Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

pilnīgi līdzīga

pilnīgi līdzīga būtne, veido visu Tavu darbu vispilnīgāko nobeiguma akmeni, un tādēļ mazākā mērā ir tas, kas tad ir visa bezgala lielā radība. 3. Bet, ka ceļš uz patiesu, brīvu un patstāvīgu dzīvību, ir ļoti šaurs un trūcīgs, tas no šī, Tava brīnumaini lielā atklājuma, ir pats par sevi skaidrs, bet arī jāsaprot, ka tam tā vajag būt un neiespējami būt citādi. 4. Kas pats sevi un caur to arī Tevi patiesi un dzīvi atrast grib atrast, tam sevī jāizspiežas caur šaurākajiem vārtiņiem, citādi viņš paliek ārpus savas sirds dzīvības kambarīša. Tikai mīlestība uz Tevi un tuvākiem paplašina citādi tik šauros vārtiņus, patiesa pazemība padara, citādi šķietami lielo dvēseli mazu, un pareiza līdzcietība padara to lokanu, un tikai tā sagatavota dvēsele tad var spiesties cauri šaurajiem vārtiņiem savā dievišķā gara sirds dzīvības kambarītī, un kļūt ar to viens, un caur to kļūt viņā jaunatdzimis jeb arī atkalatdzimis. To no Tava lielā atklājuma es nu izpratu kā kaut ko nenovēršamu, praktiski vajadzīgu mūsu šīs zemes pārbaudījuma dzīvei, un tad esmu arī nācis pie patiesa un pareiza slēdziena, kādēļ Tu mums uzticīgi un noteikti liki pie sirds vispirms mīlestību uz Dievu un tuvāko, pazemību un lēnprātību. 5. Bet, ja mēs tagad zinām iemeslu, kā arī to, kas mums uz šī ceļa nekļūdīgi noteikti ir sasniedzams, tad mums nu arī ir viegli rīkoties, un mēs to arī darīsim ar iespējamo uzcītību un dedzību. 6. Ja savā lielā dzīvības nabadzībā mēs zinām, kur ir apslēpti lielākie un vērtīgākie dārgumi, un mums arī ir līdzekļi un darbarīki, lai tos iegūtu, tad mums tomēr vajadzētu būt lielākiem muļķiem, ja mēs savam noteiktam atradumam un augšupejai, slinki turētu rokas klēpī. Un līdzīgi garā aklajiem pasaules cilvēkiem, cīkstētos pēc ļoti pārejošiem pasaules tiesātās matērijas mēsliem, kas šodien gan vēl šķiet kaut kas esam, bet rīt tiek vēju un vētru aizpūsti, kā nederīgas pelavas. 7. Ak, paldies Tev, o, Kungs un Meistar, ka Tu mums nu tik skaidri atklāji Tavas radības dziļākos pamatu! 8. Bet tagad, ak, Kungs un Meistar, kopš mūžības man aizmugurē ir vēl viens neliels jautājums! Es labi zinu, ka Tu jau kopš mūžības skaidri zināji, ko Es Tev tagad vēlētos jautāt, tomēr es Tev atklāti jautāju, pirmkārt, tādēļ, ka Tu to gribi un, otrkārt, to citu cilvēku dēļ, kas ir šeit, lai viņi redz par ko vēl tālāk ir runa. 9. Bet jautājums skan: Vai citu zemju iedzīvotājiem nekas nav zināms par Tevi, vai arī, ja ir, kā viņi pie tā nonāk? Vai citu zemju un pasauļu cilvēki ir arī patiesi cilvēki, vai arī viņi ir cilvēki tikai pēc ārējas formas, bet iekšēji vēl šīs zemes cilvēkiem līdzīgi veidoti dzīvnieki, kuri tiek vadīti no Taviem zināmiem norādījumiem, viņos liktajos instinktos, kā mēs līdzīgi novērojam pie zināmiem dzīvniekiem, ka mēs zināmā pakāpē gandrīz piedēvējam saprātu, prātu un spriešanas spējas? 10. Par to, ak, Kungs un Meistar, vēl vienu gaismiņu un tad par mūsu dvēselēm jau ir pilnīgi gādāts.” 59. MŪSU ZEME SALĪDZINĀJUMĀ AR CITĀM PASAULĒM 1. ES teicu: „Tava pirmā jautājuma atbildē tu Manus vārdus labi aptvēri, un no Manas jums dotās atklāsmes, atradi tik pareizu un trāpīgu pielietojumu jūsu dzīvei, ka Es Pats nekad nespētu jums to dot skaidrāku, un, kas pēc tavas runas ieies sevī caur mazajiem vārtiņiem, tas savā garā arī pilnīgi patiesi atdzims mūžīgai dzīvībai. Bet tieši tādēļ, ka tu Manu, jums doto atklāsmi tik skaidri un labi aptvēri, tad ir gandrīz brīnums, ka tu sevī neesi atradis atbildi arī uz tavu otro jautājumu. 90

2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki, aplūkotajā salīdzinājumā, bezgala lielajam Radības Cilvēkam ir tas, kas viņu sirds apstiprinošais kambarītis ir pret visu viņu apjomu, tad tas tomēr arī dzīvo un ir darbīgs pēc saprāta, gribas un, reizēm arī, instinkta normām, tad tavs otrais jautājums ir gluži viegli atbildams!” 3. Romietis teica: „Jā, jā, Kungs un Meistar, nu jau man pašam gandrīz tā šķiet! Man ir, ka man jau atbilde būtu, bet – tomēr vēl ne! Tādēļ man un mums visiem tomēr esi tik laipns un žēlīgs, un ved mūs uz pareizā ceļa!” 4. ES teicu: „Nu tad labi, Es gribu to darīt! Skatieties un klausieties! 5. Galvenais dzīvības pamats kā miesai, tā arī dvēselei ir zināmā apstiprinošā sirds kambarītī. Ja tas ir darbīgs, tad no tā dzīvo arī visas bezgala daudzās tavas būtības daļas tādā veidā, it kā viņas pašas būtu dzīvības kambarīši, dzīvības izraisītāji un dzīvības nesēji. Un, redzi, caur pareizu vingrināšanu, tavi locekļi patiesi daudzās lietās var sasniegt apbrīnojamu spēku un māksliniecisku izveicību. Bet kam tiem beigās tomēr jāpateicas par visām savām īpašībām un mākslas pilno izveicību? Redzi, viss tikai zināmam sirds kambarītim, jo bez tā visi locekļi būtu tikpat miruši un nekustīgi kā dzelzs elku tēli! 6. Jā, no kā kāda mākslinieka locekļi iemācās tādu izveicību un katrs loceklis pēc savas sevišķas uzbūves un mērķtiecīgām spējām? Redzi, viss tikai no sirds kambarīša un, proti, pakāpeniski. 7. Pirmās dzīvības kustības, pakāpienu pēc pakāpiena, visu sirdi dara darbīgu. No turienes darbība caur asinīm pāriet plaušās, aknās, liesā, un no turienes citos iekšējos orgānos un galvā, un visās tās daļās. 8. Ja galva reiz ir kārtībā, un smadzenes izglītotas, tad cilvēks sāk domāt, vērtēt, spriest, saprast un aptvert, un tikai tad pareiza un gudra ārējo locekļu vingrināšana, kas tad drīz ātri un labi veic visus sarežģītos darbus, it kā viņi paši būtu brīva un patstāvīga dzīvība. Bet Es tev par to vēl ko teikšu: 9. Kad kāds cilvēks ir garā atkalatdzimis, tad viņš var domāt arī visās savas dvēseles un miesas daļās, un pie sevis gluži sadzirdami runāt, un tad visā savā būtībā, līdzīgi Man, ir Gars, Dzīvība, Spēks, Doma un pilnīgi dzīvs Vārds. No kurienes tad cilvēks tāds ir kļuvis? Redzi, jau atkal viss tikai no sava apstiprinošā sirds dzīvības kambarīša! 10. Bet kā cilvēks saņem visu savu apmācību un visu savu izglītību tikai no savas sirds kambarīša, līdzīgā kārtā citu zemju cilvēki savu noteikto izglītību noteikti arī saņem tikai no Lielā Radības Cilvēka sirds kambarīša, - kas, protams, ir milzīgi liels – pēc viņu paša veida un spējām. 11. Kā tas [ir], to tu, protams, gan vēl nevari aptvert, bet, kad tu garā būsi pilnīgi atkalatdzimis, tad tu to lielo „Kā” un „Kāpēc” skaidri sapratīsi un labi aptversi. Vai tagad tev jau ir kāda jausma, kā citu pasauļu cilvēki nonāk pie Manis pazīšanas un kļūst arī gudri un svētlaimīgi?” 60. MŪSU ZEMES NOZĪME 1. Romietis teica: „Ak, Kungs un Meistar, ar šo tavas otrās, man nu noteikti arī katram citam, ļoti svarīgās lietas apgaismošanu, es esmu pārcelts veselas Saules spožākā gaismā! Uz šīs zemes mēs, kā ar Tevi stāvoši tuvākā un iekšējākā mīlestības un gudrības dzīves savienībā, visam Lielajam Radības Cilvēkam nepieciešami esam tieši tas, kas mūsu sirdīs ir apliecinošais dzīvības kambarītis. Pārējie pasauļu ķermeņi ar saviem cilvēkiem, Globu Apvalki ar visām galaktikām un Centrālām Saulēm attiecas pret mums, kā mūsu ķermeņa un dvēseles daļas attiecas pret sirds dzīvības kambarīti. 91

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Notlar 8
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
1 - Vienna
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
. 1 _ ms
1 - Autodesk
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf