Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.

Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GRĀMATA Iekšējā vārdā no Kunga saņēmis un uzrakstījis JAKOBS LORBERS

 • Page 2 and 3: Darba versija — 16.08.2007 Tulkot
 • Page 4 and 5: 8. Tādēļ pēc Dieva kārtības a
 • Page 6 and 7: viņam ir dubulta tiesa. Pirmkārt,
 • Page 8 and 9: Radamanta, beidzot trīsgalvainā s
 • Page 10 and 11: izpratnē un caur to visa veida mī
 • Page 12 and 13: to sastapsi vai nu kā debesis, vai
 • Page 14 and 15: ir varenāks par uguni, tad tas, ti
 • Page 16 and 17: 12. Sāras otrreizējā pamodināš
 • Page 18 and 19: kas baltā tērpā pavisam spirgta
 • Page 20 and 21: izkustināt no vietas tikpat maz k
 • Page 22 and 23: 3. ES saku: “Mana vismīļā Sār
 • Page 24 and 25: sām, sevišķi pirmajos trūdēša
 • Page 26 and 27: jamajiem dārgumiem zeltā, sudrab
 • Page 28 and 29: 12. Uz šādu noteiktu valsts virsp
 • Page 30 and 31: Manis neviens nekad nav darījis, t
 • Page 32 and 33: labi zinu: šie āži un rupjie cil
 • Page 34 and 35: nezinošs balamute to grib atjaunot
 • Page 36 and 37: adīts šādam visaugstākam aicin
 • Page 38 and 39: 10. Pēc šī pasludinājuma tie, k
 • Page 40 and 41: domus, un apspriežas, kā varētu
 • Page 42 and 43: tu vari Mani uzklausīt!” 3. ROHA
 • Page 44 and 45: Fausts Man to apsola, un Es apsolu
 • Page 46 and 47: divus, bet neskaitāmi daudzus citu
 • Page 48 and 49: 42. Par Jaunāko dienu (Pastaro die
 • Page 50 and 51: ņiem visu iespējamo apkopšanu un
 • Page 52 and 53:

  45. Eņģeļa iekšējā būtība.

 • Page 54 and 55:

  tad nu šad un tad par savu dzīvī

 • Page 56 and 57:

  grūti atstāt kādu draudzīgu ķe

 • Page 58 and 59:

  pamesti, kā kādi sen jau nomiruš

 • Page 60 and 61:

  akstu apšaubīšanu, kuri ir mūsu

 • Page 62 and 63:

  iespējams par desmit pfundiem, tad

 • Page 64 and 65:

  su un slavēja Dievu, ka Viņš zem

 • Page 66 and 67:

  3. Tādēļ ir labāk, kādu dotu l

 • Page 68 and 69:

  ir pienākusi tik tuvu, kā par div

 • Page 70 and 71:

  13. Bet no tā tu pavisam skaidri v

 • Page 72 and 73:

  as, un iespējami bezspaida pamāc

 • Page 74 and 75:

  4. Bet kad tas viss būs, tas pēc

 • Page 76 and 77:

  kāds burvis! Jo vēl nekad nav tic

 • Page 78 and 79:

  viena briesmīgi bīstama slimība,

 • Page 80 and 81:

  lestība, viss gods un viss cildin

 • Page 82 and 83:

  6. Un FAUSTS teica: “Ecce homo! R

 • Page 84 and 85:

  6. KirenijS saka: “Kungs, tagad e

 • Page 86 and 87:

  var ceļot vēl tālāk, nekā kād

 • Page 88 and 89:

  76. Par pazemību un pašaizliedzī

 • Page 90 and 91:

  acīmredzamāku krāpšanu, kas ir

 • Page 92 and 93:

  klausīt un labprāt dodos visur, k

 • Page 94 and 95:

  mēs labi zinājām, ka Erods viņu

 • Page 96 and 97:

  ļauju trīs reiz septiņas dienas

 • Page 98 and 99:

  nāts ar jauno priekšnieku. 2. Bet

 • Page 100 and 101:

  nīguma, tad mēs tevi arī tautas

 • Page 102 and 103:

  varētu stāstīt vēl daudzus; bet

 • Page 104 and 105:

  Ko tu saki par šīm manām domām?

 • Page 106 and 107:

  slēpjas kaut kas neparasts. 5. Pam

 • Page 108 and 109:

  iegūt mums cilvēkus, kas mums tic

 • Page 110 and 111:

  ēķina par trūkumu to, kas viņu

 • Page 112 and 113:

  daudz ļaužu, dabīgi, kopā ar ļ

 • Page 114 and 115:

  12. NATANAELS saka: “Bet brāli J

 • Page 116 and 117:

  18. Ko jūs uz visu to sakāt? Cik

 • Page 118 and 119:

  nas iestāde. Viņi pavisam veikli

 • Page 120 and 121:

  apklusa. 5. ANDREJS teica: “Pie d

 • Page 122 and 123:

  8. Es saku: “Nu tad, tā kā es r

 • Page 124 and 125:

  17. Neviens jums nevar teikt, kā i

 • Page 126 and 127:

  un tās tev pasniegs rokām aptvera

 • Page 128 and 129:

  gan ne pravieša dēļ, kas ir cilv

 • Page 130 and 131:

  sākuma pavisam piesardzīgi uzlika

 • Page 132 and 133:

  sauli, tad šai skaidrajai domai ra

 • Page 134 and 135:

  personā sēž pie tevis un mīl te

 • Page 136 and 137:

  Vienlaicīgi sāka riet Ebaba kaimi

 • Page 138 and 139:

  īpašumu nododam citam, kuram tie

 • Page 140 and 141:

  11. Es saku: “Nē, nē, tu Mana v

 • Page 142 and 143:

  valsts, ka viņi atslābs viņi sli

 • Page 144 and 145:

  es jūs pazīstu pavisam smalki! Ta

 • Page 146 and 147:

  šejienes un augstajam priesterim s

 • Page 148 and 149:

  mīlestība uz cilvēkiem! Bet kam

 • Page 150 and 151:

  13. ABI ESEJIEŠI saka: “Pēc tam

 • Page 152 and 153:

  sevi saprotams, ka mazā Jara vienm

 • Page 154 and 155:

  mana galvas reiboņa!” 14. ES Eba

 • Page 156 and 157:

  uz debesīm tiks staigāts no nedau

 • Page 158 and 159:

  4. ES saku: “Bet no eņģeļa nea

 • Page 160 and 161:

  edzējusi; tomēr tas nozīmētu la

 • Page 162 and 163:

  8. ES saku: “Tas tev tūlīt jār

 • Page 164 and 165:

  mūžīgā Garā tomēr vajag rūp

 • Page 166 and 167:

  un pār visu mīlēt, kā es! — U

 • Page 168 and 169:

  ka man varētu pārplīst asinsvadi

 • Page 170 and 171:

  nāmā sirsniņa drīz noteikti nok

 • Page 172 and 173:

  virs mākonīšiem kaut kas kustas?

 • Page 174 and 175:

  tikai tava žēlastība un mīlest

 • Page 176 and 177:

  152. Uz kalna parādās Sātans. 1.

 • Page 178 and 179:

  visu dienu?” 4. ES saku: “Šore

 • Page 180 and 181:

  nesaudzēju, un manam zobenam vajag

 • Page 182 and 183:

  kat! Tu, mans mīļais Rafael, šķ

 • Page 184 and 185:

  sies un tādēļ zinātu, bet gan e

 • Page 186 and 187:

  jūs to gan saprotat?” 15. VISI n

 • Page 188 and 189:

  piemiņai!” 17. Dismas paņem tos

 • Page 190 and 191:

  cējuši; bet jūs, vājie cilvēki

 • Page 192 and 193:

  šeit man pietiek ar no tevis pasni

 • Page 194 and 195:

  167. Kunga atvadīšanās un aizbra

 • Page 196 and 197:

  15. Sasnieguši virsotni, mēs aps

 • Page 198 and 199:

  dai). Bet ne Pēteris, ne jānis ne

 • Page 200 and 201:

  7. Bet tas, protams, nenotiks no š

 • Page 202 and 203:

  viņi pie sevis slepeni domāja:

 • Page 204 and 205:

  “Viņš ir viens eņģelis!”, t

 • Page 206 and 207:

  17. Bet ES tev arīdzan saku: “Tu

 • Page 208 and 209:

  ņam atver roku un kāju āderes. K

 • Page 210 and 211:

  na ar visu elli. Vienlaicīgi šie

 • Page 212 and 213:

  182. Tā Kunga pareģojums par Viņ

 • Page 214 and 215:

  neejam viņam pretī. Bet Kirenijs

 • Page 216 and 217:

  15. ES saku: “Arī tam atkal ir s

 • Page 218 and 219:

  Jo dievišķa gudrība nekad nerīk

 • Page 220 and 221:

  190. Jaunie viesi. 1. Markusa dēli

 • Page 222 and 223:

  9. Patiesi, īsti debesu pamācība

 • Page 224 and 225:

  nozīmē: ja pret templi kas uzsāk

 • Page 226 and 227:

  pas un diezgan plašo pagalmu apgai

 • Page 228 and 229:

  straujas dabas dvēseli vestu pazem

 • Page 230 and 231:

  viņi aptuveni jau zina, no kuriene

 • Page 232 and 233:

  (Gudrajam pietiek ar nedaudz! — i

 • Page 234 and 235:

  tādas lietas, kuru priekšā mums

 • Page 236 and 237:

  tad, lai tās izdziedinātu, dabīg

 • Page 238 and 239:

  cilvēks, kā kāds brīvais; jo br

 • Page 240 and 241:

  ā ir grēks un elle. — Tātad š

 • Page 242 and 243:

  un pie tam maz vai nemaz negriež v

 • Page 244 and 245:

  jaunībā es vienmēr iedomājos, k

 • Page 246 and 247:

  216. kāda kviešu grauda attīstī

 • Page 248 and 249:

  4. Eņģelis nāk, un KirenijS viņ

 • Page 250 and 251:

  5. bet visas tās lielās domas un

 • Page 252 and 253:

  graudus, un beigās te ar tādu sē

 • Page 254 and 255:

  ļoti labi var ieraudzīt un pazīt

 • Page 256 and 257:

  tikt likta daudzveidīgā kustībā

 • Page 258 and 259:

  6. Katrai būtnei, kā pilnīgi pa

 • Page 260 and 261:

  5. Jo galvenais GAISMAS GARS, kurā

 • Page 262 and 263:

  10. Iepriekš tu teici, ka caur jau

 • Page 264 and 265:

  ko vairāk prasīt.” 8. MARKUS sa

 • Page 266 and 267:

  pilnīgi pierādīt, ļautu skriet,

 • Page 268 and 269:

  tik viegli sameklējams. Ļaujiet m

 • Page 270 and 271:

  240. Jara dod liecību par Kungu. 1

 • Page 272 and 273:

  2. Bet pirmīt es arī jums teicu,

 • Page 274 and 275:

  maz, tā kā pēc šāda tikai mome

 • Page 276 and 277:

  Saturs Lielais Jāņa Evaņģēlijs

 • Page 278 and 279:

  99. Esejiešu filozofija. .........

 • Page 280:

  204. Jose un Jara par Jūdu.. . . .

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf