Views
8 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

slēpjas kaut kas

slēpjas kaut kas neparasts. 5. Pamatā viņš nerunāja daudz, bet tas, ko viņš teica, bija dziļš, patiess un saturīgs! Toreiz arī viņš Jeruzalemē izdziedināja daudzus slimniekus, bet kad tā lieta, es ticu — nāca zināma Erodam, no kura šim Jēzum bija ievērojami jābaidās, te tas brīnumvīrs naktī un miglā no Jeruzalemes pēkšņi pazuda, un mēs nevarējām uzzināt, uz kurieni viņš ir devies. Tūlīt no Jeruzalemes uz Galileju viņš nevarēja būt gājis, jo tad mēs par viņu noteikti būtu saņēmuši kādu ziņu, tā kā mēs pēc viņa izsūtījām daudzus izlūkus. 6. Pēc pāris nedēļām mēs gan dzirdējām valodas par namdara dēlu Jēzu, bet tad mēs tomēr nevarējām pieņemt, ka tas zināmais, vienkāršais, klusais un zinātnēs pilnīgi neizglītotais, pat lasīt un rakstīt nepratējs cilvēks varētu būt tieši tas pats varenais Jēzus, kura priekšā kā Dieva tiesas priekšā drebēja tūkstoši. Bet ja tas zināmais namdara dēls Jēzus ir tas, kas šeit dara tādus dieva darbus, tad viņš noteikti arī būs tas pats Jēzus, kas Lieldienās nobaidīja visu Jeruzalemi! Nu, ja viņš tas ir, tad es viņu pazīstu jau no Jeruzalemes, un tādēļ man nu pavisam nav vajadzīgs viņu apgrūtināt!” 7. ŠHIVARS saka: “Jā, tas ir viens un tas pats cilvēks! Es Viņu, kā arī veco Jāzepu, kas nomira it kā tikai pirms gada, pazinu jau vairākus gadus, patiesi, es pie Viņa neatklāju ne niecīgākās pēdas no kaut kā ārkārtēja, kaut gan, kā man šur un tur teica — pie viņa dzimšanas, kas notika Betlēmē kādā avju kūtī, bija jābūt notikušām pavisam ārkārtējām lietām, tāpat pēc tam līdz Viņa divpadsmitajam gadam. Bet no divpadsmit gadu vecuma Viņš visu ārkārtējo zaudēja; Viņa vecāku lielās cerības izzuda un lūdz šim laikam, resp., Viņa trīsdesmitajam gadam, Viņš palika ļoti neievērots vienkāršākais namdaris. 8. Viņš bija ļoti mazrunīgs; uz desmit jautājumiem tikko uz vienu saņēma lakonisku atbildi; turpretī Viņš vienmēr bija ļoti labvēlīgs pret bērniem un nabagiem. Biežāk Viņu redzēja lūdzam un arī raudam, bet vienmēr klusībā — tomēr nekad smejamies! Viņš vienmēr bēga no jautras, trokšņainas sabiedrības un visvairāk mīlēja vientulību; bet dīvainākais pie visa bija tas, ka viņu ļoti reti redzēja kādā sinagogā, tikpat maz kādā skolā, ko tikai pēc lielas Viņa vecāku pierunāšanas Viņš apmeklēja pāris reizes gadā, un kuru arī vienmēr, redzami sadusmots, drīz atstāja. Bet kādā lūgšanas namā neviens viņu nekad nav redzējis. Šādas Viņa dīvainības dēļ tad arī notika, ka no daudziem Viņš tika uzskatīts kā diezgan vientiesīgs. 9. Bet, sasniedzot trīsdesmit gadu vecumu, Viņš pēkšņi pazuda no savu vecāku nama un kādu laiku esot uzturējies tuksnesī pie Betarboras, kur pie mazās Jordanas darbojās slavenais Jānis, un ļāvās no viņa kristīties. No tā laika tad Viņš ceļoja tāds, kāds viņš nu ir, pilns dievišķa spēka; mācīja tautai par Dieva valstību, izdziedināja visus slimniekus un no apsēstiem izdzina ļaunos garus. Tas tās apmēram īsumā ir Viņa šīs laicīgās dzīves stāsts, kuru es pa daļai uzzināju no Viņa Paša, tomēr pa lielākai daļai pēc nostāstiem. 10. KORAHS saka: “Jā, jā, tev būs taisnība! Pirms apmēram trīsdesmit gadiem šis notikums Betlēmē izsauca lielu ievērību; un, ja es nemaldos, tad vecais Erods tieši viņa dēļ pavēlēja nežēlīgu mazo zēnu apkaušanu. — Bet viņš esot aizbēdzis uz Ēģipti. — Nu redzi, te es jau esmu pilnīgā skaidrībā! Nu, nu, tas tātad ir tas pats Jēzus! Jā, viņš katrā ziņā var būt kas ārkārtējs, un tu ar savu pieņēmumu noteikti nebūsi tālu no mērķa! Bet, pirms viņš šo vietu atstāj, es tomēr vēlētos ar viņu vēl parunāt!” 11. ŠHIVARS saka: “Kā tu to gribi! — man tas ir vienalga! Bet te mums pa priekšu pilsētā tomēr vajag iet kādam heroldam un tad ļaudīm tevi slavēt kā nu tautai labvēlīgu, citādi te tomēr nebūtu pavisam droši doties atklātās ielās; jo es pārāk labi pazīstu savus nācariešus!” 12. KORAHS saka: “Nu, izsūti tūlīt pāris heroldus un caur viņiem liec tautai manu vārdu ieteikt kā tai labvēlīgu, citādi viņš aizceļos ātrāk par mums!” 13. Šhivars tūlīt izsūta divpadsmit heroldus un viņi jauno priekšnieku tautai slavē tik labvēlīgu, ka tā par to skaļi uzgavilē un sāk sagatavot visādas dārgas dāvanas, ar kurām tuvākā priekšsabatā jauno priekšnieku grib apsveikt. 14. Kad heroldi ar labām ziņām atkal atgriežas sinagogā, PRIEKŠNIEKS Šhivaram saka: “Bet nu ejam ātri ārā, citādi viņš mūs beigās atraidīs, — un es tomēr vēlētos ar viņu runāt!” 15. ŠHIVARS saka: “Es jau esmu gatavs un pieklājas, ka mēs visi no Viņa atvadāmies; bet tomēr ejam vienīgi mēs abi!” 16. Šhivars un jaunais priekšnieks nu tūlīt dodas ārā. Bet, kad viņi atrodas dažus soļus ārpus pilsētas vārtiem, viņiem nāk pretī Jairuss, Boruss, viņa sieva Sāra un māte Marija un Šhivaram un priekšniekam nes viņiem skumju ziņu, ka pirms kādas pusstundas Kungs kopā ar Saviem divpadsmit mācekļiem un septiņiem atnākušajiem Jāna mācekļiem aizceļojis. 106

91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Šī ziņa priekšnieku apbēdina un, Borusa ielūgts, viņš kopā ar Šhivaru iegriežas tā lielajā pilsveidīgajā mājā, kur Boruss, dabīgi, tūlīt dara visu, lai jauno priekšnieku, cik iespējams, spoži pacienātu. 2. Pēc tam vēl atnāk arī Babs un Rohans, un, dabīgi, visu vakaru netiek runāts ne par ko citu, kā par Jēzu to Kungu. 3. Bet beidzot tomēr PRIEKŠNIEKS jautā un saka: “Bet sakiet man tomēr, kāds tam īstenībā varēja būt iemesls, ka pēc visa tā, ko es par viņu esmu dzirdējis, viņš vairs neuzdrošinājās šeit uzturēties? Jo tas būtu, ja viņam uz kādu laiku vajadzētu doties prom no šejienes sava visaugstā amata dēļ; bet tā, šķiet, viņu no šejienes attālina vienīgi bailes no Eroda. Bet, cik daudz man nu ir ticis darīts zināms, tādam vīram kā viņam, kuram paklausa debesis un zeme un pie tam romiešu virspavēlnieks ir viņa intīmākais draugs, tak acīmredzami mūžam nebūtu nekāda iemelsa bēgt no vājā Jeruzalemes nomas ķēniņa! 5. Dodiet man par to labāku izskaidrojumu, citādi man jums visiem, cik mīļi jūs man arī esat, vajag atklāti izskaidrot, ka jūs visi kopā ar mani par šo vīru tomēr varam vareni maldīties; jo Visuvarenajam patiesi nav vajadzīgs baidīties no kāda Eroda, kas varbūt vēl nekad nav domājis gribēt viņu vajāt! Jo es, kā šī nomas ķēniņa favorīts, pazīstu viņu labāk, kā katrs no jums, un zinu, šajā īsajā laikā viņš jau tūkstoš reižu ir nožēlojis, ka ir nonāvējis Jāni. Jo Erodijas un viņas meitas pēkšņā nāve nomas ķēniņam iedzinusi tādas bailes, ka viņš visā savā sadzīvē noteikti vairs neliks nonāvēt nevienu pravieti! 6. Tādēļ Jēzum no šejienes tik ātri vajag būt aizceļojušam noteikti kāda pavisam cita iemesla dēļ! Un ja arī satrauktie Jāņa mācekļi viņam par Erodu būtu atstāstījuši lai cik briesmīgas lietas, te es jautāju, vai viens viszinošs vīrs, kas, no Dieva izejošs, noteikti zina, ko mēs šeit par viņu runājam, var ticēt tiem, kuri izteiks acīmredzamus melus!? Vai tad neviens no jums, manis labākai nomierināšanai, nezina uzdot labāku viņa pēkšņās aizceļošanas iemeslu?” 7. BORUSS saka: “Mīļais draugs, te katrā ziņā būs kāds mazs āķis, tā ka Jēzus bēgšana mums visiem likās tik pat dīvaina kā tev, kaut gan mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka Viņš tomēr ir tas, par ko mēs viņu esam atzinuši un pieņēmuši. Viņš arī — tā pavisam atklāti runājot — baidījās no tevis un tādēļ jau šorīt atlaida visus daudzos mācekļus kopā ar augstajiem romiešiem, kas nu vairākas dienas bija pie Viņa. Bet, kā es nu redzu, tad Viņam bija jābūt maz iemesla no tevis baidīties, tā kā nu tu esi par Viņu un pavisam ne pret Viņu. Tādēļ viņam vajag būt kādam pavisam citam iemeslam, kas viņu noskaņoja šai pēkšņai aizceļošanai, nekā tas, kuru mēs pieņēmām.” 8. PRIEKŠNIEKS saka: “Bet sakiet man tomēr, kā tā lieta bija un nu ir, pirms viņš gatavojās aizceļot! Varbūt tad man vai vēl drīzāk draugam Šhivaram izdodas uzminēt kādu saprātīgi iemeslu. 9. BORUSS saka: “Tā lieta tātad bija tāda: jau priekšpusdienā Viņš uz jūras pusi izsūtīja Savus divpadsmit mācekļus, kurus viņš dēvē par “apustuļiem”, ka viņiem jāsagatavo Viņam kāds kuģis un laikam, lai vienlaicīgi ievāc ziņas, vai nesastaptu priekšā kādus no Jeruzalemes izsūtītus spiegus un nolīgtus slepkavas. Ziharā, muitas vietā, kas pieder kādam zināmam Matejam, kas arī ir Jēzus māceklis, Jēzus mācekļi sastapās ar septiņiem Jāņa mācekļiem, ar kuriem viņi reiz agrāk jau bija sastapušies — es domāju, pie apstākļiem, kad Jānis jau bija cietumā, un dzirdēja Jēzus vārdus —, šie septiņi mācekļi apustuļiem izstāstīja visu, kas Jeruzalemē ir noticis ar viņu meistaru. Un vienlaicīgi viņi izstāstīja, ka Erods, — kaut gan tiem, kuri viņam atnesa ziņas par Jēzu, atklāti atzina, ka tas esot no nāves augšām cēlies Jānis — tomēr pavisam slepeni izsūtīja spiegus un slepkavas, viņiem uzdodams, ka, ja viņi atrastu, ka šķietamais Jēzus nopietnībā ir augšām cēlies Jānis, viņiem nekas nav jādara, bet gan pavisam nemierīgi jāatgriežas mājās; bet ja viņš nopietnībā ir Jēzus, — tūlīt jāmēģina viņu nogalināt. Ja slepkavība viņiem izdotos, viņi no Eroda dabūtu lielu algu, bet, ja slepkavība viņiem neizdotos, un, proti, tādēļ ka Jēzus, it kā ir kāds nenonāvējams patiess Dieva cilvēks, tad viņi no Eroda dabūt to pašu algu un tad viņš ar visu savu lielo galmu kļūtu Jēzus piekritējs. Tādas ziņas Jēzum tam Kungam, šurp atnākdami kopā ar Jēzus mācekļiem, atnesa Jāņa mācekļi. 10. Kad Viņš to dzirdēja, VIŅŠ teica: “Caur šo zemisko pārbaudījumu Erodam mūžam nekad nav jākļūst Manam māceklim! Zeme ir liela, un Es vēl atradīšu kādu vietiņu, kur Eroda zemiskajiem apustuļiem nav Mani jāatrod! Vai tad Cilvēka Dēls ir nācis caur nolīgtiem slepkavām kļūt tas, kas viņš ir? Nē un mūžam nē! Kas ar slepkavības rīkiem rokā Man jautā, kas Es esmu, tam mūžam nekad nav jāsaņem atbilde! Bet tāpat jau ir laiks, ka mēs dodamies prom no šejienes, un tā ejam un lūkojam svešās zemes 107

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
2 - BECI
Drums 2
2 PIECE
DP_2012(2)
2 - EVITA
Arduino 2
2 - Sven
Ness - Part 2
20 1 2 - Valkyrie
1 2 - Arsenal Noticias
Page 2 FK-LIGHTPLANES
View slides Part 2
Latín-2 - Vicens Vives
/ 2
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Stretnutie s dôchodcami 2
+ Vietnam 31+2 jours - Vacances Sinorama