Views
7 months ago

2. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 2. grāmata

4. ES saku: “Bet no

4. ES saku: “Bet no eņģeļa neaizklāta visur izstaro Mana mīlestība un Mana gudrība, kas visā pilnīgi līdzinās Man; bet ja tu Mani mīli tikai manas mīlestības dēļ un es tomēr esmu Kungs, tad es nesapratu, kādēļ tu šo ļoti skaisto eņģeli nevari mīlēt tāpat kā Mani, tā kā viņš tak noteikti salikts kopā tikai no manas mīlestības un gudrības!?” 5. JARA saka: “Kungs, tu mana mīlestība, Tu mana dzīvība; no šiem diviem dzīvības elementiem jau salikti kopā arī visi cilvēki, un es tomēr nevaru viņus tā pār visu mīlēt, kā tevi! Jā, es, protams, mīlu visus cilvēkus, un trūcīgos visvairāk un pēc maniem niecīgiem spēkiem vienmēr daru visu, lai nabagiem palīdzētu; bet tā kā Tevi es viņus tomēr nevaru mīlēt, un tā es mīlu arī šo mīļo eņģeli; bet mana sirds un mana dzīvība tomēr pieder tikai Tev! Tikai ja Tu, ak Kungs, manu noteikti tīro mīlestību uz Tevi stingri no sevis atraidītu, tad es gan kļūtu ļoti noskumusi, bet es domātu: Viņš, tīrākais, svētākais, tavu it kā par daudz vēl netīro mīlestību nevarēja turēt par sevis cienīgu un tādēļ to no Sevis atraidīja!” 6. Pēc šiem vārdiem mazā sāka raudāt un, viegli šņukstēdama, saka: “Un tā tas arī būs: es ar savu mīlestību iedrošinājos par daudz un savā vientiesībā nepadomāju, kas ir tas, kas manu sirdi tik dedzīgi aizgrābis. Tādēļ tava pārāk svētā mīlestība pavisam maigi no Sevis atraida manu vēl daudz par nesvēto mīlestību un dod man vienu eņģeli, kuram manu sirdi vispirms jāpadara tīru un mīlestību svētāku. Man gan tas ļoti sāp, bet es zinu, ka Tu vienīgais esi tas Kungs un tā es gribu paciest visu, ko Tu vēlies man piespriest.” 7. ES saku: “Ak tu Mana mīlestība, kādus tu savai mīlestībai izsaki tukšus pārmetumus! Kas Mani tā nemīl, kā tu, un pasaulē kaut ko mīl vairāk par mani, tas gan nav manas mīlestības vērts; bet tu, kuras sirdi no Manis nekad nevar novērst visi debesu eņģeļi, mīli Mani, tavu Dievu un Kungu, jā, tāpat kā eņģeļi debesīs, un tādēļ jau sen pati esi visskaistākais eņģelis, kurā Es pats pār mēru esmu iemīlējies! Nāc pie Manas sirds un ņem no tās pilnīgāko atlīdzību par šo mazo pārbaudījumu!” 8. Pēc šiem vārdiem mazā atkal ir pavisam priecīga un cik iespējams, cieši piekļaujas pie Manis. 9. Te EŅĢELIS saka: “Ak, visas svētlaimes svētlaime! Kas ir visas debesis pret šādu mīlestības skatu? Mēs, pilnīgie, gan jau esam baudījuši tik bezgala daudzas svētlaimes, ka to vairs nespētu izteikt nevienas lūpas; bet visas neskaitāmās svētlaimes tomēr nav ne rasas piliens pret to, kur Tu, ak svētākais Kungs, uz savām rokām ņem savu bērniņu un ar redzami augstāko mīlestību spied pie Tavas svētākās sirds! Ak, kādu neizsakāmu lieglaimi nu vajag sajust šim tavam bērniņam!” 10. ES saku: “Jā, lieglaime bērniņam ir ārkārtīgi liela, bet arī Man; tomēr arī jūs to baudīsiet, kad tas būs nobeigts un jūs visi ēdīsiet pie Manu bērnu galda! Bet nu liec ūdeni atkal tā baseinā! Pēc tam šis mans bērniņš tev pateiks kādu citu darbu.” 11. Vērsdamies pie lieglaimē noreibušās Jaras, galvinu: “Vai ne, mana Jara, tu tak man palīdzēsi maniem eņģeļiem sagādāt vēl daudzus darbus?!” 12. Ārkārtīgi mīļi piekrītošā un bērnišķi nevainīgā, maigā balsī MAZĀ saka: “Ak jā, Tev par prieku es visu daru pārāk labprāt! Tu vari man tikai teikt, un tev par prieku es metos katrā ugunī, arī lejā pāri šai klints sienai jūrā, ja tā jau atkal ir lejā.” 13. ES saku: “Un tomēr nekāda šīs zemes uguns vairs nevarētu tevi dedzināt un iznīcināt, jo tu jau pati esi kļuvusi pilna spēcīgākās un varenākās uguns! Arī akmens un ūdens tev nekad nevarētu ko nodarīt; jo tavs raksturs Manā kārtībā ir cietāks kā dimants, un tava daba maigāka, nekā visi debesu ūdeņi! Īsi, tu jau reiz tik pilnīgi esi ieaugusi Man sirdī, un tādēļ es tev dodu brīvību, ka tu vari eņģeļiem darīt zināmu kaut ko izpildīt un viņi to tā izpildīs, it kā Es Pats viņiem to būtu pavēlējis. Tādēļ nu izdomā kādu darbu un saki to eņģelim, kas jau ar lielākām ilgām gaida, no tavas sirds saņemt kādu uzdevumu, ko tu gribi, un tas viss acumirklī tiks izpildīts!” 14. JARA saka: “Mans mīļais sūtni no debesīm, ja tas var notikt bez zaudējuma, tad Kunga Vārdā dari, ka šim kalnam, kurā dabīgā ceļā grūti uzkāpt, uzkāpšanai un nokāpšanai ir viegls un bez briesmām staigājams ceļš, arī pret jūru, kur citādi tas ir pieejams tikai putniem!” 15. EŅĢELIS mazās Jaras priekšā tikai ļoti jauki paklanās un saka: “Ak tu, brīnišķā pavēlniece Kunga Vārdā! Apskaties tikai apkārt uz visām kalna pusēm, un tu ar mani noteikti būsi apmierināta! Redzi, dažreiz arī mēs esam lēni mūsu rīcībā, bet, ja tā vajag būt, — ātrāki, nekā zibens!” 136. Eņģeļa vara. Kādas zvaigznes apciemojums. 1. Tad eņģelis pieved Jaru pie visām kalna malām un viņa pārliecinās, ka kalns no sava augstuma 158

gan neko nav zaudējis, bet tomēr tajā no visām pusēm viegli var uzkāpt bez kādām briesmām, un sevišķi jūrai pievērstajā pusē, kur tas pavisam nolaidens ērtai nokāpšanai. 2. Kad JARA par visu to pārliecinājās, viņa teica: “Lieta ir tik brīnumaina, ka es sāku šaubīties par saviem jutekļiem un man tieši vajag domāt, ka arī es guļu un sapņoju!! Saki man tomēr nedaudz par to, kā tev tas bija iespējams! Pirmīt tu izcēli visu jūru un top turēji brīvi gaisā kā lidojošu pilienu un nu tu stāvo kalnu padarīji no visām pusēm pieejamu un to visu ātrākā acumirklī! Kā tev tas ir iespējams? Tu savu vietu neesi atstājis, un tomēr tas viss ir ticis paveikts! — Ak, tas tomēr ir par daudz man, nabaga zemes tārpiņam!” 3. EŅĢELIS saka: “Tagad tu to, protams, gan vēl nevari aptvert; bet drīz pienāks laiks, kad tas viss tev kļūs saules gaišs. Bet pagaidām tomēr es tev tikdaudz varu teikt, ka no sevis mēs, eņģeli, neko nespējam darīt, bet gan visu caur vienīgā, visvarenā kunga gribu, Kuru tu tik ļoti mīli. 4. Redzi, visa pasaule un visas debesis nav nekas cits, kā caur visvarenākās, visnesatricināmi spēcīgākās gribas ciet saturētas Dieva domas un idejas! Ja Viņš savas idejas nu atņem atpakaļ un savas domas atbrīvo, tad redzamā radība tajā pat acumirklī izzūd; bet ja Kungs satver kādu jaunu domu un caur Savu visvareno gribu to tur ciet, tad radība jau ir te katram redzama!” 5. JARA saka: “Kas tad pēc tam jums pie tā vēl darāms?” 6. EŅĢELIS saka: “Mēs esam tikai Dievišķās Gribas uzņemšanas trauks un pēc tam tās iznēsātāji. Redzi, mēs zināmā mērā esam dievišķās gribas spārni un tātad īstenībā esam pati dievišķā griba, un pietiek ar kādu, lai cik vieglu, mūsu domu — ja mēs to savienojam ar dievišķās Gribas spēku—, te tad darbs arī jau ir paveikts, un tādēļ mūsu darbībā tāds ātrums! 7. Vai tu redzi to gaišo zvaigzni tur augšā? Redzi, ja no šejienes līdz tai vestu kāds ierīkots ceļš, patiesi, Zemei nav tik daudz mazāko smilšu graudiņu, cik gadu kādam putnam vajadzētu lidot, lai to sasniegtu, nerunājot par kāda cilvēka ātru skrējienu; un redzi, bet man ir iespējams vienā acumirklī to sasniegt, un tomēr es būšu tur un atkal šeit! — vai tu man to tici?” 8. JARA saka: “Kādēļ man tā kas nebūtu jātic? Bet dabīgi, par kādu pārliecību no manas puses te nevar būt nekāda runa; jo es nevaru un arī nevēlos kopā ar tevi izdarīt tādu ceļojumu, kā iepriekš bija jūras baseinā!” 9. EŅĢELIS runā: “Kādēļ tad nē? Vai pie Dieva nav iespējamas visas lietas? Ja Kungam tas ir patīkami, man tas ir vienalga! Ka tev nekas nenotiks, par to galvoju es un visi neskaitāmie eņģeļi, kurus tu gaiši mirdzošus ieraugi visās malās!” 10. JARA Man saka: “Kungs, vai tas gan ir iespējams?” 11. ES saku: “Šī eņģeļa rokās, jā! Ja tu gribi, tu vari viņam sevi nodot, un nedaudz acumirkļos tu pavisam sveika un vesela atkal būsi te pie Manis, tikai paņem no turienes līdz arī kādu piemiņu!” 12. Pēc šiem vārdiem JARA nodeva sevi eņģelim un teica: “Redzi, man ir drosme; ja tu to spēj, tad nes mani uz turieni!” 13. Te eņģelis pacēla Jaru no zemes, īsti sirsnīgi piespieda pie savām krūtīm un pazuda. — Pēc desmit sekundēm viņš kopā ar Jaru atkal bija šeit. Jarai priekšautā bija kāds akmens, kas, ārā izņemts, mirdzēja tik gaiši, kā te mirdz Rīta zvaigzne tās skaistākā gaismā. 14. Kad JARA no pārsteiguma bija nedaudz attapusies, te viņam man jautāja: “Ak Kungs, vai tad visas šīs neskaitāmās zvaigznes ir tas, kas ir tā zvaigzne, kuru es ar manas miesas vai manas dabas acīm nu patiesi aplūkoju? Jo tā ir milzīga pasaule! Šī pasaule pret to man nu šķiet esam tik maza, kā kāda gliemeža mājiņa pret šo kalnu! Tajā ļoti lielajā brīnišķajā pasaulē arī ir cilvēki, pavisam pilnīgi cilvēki, kuri mājo neizsakāmi lielos un pie tam brīnišķi skaistos tempļos. Bet tie cilvēki ir tik lieli, ka, ja viņi stāvētu lejā pie jūras, mazākais, trīs reizes pārsniegtu kalna augstumu, un tā tajā brīnumpasaulē viss ir daudz tūkstoš reiz tūkstošreiz lielāks, bet patiesi, viss ir daudzas reizes lielāks, nekā šeit! 15. Mēs stāvējām uz kāda ļoti liela kalna un uz visām pusēm redzējām bezgala plašu līdzenumu, caur kuru uz visām pusēm brīnišķas upes, kuru viļņi spēlējās vienmēr mainīgās skaidrākās varavīksnes krāsās, bet zeme bija apbūvēta ar lieliskiem dārziem un tempļiem. Nākamajā acumirklī mēs jau atradāmies lejā pie tempļiem un redzējām lielos cilvēkus un viņu vēl lielākos dzīvojamos tempļus. Zināmā attālumā šos cilvēkus ir ļoti patīkami uzlūkot, bet tuvumā viņi līdzinās staigājošiem kalniem! Jā, man vajadzētu pielikt īsti augstas trepes, ja es gribētu uzkāpt uz kāda turienes cilvēka tikai mazā kājas pirkstiņa! 16. Īsi, es visu mūžu varētu tev nepārtraukti atstāstīt, ko es tur tikai nedaudzos acumirkļos esmu 159

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Piezīmju grāmatas
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
2 - BECI
Drums 2
Arduino 2
2 - Sven
2 PIECE
DP_2012(2)
2 - EVITA
Ness - Part 2
20 1 2 - Valkyrie
1 2 - Arsenal Noticias
Page 2 FK-LIGHTPLANES
View slides Part 2
/ 2
Page 1 Page 2 NUMERO 2 RAZZA W PIEMONTES Razza ...
Stretnutie s dôchodcami 2
Latín-2 - Vicens Vives
Autodesk Community Magazine №2 - Воронежский ...
Folleto RAK 2 Plus - Basf
IJAM Vol 2 No. 1 - Barcelona Publishers