Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

Meistar, nu runāji ar

Meistar, nu runāji ar mums, tad viss jūdaisms nu stāvētu uz pavisam citiem pamatiem, kā tas ir šajos ļaunajos laikos. Kad tāda Tava mācība nonāks starp ļaudīm, tad tā uz visiem laikiem noteikti nesīs pavisam citādus augļus, jo no mums tā pāries pie citiem patiesi tikpat nemainīga, cik nemainīgi pie debesīm iemirdzas un dziest zvaigznes. Mēs lūdzam Tevi, ak, Kungs, lai tikai mūs nekad nepamet Tava žēlastība un palīdzība, kā arī tos, kuri pēc mums vedīs un vadīs Tavas tautas.” 44. GAISA DABAS GARI 1. Es sacīju: „Tu nu gan runāji ļoti labi, un šī, jums tagad dotā mācība, pie tīriem saglabāsies tīra līdz laiku beigām, bet, ja tu domā, ka ar jūdaismu būtu arī citādi, ja Mozus un pravieši būtu runājuši ar tautu tikpat skaidri, kā Es tagad ar jums runāju, tad Es tev saku, ka par to tu ļoti maldies. Jo ja Mozus un pravieši būtu ar tautu runājuši tādā veidā kā Es tagad ar jums, tad tauta, ka toreiz visvieglāk varēja saprasties līdzībās, nespētu saprast ne Mozu, ne praviešus. 2. Toreiz pat vienkāršai un parastai tautai bija atbilstības zinātnē un tās rakstībā bija attēli, un tās valoda veidojās no tautā labi pazīstamām gleznām. Bet, kad vēlāk tauta kļuva turīgāka un ievērojamāka, tad viņai drīz bija daudz šīs zemes vajadzību, un, lai tās apmierinātu, tam arī vajadzēja radīt daudz dabīgu līdzekļu. Nu daudzās vajadzības un daudzie līdzekļi arī dabūja savus pavisam vienkāršos vārdus, aiz kuriem neatradās nekādi atbilstoši attēli. Šie, tikai vēlāk no cilvēkiem veidoties vajadzību un priekšmetu vārdi, drīz izstūma gleznu rakstu un to iekšējo nozīmi, un, tātad, ne Mozus, ne pravieši nebija vainīgi pie tā, ka viņi no tagadējiem jūdiem vairs netiek saprasti. Bet gan tikai paši cilvēki, kas pašu vainas dēļ un vienmēr pieaugošā pasaulīgumā pavisam pazaudēja seno rakstu un valodas vēsti, kas sevī vienmēr glabāja dziļu garīgumu. 3. Ja tu Mozus laikā būtu tā runājis, kā tu runā tagad, tad toreiz tevi nebūtu sapratuši ne Mozus, ne citi pravieši, bet tā kā senā valoda tev zināmu iemeslu dēļ ir pilnīgi zudusi, tad jums[?] tajā vajag meklēt [saskatīt] cēloni, kādēļ jūs tagad nevarat saprast Mozu un praviešus. 4. Bet tagad sāk aust gaisma un mūsu templieši citā zālē sāk rosīties, lai drīz uzsāktu ceļu uz saviem dzīvokļiem, un tur dotu pavēles savai noteikti nolemtai aizbraukšanai. Kad viņi drīz no šejienes aizies, tad mēs iesim ārā un tur izdarīsim savus novērojumus. 5. Bet tu, draugs Lācar, gan darīsi labi, ja tu liktu dažiem saviem kalpiem pavadīt templiešus līdz dārza vārtiem, jo viņi savās domās redz lejā, uz ceļa, uzglūnam trīs lauvas, un tas viņus biedē. Tādēļ liec dažiem kalpiem ieiet viņu istabā un pateikt, ka no lauvām vairs nav ne vēsts. Bet, ja viņi vēl nebūtu pārliecināti, tad lai kalpi piedāvājas viņiem par pavadoņiem. Templieši šo piedāvājumu ar prieku pieņems, bet pēc tam tūlīt aizies, un tad mēs tūlīt varam doties ārā.” 6. Lācars tūdaļ tā darīja un nedaudzos acumirkļos kalpi jau bija gatavi izpildīt rīkojumu un pēc stundas ceturkšņa templieši aizgāja. 7. Pēc tam Es pasaucu Rafaēlu un klātesošo dēļ viņam sacīju: „Bet tu parūpējies par mūsu jauniešiem un pirms mums aizved viņus uz Betāniju pa nomaļas ceļu! Tur sagaidi mūs, jo mēs pēc trim stundām sekosim.” 8. Tad Rafaēls arī steidzās pie jauniešiem, un ātri visu nokārtoja. 9. Pa to laiku bija kļuvis gaišāks, un Mēs atstājām viesnīcu un devāmies uz augstieni, kura jau tika aprakstīta. Pie debesīm vēl mirdzēja lielākās zvaigznes, sirpja veida mēness un planēta Venēra, kas viss sniedza brīnišķu skatu. 10. Bet rīts bija diezgan vēss un romieši teica: „Šis retais skats būtu labs, ja tikai rīts nebūtu tik jūtami vēss.” 72

11. ES sacīju: „Šis vēsums ādai gan ir mazliet nepatīkams, bet toties spēcinošs miesai un garam, jo tagad mums garam dodas tīrāki gari. Bet, ja jums ir par vēsu, Es jau gribu darīt, ka jums no iekšas kļūst siltāks. Mēs tomēr paliksim šajā tīrajā temperatūrā!” 12. Tad romieši sacīja: „Ak, tad mēs arī paliekam, jo vairāk spēka miesai un dvēselei nevar kaitēt arī mums, romiešiem!” 13. Un tā visi palika priecīgi un apmierināti, un neviens vairs neievēroja aukstumu. 14. Bet tad Agrikola Man teica: „Kungs un Meistar, vai tagad mums garāmejošiem gariem ir arī kāds viņiem ierobežots veids, vai arī viņi bezveidīgi tikai viens otrā ieplūst, kā jūrā viens ūdens piliens otrā?” 15. ES teicu: „Mans draugs, te būs mazliet grūti dot tev šinī ziņā kādu pilnīgi saprotamu atbildi, bet pamēģināsim citā veidā! Es jums, romiešiem, uz nedaudz acumirkļiem atkal atdarīšu iekšējo redzi, un tad jūs paši pēc redzētā varēsiet dot sev pareizu atbildi.” 16. Tas romiešiem patika, un Es viņiem tūlīt atvēru iekšējo redzi, arī Agripam un Lajam, kas mums sekoja no Emmas un vēl bija pie mums. 17. Tagad viņi redzēja neskaitāmi daudz dažādu tēlu ,kas viens pie otra saspiesti slīdēja garām un Agripa teica: „Ak, bet tas ir dīvaini! Kāds neskaitāms daudzums neaprakstāmu formu un veidu. Šeit ir redzami visdažādākie augi un stādi, to starpā arī sēklas! Uz stādiem redzamas arī daudz dažādu insektu oliņas, viņu kāpuri, kā arī pilnīgi izveidotās insektu formās redzami gaiši mirdzoši punkti, un starp minētām formām redzam neizmērojami daudz pavisam mazus gaismas punktiņus līdzi šūpojamies. Viss iet raibi un jautri, cits caur citu, un neviens nesajaucas ar citiem. Tātad, tie ir tie tīrie debess gari?” 18. Pēc tam Es atkal aiztaisīju romiešu iekšējo redzi un viņi atkal neredzēja neko citu, kā tikai tīru gaisu. 19. Tad Agrikola teica: „Kungs un Meistar, kāds ir šo garu sevišķais uzdevums? Vai no viņiem reiz materiālā pasaulē radīsies viss tas, kam viņi acīmredzot savās formās nes plānu, jeb vai ir zināmā mērā mirušo stādu, augu, koku un insektu dvēseles?” 20. ES teicu: „Tas otrs nē, bet pirmais tādā veidā, kā jūs ar iekšējo redzi redzējāt! 21. Viņu inteliģence, kas arī atklājas caur formu, dzen viņus apvienoties ar visu jau uz šīs zemes pastāvošo, kas ir cieši radniecisks viņu formai. Pēc tam viņi darbosies stādos un no viņu daudzuma un darbīguma tad arī atkarājas vienas vai otras ražas daudzums, tāpat arī [no] dažādo mazo dzīvnieku daudzuma, kurus jūs saucat par odiem, insektiem un tārpiņiem. Bet tie arī vienmēr ir pirmie kādas zemes dzīvnieki, kuru dvēseļu apvienošanās tikai tad rada lielākus zemes dzīvniekus.” 22. Agrikola teica: „Kungs un Meistar, bet kādēļ mēs nevarējām redzēt nevienas nomirušas šīs zemes cilvēku dvēseles?” 23. ES teicu: „Divu iemeslu dēļ. Vispirms, Es jūsu iekšējo redzi atvēru tikai tik tālu, ka varat redzēt jau vairāk matērijā pārgājušos dabas garus, kas pieder pie iekšējas redzes zemākās pakāpes, kas dažam labam cilvēkam no dabas dots. Bet ar šīs pakāpes iekšējo redzi nevar redzēt dvēseles, it sevišķi pilnīgās, jo šī redze vēl pieder vairāk pie materiālās, ne kā pie garīgās redzes. 24. Bet otrkārt, kas attiecas uz netīrām dvēselēm, ko jūs varētu redzēt ar Manis jums doto iekšējo redzi, tad šinī vietā viņas neatrodas, un tādēļ jūs nevarējāt tās redzēt; jo tāda veida dvēseles rūpīgi izvairās no Manas personas atrašanās vietas un pilnīgās klātbūtnes. – Un tagad tu zini abus iemeslus, kādēļ jūs pie šīs izdevības nevarējāt redzēt nevienu šķīrušos dvēseli.” 25. Ar šo paskaidrojumu visi romieši bija pilnīgi apmierināti un vairāk par to nejautāja. 45. AGRIKOLA PIEMIN MARIJU NO MAGDALONAS 73

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)