļoti negodīga tirdzniecība. 8. Un tālāk stingro pagānu un arī skopo, un cietsirdīgo jūdu bagātnieku zemes, pļavas, tīrumi, vīna kalni un meži ir sevišķi iemīļotas personīgu velnu atrašanās vietas, līdzīgi arī gaiss virs un norādītajās vietās, un uguns, mākoņi un lietus, un arī visi viltus orākuli un elku tempļi. 9. Tālāk velnu personības lielos daudzumos uzturas tur, kur jūs redzat lielu šīs zemes greznību un ar to saistīto augstprātību. 10. Bet vietās, kas vēl netiek no cilvēkiem apdzīvotas, un kas nav arī kļuvušas netīras no viņu grēkiem, neuzturas arī personīgi velni, izņemot, ja pa to ceļo kāda mantkārīgu cilvēku karavāna, tur, viņiem par prieku, arī drīz ieradīsies personīgi velni. 11. Nu tu, draugs, parādītu saņem arī to, ko tu vēl gribēji no Manis uzzināt un sev zināt. 60

12. Bet kādēļ personīgie velni jo sevišķi mīl tieši norādītās dzīves vietas, tas katram, kas iepriekšējo kaut daļēji saprata, ir pats par sevi saprotams, un tādēļ neprasa tālāku paskaidrojumu.” 37. IESKATS PIRMRADĪBAS PAMATOS 1. Rakstu mācītājs sacīja: „Bet kā velni to redzēs? Vai viņi var redzēt šo zemi un arī mūs, cilvēkus, līdz ar mūsu darbiem?” 2. ES sacīju: „Ak, jā, - bet tikai to, kas ir viņiem līdzīgs! Es tev saku: Ļaunie ērgļi arī ātri salasās tur, kur atrodas maita, kas viņiem labi garšo. 3. Vienīgi Es kopš mūžības zinu, kas tam ir nepieciešams, lai no Manas domas izveidotu brīvu būtni, un to, līdz pat pilnīgai dievišķai patstāvībai; tādēļ Es arī vienīgais zinu, kas tam vajadzīgs, lai šo augstāko lietu pilnīgi realizētu. Vai nu nāve, tiesa, cilvēks vai eņģelis – tas Manās acīs ir viens un tas pats līdz Manas mīlestības un gudrības galvenā mērķa realizēšanai. Jo, zini, mūžīgam vienmēr pietiek tam laika. Dāvids gan teica, ka tūkstoš gadu Dieva priekšā esot tikko viena diena – bet Es tev, tu, Mans rakstus zinošais draugs, saku, ka tūkstoš reiz tūkstoš gadu Manā priekšā ir tikai visbēgošākais acumirklis. 4. Redzi, tu tagad esi šeit un neskaitāmi miljardi reiz miljardi radījumi, kā tagad esošie, pēc dabīgas laiku gaitas, ir jau miruši. Kādu sūdzību tu vari celt pret Mani, ka Es tevi tikai tagad Esmu radījis, un kādu sūdzību reiz varēs celt pret Mani tie, kurus Es tikai pēc gana reiz gana laikiem un mūžībām radīšu? 5. ES tomēr esmu Manu mūžīgo domu un ideju Kungs, un varu jūs saukt apzinātā brīvā esamībā, kad Es gribu! Es mūžam nekad neesmu padots nekādam likumam, tādēļ, ka Es kopš mūžības Pats esmu likums un tāpēc Es dievišķi morāliskā lietā arī varu pasludināt likumu, kas var iziet tikai no Manis, un ir atkarīgs no Manas gribas, kā un kad Es no Manas mīlestības un gudrības to gribu. 6. Kas ārpus Manis var to pārsūdzēt, kas var Mani uz to piespiest un iespaidot, kā tikai Es Pats Sevi, izejot no Manas mūžīgās kārtības?! 7. Mana mūžam brīvākā griba ir likums par Manām domām un idejām, kurām kopš mūžības ir vērojoša esamība tikai Manī un Man. Bet ja Manai mīlestībai labpatīk likt tām iemiesoties cietā un patstāvīgā esamībā, tad Mana gudrība nosaka Manu gribu par likumu Manām domām un idejām, un tās kļūst realitāte, tām it kā ārpus Manas esamības vajag tā turpināt pastāvēt kā ārējām, patstāvīgām realitātēm, cik ilgi Mana mīlestība un Manas gribas gudrība kā visu likumu likums tās atzīst un mērķim atbilstoši uztur. 8. Un, redzi, tātad arī personīgo velnu [vēl] joprojām pastāvēšanai ir likums, kas tajā ir kopā ar vēl vienmēr paša brīvo gribu! Cik ilgi viņi paši negribēs Mani atzīt par to, kas Es kopš mūžības biju, vēl esmu un mūžam būšu, tik ilgi Mans „vajag” likums no viņiem arī neatkāpsies. Jo, ja Es šo Savu „vajag” likumu atceltu, tad viņu esamībai, kā par sevi pastāvošai, būtu beigas. 9. Vai kāda, pati par sevi jau pastāvoša būtne aiz savas brīvās gribas labojas un pāriet patiesības valstībā tagad vai varbūt tikai pēc tev neiedomājami ilga laika, tad Man gan var būt vienalga, un tādēļ Es ne pa matu nemainīšu Manu mūžīgo kārtību, bet kas sevī grib citādi, tas to arī var, jo tam nolūkam viņam ir doti visi līdzekļi. 10. Bet tā kā Es jums nu parādīju ļauno un dusmīgo dvēseļu, kas ir īstenie, personīgie velni, atrašanās vietas, tad, ja vēl jūtaties kaut kur vāji, izvairieties no tām, jo tādās vietās vājajam vēl vienmēr draud briesmas! Bet kas kā vēl vājais dodas briesmās, tas briesmās arī viegli iet bojā, vai vismaz viņš viegli netiek cauri gluži bez zaudējuma. 61

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv