Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

I KUNGS UN VIŅA

I KUNGS UN VIŅA PRETINIEKI (JĀŅA EV. 9.NOD. (TURPINĀJUMS)) 1. PĀRĢĒRBTIE FARIZEJI ATNĀK PIE LĀCARA 1. Tikko Es biju pateicis pēdējos vārdus, ēdamistabā, kurā mēs vēl priecīgi sēdējām kopā, jau ienāca Lācara kalpotājs un viņam teica, ka esot atnākuši vairāki svešinieki, kas vēlas runāt ar viesnīcas saimnieku. 2. Tad Lācars Man tūlīt jautāja, kas viņam nu jādara. 3. ES teicu: „Līdzīgi mums, tu pagaidām paliec šeit, ārā izies tikai Rafaels un tie septiņi ēģiptieši nu nedaudz parunās ar viltīgajiem farizejiem un rakstu mācītājiem; kas viņiem jādara un jārunā, to viņi zina!” 4. Tad Rafaels un tie septiņi ēģiptiešu vecākie piecēlās un tūlīt izgāja ārā, un Rafaels viņiem nopietni jautāja, ko viņi šeit meklētu un gribētu. 5. Tad kāds ļoti liekulīgs farizejs teica: „Jaunais cilvēk, kas, šķiet, tu esi labas izcelsmes, vai tu esi Lācara, kuru mēs pazīstam un ar kuru vienīgo mēs gribam runāt, sūtīts deputāts? Tā šeit nu ir ieviesusies dīvaina paraža, ka aicinātais pie tiem, kas grib runāt tikai ar kungu, savā vietā atsūta bezbārdainu jaunekli. Ej pie Lācara, ar kuru mēs gribam runāt, un saki viņam, ka mēs, kas gribam ar viņu runāt, visā Jeruzalemē un visās jūdu zemēs ieņemam daudz augstāku dienesta pakāpi kā viņš!” 6. Rafaels teica: „Ja jau jūs esat tik lieli kungi, tad man patiesi brīnums, ka jūs pārģērbušies, diezgan vēlā vakara stundā dodaties šeit, no jums nolādētā kalnā un vietā? Vai jūsu lāstā nav teikts: „Kurš no jūdiem, dienā vai naktī nāks šajā kalnā, tas lai ir nolādēts pie miesas un dvēseles!?” Bet, ja tā, kā jūs paši varat doties augšā, lai runātu ar ķeceri Lācaru?” 7. Farizejs teica: „Ko tu, bezbārdainais zēn, no tā saproti? Ja mums no Dieva ir dota vara, nopietna iemesla dēļ kādu apvidu nolādēt, tad mums ir arī dota vara, ja mēs gribam, mazākais mums, to atcelt; jo mēs nestāvam zem likuma, bet gan pāri tam, jo mēs esam tie, par kuriem tu mūs turi. Vai tu to saproti?” 8. Rafaels teica: „Klausieties, ja jūs iedomājaties stāvam pāri Dieva likumiem, tad jūs tomēr esat vairāk kā Pats Dievs! Jo Dievs Pats mūžam pakļaujas saviem mūžīgajiem kārtības likumiem, nekad nerīkojas pret tiem, un tādēļ arī mūžam nekad neatceļ kādu likumu varbūt tādēļ, lai uz laiku, ja Viņam tas patiktu, Pats darbotos pret likumu. 9. Bet, ja jūs sevi uzskatāt tam pietiekami varenus, tad jūs esat daudz varenāki par Dievu; jo Dievs Pats, kā pamata likums, rīkojas tikai Savā likumā, un, tātad, stāv likumā un zem Sava likuma. Bet ja Dievs Pats mūžīgi to uz visstingrāko ievēro, kas jums tātad deva tiesības nostādīt sevi pāri likumam, pārģērbties, lai jūs netiktu pazīti, kad un kā jūs paši pārkāpjat savu likumu? Ja jūs esat likuma sargi, kādēļ tad jūs baidāties kļūt no tautas pazītiem, ja rīkojaties pretēji saviem likumiem?” 10. Farizejs, pavisam negribot, teica: „Ko tu, bezbārdainais jaunekli, saproti no šīm augstākajām lietām, par kurām tikai tempļa priesteriem ir Dieva dotas tiesības spriest?” 11. Rafaels sacīja: „Tā, - kādēļ tad Zamuēlam, jau zēna gados bija tiesības runāt ar Dievu un spriest par dievišķām lietām?” 12. Farizejs sacīja: „Kā tu vari iedrošināties sevi salīdzināt ar Zamuēlu?” 13. Rafaels sacīja: „Ko tad jūs iedrošināties sevi pacelt pāri Dievam un Viņa likumiem? Kas jums deva uz to tiesības? Patiesi, man ir tūkstoškārt lielākas tiesības salīdzināt sevi ar Zamuēlu, kā jums sevi pacelt pāri Dievam un Viņa likumiem. 8

14. Bet tagad man pietiek jūsu muļķības. Atbildiet man uz manu pirmo jautājumu, kādēļ jūs nu šeit atnācāt, un ko jūs šeit gribat, citādi jums drīz būs mani tuvāk jāiepazīst, un no tā jāsaskata, kas man dod tiesības aiz labiem un patiesiem iemesliem sevi salīdzināt ar Zamuēlu!” 15. Farizejs sacīja: „Tas ir noslēpums, ko mēs nevaram uzticēt nevienam citam, kā tikai Lācaram, tādēļ izsauc Lācaru ārā, citādi mēs esam spiesti ielauzties mājās ar varu! Bet tev nav nekādas daļas par mūsu vēlēšanām nokļūt pie Lācara, kaut arī tu būtu desmitkārtīgs Zamuēls!” 16. Rafaels sacīja: „Kā? Jums ir kāds noslēpums? Kas tas var būt par noslēpumu, ko zvirbuļi uz jumtiem jau katram paziņo?! Bet es jums jūsu noslēpumu šeit darīšu zināmu, lai jūs no tā variet secināt, ka jūsu šķietamais noslēpums jau sen vairs nav noslēpums. 17. Redziet, jūs savā sapulcē nolēmāt tādēļ, ka jūsu vakarējie sūtņi jums nevarēja dot nekādas ziņas par jums tik ļoti ienīstā Galilejas Pravieša uzturēšanās vietu, un to aiz tā ļoti vienkāršā iemesla, tāpēc, ka viņi paši nav atkal atgriezušies – vispirms viltīgā kārtā šeit uzzināt, vai varbūt Lācars būtu šeit un vai viņš nezinātu kurp Pravietis ir devies, un, otrkārt, ja Lācars varbūt it kā šeit vairs nebūtu, piekukuļot saimnieku, vai kādu citu kalpotāju, lai viņš jums, ja iespējams, dotu vēlamās ziņas! Ja jūs tās saņemtu, tad tūlīt izsūtītu visus jums vēl uzticīgos gūstītājus, lai tad saķertu ienīsto pravieti un tūdaļ liktu arī nogalināt. 18. Redziet, tas ir jūsu ļoti slavējamais noslēpums, kas mums un sevišķi man, kas esmu cildenākā Pravieša lielākais draugs, jau sen ir pārāk labi zināms! Un tagad runājiet patiesi un uzticami – tā lieta ir citāda?” 19. Pēc tam farizejs izbrīnījies paskatījās uz Rafaelu un pēc kāda laika teica: „Kas tev, bezbārdainais jaunekli, dod tiesības turēt mūs aizdomās? Vispirms tu vēl nezini, vai mēs patiešām piederam pie tempļa un vai mēs esam jūdi, un, otrkārt, mēs sakām, ka mēs par tavu lielo pravieti gandrīz neko nezinām! Mūsu ceļojumos šur un tur gan kaut ko dzirdējām, ka jūdu zemē uzradies liels burvis, kas guvis ievērību ar saviem trikiem vai burvestībām, bet vai Viņš ir jūdu priesteru draugs vai ienaidnieks, un vai viņi to vajā, tas mums patiesi ir galīgi vienaldzīgi! Mēs esam tirgotāji un par tādiem niekiem nekad neinteresējamies! Bet ja tas tā, kā tu vari mums pārmest lietas, kuras mums vēl nekad nav interesējušas?” 20. Rafaels sacīja: „Tā, tādēļ, ka nu jums ūdens sāk smelties mutē, jūs vēlaties pat noliegt savu amatu. Bet jums manā un šo septiņu pavadoņu priekšā nav iespējams noliegt savus patiesos nolūkus. Bet, lai jūs to saprastu un vēl labāk aptvertu, ka jums mūsu priekšā neizdosies izlikties, tad es nu atļaujos atņemt jums jūsu grieķisko apģērbu, lai jūs stāvētu mūsu priekšā savos tempļa tērpos; tad jūs noteikti vairs nevarēsiet noliegt, ka jūs esat tie, par kuriem es jūs nosaucu!” 21. Farizeji turēja stingri ciet savas virsdrēbes, bet tas nepalīdzēja, jo Rafaels pavēlēja savā gribā, un templieši tūlīt stāvēja savos labi pazīstamos priesteru tērpos un centās aizmukt, bet septiņi ēģiptiešu vecākie aizsprostoja viņiem ceļu, un lika tiem apstāties, un nespert ne soli, lai censtos aizmukt. Ja viņi prasībai nepaklausītu, viņiem klāto gauži slikti. 22. Lai šai pavēlei piedotu lielāku svaru, viņi ļoti nobijušiem farizejiem parādīja trīs lielas lauvas, kuras atradās nedaudz lejup uz ceļa un izturējās ļoti dusmīgi. Šis līdzeklis iedarbojās un farizeji, desmit skaitā, sāka Rafaelam lūgt piedošanu, un nu tūlīt arī atzinās visā, kādēļ viņi Eļļas kalnā atnākuši, un ka viņš [Rafaels] ir teicis patiesību. 23. Kad nu viņi lielās bailēs tur stāvēja, tad Rafaels teica viņiem: „Sakiet nu man, kas no visiem cilvēkiem gan ir vēl sliktāks kā jūs? Jūs gribat būt Dieva kalpi, bet esat elles kalpi! Kāds velns gan ir jūs dzemdējis?! Lielais Meistars no Nācaretes jums ar vārdiem un darbiem vairāk kā Saule, gaiši parādīja un pierādīja, ka Viņš ir tas solītais Mesija, un kā tāds arī vienīgais debess un zemes Kungs – kā to par Viņu ir pareģojuši visi pravieši, un jūs ne tikai neticat tam, bet gan ar visu niknumu un alkatību vajājat debess un zemes Kungu! O, jūs nevarīgie muļķi! Ko jūs gribat panākt pret Visvarenā spēku, kas ar visniecīgāko domu var jūs iznīcināt vai jūsu ļaunās dvēseles iemest ellē, ko jūs jau sen esat pelnījuši?! Ko jūs, nožēlojamie nu gribat darīt?” 9

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR
 • Page 3 and 4: Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at
 • Page 5 and 6: 96. Vēja izcelšanās ............
 • Page 7: 197. Par svinamo dienu svinēšanu.
 • Page 11 and 12: suņu vietā, bet, lai gan viņi ir
 • Page 13 and 14: 8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a
 • Page 15 and 16: nesagādā cilvēkiem ciešanas, be
 • Page 17 and 18: 3. Pirmais runātājs teica: „To
 • Page 19 and 20: tikai slepeni pie sevis [turēt], j
 • Page 21 and 22: septiņiem vīriem teiktu to pašu
 • Page 23 and 24: priekšrocība, ka Dieva visvarenī
 • Page 25 and 26: caur to tie desmit vairs nav saist
 • Page 27 and 28: ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu
 • Page 29 and 30: eigas, un Mana Mācība tomēr turp
 • Page 31 and 32: astos tik daudz cilvēku, ka tagad
 • Page 33 and 34: šķiršanās laikā no šīs zemes
 • Page 35 and 36: dzīvības pamatu formas, kā šīs
 • Page 37 and 38: 20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis
 • Page 39 and 40: tieši nolādētais „vajag” lik
 • Page 41 and 42: 2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu
 • Page 43 and 44: 4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav
 • Page 45 and 46: īvībā kā inteliģences un griba
 • Page 47 and 48: 14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k
 • Page 49 and 50: 1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē
 • Page 51 and 52: caurstrāvots, bez kā viņš patie
 • Page 53 and 54: 9. Bet, kad jūs paši dzīvības g
 • Page 55 and 56: 5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv
 • Page 57 and 58: 34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka
 • Page 59 and 60:

  tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu

 • Page 61 and 62:

  12. Bet kādēļ personīgie velni

 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278:

  tām likšu izliet Manu gaismu, un

 • Page 279 and 280:

  10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos

 • Page 281 and 282:

  visšaurākā, bet pusstundu tālā

 • Page 283 and 284:

  atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie

 • Page 285 and 286:

  7. ES teicu: „Pavisam noteikti,

 • Page 287 and 288:

  essejiešu pilī, un viņam viņiem

 • Page 289 and 290:

  5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū

 • Page 291 and 292:

  10. Bet, ja jūs to zināt, un no M

 • Page 293 and 294:

  1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav

 • Page 295 and 296:

  tālab mums arī nebūs vajadzīgs

 • Page 297 and 298:

  cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū

 • Page 299 and 300:

  palīdzību, tā kā arī tu Man ne

 • Page 301 and 302:

  2. Arī tie daži pirmie essejieši

 • Page 303 and 304:

  tūkstoši ielenc lielo brīnumpili

 • Page 305 and 306:

  caur manu vārdu un lūgšanu Dievs

 • Page 307 and 308:

  7. Rokluss teica: „Klausieties, d

 • Page 309 and 310:

  2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar

 • Page 311 and 312:

  8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t

 • Page 313 and 314:

  5. Farizejs teica: „Jūs esat pil

 • Page 315 and 316:

  14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,

 • Page 317 and 318:

  22. Un Rokluss teica pēc tam: „P

 • Page 319 and 320:

  starp Maniem draugiem, kas Mani lab

 • Page 321 and 322:

  13. Rokluss, tie citi essejieši un

 • Page 323 and 324:

  Un tādēļ Es tavai runai saku „

 • Page 325 and 326:

  216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.

 • Page 327 and 328:

  ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be

 • Page 329 and 330:

  no dienas nāca vairāk, šo naudu

 • Page 331 and 332:

  Rokluss pats jums visu jau skaidri

 • Page 333:

  10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Notlar 8
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
1 - Vienna
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
AR 1. numuru - Vienotība
Solis Nr.1 - goldwell
MS 1986 / 1
HB LAFEROIS (1)