Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

2. Tu nu reiz esi pie

2. Tu nu reiz esi pie mums Savā pilnīgākā un intensīvākā Dieva personībā, un visu bezgalību noteikti pārvaldi ne no citurienes, kā tieši no turienes, kur ir Tava pilnīga klātbūtne – un mēs, šīs zemes, un visbeidzot nu šī apvidus cilvēki, un mūsu lielā mīlestība uz Tevi, noteikti esam arī Tava tuvākā, un caur Tavas Mācības, Tavas dievišķās mīlestības un gudrības uzņemšanu dzīvākā un caur Tavu gribu varenākā un darbīgākā vide. 3. Ja tā, un neiespējami, un neiedomājami, ka var būt citādi, caur Tavu gribu, mums, protams, neiedomājamā veidā, no mums vajag izplūst visai mācībai arī visiem neskaitāmiem pasaules ķermeņiem un to iedzīvotājiem, tāpat kā arī pamatdzīvība un visa cita izglītība, līdz pilnīgai atkalatdzimšanai arī mums noteikti nezināmā veidā, no mazākā sirds kambarīša pārplūst visā cilvēkā. 4. Ka tā lieta noteikti tā ir, par to nu nav šaubu; bet Kā tas mums, kā Tavas mīlestības un žēlsirdības garīgi vēl nepilnīgiem bērniem, pagaidām nav ļoti svarīgi, jo Tu, kuram lielais „Kā” noteikti kopš mūžības ir pārāk skaidri zināms, esi starp mums un garā pastāvīgi paliksi pie mums, ne tikai līdz laiku beigām, bet gan, pēc manām domām, jau mūžīgi. Bet, ja Tu mūžam paliec pie un starp mums, tad pastāvīguma un izglītības attiecības arī nekad nevar mainīties, tādēļ, ka arī nekad nevar mainīties mūsu savstarpējās attiecības, kas ir starp Tevi un mums. 5. Jo sirds dzīvības kambarītis nekad nevar tikt novietots, piemēram, acīs, ausīs, degunā vai kuņģī, nierēs vai rokās un kājās, kaut tam katram, lielam vai mazam, arī ir savs atsevišķi ierīkots galvenais dzīvības orgāns, jo citādi to dzīvība nevarētu tikt uzņemta un pieņemta no sirds kambarīša pamatdzīvības, un izlietota savam sevišķam mērķim. 6. Jo acis no sirds tajās ieplūstošo dzīvību noteikti izlieto pavisam citādi kā auss, un tā katra cilvēka daļa citādi savam mērķim, un beigās tomēr tas bezgala daudzais ir tikai pilns vesels, un pilnīgi atbilst pirmpamata dzīvībai sirdī, un tur jūtas kā savā pirmdzimtenē, un, ja sevi ir tur atradis, tad šī sevis atrašana ir tieši tas, ko Tu, ak, Kungs, tik zīmīgi dēvē par atkalatdzimšanu garā. 7. Un nu manī uzliesmo bezgala liela doma, tik gaiša un spoža kā tur, augšā, mirdz Saule! Līdzās kāda cilvēka atkalatdzimšanai uz šīs zemes, par kuru mēs nu jau Saules gaiši zinām, kur tā ir, un ko mēs arī noteikti sasniegsim, priekšā vēl mirdz cita, bezgala liela atkalatdzimšana garā, proti, visā Lielā Radības Cilvēkā! 8. Pats no sevis es to noteikti šajā dzīvē nekad nebūtu sasniedzis, ja Tu, ak, Kungs, tam nolūkam man nebūtu [devis] skaidru mājienu, bet to, ko Tu man devi tikai kā dzirkstelīti, redzi, tā manī nu ir pārvērtusies gaišā Saulē! 9. Redzi, Savā bezgalīgā skaidrībā Tu teici, ka pie kāda garā pilnīgi atkalatdzimuša cilvēka, viņa pamatdzīvība tā caurstrāvo visas viņa bezgala daudzās daļas, ka tad visā cilvēkā top viena pirm- un pamatdzīvība, un tad cilvēks var domāt, spriest, nolemt un pie sevis saprotami runāt visās savās daļās, caur ko cilvēks, līdzīgi Tev, kļūst par dzīvu Vārdu! 10. Bet, ka kādam savā pirmdzīvības garā pilnīgi esošam un no tā pilnīgi caurstrāvotam cilvēkam viss kļūst gaišākais un dzīvākais Vārds, tāpat tam beigās vajag būt pie visa Lielā Radības Cilvēka. Viņš caur Tevi no mums tiek caurstrāvots visās savās, lai cik bezgala daudzās daļās, un mūsu dzīvība un gaisma darbosies un mirdzēs Pirmradības cilvēka visā bezgalīgā lielumā, un tā viss Lielais Radības Cilvēks kopā ar mums un Tevi, ak, Kungs, kļūs tikai viens liels un dzīvs Vārds. 11. Un nu, man liekas, ka es jau nedaudz saprastu arī no lielā „Kā”, jo atbilstoši Tavai mūžīgai kārtībai, var būt tikai tā un ne citādi, ka beigās arī viss Lielais Radības Cilvēks no mums, šīs zemes cilvēkiem, tiek pārņemts ar mūsu izpratni un izglītību, un līdzīgi mums, kļūst dzīvības pilns. 12. Un nu vēl kaut kas klāt kā patiesības pielikums no Tavas mutes; jo caur Tavu žēlastību man jau kopš bērnības bija ļoti asa, stipra un līdz šim vēl izturīga atmiņa, un tādēļ es ievēroju katru Tevis teikto vārdu. 92

13. Redzi, Tu mums uz kalna atstāstīji notikumu par zināmā pazudušā dēla atkalatgriešanos, lai īsti uzskatāmi rādītu Tavas dievišķi – tēvišķās līdzcietības lielumu, bet es jau toreiz Tavus vārdus novērtēju pavisam citādi, kā varbūt dažs cits aiz savām gan labām, bet citādi varbūt tomēr vēl nedaudz aprobežotām redzes un uztveres spējām, un tā domāju, jo vieglāk tādēļ, ka Tu Pats mums tam devi gluži nozīmīgu mājienu. 14. Šis, zināmā mērā pazudušais un tad atkal pie tēva atgriezies dēls man šķiet, pirmkārt, mazākā mērā atzīmē tikai kāda šīs zemes cilvēka nu jau zināmo atkalatdzimšanu, bet lielākā mērā vienlaikus arī visa Lielā Radības Cilvēka kādreizējo totālo. Jo, Kungs, Tavi vārdi nav cilvēka vārdi, bet gan Dieva vārdi, un tie ir spēkā ne tikai mums, bet caur mums, dabīgi un garīgi, arī visai bezgalībai. 15. Kungs un Meistar, vai es savā, vēl ļoti cilvēciskā un pagāniskā vājumā, Tavu, mums piešķirto mācību, esmu aptuveni pareizi uztvēris?!” 61. CILVĒKA PAMATUZDEVUMS 1. ES teicu: „Draugs un brāli Markus, mācītās un labi audzinātās Aurēlijas dēls, tu Manu tev doto mācību ne tikai aptuveni pareizi un labi saprati, bet gan tu trāpīji naglai uz galvas, un Es šeit atkārtoti saku: Tātad, jūdiem gaisma tiek atņemta un tiek dota daudz gudrākiem pagāniem, jo pagānu ilgā nakts ir pārvērtusies dienā, un jūdu diena nogrimst dziļākā naktī. 2. Vediet viņus Man šeit no visas Jeruzalemes un no visas jūdu zemes, un starp viņiem neatradīsies neviens, kas nu šim Manam Markusam varētu līdzināties patiesā gudrībā. 3. Patiesi, Es tev saku, ka tu ar savu pareizo saprātu Manai sirdij sagādāji ielu prieku, jo Mani vārdi tavā sirdī ir kļuvuši dzīvi, bet tādēļ tu un arī tavi pavadoņi īsā laikā sev sasniegsiet pilnīgu atkalatdzimšanu Manā Garā. 4. Bet tu, Markus, nu jau stāvi pie sava pamatdzīvības kambarīša šaurās dzīvības vārtu ieejas; jo, ja tas tā nebūtu, tad tu Manus vārdus neaptvertu tādā gaismas dziļumā, kā tu to aptvēri. To cilvēkam nevar dot viņa miesa, bet gan tikai Mans viņa dvēselē jau pamodies Gars. 5. Bet no tā jūs visi varat redzēt un labi aptvert, kādas patiesības un gudrības dziļumos atradīsies tie, kuri [...] viņu dvēseļu pilnīgu atkalatdzimšanu Manā Garā. Es jums šeit vēlreiz saku, ko jau vairākkārt teicu, ka neviena cilvēka acs jebkad nav redzējusi, neviena cilvēka auss jebkad dzirdējusi, un neviena cilvēka jutekļi jebkad sajutuši kādu bezgalīgu, un ar cilvēka muti nekad neizsakāmu [svētlaimi] Dievs sagādā tiem, kas Viņu patiesi, tas nozīmē, dabīgi mīl! 6. Man Manī Pašā noteikti kopš mūžības ir visaugstākā svētlaime, visaugstākā baudas izjūta, jo Mana mīlestība, Mana gudrība un Mana bezgalīgākā vara Man piedāvā Manī Pašā Manas dievišķās, vispilnīgākās dzīvības mūžam neizsakāmi svētlaimīgāko baudu, un Es kā jūsu Tēvs jums saku: Kas ir Man, jābūt arī Maniem mīļajiem bērniem! Jo kur jau uz šīs zemes ir kāds tēvs, kas ar saviem mīļajiem bērniem, kurus viņš mīl vairāk par sevi, labprāt nedalītos visos savos priekos, un kuram pašam beigās nebūtu lielākais prieks, ja ap viņu sapulcējas viņa mīļie, prieka pilnie bērni?! 7. Vai jūs varbūt domājat, ka Tēvam Debesīs būs mazāks prieks par Saviem bērniem, kas Viņu pār visu mīl? Ak, nebūt nē, bet gan vēl daudz lielāks! Bet tādēļ Viņš jums arī sagatavojis bezgala lielākus priekus, kā tas ir iespējams uz šīs Zemes, savus bērnus no sirds mīlošam tēvam, jo jūsu Tēvam Debesīs tam patiesi ir daudz bezgalīgākie un mūžam brīnum-mainīgi līdzekļi. 8. Bet tādēļ arī labprāt un ar lielu dedzību dariet to, ko Es jums neesmu pavēlējis, bet kā Tēvs tikai ieteicis, un jūs sevī drīz redzēsiet, kāda ir jūsu alga. 93

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...