Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

izpratnē un caur to

izpratnē un caur to visa veida mīlestībā, gudrībā un skaistumā, ir Dieva neizsīkstošs prieks un svētlaime! Jo viss, ko ietver bezgalība, te ir vienīgi mazā cilvēka dēļ, un mūžam nav nekā cita, kas te nebūtu vienīgi mazā cilvēka dēļ. — Tagad tu arī to zini! Bet nu ejam ārā no šīs alas, lai Arhiels iespējami drīzāk var izpildīt savu uzdevumu!” 6. Mēs nu steidzamies ārā no grotas un drīz sasniedzam tās izeju. — Kad mēs atrodamies ārpus grotas, Es Arhielam dodu mājienu, un acumirklī noskan spēcīgs rībiens, un ļoti plašā grotas ieeja nu parādās kā augsta granīta siena, caur kuru nevienam mirstīgam gan nekad nebūtu iespējams izlauzties, lai cik nopietni viņš to apņemtos. Bet lai ieiešanu padarītu, tā teikt, pilnīgi neiespējamu, pēc tam, kad mēs no ieejas vietas attālināmies apmēram trīstūkstoš soļu, zeme alas priekšā iegrima, tā ka iepriekšējā ieejas vieta tika atvirzīta simts vīru augstumā no pieejamās zemes virsmas, kas tika iebīdīta dziļumā, bet, lai pa stāvo sienu sasniegtu ieejas vietu, vajadzētu vairāk kā simts vīru augstas kāpnes — bet kas tad tomēr būtu bezauglīgi, jo pati ieeja kļuvusi par spēcīgāko un stāvāko klints sienu. 7. Kad Fausts un arī visi klātesošie redzēja šīs kalna izmaiņas, FAUSTS Man sacīja: “Kungs un draugs! Patiesi, es vēl vienmēr nevaru to aptvert. parādības kļūst pārāk radoši lielas; tās atrodas mūžības attālumā no manas izpratnes horizonta! Es nu patiesi nezinu, vai es vēl dzīvoju, jeb es sapņoju! Te notiek tik dīvaini mīklainas brīnumainākās lietas, ka pat pilnīgi skaidrā prātā te stāv kā totāli apreibis, un paša apziņa tikko vairs spēj atšķirt, vai pieder vīriešu, vai sieviešu dzimumam. — Te nu aplūko šo briesmīgo klints sienu! Kur tā bija pirmīt, kad pa ērtu taku mēs pavisam viegli devāmies grotā? 8. Bet kas pie visas tās lietas tomēr ir tas dīvainākais, tas pastāv tajā, ka pie vairāk nekā 1000 morgens zemes pilnīgākām izmaiņām, te nav atklājamas nekādas pēdas no kādas varmācīgas nopostīšanas. — Te izskatās tieši tā, it kā kopš Zemes pirmsākuma te nekad nekas nebūtu ticis mainīts!? Patiesi, ja šeit simts gadus būtu strādājuši simts cilvēki, tad vēl Būtu jautājums, vai viņi šādu masu izkustinātu no vietas. Klints siena, kas visumā ir ap simt piecdesmit vīru augsta un vairāk kā stundas gājiena plata, tagad stāv tā, it kā vienmēr te būtu bijusi, kur vēl pirms pāris acumirkļiem nekā tamlīdzīga vēl nebija, nerunājot, ka nav ne mazākās kādas sagrūšanas pēdas! Tas pilnīgākā nopietnībā ir kas nedzirdēts! Es tikai nu esmu ziņkārīgs, kādu seju par to rādīs daudzie jūras braucēji, jo iepriekšējā skaistā meža apvidus vietā viņi nu atklās šo milzu sienu! — Daudzi pavisam neorientēsies, kur viņi atrodas; un daudzi uz to skatīsies kā vērsis uz jauniem vārtiem, pie kuriem viņš vēl nav pieradis.” 9. ES saku: “Tādēļ es jums visiem saku, lai jūs par to klusējat un pat sievietēm par to neko nesakiet; jo arī tādēļ Es viņām šoreiz neļāvu nākt līdz; jo pie ārkārtējiem atgadījumiem, neskatoties uz visiem aizliegumiem, viņas savas mēles nekad nevar piespiest klusēšanas paklausībai. Tādēļ arī savām sievām neko nestāstiet par ārkārtējiem notikumiem, kas te atgadījās! Jūs gan varat viņām aprakstīt grotas veidojumus un arī par no jauna atrastajiem dārgumiem, bet tālāk vairs ne zilbi!” — Visi uz svinīgāko to apsola, un mēs pavisam mierīgi turpinām savu ceļu uz Kisu un tur nonākam līdz ar Saules rietu. Te mums, protams, nāk pretī mājās atstātās sievas un kalpones un nevar vien pietiekami ātri iztaujāt, ko, protams, brīnumainu, mēs visi esam piedzīvojuši. Bet viņas saņem atbildi, ka vēl ir agri jautāt un ka pie visas tās lietas nav nekas cits, kā atrasti no farizeju puses vēl noklusēti dārgumi. Visas ziņkārīgās sievas ar šo atbildi apmierinās un tālāk vairs daudz nejautā. 10. Bet tad mēs tūlīt dodamies vakariņās, tā kā visi, kas bija līdzi, nebija pusdienojuši un tādēļ ļoti ilgojās pēc labi pagatavotam vakariņām. 7. Fausts noliktavā atrod labi sakārtotus un apsargātus dārgumus. 1. Tikai pēc drīz nobaudītām vakariņām Fausts pēc Manas pavēles iet lielajā noliktavā, lai apskatītos, vai caur Arhielu no grotas uz Kisu atgādātie dārgumi tur būtu sakārtoti. Visu dažādo dārgumu, kā tie ir tikuši atrasti grotā, uzskaite, kopā ar novērtējumu, viss te ir labākā kārtībā. Fausts jautā sargiem, kas te šos sarakstus ir sastādījis. 2. Bet SARGI atbild: “Kungs, kad mēs tikām šeit nozīmēti sardzei, mēs tos tā jau atradām. Tādēļ mēs nevaram tev uzrādīt, kas to izdarījis.” 3. FAUSTS jautā tālāk: “Sakiet man, kā tad šie dārgumi ir šeit nonākuši un kas tos atgādājis!” 4. SARGI saka: “Arī to mēs nezinām; tikai atnāca viens jauneklis, kuru mēs šeit jau vairākas dienas redzējām brīnumārsta no Nācaretes sabiedrībā, un pavēlēja, lai dārgumi tiek apsargāti. Tas ir viss, ko mēs zinām par dārgumiem un to šurp atgādāšanu un ne zilbi ne mazāk, ne vairāk!” 10

5. Ar līdz paņemtiem sarakstiem Fausts tad dodas pie apakšvirsnieka un viņam jautā to pašu, ko iepriekš jautāja sardzei; bet apakšvirsnieks par to lietu zina tik pat maz, kā sardze. Bet FAUSTS, tā kā viņš redz, ka par dārgumu atgādāšanu Kisā neviens neko nezina, pie sevis saka: “Tā kā viņi visi neko nezina, tad arī es negribu viņus tālāk uz to darīt uzmanīgus, lai caur to nevajadzīgā kārtā tā lieta ļaudīm netiek izpausta!” 6. Tā sev sakot, Fausts atkal dodas uz savu dzīvokli, kur ar atvērtām rokām viņu jau sagaida viņa jaunā sieviņa. Bet, pirms viņš dodas pie nakts miera, viņš vēl nāk pie Manis, lai pārrunātu par svarīgām lietām. Bet Es viņam lieku nākt rīt un mudinu viņu doties pie miera. Jo tagad viņam, tāpat kā visiem citiem, kā ķermenim, tā dvēselei par visu vairāk vajadzīgs miers. Un Fausts tad arī tūlīt dodas pie miera. 7. Labā miegā nakts paiet ātri, un tā tas bija arī šeit; tic esam iemidzis tikai pirms pāris minūtēm, un jau gaiši rīts aicina atstāt saldo atdusas vietu un atkal sākt dienas darbus. Jau agri pagatavotās brokastis visus no dažādām guļamistabām sauc lielajā ēdamzālē, kurā, kā iepriekšējās dienās, visi bauda brokastis un pēc brokastīm pirmo reizi visi kopā Jehovas vārdā Man izsaka pateicību un slavu ar Dāvida dziesmas vārdiem (33. psalms), kas ir šāds: “Priecājieties par Kungu, jūs taisnīgie; tiem dievbijīgiem Viņu skaisti jācildina. Pateicieties tam Kungam, spēlējot arfu un dziedot Viņam, spēlējot uz koklēm ar desmit stīgām. Dziediet Viņam jaunu dziesmu un dariet to labi ar tīru skaņu; jo Tā Kunga Vārds ir patiess un ko Viņš apsola, to Viņš katrā ziņā izpilda; Viņš mīl taisnīgumu un taisnīgu tiesu; zeme ir pilna Tā Kunga žēlastības; debesis ir radītas caur Kunga Vārdu un viss Viņa spēks caur mutes garu. Viņš jūrā ūdeni tur kopā kā vienā traukā un dziļumus liek slepenībā. Visa pasaule lai bijā tā Kunga un Viņa priekšā lai baiļojas visi, kas dzīvo uz zemes; jo ja Viņš runā, tad tas notiek, un ja Viņš pavēl, tad tas te stāv. Kungs iznīcina neticīgo un ļauno padomu un ļaužu dusmas no tā novērš. bet Viņa padoms pastāv mūžīgi un viņa sirds domas aizvien. Svētība tai tautai, kurai kungs ir tas Dievs; jo tā ir tauta, kuru viņš izredzējis par Savu mantinieci! — Dievs skatās no debesīm un redz visus cilvēku bērnus. No Sava stiprā troņa viņš skatās uz visiem, kas dzīvo uz Zemes. Viņš vada viņu sirdis un liek vērā viņu darbus. Kādam ķēniņam nepalīdz viņa lielā vara un milzis netiek glābts caur viņa lielo spēku. Arī zirgi nepalīdz un viņu lielais spēks neizglābj! Jo Kunga acs uzlūko tikai tos, kas Viņu bīstas un cer uz Viņa laipnību, ka lai Viņš izglābj viņu dvēseles no nāves un bada laikā pabaro. Mūsu sirdis lai priecājas par Kungu un mēs visi lai paļaujamies uz Viņa svēto vārdu! — Tava žēlastība, ak Kungs, lai ir pār mums, ka mēs uz Tevi ceram!” 8. Par Debesu Valstību. 1. Pēc tam, kad visi nu Man dāvājuši šo rīta slavinājumu, FAUSTS, kas, dabīgi, bija klāt gan pie mielasta, gan pie slavinājuma, Man ātri jautāja: “Bet no kurienes tad visi Tavi mācekļi ņēma šo Tevis cienīgo, tik ļoti brīnišķo un pilnīgi patieso slavas dziesmu? Kaut ko tik diženu es vēl nekad neesmu dzirdējis!” 2. — “Sadabū no farizejiem Dieva rakstus un tajos lasi ķēniņa Dāvida psalmus; tajos tu to visu atradīsi! Priekšnieks Jairuss, ar kuru mums vēl šodien būs darīšana, tev šos rakstus jau sagādās. Jo pirms divi dienām viņš ielika kapā savu mirušos meitu. Viņš savu grēku pret Mani ļoti nožēloja; tādēļ viņam arī jātiek palīdzētam un viņam nav jātiek pazaudētam Dieva Debesu valstībai!” 3. FAUSTS jautā: “Kungs, kas tā ir par valstību un kur tā ir?” 4. ES saku: “Jā, mans mīļais draugs, patiesiem Dieva draugiem īstenā Debesu Valstība ir visur, bet Dieva ienaidniekiem nekur; jo viņiem atkal viss ir elle, kur tu tikai vienmēr vari un spēj vērst savas acis. Augšup vai lejup, tas ir vienalga. Vai nu tu skaties augšā uz zvaigznēm — jo tās ir zemes tāpat kā šī zeme, pa kuru tu staigā; vai nolaid savas acis lejup uz Zemi, jo tā ir tiesāta tāpat kā tava miesa, kurai reiz vajag mirt un satrūdēt! Bet tādēļ savā sirdī čakli meklē un pēti; tur tu atradīsi to, ko tu meklē. Jo katra cilvēka sirdī ir likta dzīva sēkla, no kuras tev uzziedēs mūžīgas rīta ausmas mūžīga dzīvība. 5. Redzi, telpa, kurā lidinās Zeme, tāpat kā lielā Saule, Mēness un visas neskaitāmās zvaigznes, kas pašas par sevi nav nekas cits, kā atkal saules un zemes, ir bezgalīga! Ar domu ātrumu tu varētu atstāt šo Zemi un tādā attālumā steigties uz priekšu taisnā līnijā, — un ja tu tā steigtos uz priekšu mūžību pēc mūžības, tad pēc daudzu mūžību domu ātra lidojuma uz priekšu tomēr nekur netuvotos nekādam galam! Tomēr visur tu sastaptu retākā un brīnumainākā veida radības, kas visur piepilda un apdzīvo bezgalīgo telpu. 6. Pēc tavas miesas nāves caur savu sirdi tu iziesi bezgalīgajā Dieva telpā, un pēc tavas sirds veida tu 11

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 2. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2.
 • Page 5 and 6: 9. ES saku: “Tur galda galā, sē
 • Page 7 and 8: ērnam jo mazāk drīkst dot vīra
 • Page 9: 6. Fausts saviem kalpotājiem tūl
 • Page 13 and 14: deras tikai augstsirdība, — bet
 • Page 15 and 16: 10. Es ar Maniem mācekļiem nu dod
 • Page 17 and 18: pirmās dzīvības nesēju, jo es p
 • Page 19 and 20: neizdabūs no manis “Nē”! Bet
 • Page 21 and 22: un mazo praviešu darbus; bet ka Vi
 • Page 23 and 24: jākļūst sniega baltiem, un, ja t
 • Page 25 and 26: pie Jairusa? Vai mums par to it kā
 • Page 27 and 28: pieredzes! Tādēļ no šīm muļķ
 • Page 29 and 30: ga pravietis un veic zīmes un liet
 • Page 31 and 32: ne caur ko netiek piespiests, tad v
 • Page 33 and 34: cits cēlonis. Šāds ārsts gan š
 • Page 35 and 36: pēc izpratnes ir brīvs likums gar
 • Page 37 and 38: 4. Vai viss, kas mūs ik dienu apņ
 • Page 39 and 40: mums no paša rīta vajag turp noie
 • Page 41 and 42: 16. Gaidi uz To Kungu un nenovērsi
 • Page 43 and 44: 17. Kad ROHANS to dzirdēja, viņš
 • Page 45 and 46: dievišķās kārtības. 6. Tādēj
 • Page 47 and 48: 13. ES saku: “Redzi, tas ir pavis
 • Page 49 and 50: šanās un visas ticības te tomēr
 • Page 51 and 52: 14. ES saku: “Nu jā, viņiem jau
 • Page 53 and 54: pret to viņu skaistumu, kad viņu
 • Page 55 and 56: svaru un pērlēm un dārgakmeņiem
 • Page 57 and 58: 12. Tādēļ vēlreiz teikts: Esi p
 • Page 59 and 60: gribat palikt par nelgām un kā t
 • Page 61 and 62:

  Dievs. Te gan Dievs būtu aušīgs

 • Page 63 and 64:

  8. Bet tā, izņemot mūs, iesvaid

 • Page 65 and 66:

  54. Eņģeļu padoms atgrieztajiem

 • Page 67 and 68:

  et pavadot laiku visādās pacilāj

 • Page 69 and 70:

  lielākā veidā tu vari sastapt ar

 • Page 71 and 72:

  11. Vajag būt auksti un silti, lai

 • Page 73 and 74:

  var ieiet Dieva Valstībā!” 7. K

 • Page 75 and 76:

  izd.). Viņiem nav nekādas seviš

 • Page 77 and 78:

  Tu Pats cilvēkiem dod spēcīgus b

 • Page 79 and 80:

  22. ES saku: “Ticiet un dariet, k

 • Page 81 and 82:

  sībām drīzumā varēja no viņa

 • Page 83 and 84:

  Tādēļ palieciet; jo Mozus nav va

 • Page 85 and 86:

  ūtu lielākā muļķība, un mēs

 • Page 87 and 88:

  no Dieva Gara un šādā sabiedrīb

 • Page 89 and 90:

  saka: “Es slavēju jūsu lielo un

 • Page 91 and 92:

  un viens Kungs un Tēvs. Vienīgi V

 • Page 93 and 94:

  mums garšo pavisam labi. 4. Pēc t

 • Page 95 and 96:

  nieks viņam tūlīt asi uzbrūk. 2

 • Page 97 and 98:

  citādi nedaudz gados mēs varam li

 • Page 99 and 100:

  nevari redzēt un ar viņu runāt

 • Page 101 and 102:

  ēdamzālē ienāk Boruss, visus sv

 • Page 103 and 104:

  apgādājis ar miesu un asinīm ves

 • Page 105 and 106:

  drebēja zāles pīlāri, teica:

 • Page 107 and 108:

  91. Jēzus draugi pie Borusa 1. Š

 • Page 109 and 110:

  tas ies labāk! 12. Pēc tā, ko es

 • Page 111 and 112:

  ņiem! Tagad es varu strādāt!”

 • Page 113 and 114:

  98. Mācekļi vētrainajā jūrā.

 • Page 115 and 116:

  tādēļ pamazām atkal aizdedzies

 • Page 117 and 118:

  Bartolomejs!” 9. JŪDA, krāpšan

 • Page 119 and 120:

  siem laikiem. Tiem klosterī no man

 • Page 121 and 122:

  5. Redziet, te jūras dibenā jau g

 • Page 123 and 124:

  104. Kungs svētī Ebaba ģimeni un

 • Page 125 and 126:

  10. Un augšā minētais kapteinis

 • Page 127 and 128:

  Bet nu mani sauc amata pienākumi,

 • Page 129 and 130:

  2. Ebabs nāca pie Manis un lūdza

 • Page 131 and 132:

  muļķīgi un pilnīgi neprātīgi,

 • Page 133 and 134:

  12. Es nevaru redzēt nevienu nosku

 • Page 135 and 136:

  116. Jēzus Mācībai jākļūst ko

 • Page 137 and 138:

  mušam Nācaretē? Šis cilvēks, p

 • Page 139 and 140:

  26. PRIEKŠNIEKS saka: “Kungs, ja

 • Page 141 and 142:

  et tomēr ārkārtīgi cieņas piln

 • Page 143 and 144:

  uzalemes vajadzēja iet uz Nācaret

 • Page 145 and 146:

  vēks un visus, kas te meklēja pal

 • Page 147 and 148:

  atriebtos tam, kas viņus ir apvain

 • Page 149 and 150:

  128. Saruna starp templiešiem un e

 • Page 151 and 152:

  aicina pie galda un tāpat pie gald

 • Page 153 and 154:

  131. Rīts Galvas kalna virsotnē.

 • Page 155 and 156:

  nedaudz viņiem ļāvu varu, tad vi

 • Page 157 and 158:

  pārbaudījumu par to pārliecināt

 • Page 159 and 160:

  gan neko nav zaudējis, bet tomēr

 • Page 161 and 162:

  mana āriene to cilvēkiem, šķiet

 • Page 163 and 164:

  no mazākām. Bet līdzās šai zon

 • Page 165 and 166:

  caur savu gribu spēj visu, par to

 • Page 167 and 168:

  9. ES saku: “Paskaties nedaudz ap

 • Page 169 and 170:

  un ieliekam savā priekšautā un r

 • Page 171 and 172:

  6. ES saku: “Tas ir pavisam labi

 • Page 173 and 174:

  11. Tas ir tas patiesais Sabata mie

 • Page 175 and 176:

  ne tikai mums, bet gan visai mūž

 • Page 177 and 178:

  11. SĀTANS saka: “Es to nevaru!

 • Page 179 and 180:

  acu priekšā ir tas, kas te ir sap

 • Page 181 and 182:

  un pēc tā gan to tūlīt arī izp

 • Page 183 and 184:

  dī arī ikdienas, citādi tie ir u

 • Page 185 and 186:

  uz Cebulonu un Horāciju, viņi to

 • Page 187 and 188:

  šo lielo jūru vajadzēja notikt,

 • Page 189 and 190:

  mās kartes nav, tad vai nu jūs sa

 • Page 191 and 192:

  gās grūtības, stingri pēc tā d

 • Page 193 and 194:

  aptvērusi un dzīvi sapratusi. Bet

 • Page 195 and 196:

  omiešu tērpu un zobenu, un tad ju

 • Page 197 and 198:

  Gan arī pasaules bērnu sāpes tie

 • Page 199 and 200:

  ņiem arī nebija neviena, kas te b

 • Page 201 and 202:

  Jēzus Cezarijas Filipijas novadā.

 • Page 203 and 204:

  nenovērtējamu žēlastību? Ak, T

 • Page 205 and 206:

  2. Ak, līksmojiet, bet pie tam ar

 • Page 207 and 208:

  teikts, ja Tu gribi tikt aizgādāt

 • Page 209 and 210:

  tā, tā tomēr ir pavisam izmisīg

 • Page 211 and 212:

  vīm, kādas jebkad mūsu jūrā ti

 • Page 213 and 214:

  15. MARKUS saka: “Jā, te Tev atk

 • Page 215 and 216:

  kas tikai vienmēr ir labs, patiess

 • Page 217 and 218:

  kā kārtībā, tā kā kopš tā l

 • Page 219 and 220:

  Tādas, brāļi, ir manas neautorit

 • Page 221 and 222:

  atliku uz gandrīz veselu stundu. 1

 • Page 223 and 224:

  mas romietes.” 5. KirenijS saka:

 • Page 225 and 226:

  izmisušās sejas, grimases, kurām

 • Page 227 and 228:

  sim. Labāk runā tu ar brīnišķo

 • Page 229 and 230:

  iemestu. 8. Mēs, cilvēki, esam tr

 • Page 231 and 232:

  dīt vienu jautājumu, un saki man,

 • Page 233 and 234:

  lai ar to barotos, to tikai sev pā

 • Page 235 and 236:

  pirmais starp saviem biedriem, un v

 • Page 237 and 238:

  ko dzirdu, ak, te tad es tūlīt la

 • Page 239 and 240:

  6. Bet muitniekam ir vienalga, vai

 • Page 241 and 242:

  neko negrib dzirdēt un šādu tic

 • Page 243 and 244:

  jauni pētītāji, kas veco pārbau

 • Page 245 and 246:

  tikai ar to, kas te attiecas tikai

 • Page 247 and 248:

  217. Cilvēka garīgā attīstība.

 • Page 249 and 250:

  5. ja Mozus te runā: “Sākumā D

 • Page 251 and 252:

  pašas dievišķās kārtības ceļ

 • Page 253 and 254:

  vēku pilnīgā dvēsele nebūtu no

 • Page 255 and 256:

  7. Bet, ja dvēsele savu miesu un c

 • Page 257 and 258:

  3. ES saku: “Arī tas tavām uztv

 • Page 259 and 260:

  nedaudz vairāk eļļas, lai man š

 • Page 261 and 262:

  Dieva stingra griba, kas mūžam at

 • Page 263 and 264:

  sniegtai palīdzībai!” 10. ES sa

 • Page 265 and 266:

  4. MARKUSS teica: “Jā, Kungs, es

 • Page 267 and 268:

  izturēšanos jūs no tempļa varē

 • Page 269 and 270:

  piespiestās Romas likuma neievēro

 • Page 271 and 272:

  ausīm tā skan kā skaistākā un

 • Page 273 and 274:

  te eņģelis jaunajam farizejam jau

 • Page 275 and 276:

  * * * Otrās grāmatas beigas. 275

 • Page 277 and 278:

  48. Jairusa mantojuma lietas. . . .

 • Page 279 and 280:

  152. Uz kalna parādās Sātans. ..

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
2 - BECI
Drums 2
2 PIECE
DP_2012(2)
2 - EVITA
Arduino 2
2 - Sven
Ness - Part 2
20 1 2 - Valkyrie
1 2 - Arsenal Noticias
Page 2 FK-LIGHTPLANES
View slides Part 2
/ 2
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Stretnutie s dôchodcami 2
Latín-2 - Vicens Vives
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Revistas 2