Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

3. Kas mīlestībā pret

3. Kas mīlestībā pret Mani dara visu, ko prasa tuvākā mīlestība, tam arī Es darīšu visu, ka ir Manā Varā. – Bet Manā Varā ir ne tikai daudz, bet viss. Ja, tu, mīļā Marija, to tagad zini, tad esi priecīga un turpini darīt labu un Es tevi neatstāšu!” 4. Pēc tam Marija no Magdalonas nokrita pie Manām Kājām, ar aizkustinātu sirdi Man pateicās, un slacīja Manas kājas ar asarām, un noslaucīja tās ar saviem matiem. Bet Maniem veciem mācekļiem šī scēna likās par ilgu, un, pēc viņu domām, arī nedaudz nepieklājīga, un slepenībā viņi pie sevis kurnēja. 5. Bet Es to manīju un viņiem teicu: „Kādēļ tad jūs par to dusmojaties? Es jau ilgi Esmu starp jums un jūs nekad neesat Man apliecinājuši tādu mīlestību, un Es no jums to arī neprasu. – Bet tādēļ Es jums nu arī saku: Kur vien Mans Evaņģēlijs tiks sludināts cilvēkiem, tur arī Marijai jātiek pieminētai; jo viņa Man ir parādījusi lielu mīlestības darbu. To ievērojiet arī jūs! Bet tu, Marija, nu atkal piecelies un esi droša par Manu pilnu mīlestību un žēlastību!” 6. Pēc tam Marija piecēlās, ar mīlestības pilnāko sirdi Man vēlreiz pateicās. 7. Bet Mācekļi Man un Marijai lūdza piedošanu par savu nelielo neiecietību. 8. Un Es teicu: „Mācieties vājības paciest, tad ar to jūs Manā priekšā vairāk parādīsiet jūsu dvēseļu spēku, kā, ja jūs cīnāties tikai ar varoņiem un visus uzvarat! 9. Bet nu Saule ir pacēlusies diezgan augstu virs horizonta, un brokastis ir sagatavotas, izbaudām tās un tad dodamies uz Betāniju.” 10. Pēc tam ātri devāmies mājās un ēdām brokastis, kurās piedalījās arī mūsu Marija. 11. Bet pēc brokastīm Lācars ar savu saimnieku sakārtoja rēķinus, un ņēma sev līdzi peļņu un arī citus dārgumus, un vērtības. Tur bija ko nest desmit mūļiem, jo tur bija arī dažu atgriezto farizeju dārgumi, kurus Lācars pārņēma uzglabāšanā. 12. Nikodēms, Jāzeps no Arimatijas un vecais rabīns nodeva sevi Manai žēlastībai, pateicās par visu un kopā ar magiem devās uz pilsētu, kur viņiem bija darbs. Bet magi devās tālāk pie savējiem, kas viņus ar ilgošanos gaidīja. Bet abi romieši, kas dzīvoja Emmā, kopā ar tiem septiņiem Ēģiptiešiem devās uz Emmu, no kurienes tad pēdējie pēc dažām dienām ceļoja uz savu dzimteni. Bet visi pārējie klātesošie kopā ar mums devās uz Betāniju. 13. Šeit nav vajadzīgs tālāk un sīkāk norādīt, kādi cilvēki te vēl bija, tā kā atstāstītajos notikumos Eļļas kalnā viņi tik un tā tika vairākkārt pieminēti. 14. Arī Marija no Magdalonas lūdza Mani drīkstēt mums sekot uz Betāniju un Man jautāja, cik ilgi Es Betānijā uzkavēšos. 15. Un Es teicu: „Es tur atpūtīšos trīs dienas, jo nu Es esmu daudz strādājis un pēc daudz darba var ņemt nelielu atpūtu. Kad tu savu saimniecību būsi nokārtojusi, tad nāc pie mums Betānijā.” 16. Pēc tam Marija tūlīt devās mājās, lai tur ātri visu nokārtotu, un to dažās dienās, tā kā viņa nolēma šo laiku pavadīt pie Manis. 53. CEĻOJUMS UZ BETĀNIJU 1. Beidzot vēl Agrikola Man jautāja, vai viņš drīkstētu kādu no zelta traukiem, kas brīnumaini bija radīti uz romiešu galda, pret attiecīgas naudas vērtības samaksu ņemt līdzi par piemiņu. 2. Un Es viņam teicu: „Kas jums tika darināts, tad jums arī pieder, un jūs to variet ņemt līdzi bez kādas naudas piedevas samaksas. Bet tam, tu tā kā tā, tu ņemsi no šejienes uz Romu sev līdzi nabagos, un tur par viņiem labi rūpēsies, un tā materiālā ziņā šie trauki ir ļoti niecīga atmaksa par visu to, ko tu dari Man par prieku. Tādēļ ņem visu, kas laicīgi vērtīgs atrodas uz jūsu galda! Bet neuzskati to, it kā par kādu patiesu algu par visu to, ko tu Man par prieku dari 82

visiem nabagiem un apspiestiem, jo tava alga par to būs pavisam citāda jau uz šīs zemes, un pār visu, viņpasaulē, Manā Valstībā. 3. Bet mājās nopietni un labi rūpējies par tiem, kurus Es tev nodevu kopšanai! Pēc viena gada tev kopā ar dēlu, dienesta darīšanās, vajadzēs doties uz galējiem Eiropas rietumiem, un tur ilgi un daudz strādāsi. Bet nokārto labi, lai tavā mājā visi, ko Es tev uzticēju, necieš trūkumu ne miesai, un vēl jo mazāk dvēselei!” 4. Agrikola, mīlestībā uz Mani, aizkustināts līdz asarām, teica: „Ak, Kungs un Meistar, tās gan būs manas pirmās un galvenās rūpes. Un es ceru, ka ar Tavu palīdzību man viss labi izdosies! Bet nekad nepamet mani un neliec pār mani un maniem mājiniekiem nākt pārāk stipriem pārbaudījumiem! Es gan gluži labi zinu manu, no Tevis dāvāto, spēku, bet es arī zinu savas senās paša vājības.” 5. ES teicu: „Patiesi, ko tu Manā Vārdā lūgsi Tēvam, kuru tu nu pazīsti, tas tev arī tiks dots! Tādēļ vienmēr esi mierīgs un pilns patiesas un dzīvas paļāvības, jo Es, ja tu paliec tīrā, dzīvā ticībā un mīlestībā uz Mani, vienmēr būšu pie tevis un tevi vedīšu un vadīšu, kā arī katru citu, kam būs tava ticība un tava mīlestība.” 6. Pēc tam visi romieši, kā arī visi tie, kurus visi romieši uzņēma savā apgādībā un kopšanā, Man pateicās. 7. Nu mēs bijām gatavi ceļam, un devāmies lejā, ielā, kas veda uz Betāniju. 8. Kad mēs devāmies garām pilsētas mūriem, tad Tales saimnieks, kas arī kopā ar mums devās mājup, teica: „Kungs, uzskati tomēr šos briesmīgi stipros pilsētas mūrus! Kā ar cilvēku spēkiem tie gan varēs tikt sagrauti?” 9. ES teicu: „Ko cilvēku rokas ir radījušas, to viņas var arī sagraut. Jo cilvēki vispār ir veiklāki sagraušanā nekā radīšanā, un tā īstā laikā viņi arī kļūs šo stipro mūru meistari. Es jums saku: Neviens akmens uz akmens nepaliks. Pēc pāris gadu simtiem cilvēki meklēs vietu, kur tagad vēl atrodas templis, un to neatradīs. 10. Kā tas bija Noasa laikos, pirms lieliem plūdiem? Es pirms pāris dienām jums to rādīju! Ja tajos laikos cilvēki varēja pat kalnu sagraut, no kurienes izlauzās zemes iekšējie ūdeņi, un noslīcināja noziedzniekus, tāpat cilvēki, jo vieglāk, īstā laikā tiks galā ar šo mūri!” 11. Ar šo paskaidrojumu visi bija apmierināti, un mēs devāmies tālāk pa ielu un drīz nonācām pie muitas nama. 54. MANTKĀRĪGAIS MUITNIEKS UN KUNGS. PAR DARBĪGAS MĪLESTĪBAS TICĪBU. PAR ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBU. 1. Muitnieks drīz Mani pazina, pienāca pie Manis un teica: „Ak, Kungs un Meistar, kopš Tavi Vārdi un Mācība mani uz Eļļas kalna caurstrāvoja, es patiesi esmu kļuvis pavisam cits cilvēks, un vēlreiz no visas sirds Tev pateicos par ļoti lielo žēlastību, ko Tu man un manai mājai parādīji! Visu, ko no Tevis esmu uzzinājis, es uzticīgi pastāstīju visiem saviem piederīgiem un viņi tagad Tev tic. Tādēļ ļauj Tavai svētībai valdīt pār visiem maniem mājiniekiem!” 2. ES teicu: „Tā kā tu to darīji, tad svētība tev un tavai mājai neizpaliks! Bet tu tomēr pat no vietējiem pieprasi muitu, ja pa maz svešinieku nāk uz Jeruzalemi. Bet, kad nāk svešinieki, tu patvaļīgi pieprasi daudz vairāk, kā tas pēc likuma ir noteikts. Bet to Es patiesi neesmu mācījis, un tādai rīcībai nav nekā kopēja ar tuvākā mīlestību, ko Es katram vispirms liku pie sirds. Bet, ja tev nav darbīga tuvākā mīlestība, tad tu esi tālu no Manas valstības, jo tīra ticība bez mīlestības darbiem ir mirusi, un miris ir tas, kam tāda ir. Tādēļ maini savu izturēšanos, citādi no tavas rīcības Man tu gūsi maz svētības. 83

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...