Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

6. Un, redzi, uz

6. Un, redzi, uz virsējās melnās, un no daudziem zibeņiem kvēlojošās mākoņu malas, parādījās liela pilsēta! 7. Un Es teicu: „Skatieties jaunās Bābeles attēlu!” 8. Tad Agrikola teica: „Kungs, tam ir liela līdzības ar mūsu Romu, tikai es pamanu visapkārt daudz drupu, tomēr es redzu pilsētā blakus vecām, man labi pazīstamām ēkām, daudz jaunu ēku un tempļu, kuru galotnes dīvainā kārtā ir izgreznotas ar krustiem. Ko gan tas nu nozīmē?” 9. ES teicu: „Redzi, tas ir vecā pagānisma noriets un tai pašā laikā, jaunā pagānisma sākums! Apmēram pēc 500-600 gadiem no šī laika tur visur tieši tā izskatīsies. Bet tagad tikai vērojiet to attēlu tālāk.” 10. Atkal visi pievērsa uzmanību attēlam, kura ainas ātri, viena pēc otras, attīstījās. Bija redzamas lielas tautu masas un daudzas briesmīgas kaujas un kari, un pilsētas vidū redzēja paceļamies kaut ko augstu kā kalnu! Uz kalna stāvēja augsts un liels tronis, pēc izskata it kā no kvēlojoša zelta. Uz troņa sēdēja valdnieks ar trīskāršu kroni galvā un zizli, kura augšdaļu greznoja trīskārtīgs krusts. No viņa mutes izgāja neskaitāmas bultas un no viņa acīm un krūtīm šaudījās tikpat daudz dusmu, un lielākās augstprātības zibeņi. Un viņam tuvojās valdnieki, no kuriem daudzi viņa priekšā dziļi noliecās. Kuri viņa priekšā noliecās, tos viņš uzlūkoja draudzīgi un apliecināja viņu varu; bet kas viņa priekšā nenoliecās, tos dusmīgi vajājot, tiesāja viņa bultas un zibeņi. 11. Šeit Agripa teica: „Kungs, tad nedod nekādu labu priekšstatu par jaunās Bābeles vēlāko valdnieku! Šķiet, ka viņa vara būs vēl lielāka, bet arī daudz briesmīgāka, kā tas ir tagad. Jo tagad tikai ļaunākie noziedznieki tiek sodīti ar krustu, - bet tikai ar vienkāršu, bet viņš savā valdnieka rokā tur trīskāršu krustu pat pret visiem citiem valdniekiem! Kungs un Meistar, izskaidro to mums tikai nedaudz!” 12. ES teicu: „Tas neattēlo nekādu atsevišķu valdnieku pār daudzām zemēm un tautām, bet gan tikai antikrista redzamo personību! Bet trīskāršais krusts nozīmē Manu Mācību, kas tieši trīskārtīgi viltota, tiks uzspiesta ķēniņiem un viņu tautām, viltota vārdos, viltota patiesībā un viltota dzīvā pielietošanā. 13. Bet ķēniņi, kas viņa priekšā nenoliecas, un kurus viņš nolād, tie ir tie, kuri vairāk vai mazāk paliek senās mācības patiesībā. Viņus gan sasniedz viņa bultas un zibeņi; bet tie tomēr nevar viņiem neko nozīmīgi ļaunu padarīt – bet tagad vērojiet to attēlu tālāk, jo Es tikai caur to varu jums parādīt galvenos momentus!” 14. Tagad atkal visi skatījās ar vislielāko uzmanību. 15. (Kungs): „Un redzi, daudzi ķēniņi, kas iepriekš vēl klanījās tā priekšā, kas sēž uz troņa, sapulcina savus karaspēkus un dodas pret viņu! Redzi, notiek smaga kauja, un viņa augstais tronis jau noslīd ievērojami zemāk pilsētā, un tagad jūs redzat tikai dažus ķēniņus, kas tagad tikai [...] noliecas viņa priekšā, kamēr no daudziem citiem, no viņa atkritušiem ķēniņiem, daudzās bultas un zibeņi tiek sūtīt atpakaļ uz viņu. Bet tagad no viņa gandrīz nekas vairs nav redzams, un tas notiks jau pēc 1000 līdz 1500, līdz 1600 un 1700 gadiem. 16. Bet nu skatieties vēlreiz! Redziet, viņš mēģina vēlreiz piecelties, apņemts no melna pūļa, un daži ķēniņi sniedz viņam rokas, un viņam palīdz; bet, redziet, tie, kas to dara, tūlīt kļūst pilnīgi nevarīgi un tautas norauj viņiem kroņus no galvām un dod tos stipriem ķēniņiem! Nu, redziet, tagad viņa tronis grimst un stiprie ķēniņi steidzas klāt, un sadala to vairākās daļās, un tā viņš zaudē visu savu varu un lielumu! Vēl gan viņš met bultas un vājus zibeņus ap sevi, bet tie nevienam vairs nenodara ļaunu, jo tās, pa lielākai daļai, griežas atpakaļ pret viņu pašu, un ievaino viņu, un viņa vājās un tumšās ordas.” 48. PAR TŪKSTOŠGADĪGO VALSTĪBU 76

1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā Saule ar savu gaismu sāk jau gandrīz visu caurstrāvot, un jūs redzat tumšās ordas mūkam uz visām pusēm, bet tikai ne tur, no kurienes nāk Saule! Viņas gaismas priekšā nu viss izzūd un grimst aizmirstības valstībā. 2. Bet tagad vēlreiz skatieties tur, un jūs redzat, ka no gaišajiem mākoņiem veidojas kāda jauna zeme! Ko gan gaišie mākonīši attēlo? Tās ir tādu tīru cilvēku apvienības, kas ir dievišķās patiesības caurstrāvotas. Un, redziet, šīs apvienības savirzās arvien ciešāk un ciešāk kopā, un veido vienu lielu apvienību. Un, redziet, tā tieši ir tā jaunā zeme, virs kuras izplešas jaunas debesis, pilnas gaismas un skaidrības! 3. Bet tādēļ jums nevajag it kā domāt, ka šī dabīgā zeme pazudīs un pārmainīsies jaunā, bet gan tikai cilvēki, pilnīgi uzņemdami dievišķo patiesību savās sirdīs, savā starpā kā patiesi brāļi un māsas Manā Vārdā radīs jaunu, garīgu zemi. 4. Tad šinī jaunajā zemēs Es būšu Pats un valdīšu starp manējiem un viņi satiksies ar Mani un nekad vairs Mani neizlaidīs no savām acīm. 5. Bet līdzās vērojiet arī to veco zemi! Redziet, ka no jaunās zemes pastāvīgi lielākās straumēs gaisma lido lejā uz veco zemi, un to tā aizdedzina, ka liekas, ka tā stāv pilnās liesmās! Tur jūs redzat ļoti daudzus mirušos, kā ārā no kapiem, ejam gaismā, un kā viņi arī drīz tiek tērpti patiesības drānās un tad arī lido augšup jaunās zemes valstībā. 6. Bet tūlīt arī ievērojiet, kā vēl ļoti liela, tumšāka daļa arī cenšas gaismas tērpu pārvilkt pār savu melno, un ar to savtības un valdītkāres dēļ vēlreiz radīt jaunu antikristisku pagānismu, bet Es Pats likšu pār viņiem nākt Manām Dusmām, t.i. Manas patiesības ugunij, un Mani jaunās zemes eņģeļi kā liesmojošiem zobeniem kritīs pār viņiem un aizdzīs katru tālāku tumšo cenšanos pilnīgas iznīcības bezdibenī. 7. Tā tad ir vispēdējā un lielākā tiesa ap 1000 gadu vēlāk. Šis laiks tiks nosaukts par Manu tūkstošgades Valsti uz zemes, kas caur šo pēdējo tiesu vēlreiz uz neilgu laiku būs kaujiniecisks pārtraukums, bet uzvara būs drīza un pilnīga uz visiem laikiem. Kopš tā laika debesīs un uz zemes būs viens Gans un viens pavards. Tas gans, kā vienmēr, būšu Es, un pavardu veidos cilvēki uz zemes pilnīgā apvienībā ar Manās debesīs svētajiem. 8. Jo šie dēvētie pēdējie, tāpat kā tas bija cilvēku pirmslaikos, uz šīs zemes redzami sadarbosies ar zemes cilvēkiem. Bet pirms tas notiks, dabīgā zeme piedzīvos pavisam varenas pārmaiņas. Lielas zemes un valstis, ko tagad vēl sedz liela un dziļa jūra, tiks paceltas kā auglīgākā zeme, un ļoti daudzi, tagad vēl ļoti augsti kalni, kļūs zemāki un ar savām sadrupušām galotnēm piepildīs dziļus grāvjus un ielejas, un veidos auglīgu zemi. 9. Tā kā tajos laikos cilvēki vairs nekāros un nealks pēc laicīgām un pārejošām bagātībām, tad uz zemes arī dzīvos simttūkstoš reiz vairāk cilvēku, kā uz tās tagad dzīvo, labi pārtikuši un laimīgi. Bet vienlaicīgi tanī laikā pazudīs no zemes visas ļaunās, miesu ļoti mokošās slimības. Cilvēks sasniegs priecīgu un lielu vecumu, un varēs darīt daudz laba un nevienam nebūs bailes no nāves, tādēļ, ka viņš ar skaidru skatu savā priekšā redzēs dvēseles mūžīgo dzīvību. 10. Galvenais, labākais darbs tanī laikā pastāvēs bērnu pareizā audzināšanā, un tajā, ka stiprie ar visu savu mīlestību pēc iespējas atbalstīs vecāko fizisko vājumu. 11. Bet uz jaunās, laimīgās zemes tiks noslēgtas arī laulības, bet tā kā debesīs, pēc Manas kārtības – un tiks dzemdināti arī daudz bērnu, bet ne uz tīras saldkaisles ceļa, bet gan uz patiesas mīlestības nopietnības ceļa, un tā līdz šīs zemes visu laiku beigām. 12. Te nu jums ir patiess attēls par pēdējo tiesu pār visiem pagāniem uz visas zemes, ko jūs arī gluži viegli un pilnīgi varat saprast.” 49. DIEVA BĒRNU MISIJA VIŅPASAULĒ. ZEMES ILGUMS. 77

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)