Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

Ko tu saki par šīm

Ko tu saki par šīm manām domām? 89. Saruna starp Korahu un Šhivaru par Mesiju. Sātans izaicina Šhivaru uz cīņu. 1. PRIEKŠNIEKS saka: “Draugs, es mīlu tevi, jo tik godīgu dvēseli, kā esi tu, es vēl neesmu sastapis! Patiesi, tev ir pilnīgi taisnība. Es šo Jēzu vēl pazīstu pārāk maz, lai es tūlīt varētu pilnīgi pievienoties taviem uzskatiem. Bet tik daudz arī es domāju: Ja apsolījums nav pilnīgi tukšs rieksts, kas vēsturiski kopš Dāvida, mazākais, laicīgi, noteikti vēl nekad nav apstiprinājies — jo par mūžīgo Dāvida valsti tagad romiešiem ir vēl rokām aptveramāks pretpierādījums, nekā tā četrdesmit gadus ilgā babiloniešu verdzība, — tad es pavisam neesmu noskaņots nedalīties tavā ticībā. Bet nu tikai jautājums, ko jūs visi par to sakāt un ko saka citu pilsētu priesteri un farizeji?” 2. ŠHIVARS saka: “Tas, ko es tev šeit pasaku, ir visu mūsu balsis šajā pilsētā; dažu spēcīgu lekciju dēļ, kas pie dažādām izdevībām viņiem tika dotas, tie Kapernaumā nav tālu no tā un, kas attiecas uz vēl citām pilsētām, par to pagaidām nerunāsim un līdz labvēlīgākam turpmākajam atstājam tās pie viņu seniem maldiem! 3. Ja nākotnē te ir tava rezidence, tad ļauj tika man rūpēties, un nedaudz gados Galileja, kā par sevi noslēgta, te stāvēs kā no tempļa pavisam neatkarīga! Galileja templī jau tāpat stāv pierakstīta uz pēdējās pergamenta lapas! Kas tur nu svarīgs, ja mēs izplēšam arī šo pēdējo pergamenta lapu? Romieši un grieķi ir mūsu pusē, un tas stingri, un ja arī nedaudz no visuvarenā Dzīvā Dieva žēlastības, tad te templim jābūt pavisam grūti mums ko nodarīt!” 4. Priekšnieks KORAHS saka: “Es tev visā pilnīgi piekrītu un tagad pēkšņi esmu vēl vairāk pārliecināts kā agrāk, ka tev ir taisnība; bet mums vienmēr vajag apsvērt, ka erceņģelis Miķelis, kā pēc Dieva varenākais no visiem debesu gariem, Mozus miesas dēļ ar visu spēku un varu trīs dienas un naktis ar Sātanu izturēja grūtu cīņu! Nu, ja Sātans uzsāktu cīņu ar mums, kā mēs te viņu uzvarētu?” 5. ŠHIVARS saka: “Es viens uzņemtos cīņu ne tikai ar vienu, bet gan ar tūkstoš Sātaniem, kaut gan es vēl ne tuvu neesmu nekāds Miķelis! Vajag tikai būt drosmei un ļaunajam maitam aizsprostot visus ceļus, tad viņš arī ar visu savu elli, pilnu velnu, neko nepanāks; bet ja viņam reiz rāda savu vāju vietu, kur viņš viegli var atrast kādu pieturas punktu, tad cīņa, protams, varētu kļūt simtkārt grūtāka. 6. Bet cik patiesi Dieva mani ir radījis: Tādēļ es Sātanam nekad necelšu nekādu templi un viņam nekūpināšu vīraku, lai viņš tādēļ vēlētos mani atstāt mierā. Ja viņam būtu patika ar Šhivaru sākt cīņu, tad lai viņš nāk, un jums jābūt lieciniekiem, ka es ar viņu tikšu galā drīzāk, nekā trijās dienās!” 7. PRIEKŠNIEKS saka: “Draugs, tu daudz uzdrošinies, kā ods cīnīties ar lauvu, un to pilnīgi pat uzaicināt uz cīņu, kamēr tev tikai būtu jālūdz Dievs, lai Viņš mūžam vēlētos tevi pasargāt no Sātana uzmācības!” 8. ŠHIVARS saka: “Draugs, bet es zinu vienu vārdu, un tas ir pietiekami leģionam sātanu un velnu! Kurt tad viņš ir, ja viņam ir drosme ielaisties ar mani cīņā? 9. Attiecībā pret lauvu ods gan ir tīrākais nekas; bet ja ods to grib, tas spēcīgāko lauvu tomēr piespiež bēgt ceļojuma dienas attālumā! Lidodams tas dzeļ un tā džinkst viņa ausī, tā ka beigās lauva domā, ka pūš stiprākā vētra, un dzīvnieku ķēniņš drīz apkaunojoši bēg. Un tā tieši nav nepieciešams iepretī varenam būt vēl varenākam, bet te pāri visam ir pareiza gudrība: Redzi, tu pats pie mums atnāci ar spēcīgu porciju īsta sātanisma; un redzi, mana iespējamā gudrība to apkaunoja, un tagad tu mūsu priekšā stāvi kā brīvs vīrs un kā no mums izvēlēts priekšnieks, un Sātans mums tādēļ vēl nespēja nodarīt nekā ļauna — un arī turpmāk nespēs! 11. Es zinu, ko es zinu, un varu, ko es varu; bet par to es galvoju, ka Sātans mūžam nebūs mans meistars un kungs!” 12. KORAHS saka: “Draugs, nerunā tik skaļi; jo ļaunajam visur jābūt viņa acīm un ausīm! Ar Jehovas un tava man vēl maz pazīstamā Mesijas palīdzību viņš mums, protams, neko nespēs nodarīt; bet izaicināt mēs viņu nepavisam negribam! Lai Dievs mūs pasargā no viņa vienalga, kāda veida apciemojumiem!” 13. ŠHIVARS saka: “Katrā ziņā arī es negribēšu cīņu — bet man no tās arī nebūs ne mazāko baiļu!” 14. Kad Šhivars šos vārdus bija izteicis, redzi, te pēkšņi ēdamzālē ienāca kāds PĀRLIEKU LIELS VĪRS un ņirdzīgi dusmīgu sejas izteiksmi pienāca pie Šhivara un pērkondimdošā balsī, tā ka no tās no- 104

drebēja zāles pīlāri, teica: “Vai tu esi tā brīvā muša, kas lauvam ausī grib sacelt vētras trakošanu? Pamēģini, tu zemes putekļu nožēlojamais tārps, kā tu ar mani cīnīdamies tiksi galā! Es arī spēju ko tādu, kas tev vēl varētu būt ļoti nezināms! Redzi, tavs Mesija ir atkarīgs tikai no manas augstsirdības, jo tas man tomēr pavisam nav tik ļoti cienījams, lai es ar odu ielaistos cīņā, bet, ja viņš runā daudz blēņas, tad es viņu tūlīt lieku uzvilkt pie šķērskoka, un tad tu tavu Mesiju vari pielūgt pie šķērskoka? — Bet ko tu nu gribi darīt, ja es acumirklī tevi saplosu saules puteklīšu lieluma gabalos?” 15. Te ŠHIVARS pavisam mierīgi pieceļas no savas vietas un uzkliedz milzim, resp, Sātanam, ar sekojošiem vārdiem: “Kā tu, nožēlojamais, esi ienācis, tāpat arī raugi atkal aiziet un, proti, ar nopietnāko nodomu nekad vairs neienākt šajā svētajā vietā, citādi lai Jēzus tas Kungs tevi tiesā!” 16. Pie Jēzus vārda pieminēšanas milzis tūlīt vairākus soļus atklāpjas atpakaļ un šausmās iededzies draud šo ienīstāko vārdu nekad vairs atkal nepieminēt. 17. Bet ŠHIVARS saka: “Man vajag tev iešalkt ausī, lai tu pieredzi, kā lauva mūk no sīcošā oda!” — Pēc tam viņš atkal saka: “Jēzus, visaugstākā Dēls, lai tevi tiesā un soda! Jēzus, Visaugstākā Dēls, lai tevi mūžam padzen no šejienes! Jēzus, Visaugstākā Dēls, lai tevi soda par tavām neskaitāmajām ļaundarībām!” 18. Bet Sātans pēdējos vārdus nenogaida, bet gan, skaļi gaudojot, attālinās. 19. Tad ŠHIVARS no bailēm kā apse vēl drebošajam Koraham saka: “Vai tagad tu redzēji, kā var padzīt lauvu? Kādēļ tad viņš mani tūlīt nesaplosīja putekļos? Redzi, tā ir viņa nevarība! Lai viņš tikai nāk atkal, ja viņam niez, un pie mana Jēzus vārda es tev galvoju, ka otro reizi viņš pazudīs vēl ātrāk, nekā pazuda šoreiz!” 20. PRIEKŠNIEKS saka: “Klausies draugs, es pār mēru apbrīnoju tavu nepatveramo drosmi un — pie visiem sentēviem — es nu jūtos pilnīgi atmests atpakaļ tajos brīnumainajos laikos! Bet tomēr ļauj tev ieteikt nekad atkal neuzaicināt Sātanu uz jaunu cīņu; jo viņš ir bezgala atjautīgs un var pieņemt visādus veidus, pat kāda gaismas eņģeļa, un es ticu, ka kādā maigā debesu tērpā viņš ir daudz bīstamāks, nekā tajā, kādā mums tagad bija patiesi ellišķīgs gods viņu ieraudzīt!” 21. ŠHIVARS saka: “Mums ir pārbaudījuma akmens, un pie tā tūlīt pazīstam, kāda gara bērns ir katra, lai kāda veida parādība! Bet nu mēs varam būt pilnīgi mierīgi, jo šoreiz viņam uz ilgu laiku varētu būt pietiekami.” 90. Korahs atceras Kungu tempļa tīrīšanas Jeruzalemē. 1. Tad Korahs jautāja Šhivaram, vai Es šajā vietā vēl uzturētos un vai viņš nevarētu ar Mani tuvāk iepazīties. Viņš runāja tālāk un teica: “Es nu pilnīgi redzu, ka tavā Mesijā vajag būt kaut kam ārkārtīgi dievišķam; jo Sātana labvēlību viņš nekādā gadījumā nebauda un viņa vārds, šķiet, Sātanam ir lielākās mokas! Tie ir divi, protams, brīnumaini ārkārtējākā ceļā neizzināti fakti, kurus es nekad nevarētu noliegt un tagad ar mierīgāko prātu pieņemu, ka te ar izsaucienu: “Visaugstākā Dēls!” tev visaugstākā mērā arī varētu būt taisnība, un tā es, ja tas būtu iespējams, tomēr vēlētos ar viņu iepazīties. Izved mani ārā!” 2. ŠHIVARS saka: “Tas viss būtu pareizi un es pirmais vēlētos tevi izvest ārā pie Viņa; bet tauta pret tevi vēl ir diezgan slikti noskaņota un caur vienkāršā pūļa pārgalvību mums draud briesmas no mestiem akmeņiem kļūt ievainotiem; un pie tam Viņš gatavojas aizceļot, tā ka tādēļ viņam tomēr nebūtu patīkami, ja mēs Viņu apgrūtinām. Bet, tuvojoties ziemai, Viņš atkal nāks vai nu šeit, vai Kisā, un vienā no šīm vietām pavadīs ziemu, un mums būs pietiekami izdevību Viņu tuvāk iepazīt; tādēļ es domāju, ka nodomu ar Viņu tuvāk iepazīties šoreiz būtu jāatstāj līdz ziemai.” 3. KORAHS saka: “Tas viss, ko tu teici, ir pareizi, bet, neskatoties uz to, es nevaru atgaiņāties no ilgām, personīgi iepazīt šo ārkārtējo cilvēku, caur kuru visā pilnībā darbojas dievišķa vara, spēks un diženums! Bet pagaidi, man nu nāk prātā kāds notikums kādās Lieldienās Jeruzalemē templī! Ja es nemaldos, beigās tieši šis Jēzus bija tas, kas kādā pēcsabatā no tempļa padzina visus pircējus un pārdevējus un kā vētra visiem naudas mijējiem sagāza viņu būdas? Visi pārdodamie dzīvnieki sāka šausmīgi gaudot un mežonīgākā steigā izskrēja no tempļa tirdzniecības hallēm. 4. Jo tas vīrs, ar kuru es pats runāju, protams, ne draudzīgā veidā, arī bija galilietis un tāpat saucās Jēzus, un ar viņu kopā bija daudzi citi ļoti ikdienišķa izskata vīri un sievas, un visa sabiedrība līdzinājās pavisam parastai galiliešu klaidoņu sabiedrībai; bet viņu vadonis Jēzus izskatījās pēc cilvēka, aiz kura 105

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf