Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

1. Bet Agrikola, kas

1. Bet Agrikola, kas bija ļoti jūtīgs vīrs, lūdza Man vārdu un sacīja: „Ak, kādus neizmērojamus dārgumus, nu gandrīz astoņās dienās, mēs esam guvuši! Mēs šeit esam atraduši Visaugstāko, Vispirmo un Vislielāko! Un kam pēc Tavas slepenās žēlastības mums jāpateicas par šo neaprakstāmo laimi? Redziet un klausieties: Tai, vēl jaunajai sievietei, kas mums mūsu ierašanās vakarā parādīja ceļu uz šejieni! 2. Tā sieviete, kas pēc mana neizšķirošā sprieduma, šķiet, pieder pie tām sievietēm, kas ar kautrību un citiem tikumiem sevišķi neizceļas, bija noteikti Tavas gribas slepeni inspirēta, un tai vajadzēja kļūt par dzīvības gaismas ceļa rādītāju. 3. Es kā romietis šo minēto sievieti noteikti nepazīstu un nezinu arī viņas dzīves vietu un vārdu, - tātad nevaru arī zināt, vai viņa ir bagāta vai nabaga, un vai viņai vajadzīga palīdzība. Bet ja viņa tomēr piederētu nabadzīgo šķirai – kā es to kā ticamāko varu pieņemt – tad es gribētu ar drauga Lācara palīdzību patiesā, cilvēciskā pateicībā piedāvāt viņai atbalstu, kas noteikti būtu pareizi, jo draugs Lācars noteikti zinās, kāda ir tā lieta ar šo sievieti. Es ļoti brīnos, ka viņa nav mūs atkal apmeklējusi šeit uz šīs svētības kalna. Emmā – cik atceros – [viņa] it kā gribēja Tevi, ak, Kungs un Meistar, meklēt, un iepriekš apjautājās par Tavu uzturēšanās vietu, bet nedabūja nekādas ziņas, un tā, acīm redzot, tur neaizgāja. Bet tagad mēs esam šeit jau vairākas dienas, un es atkal brīnos, ka viņa nav redzama.” 4. ES teicu: „Tā jaunava nezināja, ka Es vēl šeit uzturos, bet vakar Betānijā viņa no mūsu drauga Lācara māsas to uzzināja un nu ir ceļā uz šejieni. Ap saules lēktu viņa arī ieradīsies šeit un tu varēsi darīt viņai labu. 5. Bet, kas attiecas uz viņas līdzšinējo vietu, tur tu pareizi spried; bet pie tam viņa vienmēr domāja par nabagiem, tādēļ, ka viņa, kā laicīga skaistule ar savu dzīves veidu ir ieguvusi lielas bagātības un jau no saviem vecākiem ir bagātīgi nodrošināta. 6. Tur, tālumā, pret dienvidiem tu redzi uz pakalna pili. Tās nosaukums ir Magdalēna. Jaunava tur ir dzimusi un pils daudzie dārzi, pļavas, vīna kalni un meži tagad nu ir viņas īpašums, tā kā viņas vecāki jau kopš vairākiem gadiem ir miruši. Viņa jau vairākas reizes varēja apprecēties, bet templieši viņu no tā atturēja, jo viņi pie viņas vienmēr atrada labu mājvietu, un arī citādi ar viņu labi izklaidējās. Bet, kopš viņa Mani ieraudzīja, iepazina un dzirdēja Manus Vārdus, viņas mājā, saprātā un sirdī ir kļuvis citādi un tādēļ, ka viņa daudz mīlēja nabagos, tad viņai daudzie grēki arī tika piedoti. 7. Viņas vārds ir Marija no Magdalonas. Nabadzības dēļ viņai, tātad, nav vajadzīga palīdzība no jūsu puses, bet, ja viņa gribēs no jums kaut ko pieņemt saviem daudziem nabagiem, tad to jūs gan varat viņai piedāvāt. Un tagad jūs arī zināt, kas un no kurienes ir šī jaunava, un kā viņu sauc, tomēr arī viņas parāds lai ir smiltīs rakstīts! 8. Un tagad pietiek par šo lietu, nu labāk aplūkojam skaisto rītu, kura apveidos visos virzienos varēsiet dažu ko uzzināt, sevišķi, par jaunā pagānisma pēdējo laiku.” 46. PAGĀNISMA TIESA 1. Šeit Mani vecie mācekļi teica: „Kungs un Meistar, Tu mums apsolīji šeit par to tuvāk darīt zināmu, un dari nu to, tā kā tagad tam būtu piemērotākā izdevība.” 2. ES teicu: „Kad tam ir piemērota izdevība, to Es gan zinu vislabāk, un tad Es tieši jums par to daudz pavēstīšu, kas arī noteikti tā notiks, jo Es cilvēku brīvai gribai neko nedrīkstu mainīt, un jūs to nevarat mainīt. 3. Bet ar Manu dzimšanu pagāniem tiesa ir jau visur sākusies, un turpmāk pastāvīgi pieaugošā daudzumā turpināsies uz šīs zemes gandrīz 2000 gadus, līdz pilnīgai gaismai starp cilvēkiem. 74

4. Bet kā jūs tagad austrumos pie horizonta redzat veidojamies un atrodamies dažādus mākoņus, it kā tie gribētu, traucējot, stāties pretī saules lēktam, tāpat pret reiz nākošo garīgo un mūžīgo patiesības Saules ausmu arī sāks stāties pretī daudzi traucējoši mākoņi un nodarīs cilvēkiem daudz zaudējumu, bet tomēr beigās nevarēs aizkavēt patiesības Saules ausmu. 5. Jūs iepriekš redzējāt mirdzam pie debesīm vēl daudzas gaišas zvaigznes, un pēc rieta arī redzējāt zvaigznes, kas mirdz tumšā naktī. Redziet, tas bija kā labs vēstnesis vēl pirms tagad redzamiem rīta vēstnešiem un darbojās naktī, un tas tagad ir jūsu amats. 6. Bet, kad pie garīgā rīta horizonta ausīs vēl gaišākie rīta vēstneši, tad tā būs zīme, ka viņiem drīz sekos lielā un vispārējā dzīvības Saule. Viņas gaišākā gaisma būs nepielūdzama visu melu un krāpšanu tiesa, un meli, kopā ar saviem mācekļiem un cienītājiem, kopā ar visu pasaules pompu nogrims nicināšanas, taisnīgu dusmu un aizmirstības bezdibenī, jo tad apgaismotie cilvēki vairs nedomās par krāpšanu un ilgo tiesu. 7. Bet kā jūs to tagad jau varat labi pamanīt, ka vēl tikko tik draudošos melnos mākoņus sāk ieskaut zeltā mirdzoša apmale, tāpat tajos laikos jūs arī manīsiet, ka cilvēki, kas vēl nesen bija tumši un patiesi gaismas ienaidnieki, vairāk un vairāk no visām pusēm, patiesības gaismas stariem apņemti, tad arī paši starodami kļūs veco melu ienaidnieki. Un tāds mirdzums no tuvojošās debess patiesības Saules ausmas būs Manas cilvēka Dēla zīmes visiem taisnīgiem, un zemes, un lielās tiesas pār jaunās Bābeles netiklību, sākums. 8. Tad patiesības mīlētāji sāks augsti gavilēt un Mani slavēt, ka Es viņiem jau iepriekš sūtīju Manas ausmas zīmes pie iekšējā gara dienas debesīm. Bet patiesības ienaidnieki sāks vaimanāt un griezt zobus, un meklēs paslēpties, cik vien iespējams, tumšākos kaktos, kopā ar saviem arvien mazāk paliekošiem piekritējiem, - bet tas viņiem daudz nelīdzēs, jo, kad uzlēks pilna patiesības Saule, tad tās gaisma apgaismos visus vēl tumšos caurumus, kaktus un alas, un gaismas ienaidnieki visā jaunā zemē neatradīs vairs nevienu paslēptuvi. 9. Bet Es Pats tajā Saulē būšu kā mūžīgā patiesība un caur tās gaismu, cilvēku dzīvības un viņu laicīgā, garīgā un mūžīgā likteņa Valdnieks un Vadītājs. 10. Un ar to nu Es jums nu parādīju pilnīgu un viegli aptveramo patiesību par jaunā un vecā pagānisma lielo tiesu. Bet Es jums vēlāk cilvēkiem došu vēl vienu līdzību, ko jūs tad arī varēsiet cilvēkiem paziņot, bet tikai ar pareizu izskaidrojumu. – Bet tagad atkal turpinām mierīgi aplūkot rīta ausmu.” 47. ROMAS UN ANTIKRISTU NĀKOTNE 1. Pēc ceturtdaļstundas, kurā mēs visi ļoti uzmanīgi aplūkojām rīta ausmu, Es atkal visiem klātesošiem teicu: „Tagad esiet ļoti uzmanīgi, kas viss vēl pirms pilnīgas Saules uzlēkšanas jums īsti tēlaini parādīsies, jo Es tā gribu, ka arī jums ar savām acīm jāredz, kā tajā jaunā pagānisma pēdējā laikā viss veidosies!” 2. Tagad ar divkāršu uzmanību visi vērsa savas acis uz austrumiem. Līdz pilnīgam Saules lēktam vēl bija laba pusstunda laika, un, tātad, uzmanīgo mācekļu acu priekšā varēja parādīt vēl dažu labu gleznu. 3. Vispirms bija redzams kāds biezs un pilnīgi melns mākonis, kas pacēlās tālu pie horizonta. Kad šis mākonis sasniedza apmēram septiņkārtīgi lielāku augstumu, kā tālie kalni pie horizonta, tad tas drīz kļuva kā kvēlojošs; jo tas uzliesmoja no neskaitāmi daudziem zibeņiem un tādēļ visi klātesošie domāja, ka tur nu trakos briesmīgs negaiss. 4. Bet Es teicu: „Rūpējieties par ko citu, jo šo parādību, izņemot mūs, neviens cits neredz ne niecīgāko!” 5. Pēc tam atkal visā mierā tika vērots, kas viss sekos. 75

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Notlar 8
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv
Solis Nr.1 - goldwell