Views
4 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

šejienes un augstajam

šejienes un augstajam priesterim skaļi pavēstīt, kāds cilvēks ir šis nācarietis!” 6. KAPTEINIS saka: “Kādā pilsētā tādi kā jūs gan varat nākt pēc pašu gribas; bet iziešana atkarīga no pilsētas varas nesēja gribas! Ir gan viegli pateikt: “Ļaujiet mums aizceļot!”, bet te pretī stājas varas nesējs un runā: “Jūs paliekat!” — Pēdējais tika izteikts draudošā pērkona balsī. 7. Bet par pēdējiem vārdiem “Jūs paliekat” farizeji tā izbijās, ka viņi kļuva zemes pelēki, sāka drebēt un vairs nespēja pār lūpām dabūt ne vārda. 8. Kad kapteinis redzēja, ka viņa uzruna uz viņiem atstājusi šausmīgu iespaidu, te viņš tālāk teica: “Pirms es jums ļaušu aizceļot, mēs savā starpā vēl daudz runāsim, un vispirms jūs tautas klātbūtnē ar savu roku man parakstīsiet pāris kontraktus un vienu liecību; bet kā kontraktus, tā to liecību uz dzīvību un nāvi! saprotiet labi! Jo ja caur maniem asi dzirdīgajiem spiegiem uzzinu, ka jūs neturat arī tikai vienu kontrakta punktu, tad jūs vēl tajā pat dienā piederat nāvei, un ja arī jūs vēlētos paslēpties aiz tūkstoš tempļiem! 9. Te kapteinis saviem kalpiem tūlīt lika atnest rakstāmos piederumus un rakstīja sekojošo: “Kontrakts Nr. 1. Ja kāds no jums par Jēzu no Nācaretes iedrošināsies teikt arī tikai vienu apkaunojošu vārdu, vai nu savā starpā, vai kādam svešiniekam, kas acumirklī kļūs zināms, tas nolemts tiesai un nāvei! — Kontrakts Nr. 2: Kurš no jums no visa tā, kas te ir noticis un te tika runāts, Jeruzalemē un templī teiktu tikai pušplēsta vārda un templī vai kādā citā mājā Jēzum tam kungam dotu sliktu liecību, tas nolemts nepatīkamai tiesai un pēc tam mocību pilnai nāvei! Un neviens lai sevi nemierina ar to: “Tas tak noteikti gan nekļūs zināms!” Kā jau teikts, tajā momentā, kur vien tikai jūs izteiksiet vienu zilbi no tā, par ko abos kontraktos jums ir pavēlēts klusēt, mani spiegi to uzzinās un ar jums notiks tas, kas šajos kontraktos jums ir apsolīts!” 10. Pēc tam kapteinis rakstīja liecību, kas skanēja tā: “Par patiesības liecību, — mēs visi ar mūsu parakstiem beigās, mūžīgai atmiņai apliecinām, ka mēs atzīstamies zināmo ķeizarisko nodevu un dārgumu no Pontas un Mazāzijas nolaupīšanā un caur viszemiskāko viltību to atņemšanā pārvedējiem, bet pie transportēšanas uz Jeruzalemi Kisā caur Jēzu no Nācaretes esam tikuši atklāti; ja ne caur viņa vārdiem, tad tomēr caur viņa ietekmi. No tiesneša Fausta mēs gan visi būtu tikuši notiesāti uz nāvi, bet Jēzus no Nācaretes par mums aizrunāja, un mēs no turienes aizgājām neaizskarti! — Tā ir patiesība, par kuru mēs liekam ķīlā savas dzīvības. 11. Kad kapteinis šos trīs dokumentus bija uzrakstījis, viņš pavisam mierīgi tos nolasīja priekšā FARIZEJIEM UN RAKSTU MĀCĪTĀJIEM. Pie katras rindas viņu sejas kļuva arvien garākas un garākas, un, kad viņi dzirdēja nolasām liecību; te viņi sasita rokas virs galvas un kliedza: “Ko, tas mums jāraksta?” 12. KAPTEINIS saka: “Jā, tā ir tīra patiesība! Bet ja jūs to negribat, tad tur jau stāv tiesas kalpi, apgādāti ar žagariem, pātagām un asiem cirvjiem!” — Te farizeji atskatījās un ieraudzīja šausmas iedvesošos vīrus. Bet tad viņi bez kādām ierunām tūlīt prasīja rakstāmos piederumus. Bet kapteinis viņiem vēl piekodināja parakstīt viņu īstos vārdus, tādēļ, ka kāds viltots vārds katram nestu nāvi! Tad viņi parakstīja viņu īstos vārdus un tiem, kas no tautas prata rakstīt, vajadzēja parakstīties kā lieciniekiem. 134. Kad tie trīs dokumenti tā bija kārtībā, KAPTEINIS teica: “Tagad man ir tas, ko es no jums labprāt jau sen būtu ieguvis, un jūs nu arī zināt, kas man ir; kas jums jāievēro, to jūs arī zināt, un tātad mēs esam galā. Tagad jūs varat doties uz kurieni jūs gribat. Līdz robežai jums tiks dota droša apsardze! 14. Pēc tam šie farizeji un rakstu mācītāji arī tūlīt sasaiņoja kopā savas lietas un nepagāja ne pusstunda un pavisam klusi, bez vārdiem un trokšņa, Genecerete viņiem jau bija aiz muguras. 126. Kungs brīdina no templiešu ļaunās viltības. 1. Kad šie pārbaudītāji un izmeklētāji jau bija pāri kalniem un ielejām, te KAPTEINIS teica: “Kungs, ceram, viņi klusēs, jo šīs trīs virves drīkstētu viņus sasaistīt! Vispār tā ir pilnīga patiesība, ka, augstākais, astoņu dienu laikā es uzzinu, ko kāds no viņiem, lai cik slepeni, kaut kur būtu runājis. Pie tam viņu ticība tam ir vēl stiprāka, nekā mani tālu izsūtītie izlūki, un viņu lielās bailes ir viņu paklausības meistars. Te es galvoju, ka neviens no viņiem nerunās ne zilbi no visa, ko viņi šeit ir piedzīvojuši!” 2. ES saku: “Jā, viņi klusēs, bet, jo lielāka būs viņu slepenās dusmas; jo to, kas viņiem šeit pietiekamā mērā ir atgadījies, neviens no viņiem nekad neaizmirsīs. Bet jūs visi gan piesargieties, jo viņu slepenais ļaunums ir liels un tam nav robežu! Viņu sirdīs mājo velni, un tiem neviens līdzeklis nav par sliktu, lai 146

atriebtos tam, kas viņus ir apvainojis! Tādēļ piesargieties! Viņu nu gudros un gudros; bet liecība, kuru viņiem vajadzēja parakstīt, tomēr vēl ir labākās saites. Tādēļ viņi gan klusēs, bet viņi jums uz kakla sūtīs vairāk ļaunus izlūkus, nekā jūs viņiem, un pret jums līgs viltus lieciniekus. Tādēļ sargieties. Es jūs iepriekš esmu brīdinājis!” 3. KAPTEINIS saka: “Kungs, es Tev no visas sirds pateicos par šo brīdinājumu! Bet, tā kā es to nu zinu, tad turpmāk katram svešiniekam, bet sevišķi kādam jeruzalemietim, kas nāks šajā apvidū, jābūt pavisam īpaši sagaidītam. Patiesi, tam virs galvas jātiek uzpūstām kvēlojošām oglēm! Tikai vienu reiz satvert, un kādam otram uz visiem laikiem jāpāriet patikai kļūt par velna izlūku!” 4. ES saku: “Jā, jā tādēļ esiet uzmanīgi; jo šī suga ārēji ir padevīga kā balodis, bet iekšēji tā ir indīgāka, kā ēģiptiešu gredzenčūska! Tā nāks visādos veidos un runās vienā vai otrā valodā; drīz kā persiešu tirgotājs, drīz kā grieķi un drīz kā ēģiptieši, arī romieši, un būs grūti atšķirami no minētajām nācijām patiesi piederošiem. bet ja jūs viņus stingri izpētīsiet, tad jūs jau viegli atradīsiet, kāda gara bērni viņi ir!” 5. KAPTEINIS saka: “Ak, vēl daudz vairāk paldies Tev, ak kungs! Nu jau es pavisam precīzi zinu, kas man turpmāk būs darāms, un, ja kur būtu jāparādās kādam drūmam atgadījumam, tad tu man gan atļausi, ka es drīkstēšu piesaukt tavu, man pār visu svēto un vareno Vārdu un teikt: “Ak, Tu lielais mana Kunga un meistara Jēzus visvarenais gars! Apgaismo manu sirdi, lai tajā kļūst gaišs! Un Tu šādu saucienu noteikti dzirdēsi arī līdz pasaules galam!” 6. ES saku: “Ak draugs un brāli, paliec tu tā Manī, un Mans gars būs tevī, tev par palīgu katrā dienas un nakts laikā!” 7. Man līdzās stāvošā JARA saka: “Bet Kungs, Tu runā tā, it kā Tu mūs vēlētos drīz atstāt?! Ak, es lūdzu Tevi, paliec pie mums vēl dažas dienas, jo Tu esi mana dzīvība! Kā es varētu dzīvot bez Tevis? Tev vajag palikt šeit, es Tevi nelaižu prom; bez Tevis man vajadzētu mirt!” 8. Pavisam draudzīgi Es saku: “Ak tu mana vismīļā Jara, Es tevi mūžam nekad neatstāšu, un ja mana amata dēļ Es personīgi uz kādu laiku no šejienes attālināšos, tad garā Es tomēr nepārtraukti būšu pie tevis un tu ar mani runāsi, un Es tev uz katru tavu jautājumu došu labi sadzirdamu atbildi. Par to tu vari būt pilnīgi droša. — Vai tu to saprati?” 9. Mazā JARA saka: “Jā, tu mans vismīļais Kungs Jēzu, es to pavisam labi saprotu un zinu, ka tev nekas nav neiespējams; bet man tomēr ir patīkami, ja Tu arī tavā personā uzkavējies pie mums vēl ilgāku laiku. Jo redzi, tagad, tā kā tu esi pie mums, viss izskatās tik apskaidrots un debešķīgs; Es nu jau debesis nevaru stādīties priekšā skaistākas un diženākas. Tādēļ man par prieku Tev arī personīgi vēl dažas dienas vajag te uzkavēties!” 10. ES saku: “Nu jā, tādu mīlestību ir neiespējami atstāt neuzklausītu, sevišķi, ja tā sev ir izvēlējusies vislabāko daļu! Esi nu priecīgu prātu, tava mīlestība nekad nebūs vientuļa.” 11. Tas Jaru dara pavisam līksmu, tā ka viņa tādēļ pieskrien pie Ebaba un saka: “Redzi, tēvs Ebab, Jēzus paliks pie mums, un tas uz visiem laikiem!” 12. EBABS saka: “Mans mīļais bērns, tā mums ir liela žēlastība, kuru mēs visi kopā neesam vērti; jo Viņš ir debesu un šīs Zemes Kungs! Ko Viņš dara un grib darīt, tas ir paslēpts Viņa mūžīgā, neizpētāmā lēmumā, pēc kura katrs mats uz mūsu galvas ir saskaitīts tāpat kā jūras smiltis un mēs, cilvēki, tajā neko nevaram mainīt. Bet es domāju, ka Viņam, kura priekšā tūkstoš gadu ir kā viena diena, tieši arī nebūs svarīgi uzkavēties pie mums vienu dienu mazāk vai vairāk. Tādēļ turi viņu tikai ciet un nelaid Viņu, jo starp mums tu Viņam esi vismīļākā!” 13. JARA saka: “Es Viņu turēšu ļoti stingri un nekad neatlaidīšu!” 127. Kungs runā par mīlestības garu. 1. Te Es no mugurpuses pienāku klusu pie Jaras, paceļu viņu no zemes un saku: “Bet mans vismīļais bērniņ, kā gan tu varēsi Mani turēt? Redzi, Es esmu daudz stiprāks, nekā tu!” 2. MAZĀ, kad Es viņu atkal nolieku uz zemes, saka: “To es gan zinu, ka Tu esi bezgala stiprāks, nekā es, tikko odiņš tavā priekšā; jo Tu ar Tavas visvarenās gribas spēku nesi debesis un zemi un turi jūru tās dzelmē; kā gan man jāgrib ar Tevi mēroties spēkiem! Bet es domāju, ka Tu, tādēļ, ka es tevi tik neizsakāmi mīlu, par prieku manai mīlestībai uz Tevi, nedaudz nesteigsies!” 3. ES saku: “Jā, te tev atkal ir taisnība, jo ar mīlestību pie Manis panāk visu! uz šo zemi mani veda 147

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
2 Les Émirats Arabes Unis - CIC